شرحتعدادقیمت (تومان)

لیست قیمت محصولات

لیست محصولات شرکت ونوس

ونوس

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B2 20171009133236532 ترجمه عربی رنگی آزاده (جدیدترین ویرایش+اورجینال+باتخفیف ویژه) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -چاپ جدید رنگی تومان 750,000
525,000
سفارش
B9 20171013184437745 فیزیک الکتریسیته جاری و مدار الکتریکی یازدهم یحیوی(جدیدترین ویرایش+اورجینال+تخفیف ویژه) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 350,000
245,000
سفارش
B10 20171013184834803 فیزیک مغناطیس و القا یحیوی یازدهم (جدیدترین ویرایش+اورجینال+تخفیف ویژه) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 400,000
280,000
سفارش
B11 20171013185233732 فیزیک دوازدهم حرکت شناسی مهندس یحیوی (جدیدترین ویرایش+اورجینال+تخفیف ویژه) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 350,000
245,000
سفارش
B16 20171013193639791 فیزیک دواردهم (اتمی و هسته ای) یحیوی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 350,000
245,000
سفارش
B29 20171013203035528 دین و زندگی دهم هادی سرکشیک زاده تشریحی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 400,000 سفارش
B122 20180723154641785 زبان سال دهم دکتر شهاب اناری + تخفیف ویژه+جدیدترین ویرایش+جزوه اختصاصی+اورجینال+گارانتی+ارسال سریع DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -نظام جدید (پایه دهم) تومان 550,000
385,000
سفارش
B375 20171223151315773 ریاضی دوازدهم تجربی استاد دادبام+تخفیف ویژه+ارسال رایگان DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 1,600,000
1,120,000
سفارش
B381 20171223154815717 احتمال استاد دادبام+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 330,000
231,000
سفارش
B632 20180314131734631 هندسه سال دهم (استاد بنی هاشمی)+جدیدترین چاپ+تخفیف DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 400,000 سفارش
B722 20180306101016791 ریاضی پایه یازدهم استاد مهربان - جنرال+جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -به همراه جزوه اختصاصی تومان 550,000
385,000
سفارش
B724 20180224154740571 جمع بندی فارسی نظام جدید DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 550,000
385,000
سفارش
B736 20180306110540745 ریاضی پایه دهم استاد مهربان(جنرال) +تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -نظام جدید (دهم ) تومان 550,000
385,000
سفارش
B737 20180308111824575 فیزیک سال دهم مهدی یحیوی+ ویرایش جدید+ارسال رایگان+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 24حلقه-ویژه پایه دهم ( نظام جدید ) تومان 1,100,000
759,000
سفارش
B738 20180314115033669 ریاضی پایه دهم انسانی استاد نصیری موسسه ونوس+جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -مناسب برای پایه دهم تومان 550,000
385,000
سفارش
B739 20180314122255697 ریاضی پایه یازدهم انسانی استاد نصیری موسسه ونوس+جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 6حلقه- تومان 450,000
315,000
سفارش
B741 20180317111700699 شیمی پایه دهم استاد رادمان مهر موسسه ونوس+جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -پایه دهم (نظام جدید) تومان 1,100,000
770,000
سفارش
B743 20180317124837770 دین و زندگی پایه دهم - تشریحی استاد سرکشیک زاده+جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -نظام جدید (پایه دهم ) تومان 400,000
280,000
سفارش
B744 20180317131332618 عربی پایه دهم دکتر مصطفی آزاده تشریحی (نظام جدید)+جدیدترین ویرایش+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -نظام جدید ( پایه دهم ) تومان 400,000
300,000
سفارش
B757 20180507134749744 عربی پایه یازدهم مصطفی آزاده تشریحی+جدیدترین ویرایش+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -نظام جدید (پایه یازدهم) تومان 500,000
375,000
سفارش
B758 20180507144458761 زبان انگلیسی سال یازدهم شهاب اناری+ ویژه نظام جدید+تخفیف ویژه+اورجینال+گارانتی+ارسال سریع DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -نظام جدید (پایه یازدهم ) تومان 550,000
385,000
سفارش
B781 20180929182921763 شیمی پایه یازدهم استاد رادمان مهر(نظام جدید) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -به همراه جزوه تالیفی استاد تومان 650,000
455,000
سفارش
B782 20180929185046554 DVD زبان جامع نظام جدید دکتر شهاب اناری DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی زبان جامع نظام جدید(دهم،یازدهم،دوازدهم) استاد شهاب اناری-جدیدترین ورژن چاپ شده توسط موسسه تومان 650,000
455,000
سفارش
B879 20190715182710571 فیزیک یازدهم مهدی یحیوی+ویرایش جدید+تخفیف ویژه+ارسال رایگان DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -نوع محصول: دی وی دی تومان 1,100,000
759,000
سفارش
B890 20190725145146660 عربی دوازدهم تشریحی استاد آزاده+جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 400,000
280,000
سفارش
B891 20190725151820733 عربی دهم تستی استاد آزاده+جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 250,000
175,000
سفارش
B896 20190824135711831 زیست شناسی سال یازدهم مهدی آرامفر+جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی زیست یازدهم آرامفر-گرایش:تنظیم عصبی ، حواس، دستگاه حرکتی ، تنظیم شیمیایی ، ایمنی. تومان 1,100,000
770,000
سفارش
B897 20190824143453827 زیست دوازدهم مهدی آرامفر+تخفیف ویژه+ارسال رایگان+جدیدترین چاپ DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 1,300,000
897,000
سفارش
B898 20190824143958680 پکیج کامل زیست شناسی مهدی آرامفر + تخفیف ویژه +جدیدترین چاپ+ارسال رایگان DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 5,000,000
3,450,000
سفارش
B899 20190824145109675 زیست شناسی دهم ( تدریس جدید ) مهدی آرامفر +جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 1,100,000
759,000
سفارش
B900 20190825124752595 ریاضی یازدهم (جنرال) استاد مهربان+جدیدترین چاپ+آخرین ویرایش DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 550,000
385,000
سفارش
B901 20190825130012571 ژنتیک یازدهم مهدی آرامفر+تخفیف ویژه+جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه+ارسال رایگان DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 3 dvd آموزشی- تومان 400,000
276,000
سفارش
B902 20190825132456508 زیست گیاهی مهدی آرامفر+تخفیف ویژه+ارسال رایگان+جدیدترین چاپ DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 1,100,000
770,000
سفارش
B903 20190825133338737 جمع بندی زبان نظام جدید انگلیسی استاد اناری ویژه نظام جدید+اورجینال+تخفیف ویژه+جدیدترین ویرایش DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی 7 dvd آموزشی- تومان 550,000
385,000
سفارش
B904 20190825140751583 ریاضی دهم تستی کنکور ی(تیک آف)استاد دادبام+جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه+ارسال رایگان DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 1,000,000
700,000
سفارش
B905 20190825142946699 پکیج کامل ریاضی تجربی استاد دادبام DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 4,000,000
2,800,000
سفارش
B906 20190825173036745 ریاضی یازدهم تجربی استاد دادبام+جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه+ارسال رایگان DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 1,200,000
840,000
سفارش
B907 20190825174500531 دین و زندگی پایه یازدهم- تشریحی استاد سرکشیک زاده+جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 400,000
280,000
سفارش
B908 20190825175724691 تست دین و زندگی پایه یازدهم استاد سرکشیک زاده+تخفیف ویژه+جدیدترین ویرایش DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی 1 حلقه دی وی دی- تومان 250,000
175,000
سفارش
B909 20190826155147564 دینی پایه دوازدهم تشریحی سرکشیک زاده + تخفیف ویژه و ارسال سریع+جدیدترین ویرایش DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی 4حلقه دی وی دی- تومان 400,000
280,000
سفارش
B910 20190826163131693 ریاضی دوازدهم تجربی (بیگ بنگ 1) نظام جدید مهندس مهربان با تخفیف ویژه و ارسال سریع +جدیدترین چاپ DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -19حلقه DVD تومان 725,000
507,500
سفارش
B1024 20191102175921826 تصویرسازی عربی مصطفی آزاده (جدیدترین ویرایش) با تخفیف ویژه + ارسال سریع+جدیدترین ویرایش DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 650,000
455,000
سفارش
B1025 20191102180315707 عربی دوازدهم اختصاصی رشته انسانی مصطفی آزاده با تخفیف ویژه + ارسال سریع+جدیدترین ویرایش DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی قابل استفاده برای نظام جدید -پایه دوازدهم- تومان 450,000
315,000
سفارش
B1026 20191102181229839 عربی اختصاصی انسانی یازدهم آزاده نظام جدید+تخفیف ویژه + ارسال سریع+جدیدترین ویرایش DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 450,000
315,000
سفارش
B1150 20200107131524830 ریاضی دوازدهم تجربی (مثلثات) استاد دادبام +تخفیف ویژه + ارسال سریع+جدیدترین ویرایش DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 250,000
175,000
سفارش
B1151 20200107134041817 ریاضی دوازدهم تجربی (حد در بی نهایت)استاد دادبام با تخفیف ویژه + ارسال سریع+جدیدترین ویرایش DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 250,000
175,000
سفارش
B1152 20200107144206563 فیزیک سال دهم کار وانرژی +تخفیف ویژه+اورجینال+جدیدترین ویرایش DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 350,000
245,000
سفارش
B1153 20200107150838813 عربی اختصاصی انسانی دهم استاد آزاده+تخفیف ویژه+گارانتی+اورجینال+ جدیدترین چاپ DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 400,000
280,000
سفارش
B1154 20200108113825829 جمع بندی فیزیک دهم مهدی یحیوی +تخفیف ویژه+گارانتی+اورجینال+ جدیدترین چاپ DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 550,000
385,000
سفارش
B1155 20200108132441725 جمع بندی فیزیک یازدهم مهدی یحیوی +تخفیف ویژه+اورجینال+گارانتی+ارسال سریع DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 650,000
455,000
سفارش
B1156 20200108132946839 جمع بندی فیزیک دوازدهم+تخفیف ویژه+اورجینال+گارانتی+ارسال سریع DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 650,000
455,000
سفارش
B1173 20200121133357588 عربی جمع بندی نظام جدید آزاده+تخفیف ویژه+اورجینال+گارانتی+ارسال سریع DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 750,000
525,000
سفارش
B1189 20200430135420806 زبان و ادبیات فارسی دهم استاد سبحانی+تخفیف ویژه+اورجینال+گارانتی+ارسال سریع DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 750,000
525,000
سفارش
B1190 20200430141847611 زبان و ادبیات فارسی یازدهم استاد سبحانی+تخفیف ویژه+اورجینال+گارانتی+ارسال سریع DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 750,000
525,000
سفارش
B1191 20200430150352591 فارسی دوازدهم (بخش اول) دکتر سبحانی+تخفیف ویژه+اورجینال+گارانتی+ارسال سریع DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 550,000
385,000
سفارش
B1192 20200502140312840 فارسی دوازدهم (بخش دوم) دکتر سبحانی+تخفیف ویژه+اورجینال+گارانتی+ارسال سریع DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 550,000
385,000
سفارش
B1248 20200716151704552 ترمودینامیک فیزیک دهم ریاضی مهدی یجیوی+تخفیف ویژه+اورجینال+گارانتی+ارسال سریع DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 220,000
151,800
سفارش
B1260 20200812152808663 عربی یازدهم تستی استاد آزاده+تخفیف ویژه+اورجینال+گارانتی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 250,000
175,000
سفارش
B1261 20200812164412620 عربی دوازدهم تستی استاد آزاده+تخفیف ویژه+اورجینال+گارانتی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 250,000
175,000
سفارش
B1262 20200812172010536 حل المسائل شیمی (نظام جدید) رادمان مهر +تخفیف ویژه+اورجینال+گارانتی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 350,000
245,000
سفارش
B1263 20200813132548635 فیزیک دواردهم (نوسان و امواج) بخش اول مهدی یحیوی +تخفیف+اورجینال+گارانتی+جدیدترین چاپ DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 350,000
245,000
سفارش
B1264 20200813135938683 فیزیک دواردهم (نوسان و امواج) بخش دوم مهدی یحیوی +تخفیف+اورجینال+گارانتی+جدیدترین چاپ DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 350,000
245,000
سفارش
B1265 20200815122857633 فیزیک دواردهم (دینامیک) مهدی یحیوی +تخفیف+اورجینال+گارانتی+جدیدترین چاپ DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 350,000
245,000
سفارش
B1377 20230830141314817 مجموعه کامل فیزیک تجربی مهدی یحیوی+تخفیف ویژه+ارسال رایگان+جدیدترین چاپ DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -نوع محصول: دی وی دی تومان 3,950,000
2,725,500
سفارش
B1270 20201021154919653 شیمی دوازدهم (ترم اول) رادمان مهر+تخفیف+اورجینال+گارانتی+جدیدترین چاپ DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 500,000
350,000
سفارش
B1278 20201224104149581 اقتصاد استاد جعفری+تخفیف ویژه+جدیدترین چاپ+ارسال سریع DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 1,500,000
1,050,000
سفارش
B1287 20210601163433616 dvd دی وی دی زبان انگلیسی دوازدهم شهاب اناری +جدیدترین ویرایش+تخفیف ویژه+ارسال سریع DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -۲ حلقه دی وی دی شامل فیلم اموزشی دکتر اناری تومان 650,000
487,500
سفارش
B1323 20221119155843549 ریاضی دهم(ادونس) استاد مهربان + تخفیف ویژه+جدیدترین چاپ+گارانتی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی ریاضی دهم(ادونس) استاد مهربان-جدیدترین چاپ تومان 550,000
385,000
سفارش
B1314 20220310170101755 علوم و فنون دوازدهم رشته انسانی استاد آبان +تخفیف ویژه+جدیدترین چاپ+ارسال سریع+گارانتی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 350,000
245,000
سفارش
B1316 20220406120940821 فیزیک دهم دما و گرما مهدی یحیوی +تخفیف+اورجینال+گارانتی+جدیدترین چاپ DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 350,000
245,000
سفارش
B1378 20230830142838722 مجموعه کامل فیزیک رشته ریاضی مهدی یحیوی - تومان 4,170,000
2,877,300
سفارش
B1376 20230830124228835 فیزیک دوازدهم مهدی یحیوی+ویرایش جدید+تخفیف ویژه+ارسال رایگان DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -نوع محصول: دی وی دی تومان 1,750,000
1,207,500
سفارش
B1407 20231119123143641 پکیج کامل زبان انگلیسی استاد شهاب اناری+تخفیف ویژه+ارسال رایگان+گارانتی+جدیدترین چاپ DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 1,750,000
1,225,000
سفارش
B1408 20231129145916532 پکیج کامل زیست شناسی مهدی آرامفر DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 5,000,000
3,500,000
سفارش

لیست محصولات شرکت آکادمی مهر

آکادمی مهر

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B7 20171010153428560 عربی تخصصی انسانی جامع کنکور استاد مصطفی آزاده VOD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 2,587,000 سفارش
B1417 20240422170648771 عربی دوازدهم انسانی استاد مصطفی آزاده VOD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 390,000 سفارش
B1418 20240422174235691 عربی دهم تشریحی مصطفی آزاده VOD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 490,000 سفارش
B1071 20191113171911661 ریاضی دوازدهم تشریحی سروش مویینی+علی مقدم نیا VOD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 1,027,000 سفارش
B1074 20191113185227784 فیزیک جامع کنکوری مهدی یحیوی( تشریحی و تستی) VOD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 3,744,000 سفارش
B1105 20191221154759638 ریاضی تجربی جامع استاد علی مقدم نیا و استاد سروش مویینی ویژه نظام جدید (دهم ویازدهم و دوازدهم)+تخفیف ویژه+رشته تجربی VOD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -جدیدترین چاپ تومان 3,744,000 سفارش
B1416 20240422145236757 ریاضی یازدهم (تشریحی) سروش مویینی+علی مقدم نیا VOD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 1,027,000 سفارش
B1409 20240307140030617 زیست دهم (تشریحی و تستی) استاد حسینی نیا VOD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -کاملا مفهومی و کنکور محور تومان 1,287,000 سفارش
B1419 20240422175411817 عربی یازدهم تشریحی استاد مصطفی آزاده VOD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 490,000 سفارش
B1410 20240307143846775 زیست پایه یازدهم (تشریحی و تستی) استاد حسینی نیا VOD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 1,287,000 سفارش
B1411 20240307150924811 زیست دوازدهم (تشریحی و تستی)استاد حسینی نیا VOD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 1,287,000 سفارش
B1412 20240307153121628 فیزیک دهم استاد مهدی یحیوی (تشریحی و تستی) VOD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 1,027,000 سفارش
B1413 20240307155320830 فیزیک دوازدهم استاد مهدی یحیوی (تشریحی و تستی) VOD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 2,200,000 سفارش
B1414 20240307160832661 فیزیک یازدهم استاد مهدی یحیوی (تشریحی و تستی) VOD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 1,027,000 سفارش
B1415 20240307162957721 هفت شهر زیست شناسی استاد حسینی نیا VOD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 2,490,000 سفارش
B1420 20240422180019545 عربی دوازدهم تشریحی استاد مصطفی آزاده VOD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 490,000 سفارش

لیست محصولات شرکت رهپویان

رهپویان

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B96 20171113142812673 آموزش جامع شیمی پایه دهم؛ استاد مهدی صالحی راد + تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -تعداد جلسات:60جلسه تومان 350,000
262,500
سفارش
B97 20171113150059771 آموزش مفهومی زبان انگلیسی 1 دهم + تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی 2حلقه-16جلسه تومان 250,000
187,500
سفارش
B98 20171113152852648 آموزش مفهومی ریاضی (۱) پایه دهم ریاضی و تجربی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش مفهومی ریاضی(1)دهم-تعداد جلسات:32 تومان 250,000
175,000
سفارش
B99 20171113154112809 آموزش مفهومی شیمی 1 پایه دهم+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -تعداد جلسات: 75 جلسه تومان 350,000
262,500
سفارش
B1319 20220420170638657 بسته آموزش مفهومی دروس تخصصی دهم تجربی + تخفیف ویژه+بروزترین چاپ DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 1,400,000
980,000
سفارش
B100 20171114190705657 عربی عمار آموزش مفهومی دهم انسانی+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش عربی پایه دهم-تعداد جلسات:18 تومان 250,000
187,500
سفارش
B101 20171115133123543 عربی زبان قرآن (۱) دهم عمار تاج بخش DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -تعداد جلسات:18 تومان 250,000
187,500
سفارش
B102 20171115133712684 آموزش مفهومی فارسی 1 دهم ریاضی، انسانی و تجربی+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -9 حلقه تومان 250,000
175,000
سفارش
B104 20171115140528517 آموزش‌ ازطریق‌ حل‌ تمرین‌ ریاضی‌ دهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -تعداد جلسات:24 تومان 250,000
175,000
سفارش
B123 20180724125427517 آموزش جامع + مفهومی زیست شناسی پایه دهم (جدیدترین ویرایش) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش خط به خط زیست شناسی پایه دهم-تعداد جلسات: 45 جلسه - 1440 دقیقه تومان 350,000
262,500
سفارش
B754 20180429144438769 آموزش مفهومی فارسی 2 یازدهم ( علی احمدنیا) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی فارسی و نگارش یازدهم-5 حلقه dvd تومان 250,000
175,000
سفارش
B759 20180512105626616 آموزش جامع شیمی یازدهم: استاد علی سلوکی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش کامل شیمی پایه یازدهم-نظام جدید (پایه یازدهم ) تومان 250,000
175,000
سفارش
B765 20180805205958544 آموزش مفهومی فیزیک دهم تجربی – به سبک نیما نوروزی+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش فیزیک پایه دهم-35 جلسه آموزشی تومان 350,000
262,500
سفارش
B792 20181023165321841 آموزش جامع فیزیک کنکور پایه دهم و یازدهم تجربی+جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی مخاطب کنکور تجربی مدرس نیما نوروزی تعداد دی وی دی 10 حلقه تعداد جلسات 51 جلسه مدت زمان آموزش 1620 دقیقه-شامل 51جلسه آموزشی تومان 550,000
385,000
سفارش
B793 20181023172252833 عربی عمار آموزش مفهومی یازدهم ریاضی و تجربی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی آموزش عربی پایه یازدهم-2حلقه دی وی دی تومان 250,000
175,000
سفارش
B798 20190116162613679 آموزش مفهومی زیست شناسی 3 دوازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 300,000
210,000
سفارش
B799 20190116164415649 آموزش جامع ریاضی پایه رشته تجربی سروش مویینی + تخفیف ویژه+جدیدترین چاپ DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش ریاضی دهم و یازدهم تجربی-مدرس: مهندس سروش مویینی تومان 550,000
412,500
سفارش
B800 20190116165809602 آموزش جامع ریاضی پایه رشته ریاضی سروش مویینی +تخفیف ویژه+جدیدترین چاپ DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش کامل ریاضی دهم یازدهم رشته ریاضی-نویسنده سناریوی آموزشی: سروش مویینی تومان 550,000
412,500
سفارش
B801 20190116171505536 آموزش مفهومی فیزیک 2 یازدهم تجربی و ریاضی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش فیزیک پایه یازدهم-شامل 35 جلسه آموزشی تومان 350,000
245,000
سفارش
B802 20190117152128826 آموزش مفهومی فیزیک 3 دوازدهم ریاضی + تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش کامل ریاضی دوازدهم رشته ریاضی-شامل 62 جلسه آموزشی تومان 300,000
210,000
سفارش
B805 20190213182652738 آموزش مفهومی آمار و احتمال یازدهم ریاضی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش مفهومی آمار و احتمال یازدهم-23 جلسه آموزشی تومان 250,000
175,000
سفارش
B806 20190214141315750 آموزش جامع فیزیک 3 دوازدهم تجربی و ریاضی+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش فیزیک دوازدهم مناسب هر دو رشته ریاضی و تجربی-شامل 60 جلسه آموزشی تومان 400,000
320,000
سفارش
B807 20190214143550536 آموزش مفهومی فیزیک 3 دوازدهم تجربی + تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش کامل فیزیک دوازدهم تجربی-شامل 49 جلسه آموزشی تومان 300,000
210,000
سفارش
B1320 20220420172014636 کتاب آموزش جامع فیزیک کنکور پایه دهم و یازدهم ریاضی و تجربی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 250,000 سفارش
B1184 20200303165852661 بسته آموزش مفهومی دروس تخصصی دهم ریاضی(بروزترین چاپ) + تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 1,400,000
980,000
سفارش
B915 20190928165950815 بسته همه درسام پایه هفتم+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره اول عمومی قابل استفاده برای نظام جدید-شامل علوم ریاضی عربی زبان تومان 1,120,000
840,000
سفارش
B1009 20191026125402584 عربی عمار آموزش جامع کنکور تجربی و ریاضی+جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -تعداد دی وی دی 5 حلقه تومان 400,000
300,000
سفارش
B912 20190912140456812 آموزش جامع ریاضی دوازدهم تجربی جدید DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 5 حلقه دی وی دی-45جلسه آموزشی تومان 400,000
300,000
سفارش
B913 20190912143839797 آموزش جامع دین و زندگی کنکور ریاضی و تجربی+جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی 5حلقه-51 جلسه آموزشی تومان 400,000
300,000
سفارش
B916 20190928172634842 بسته همه درسام پایه هشتم DVD نظام جدید متوسطه دوره اول تخصصی - تومان 900,000
675,000
سفارش
B917 20190928174935797 بسته همه درسام پایه نهم+جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید عمومی - تومان 650,000
455,000
سفارش
B918 20190929165602792 آموزش مفهومی ریاضی ششم دبستان+تخفیف ویژه DVD نظام جدید ابتدایی تخصصی 29جلسه آموزشی-3حلقه تومان 200,000
140,000
سفارش
B919 20190929171326831 آموزش مفهومی علوم ششم دبستان +تخفیف ویژه DVD نظام جدید ابتدایی 33 جلسه- تومان 200,000
150,000
سفارش
B920 20191003122033717 آموزش مفهومی ریاضی پنجم دبستان DVD نظام جدید ابتدایی تخصصی -در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی قابل اجراست تومان 200,000
150,000
سفارش
B921 20191003123734785 آموزش مفهومی علوم پنجم دبستان+جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید ابتدایی تخصصی 16 جلسه-دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی قابل اجراست تومان 200,000
150,000
سفارش
B922 20191003130136842 آموزش مفهومی ریاضی پنجم تکمیلی (تیزهوشان)+جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید ابتدایی تخصصی -که در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی قابل اجراست تومان 200,000
150,000
سفارش
B1010 20191030120813672 بسته آموزش جامع دروس عمومی کنکور+جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 1,080,000
810,000
سفارش
B1011 20191030130815560 آموزش جامع زبان انگلیسی کنکور ریاضی و تجربی و انسانی +جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش کامل زبان کنکور-41 جلسه آموزشی تومان 400,000
300,000
سفارش
B1012 20191030150641516 آموزش جامع + مفهومی فارسی کنکور (دستور زبان فارسی)+چاپ جدید+ تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی قابل استفاده برای نظام جدید-تعداد جلسات:17 تومان 400,000
300,000
سفارش
B1013 20191030173600806 آموزش جامع روانشناسی کنکور انسانی +جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش روان شناسی- تومان 400,000
300,000
سفارش
B1016 20191030175855555 بسته آموزش مفهومی دروس تخصصی یازدهم تجربی +جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 1,260,000
945,000
سفارش
B1017 20191030180333638 آموزش مفهومی زبان انگلیسی یازدهم +جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش کامل زبان یازدهم-26 جلسه آموزشی تومان 350,000
262,500
سفارش
B1018 20191030181756655 آموزش مفهومی شیمی یازدهم +جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش کامل شیمی یازدهم-29 جلسه آموزشی تومان 350,000
262,500
سفارش
B1019 20191030182421732 آموزش جامع زیست یازدهم علی کرامت +جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش جامع زیست یازدهم- تومان 350,000
262,500
سفارش
B1020 20191030182816582 آموزش از طریق حل تمرین ریاضی یازدهم +جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 350,000
245,000
سفارش
B1021 20191030183133821 آموزش مفهومی ریاضی یازدهم +جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش ریاضی یازدهم-تعداد جلسات:32 تومان 350,000
262,500
سفارش
B1022 20191102161918641 آموزش هندسه یازدهم +جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش هندسه یازدهم-27 جلسه آموزشی تومان 350,000
262,500
سفارش
B1070 20191113122115609 عربی یازدهم انسانی تاجبخش +جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش گام به گام عربی یازدهم انسانی-23 جلسه آموزشی تومان 350,000
262,500
سفارش
B1137 20200104155939735 فیلم آموزشی عربی هشتم +جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره اول عمومی - تومان 280,000
210,000
سفارش
B1139 20200104163430610 آموزش ریاضی هشتم +جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره اول عمومی - تومان 280,000
196,000
سفارش
B1140 20200104165143646 علوم پایه هشتم +جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره اول تخصصی - تومان 280,000
196,000
سفارش
B1141 20200105142621606 آموزش عربی پایه نهم +جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره اول تخصصی - تومان 280,000
210,000
سفارش
B1142 20200105150859739 آموزش مفهومی علوم نهم +جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره اول تخصصی - تومان 280,000
210,000
سفارش
B1143 20200105153024669 آموزش مفهومی ریاضی نهم +جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره اول تخصصی - تومان 280,000
196,000
سفارش
B1144 20200105153916813 آموزش زبان انگلیسی نهم +جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره اول عمومی -24 جلسه آموزشی تومان 280,000
210,000
سفارش
B1145 20200105154846666 ریاضی پایه نهم (تکمیلی) +جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره اول تخصصی - تومان 280,000
210,000
سفارش
B1146 20200105160625804 آموزش مفهومی عربی پایه هفتم +جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره اول عمومی - تومان 280,000
210,000
سفارش
B1147 20200105162004845 آموزش زبان هفتم +جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره اول عمومی - تومان 280,000
210,000
سفارش
B1148 20200105164353598 آموزش علوم هفتم +جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره اول تخصصی - تومان 280,000
210,000
سفارش
B1149 20200107123258841 آموزش ریاضی هفتم +جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره اول تخصصی - تومان 280,000
210,000
سفارش
B1174 20200121143443522 آموزش مفهومی هندسه دهم +جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 350,000
262,500
سفارش
B1175 20200121145323663 آموزش جامع آرایه های ادبی پایه و دوازدهم+جدیدترین چاپ+تخفیف ویژِه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -39 حلقه dvd تومان 350,000
262,500
سفارش
B1179 20200202152029519 آموزش جامع زیست شناسی 3 دوازدهم+جدیدترین چاپ+تخفیف ویژِه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 400,000
280,000
سفارش
B1181 20200210123524684 آموزش جامع جامعه شناسی ویژه کنکور نظام جدید انسانی+جدیدترین چاپ+تخفیف ویژِه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 400,000
300,000
سفارش
B1182 20200210130424669 آموزش جامع حسابان دوازدهم+جدیدترین چاپ+تخفیف ویژِه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 400,000
300,000
سفارش
B1183 20200210131212842 آموزش جامع عربی رشته انسانی+جدیدترین چاپ+تخفیف ویژِه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 400,000
300,000
سفارش
B1185 20200309133316793 آموزش جامع شیمی کنکور نظام جدید استاد صالحی راد+جزوه+ تخفیف ویژه+جدیدترین چاپ DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 550,000
412,500
سفارش
B1186 20200309150002600 آموزش جامع ریاضی و آمار کنکور انسانی+جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم -تعداد دی وی دی 6 حلقه تعداد جلسات 59 جلسه مدت زمان آموزش 1140 دقیقه تومان 400,000
300,000
سفارش
B1245 20200712133146796 آموزش مفهومی زیست شناسی 1 پایه دهم+جدیدترین چاپ+تخفیف DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 350,000
262,500
سفارش
B1247 20200712151803836 آموزش مفهومی زیست شناسی یازدهم+جدیدترین چاپ+تخفیف DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 350,000
262,500
سفارش
B1374 20230812180944773 بسته آموزش مفهومی دروس عمومی پایه دهم(بروزترین چاپ)+تخفیف ویژه DVD متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 945,000
661,500
سفارش
B1275 20201219115526601 آموزش مفهومی حسابان دوازدهم+جدیدترین چاپ+تخفیف DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 400,000
300,000
سفارش
B1276 20201219120848601 آموزش مفهومی حسابان یازدهم+جدیدترین چاپ DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 350,000
262,500
سفارش
B1284 20210119111000552 بسته آموزش جامع ویژه آزمون تیزهوشان ششم+جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه dvd تیزهوشان نظام جدید ابتدایی تخصصی - تومان 800,000
600,000
سفارش
B1285 20210119115032606 بسته آموزش جامع ویژه آزمون تیزهوشان نهم+جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه dvd تیزهوشان نظام جدید متوسطه دوره اول تخصصی - تومان 550,000
412,500
سفارش
B1286 20210427121444525 بسته همه درسام پایه اول دبستان+جدیدترین چاپ+تخفیف DVD نظام جدید ابتدایی - تومان 550,000
412,500
سفارش
B1292 20211017123627756 فیزیک جامع پایه کنکور ریاضی دهم ویازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -جدیدترین چاپ تومان 550,000
412,500
سفارش

لیست محصولات شرکت پرواز کنکوریها

پرواز کنکوریها

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B150 20171127124738839 ۵۵۰ واژه پرتکرار کنکور DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -۱۴ جلسه آموزشی تومان 85,000 سفارش
B151 20171127125528570 ریدینگ و کلوزتست DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسات:10 تومان 110,000 سفارش
B159 20171127125837789 زبان چهارم (بخش اول) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی :7 تومان 70,000 سفارش
B160 20171127130207768 زبان پیشرفته DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسات:9 تومان 105,000 سفارش
B161 20171127130834746 گرامر و تست کنکور -تعداد جلسات:5 تومان 60,000 سفارش
B162 20171127131302603 زبان چهارم (بخش 2) -تعداد جلسه آموزشی :7 تومان 70,000 سفارش
B163 20171127132848610 زبان سوم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی :6 تومان 65,000 سفارش
B164 20171127134303570 ریدینگ،کلوز تست و جمع بندی کنکور DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی :6 تومان 65,000 سفارش
B165 20171128101009785 آرایه های ادبی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی : 13 تومان 105,000 سفارش
B166 20171128102407662 زبان فارسی (بخش اول) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) -تعداد جلسه آموزشی : 12 تومان 65,000 سفارش
B167 20171128103140709 زبان فارسی (بخش دوم) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی : 12 تومان 65,000 سفارش
B168 20171128104216562 قرابت معنایی (سال دوم) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی :5 تومان 55,000 سفارش
B169 20171128111152815 قرابت معنایی (سال سوم) -تعداد جلسه آموزشی :5 تومان 55,000 سفارش
B170 20171128111725581 قرابت معنایی (سال چهارم) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی :9 تومان 75,000 سفارش
B171 20171128112902641 قرابت معنایی در یک روز (جمع بندی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی : 4 تومان 50,000 سفارش
B172 20171128142846803 آرایه های ادبی کنکور DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی :3 تومان 45,000 سفارش
B173 20171128144034664 زبان فارسی -تعداد جلسه آموزشی :5 تومان 70,000 سفارش
B174 20171128145332540 املا،لغت و تاریخ ادبیات کنکور -تعداد جلسه آموزشی :2 تومان 30,000 سفارش
B175 20171128150247748 جمع بندی ادبیات -تعداد جلسه آموزشی :16 تومان 90,000 سفارش
B176 20171128150905667 قرابت معنایی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) -تعداد جلسه آموزشی :4 تومان 60,000 سفارش
B177 20171128164154643 عربی جامع کنکور -تعداد جلسه آموزشی : 18 تومان 265,000 سفارش
B178 20171128165117730 عربی اختصاصی انسانی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی - تومان 100,000 سفارش
B180 20171129125832574 پکیج جامع عربی انسانی کنکور نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی - تومان 365,000 سفارش
B181 20171129133428691 دین و زندگی دوم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی :7 تومان 70,000 سفارش
B182 20171129141005775 دین و زندگی سوم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی :9 تومان 90,000 سفارش
B183 20171129142136647 دین و زندگی چهارم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی :11 تومان 105,000 سفارش
B184 20171129144237621 دین و زندگی چهارم -تعداد جلسه آموزشی :5 تومان 80,000 سفارش
B185 20171130100909526 فیزیک بردار DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :4 تومان 40,000 سفارش
B186 20171130102244800 فیزیک سال سوم الکتریسیته ساکن DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :7 تومان 60,000 سفارش
B187 20171130102842785 فیزیک سال سوم خازن DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :4 تومان 30,000 سفارش
B188 20171130103937540 فیزیک سال سوم الکتریسیته جاری -تعداد جلسه آموزشی : 10 تومان 80,000 سفارش
B189 20171130105029536 فیزیک سال سوم مغناطیس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :5 تومان 50,000 سفارش
B190 20171130105946609 فیزیک سال سوم القای مغناطیسی -تعداد جلسه آموزشی :5 تومان 50,000 سفارش
B191 20171130111427719 فیزیک پیش 1 حرکت شناسی(تجربی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی : 15 تومان 120,000 سفارش
B192 20171130112244624 فیزیک پیش 1 حرکت شناسی (ریاضی) -تعداد جلسه آموزشی : 18 تومان 140,000 سفارش
B193 20171130112945578 فیزیک پیش 1 دینامیک -تعداد جلسه آموزشی : 17 تومان 130,000 سفارش
B194 20171130113721552 فیزیک پیش 1 حرکت نوسانی -تعداد جلسه آموزشی : 10 تومان 80,000 سفارش
B195 20171130115236770 فیزیک پیش 1 امواج مکانیکی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :9 تومان 70,000 سفارش
B196 20171130135937653 شیمی 2 DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی : 8 تومان 100,000 سفارش
B197 20171130140910653 شیمی 3 DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :11 تومان 160,000 سفارش
B198 20171130141543711 شیمی پیش 1 DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :7 تومان 90,000 سفارش
B199 20171130144650521 جمع بندی شیمی سال چهارم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :6 تومان 65,000 سفارش
B200 20171202132620778 ریاضیات جامع (پایه و پیش 1) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :40 تومان 440,000 سفارش
B201 20171202133219816 مشتق،کاربرد مشتق،مجانب و انتگرال پیش 2 DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :11 تومان 160,000 سفارش
B202 20171202133842654 هندسه مختصاتی و منحنی های درجه 2 DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :7 تومان 120,000 سفارش
B203 20171202134502560 دیفرانسیل DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :11 تومان 225,000 سفارش
B204 20171202135338586 تابع (تجربی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید و قدیم-تعداد جلسه آموزشی :4 تومان 75,000 سفارش
B205 20171202140444683 تابع(ریاضی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :5 تومان 90,000 سفارش
B206 20171202140854628 لگاریتم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید و نظام قدیم-تعداد جلسه آموزشی :4 تومان 70,000 سفارش
B207 20171202141347555 دنباله های حسابی و هندسی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی : 5 تومان 90,000 سفارش
B208 20171202141840563 مشتق 1 DVD نظام قدیم متوسطه دوره دوم تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :4 تومان 80,000 سفارش
B209 20171202142246730 مشتق 2(ریاضی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :7 تومان 115,000 سفارش
B210 20171202142753597 مشتق 2(تجربی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :4 تومان 75,000 سفارش
B211 20171202143652768 همایش آمار DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :3 تومان 55,000 سفارش
B212 20171202144140784 همایش جمع بندی آریان حیدری DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی : 18 تومان 480,000 سفارش
B213 20171202144705570 مثلثات (تجربی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی : 10 تومان 185,000 سفارش
B214 20171202145317711 مثلثات (ریاضی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :11 تومان 200,000 سفارش
B215 20171203103135769 زیست شناسی سال دوم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی : 16 تومان 95,000 سفارش
B216 20171203103742758 زیست شناسی سال سوم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی : 14 تومان 120,000 سفارش
B217 20171203104137819 ژنتیک امید فراهانی پرواز کنکوریها DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :9 تومان 90,000 سفارش
B218 20171203104843641 زیست شناسی گیاهی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :4 تومان 60,000 سفارش
B219 20171203110503640 نکته و تست زیست شناسی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :3 تومان 55,000 سفارش
B220 20171203111236815 زیست شناسی چهارم (بخش اول) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی : 16 تومان 90,000 سفارش
B221 20171203112807735 زیست شناسی چهارم( بخش دوم) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی : 14 تومان 80,000 سفارش
B222 20171203113611650 تحلیل و بررسی زیست شناسی کنکور 95 DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی : 2 تومان 25,000 سفارش
B223 20171203114655512 زیست شناسی چهارم (جمع بندی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :8 تومان 90,000 سفارش
B224 20171203151315528 منطق سوم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید و نظام قدیم-تعداد جلسه آموزشی : 13 تومان 110,000 سفارش
B225 20171203151934559 فلسفه سوم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید و نظام قدیم-تعداد جلسه آموزشی :8 تومان 75,000 سفارش
B226 20171203152425760 فلسفه چهارم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید و نظام قدیم-تعداد جلسه آموزشی :9 تومان 115,000 سفارش
B227 20171203153020699 اقتصاد DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی حس-تعداد جلسه آموزشی :8 تومان 90,000 سفارش
B228 20171203153839703 ادبیات اختصاصی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :11 تومان 130,000 سفارش
B229 20171203154747737 جغرافیا دوم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :7 تومان 50,000 سفارش
B230 20171203155124635 جغرافیا سوم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :8 تومان 50,000 سفارش
B231 20171203155438657 جغرافیا چهارم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :9 تومان 50,000 سفارش
B232 20171203160219509 ریاضی عمومی سال اول DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) -تعداد جلسه آموزشی : 10 تومان 55,000 سفارش
B233 20171203160759799 ریاضی آمار سال دوم انسانی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :5 تومان 55,000 سفارش
B236 20171203162740770 ریاضی انسانی سال سوم مرتضی محمدی نژاد DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :7 تومان 65,000 سفارش
B237 20171203163423596 ریاضی انسانی سال چهارم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی : 10 تومان 120,000 سفارش
B238 20171203163910593 ریاضی انسانی(جمع بندی و حل تست های کنکور) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :8 تومان 120,000 سفارش
B763 20180726115636795 زیست شناسی پایه یازدهم امید فراهانی (نظام جدید) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -بیش از ۱۲ ساعت آموزشی تومان 500,000 سفارش
B764 20180730111457607 ریاضی دهم امید سلمانی پرواز کنکوریها DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -6 جلسه آموزشی تومان 350,000 سفارش
B791 20181017160702820 زیست شناسی دهم استاد فراهانی (ویرایش جدید) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 500,000 سفارش
B834 20190512181557803 فیزیک دهم تهرانچی(ویژه نظام جدید)تجربی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 550,000 سفارش
B835 20190512184147704 فیزیک یازدهم (نظام جدید) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 600,000 سفارش
B931 20191007125758519 ادبیات جامع(دهم،یازدهم،دوازدهم) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی املا و لغت، تاریخ ادبیات، زبان فارسی، آرایه ­های ادبی و قرابت معنایی ۵ مبحث ادبیات را تشکیل می­دهد- تومان 300,000 سفارش
B932 20191007130837658 عربی نظام جدید(پایه دهم و یازدهم و دوازدهم) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 8ساعت تدریس به صورت تستی- تومان 250,000 سفارش
B933 20191007165428809 شیمی دهم نظام جدید استاد اسکندری کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 450,000 سفارش
B934 20191007170444594 شیمی سال یازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 400,000 سفارش
B935 20191007171647547 زیست سال دوازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -13لوح آموزشی تومان 600,000 سفارش
B1023 20191102174842837 آموزش زبان انگلیسی مبحث گرامر DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 300,000 سفارش

لیست محصولات شرکت آفبا

آفبا

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B239 20171204123732741 ادبیات و تحلیل تست شاهین زاد DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی تومان 187,000 سفارش
B240 20171204124441813 قرابت معنایی استاد شاهین زاد موسسه آفبا DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی تومان 300,000 سفارش
B241 20171204125509633 زبان فارسی استاد شاهین زاد آفبا DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی تومان 218,000 سفارش
B242 20171204125931802 آرایه ها ادبی شاهین زاد موسسه آفبا DVD متوسطه دوره دوم عمومی -قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی تومان 218,000 سفارش
B243 20171204133012544 جامع ادبیات و زبان فارسی آفبا استاد شاهین زاد DVD عمومی -نظام جدید و قدیم تومان 523,000 سفارش

لیست محصولات شرکت مهر و ماه

مهر و ماه

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B337 20171218101409605 پاسخ‌نامه کتاب آموزش و کار زیست 2 پایه یازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رقعی تومان 8,000 سفارش

لیست محصولات شرکت عبدالمحمدی

عبدالمحمدی

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B767 20180825133249820 DVD چگونه ادبیات بخوانیم؟ (ویرایش جدید) +تخفیف ویژه+ارسال سریع+گارانتی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی 1 حلقه دی وی دی-قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی تومان 100,000
88,000
سفارش

لیست محصولات شرکت فکریتو

فکریتو

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B1288 20210615131624556 فصل ۳ زیست ۳ (دوازدهم) دکتر عمارلو+تخفیف+ارسال سریع+گارانتی+اورجینال DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 90,000 سفارش
B1211 20200608155145778 جزوه زیست شناسی پایه دهم استاد عمارلو ویژه کنکور 1403(سیاه سفید)+تخفیف ویژه جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 170,000 سفارش
B1212 20200609115351817 جزوه زیست شناسی پایه یازدهم استاد عمارلو (سیاه سفید) ویژه 1403+ تخفیف ویژه جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 190,000 سفارش
B1196 20200519184503839 پکیج شیمی پایه دوازدهم استاد مصلایی+جزوه+جدیدترین چاپ+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -پکیج شیمی پایه دوازدهم استاد مصلایی + جزوه تومان 570,000
535,800
سفارش
B1386 20231014145134508 فصل ۷ زیست ۲ دکتر عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 120,000 سفارش
B1197 20200520162000842 پکیج شیمی پایه دوازدهم فصل 4 استاد مصلایی + جزوه رایگان+ تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -فایل pdf جزوه در داخل dvd به صورت رایگان می باشد. تومان 160,000 سفارش
B1198 20200520165900643 شیمی ۳ فصل ۳ مهندس مصلایی به همراه جزوه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 160,000 سفارش
B1199 20200520180934535 پکیج شیمی دوازدهم فصل 2 مهندس مصلایی + جزوه رایگان + تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 160,000 سفارش
B1200 20200520184506608 پکیج شیمی پایه دوازدهم فصل 1 استاد مصلایی + جزوه + تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی پکیج شیمی پایه دوازدهم فصل 1 استاد مصلایی + جزوه + تخفیف ویژه- تومان 175,000 سفارش
B1201 20200523132930574 پکیج جزوات زیست شناسی دکتر عمارلو (ویژه کنکور ۱۴۰۳) رنگی جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -پکیج جزوات رنگی نکته تست دکتر علی محمد عمارلو «ویژه نظام جدید» + تخفیف ویژه تومان 720,000 سفارش
B1202 20200523145442823 جزوه نکته و تست زیست شناسی پایه دهم دکتر « عمارلو » + تخفیف ویژه+جدید ترین چاپ جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 150,000 سفارش
B1203 20200523152731556 جزوه نکته و تست پایه یازدهم دکتر عمارلو+تخفیف ویژه+نظام جدید(جدید ترین ویرایش) جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 160,000 سفارش
B1204 20200523153703641 جزوه نکته و تست پایه دوازدهم زیست شناسی دکتر عمارلو + تخفیف ویژه + نظام جدید(جدیدترین ویرایش) جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 170,000 سفارش
B1205 20200526130650805 انتقال اطلاعات در نسل ها (فصل 3 زیست دوازدهم) دکتر عمارلو کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 100,000 سفارش
B1206 20200526161641746 فصل ۵ زیست ۳ دکتر عمارلو +تخفیف ویژه+ارسال سریع DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -پکیج زیست شناسی دوازدهم فصل 5 زیست شناسی دوازدهم(از ماده به انرژی) دکتر عمارلو تومان 100,000 سفارش
B1383 20231001120123580 پکیج زیست دوازدهم دکتر عمارلو+تخفیف ویژه+گارانتی جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 720,000
648,000
سفارش
B1213 20200610134343799 جزوه زیست شناسی سال دوازدهم دکتر عمارلو (کنکور ۱۴۰۳)+رنگی+تخفیف ویژه+ارسال سریع+گارانتی جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 290,000 سفارش
B1214 20200610142759518 جمع بندی نظام جدید رفتارهای جانوری استاد عمارلو+جزوه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -شامل 69 صفحه جزوه PDF رایگان داخل محصول تومان 60,000 سفارش
B1215 20200610150624634 پکیج جزوات زیست شناسی دکتر عمارلو (سیاه سفید)+(ویژه کنکور ۱۴۰۳)+ گارانتی جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 490,000 سفارش
B1217 20200610172311676 فیزیک ۱ (دهم تجربی) مهندس نوکنده همراه با جزوه +(جدیدترین ویرایش)+تخفیف ویژه+ارسال سریع DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 450,000
405,000
سفارش
B1218 20200614123919610 فیزیک 2 مهندس نوکنده + جزوه رایگان+تخفیف ویژه+گارانتی+ارسال سریع DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 580,000
522,000
سفارش
B1219 20200614133728830 جمع‌بندی فیزیک ۳ (دوازدهم) مهندس نوکنده + جزوه رایگان+تخفیف ویژه+گارانتی+ارسال سریع DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 320,000 سفارش
B1220 20200614140936616 جمع بندی فیزیک یازدهم مهندس نوکنده + جزوه رایگان+تخفیف ویژه+گارانتی+ارسال سریع DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -به همراه جزوه pdf رایگان تومان 215,000 سفارش
B1221 20200614143758814 جمع بندی فیزیک دهم مهندس نوکنده+جزوه رایگان+تخفیف ویژه+ارسال سریع DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -به همراه جزوه pdf رایگان تومان 215,000 سفارش
B1222 20200614150448611 dvd شب آخر فیزیک یازدهم مهندس نوکنده+جزوه رایگان DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 60,000 سفارش
B1223 20200614171815756 پکیج جمع بندی فیزیک مهندس نوکنده+جزوه رایگان DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -پکیج فیزیک جمع بندی نظام جدید مهندس نوکنده+جزوه رایگان تومان 640,000 سفارش
B1224 20200616130337685 عربی پایه دهم استاد رمضانی + جزوه رایگان DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 210,000 سفارش
B1225 20200616134628834 عربی پایه یازدهم استاد رمضانی+جزوه رایگان DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 210,000 سفارش
B1226 20200616150142796 عربی دوازدهم استاد رمضانی+جزوه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 210,000 سفارش
B1227 20200616152746594 عربی جامع کنکور به +همراه جزوه+ نظام جدید استاد رمضانی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 590,000 سفارش
B1321 20220827161523786 دیاناکو تست دکتر عمارلو(دهم+یازدهم+دوازدهم)+گارانتی+جدیدترین چاپ جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 295,000 سفارش
B1228 20200616154232586 جمع بندی عربی کنکور نظام جدید استاد رمضانی + جزوه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 160,000 سفارش
B1229 20200616160159542 جمع بندی نظام جدید (تنفس و کلیه) استاد عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 90,000 سفارش
B1230 20200616160753568 رسم نمودار و قواعد انتقال ریاضیات استاد خلیلی+جزوه (نظام جدید) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 180,000 سفارش
B1231 20200618153812729 جزء صحیح براکت مهندس خلیلی(نظام جدید) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 70,000 سفارش
B1232 20200620134455698 تعیین علامت و نامعادله – حل معادلات گنگ و گویا – تابع و معادله درجه ۲ مهندس خلیلی + جزوه(نظام جدید) DVD متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 250,000 سفارش
B1233 20200620141739756 قدر مطلق ریاضیات مهندس خلیلی+جزوه (نظام جدید) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 120,000
114,000
سفارش
B1234 20200620142936743 حد ریاضیات مهندس خلیلی(نظام جدید) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 195,000 سفارش
B1235 20200620161950511 مثلثات مهندس خلیلی (نظام جدید) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 240,000 سفارش
B1236 20200620163456727 تابع در ریاضیات مهندس خلیلی(نظام جدید)+جزوه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 250,000 سفارش
B1237 20200620165226698 فارسی پایه دهم دکتر احمد نیا DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 150,000 سفارش
B1238 20200621130856753 قلمرو ادبی(آرایه های ادبی) استاد احمد نیا+جزوه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 110,000 سفارش
B1239 20200621132408530 قلمرو زبانی (دستورزبان فارسی) دکتر احمد نیا + جزوه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 210,000 سفارش
B1240 20200621152518704 دین و زندگی سال دهم استاد محسنی کبیر DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 120,000 سفارش
B1241 20200621155839729 زبان پایه دهم مهندس زینعلی به همراه جزوه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 150,000 سفارش
B1242 20200623161854590 زبان پایه یازدهم مهندس زینعلی+جزوه+تخفیف+آخرین ویرایش DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 170,000
161,500
سفارش
B1243 20200624151328619 تاریخ پایه دهم استاد امامی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 110,000 سفارش
B1250 20200718173506691 جمع‎‌بندی زیست (تنفس و کلیه) دکتر عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 90,000 سفارش
B1251 20200719131350516 جمع بندی نظام جدید زیست (اعصاب و حواس) دکتر عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 60,000 سفارش
B1266 20200815135946524 جمع بندی نظام جدید(میتوز،میوز،تولید مثل) دکتر عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 60,000 سفارش
B1267 20200915152611719 تعیین علامت و نامعادله – حل معادلات گنگ و گویا – تابع و معادله درجه ۲ مهندس خلیلی به همراه جزوه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -شماره مجوز پروانه انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 066765-35498-8 تومان 250,000 سفارش
B1269 20201012130949531 پکیج جزوات نکته و تست زیست شناسی دکتر عمارلو جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 490,000 سفارش
B1375 20230826164443536 دیاناکو تست دوازدهم دکتر عمارلو (ویژه کنکور ۱۴۰۲) جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 290,000 سفارش
B1272 20201027152239652 جزوه زیست شناسی سال یازدهم دکتر عمارلو (کنکور ۱۴۰۳) + رنگی+گارانتی+آخرین چاپ جزوه متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 290,000 سفارش
B1373 20230724031149708 جاست تست دکتر عمارلو جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 295,000 سفارش
B1271 20201027140925572 جزوه زیست شناسی سال دهم دکتر عمارلو (کنکور ۱۴۰۳)+رنگی+جدیدترین چاپ+گارانتی+ارسال سریع جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 290,000 سفارش
B1277 20201223130311732 جمعبندی نظام جدید (حرکت، هورمون و ایمنی) دکتر عمارلو+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 60,000 سفارش
B1281 20201224122151798 جمعبندی نظام جدید (فصول ۱و۲ دوازدهم) دکتر عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 60,000 سفارش
B1280 20201224115629532 جمع بندی نظام جدید رفتارهای جانوری+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 60,000 سفارش
B1282 20201224125241553 زیست دوازهم دکتر عمارلو فصل 1 + تخفیف DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 90,000 سفارش
B1283 20201224134143579 زیست دوازهم دکتر عمارلو فصل 2 + تخفیف DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 120,000 سفارش
B1289 20210615134008540 زیست دوازدهم دکتر عمارلو فصل 4+تخفیف DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 90,000 سفارش
B1290 20210615135339794 فصول ۶و۷و۸ زیست ۳ (دوازدهم) دکتر عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 120,000 سفارش
B1324 20230415152539616 پکیج زیست کنکور دکتر عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 1,550,000
1,395,000
سفارش
B1325 20230415154905758 جمع‌بندی کاربرد مشتق مهندس نقیه+ جزوه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 140,000 سفارش
B1326 20230415161132808 جمع بندی مشتق مهندس نقیه به همراه جزوه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 120,000 سفارش
B1327 20230415162938512 شیمی پایه دهم دکتر ابوالقاسمی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 270,000 سفارش
B1328 20230415163731518 پکیج دیاناکو تست دکتر عمارلو( ویرایش 1403) جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم - تومان 580,000 سفارش
B1334 20230619002739792 پکیج زیست ۱ دکتر عمارلو (آموزش کامل پایه دهم) فصل 1 تا 7 DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 650,000 سفارش
B1335 20230619003717764 فصل ۱ زیست ۱ دکتر عمارلو(ویزه کنکور1403) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 140,000 سفارش
B1361 20230716155210598 فصل ۵ زیست 2 دکتر عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 100,000 سفارش
B1362 20230716172111581 جمع‌بندی فصول ۱ تا ۵ زیست ۱ دکتر عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم - تومان 250,000 سفارش
B1363 20230716172606641 فصل ۲ زیست ۱ دکتر عمارلو(ویژه کنکور1403) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 130,000 سفارش
B1364 20230716172948760 فصل ۳ زیست ۱ دکتر عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 70,000 سفارش
B1365 20230716200417820 فصل ۷ زیست ۱ دکتر عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 100,000 سفارش
B1366 20230716200807565 فصل ۶ زیست ۱ دکتر عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 100,000 سفارش
B1367 20230716200952664 فصل ۵ زیست ۱ دکتر عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 90,000 سفارش
B1368 20230716201248802 فصل 4 زیست ۱ دکتر عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 150,000 سفارش
B1369 20230716201512515 جمع‌بندی گیاهی دکتر عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 170,000 سفارش
B1370 20230716201850512 زیست دکتر عمارلو(مبحث جانوری) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 100,000 سفارش
B1371 20230716202237748 فصل ۱ زیست ۲ دکتر عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 140,000 سفارش
B1372 20230716202407755 فصل ۲ زیست ۲ دکتر عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 130,000 سفارش
B1379 20231001103855682 جزوه زیست شناسی سال دهم دکتر عمارلو (ویژه کنکور ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵)+تخفیف ویژه+گارانتی(سیاه سفید) جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 170,000 سفارش
B1380 20231001111044550 جزوه زیست شناسی سال دهم دکتر عمارلو (ویژه کنکور ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵)+تخفیف ویژه+گارانتی( رنگی) جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 270,000 سفارش
B1381 20231001112526691 جزوه زیست شناسی سال یازدهم دکتر عمارلو (ویژه کنکور ۱۴۰۴) (سیاه سفید) جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 170,000 سفارش
B1382 20231001113037607 جزوه زیست شناسی سال یازدهم دکتر عمارلو (ویژه کنکور ۱۴۰۴) (رنگی) جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 290,000 سفارش
B1384 20231014115932828 جزوه زیست شناسی پایه دوازدهم دکتر عمارلو(کنکور1403) (سیاه سفید) جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 190,000 سفارش
B1385 20231014121727792 فصل ۱ زیست ۳ دکتر عمارلو (ویژه کنکور ۱۴۰۳) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 170,000 سفارش
B1387 20231014150318788 فصل ۵ زیست ۳ دکتر عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 100,000 سفارش
B1388 20231014151842749 فصل ۲ ریاضیات گسسته (آشنایی با نظریه اعداد) مهندس خزایی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 350,000
332,500
سفارش
B1389 20231014152708538 فصل ۲ آمار و احتمال پایه یازدهم (احتمال) مهندس خزایی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 80,000 سفارش
B1390 20231014153542717 فصل ۶ ریاضی ۱ دهم تجربی (شمارش، بدون شمردن) مهندس خزایی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 115,000 سفارش
B1391 20231014154254727 هندسه 3 فصل 1(ماتریس)مهندس خزایی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم - تومان 150,000 سفارش
B1392 20231014155331550 هندسه ۱ فصول ۱ و ۲ مهندس خزایی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 120,000 سفارش
B1393 20231018110117819 جمع‌بندی فصول ۱ تا ۸ زیست ۳ دکتر عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 360,000
342,000
سفارش
B1394 20231023180602512 جمع‌بندی فصول ۱ تا ۷ زیست ۲ دکتر عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 270,000 سفارش
B1395 20231023182007665 فصول ۷ و ۸ زیست ۳ دکتر عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 120,000 سفارش
B1396 20231023183421556 فصول ۸ و ۹ زیست ۲ دکتر عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 120,000 سفارش
B1397 20231023184638632 پکیج زیست ۲ دکتر عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 680,000
646,000
سفارش
B1398 20231029203225831 فصل ۷ زیست ۲ دکتر عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 120,000 سفارش
B1399 20231029205024730 فصل 3 زیست2دکترعمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 110,000 سفارش
B1400 20231029205438744 فصل ۴ زیست دکترعمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 90,000 سفارش
B1401 20231031131014751 فصل ۶ زیست ۲ دکتر عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 120,000 سفارش
B1402 20231031134832623 پک دیاناکو تست دکتر عمارلو (ویژه کنکور ۱۴۰۲) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 565,000 سفارش
B1403 20231031135025526 دیاناکو تست دهم و یازدهم دکتر عمارلو (ویژه کنکور ۱۴۰۲) جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -نام دبیر دکتر عمارلو تومان 370,000 سفارش
B1404 20231031143348530 فصل ۶ زیست ۳ دکتر عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 120,000 سفارش
B1405 20231031152313770 فصل 4 زیست ۳ دکتر عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 100,000 سفارش
B1406 20231031154225750 فصل ۲ زیست ۳ دکترعمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 120,000 سفارش

لیست محصولات شرکت انتشارات راه دکتری

انتشارات راه دکتری

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B1329 20230515145958548 زبانشناسی همگانی لینک دانلودی نظام جدید کارشناسی تخصصی 1.95 گیگ-قابل استفاده برای دکتری, کارشناسی, کارشناسی ارشد تومان 189,000
170,100
سفارش
B1330 20230515151949709 آموزش پایان نامه نویسی لینک دانلودی نظام جدید کارشناسی 1.14 گیگ- تومان 135,000
121,500
سفارش
B1331 20230516152315790 تئوری مدیریت (بخش اول) لینک دانلودی نظام جدید کارشناسی ارشد تخصصی 2.78 گیگ-14 ساعت تومان 243,000
218,700
سفارش
B1332 20230518092113674 تئوری‌های مدیریت (بخش دوم) لینک دانلودی نظام جدید کارشناسی ارشد تخصصی -مدرس:حسین ممتـاز تومان 243,000
218,700
سفارش
B1333 20230518103408714 ریاضی مهندسی زمان آموزش:26 ساعت حجم آموزش:4.36 گیگ-مناسب برای مجموعه امتحانی ارشد مجموعه مهندسی پلیمر, مجموعه مهندسی معماری كشتی, مجموعه مهندسی مکانیک تومان 513,000
461,700
سفارش

لیست محصولات شرکت لوح دانش

لوح دانش

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B1336 20230711010517797 DVD آموزش تصویری فارسی اول دبستان لوح دانش DVD نظام جدید ابتدایی عمومی - تومان 160,000
112,000
سفارش
B1102 20191218114630642 بسته آموزشی اول دبستان لوح دانش DVD نظام جدید ابتدایی تخصصی محیط نرم افزار آموزشی دروس اول دبستان قابل استفاده در کامپیوتر و تلفن و تبلبت های اندرویدی- تومان 450,000
315,000
سفارش
B1103 20191219164430685 بسته آموزشی دوم دبستان لوح دانش DVD نظام جدید ابتدایی تخصصی - تومان 450,000
315,000
سفارش
B1104 20191219171214642 DVD مجموعه دروس چهارم دبستان لوح دانش DVD ابتدایی تخصصی -دروس این پکیج:ریاضی علوم بخوانیم دیکته قرآن مطالعات اجتماعی بنویسیم کلیپ های موزیکال علمی زبان انگلیسی مقدماتی تومان 450,000
315,000
سفارش
B1317 20220420153330539 DVD مجموعه دروس سوم دبستان لوح دانش DVD نظام جدید ابتدایی - تومان 450,000
337,500
سفارش
B1354 20230712032949829 آموزش نرم افزار اکسل 2019+تخفیف ویزه مهارت های اداری - تومان 160,000
144,000
سفارش
B1357 20230712034920596 آموزش نرم‌ افزار ورد (Microsoft Word ) مهارت های اداری - تومان 160,000
144,000
سفارش
B1355 20230712033836819 آموزش نرم‌ افزار پاورپوینت (Microsoft PowerPoint ) مهارت های اداری - تومان 160,000
144,000
سفارش
این صفحه را به اشتراک گذارید
بپر بالا

همکاری با مدارس و شرکتها اساتید آسان کنکور درباره آسان کنکور لیست قیمت محصولات

Copyright 2016-2017 asankonkur.com

استفاده از مطالب فروشگاه آسان کنکور فقط برای مقاصد غیرتجاری و باذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه آسان کنکور ایرانیان (آسان کنکور) میباشد.
آدرس: تهران، خیابان امام خمینی(ره)، بین رودکی و نواب پلاک652

Konkur Gift
مشخصات خود را درج نمائید و از تخفیف ها و جدیدترین محصولات آموزشی مطلع گردید

و یا با ما تماس بگیرید.

asankonkur.com