شرحتعدادقیمت (تومان)

لیست قیمت محصولات

لیست محصولات شرکت ونوس

ونوس

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B1 20171007153510613 عربی تخصصی انسانی استاد آزاده DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 170,000
119,000
سفارش
B2 20171009133236532 ترجمه عربی رنگی آزاده DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -چاپ جدید رنگی تومان 350,000
245,000
سفارش
B3 20171010143647530 عربی تخصصی انسانی آزاده(عمومی و اختصاصی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) -مشتمل بر ۵۰۰۰ نکته مفید و ۴۰۰ آزمون مختلف تومان 275,000
192,500
سفارش
B4 20171010150457686 عربی جمع بندی (نکته و تست) آزاده DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی - تومان 250,000
175,000
سفارش
B5 20171010151507644 عربی کنکور ( منصوبات) مصطفی آزاده DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -پوشش ۷۵% از کتاب عربی سوم دبیرستان تومان 105,000
73,500
سفارش
B6 20171010152304620 عربی کنکور ( درک مطلب ۱) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -به همراه جزوه تومان 105,000
73,500
سفارش
B7 20171010153428560 عربی جامع کنکور استاد آزاده (جدید)-20% DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -+ به همراه کتاب تست زنی نوشته دکتر آزاده تومان 520,000
364,000
سفارش
B9 20171013184437745 فیزیک الکتریسیته جاری و مدار الکتریکی یازدهم یحیوی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 340,000
238,000
سفارش
B10 20171013184834803 فیزیک مغناطیس و القا یحیوی یازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 420,000
294,000
سفارش
B11 20171013185233732 فیزیک حرکت شناسی مهندس یحیوی (دوازدهم) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -رشته «مقطع» : ویژه پیش دانشگاهی و کنکور تومان 110,000
77,000
سفارش
B12 20171013185616570 فیزیک نوسان مهدی یحیوی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -رشته «مقطع» : ویژه پیش دانشگاهی و کنکور تومان 105,000
73,500
سفارش
B13 20171013190105539 فیزیک جمع بندی کنکور مهدی یحیوی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -رشته «مقطع» : ویژه کنکور سراسری تومان 520,000
364,000
سفارش
B14 20171013190458780 فیزیک دینامیک مهندس یحیوی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 470,000
329,000
سفارش
B15 20171013190927693 فیزیک سال دوم مهندس یحیوی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 260,000
182,000
سفارش
B16 20171013193639791 فیزیک نوین (فیزیک هسته ای و اتمی) ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 260,000
182,000
سفارش
B17 20171013194115753 کنکور اکتیو فیزیک مهندس یحیوی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 260,000
182,000
سفارش
B18 20171013195108704 زبان انگلیسی جامع کنکور DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی - تومان 520,000
364,000
سفارش
B19 20171013195510615 گرامر جامع زبان انگلیسی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 195,000
136,500
سفارش
B21 20171013200211685 جمع بندی زبان انگلیسی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی - تومان 350,000
245,000
سفارش
B22 20171013200807766 یک دو سه رتبه برتر (مدیریت زمان و غلبه بر تنبلی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی - تومان 170,000
119,000
سفارش
B23 20171013201135839 یک دو سه رتبه برتر (خودباوری ، اراده ، انگیزه) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی - تومان 170,000
119,000
سفارش
B24 20171013201647811 دین و زندگی سوم دبیرستان هادی سرکشیک زاده DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی - تومان 170,000
119,000
سفارش
B25 20171013201824579 دین و زندگی دوم دبیرستان سرکشیک زاده DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی - تومان 170,000
119,000
سفارش
B26 20171013202211700 دین و زندگی چهارم دبیرستان هادی سرکشیک زاده DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی - تومان 70,000
49,000
سفارش
B27 20171013202514630 دین و زندگی ( ابیات و اشعار) هادی سرکشیک زاده DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی - تومان 85,000
59,500
سفارش
B28 20171013202824726 دینی کنکور (نکته و تست) ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی - تومان 170,000
119,000
سفارش
B29 20171013203035528 دین و زندگی دهم هادی سرکشیک زاده DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 160,000
112,000
سفارش
B30 20171014114408791 زیست گیاهی تستی آرام فر موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -به همراه جزوه تومان 140,000
98,000
سفارش
B31 20171014131213740 زیست ژنتیک مندلی مهدی آرام فر موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -به همراه جزوه تومان 195,000
136,500
سفارش
B32 20171014131758725 زیست شناسی سوم دبیرستان مهدی آرام فر موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 210,000
147,000
سفارش
B33 20171014132031599 زیست شناسی دوم دبیرستان مهدی آرامفر موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -به همراه کتاب تانک تست و کتاب کار تومان 465,000
325,500
سفارش
B34 20171014132344523 زیست شناسی پیش ۲ مهدی آرامفر موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 210,000
147,000
سفارش
B35 20171014132623611 همایش جمع بندی زیست شناسی کنکور (مهدی آرامفر) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -به همراه جزوه تومان 330,000
231,000
سفارش
B37 20171014135953737 زیست شناسی ۱۰ آزمون مهدی آرام فر DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -به همراه جزوه تومان 260,000
182,000
سفارش
B38 20171016114921731 شیمی سال سوم دبیرستان محمود رادمان مهر موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 350,000
245,000
سفارش
B39 20171016115249548 شیمی سال دوم دبیرستان محمود رادمان مهر ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -به همراه جزوه تومان 350,000
245,000
سفارش
B40 20171016115627729 شیمی چهارم (اسید و بازها) محمود رادمان هر موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -به همراه جزوه تومان 210,000
147,000
سفارش
B41 20171016120112611 شیمی جمع بندی سال سوم استاد رادمان مهر موسسه ونوس - تومان 120,000
84,000
سفارش
B42 20171016120522601 شیمی چهارم (سینتیک و تعادل) محمود رادمان هر موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 260,000
182,000
سفارش
B44 20171016122002720 هنر تست زنی شیمی سوم دبیرستان محمود رادمان مهر DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 105,000
73,500
سفارش
B45 20171016122957670 شیمی ارتقا معدل سال سوم - تومان 150,000
105,000
سفارش
B46 20171016123308706 شیمی ارتقا معدل سال دوم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 110,000
77,000
سفارش
B47 20171016124411516 شیمی سال سوم دبیرستان ( ویژه حل مسئله ) -به همراه سوالات کنکور تا سال ۹۵ تومان 100,000
70,000
سفارش
B49 20171016125002690 شیمی جمع بندی سال دوم استاد رادمان مهر موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 210,000
147,000
سفارش
B50 20171022110336528 فیزیک پیش ۲ (موج صوت امواج ) مهندس یحیوی موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -+ به همراه 2 جزوه تکمیلی تومان 350,000
245,000
سفارش
B52 20171025115107776 دیفرانسیل حد و پیوستگی و مجانب DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -+ به همراه جزوء تکمیلی (93 صفحه) تومان 420,000
294,000
سفارش
B53 20171025121158720 دیفرانسیل دستگاه اعداد مهندس مهربان موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 210,000
147,000
سفارش
B54 20171025122646677 ریاضی مثلثات استاد محمد مهربان موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 210,000
147,000
سفارش
B55 20171025123923611 ریاضی دنباله و ترکیبات مهندس محمد مهربان موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -از این بسته آموزشی، دانش آموزان رشته تجربی نیز می توانند استفاده کنند تومان 170,000
119,000
سفارش
B56 20171025130023837 ریاضی مشتق مهندس محمد مهربان موسسه ونوس DVD نظام جدید دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 385,000
269,500
سفارش
B57 20171025130546615 ریاضی کاربرد مشتق مهندس محمد مهربان موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 350,000
245,000
سفارش
B58 20171025145425590 ریاضی انتگرال مهندس محمد مهربان موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 210,000
147,000
سفارش
B59 20171025151251518 ریاضی پایه کولاک محمد مهربان موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 310,000
217,000
سفارش
B60 20171025151840818 جمع بندی دیفرانسیل و ریاضی پایه DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 725,000
507,500
سفارش
B61 20171025152815710 کنکور اکتیو (تابع) محمد مهربان موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 170,000
119,000
سفارش
B62 20171025153425713 کنکور اکتیو(‌دنباله،حد،پیوستگی،مجانب) استاد مهربان موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 170,000
119,000
سفارش
B122 20180723154641785 زبان پایه دهم دکتر شهاب اناری 13 حلقه ای + تخفیف ویژه+جدیدترین ویرایش+جزوه اختصاصی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -نظام جدید (پایه دهم) تومان 530,000
371,000
سفارش
B368 20171223114034519 کلینیک ریاضی پزشکی مشتق DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 260,000
182,000
سفارش
B369 20171223120650525 کلینیک ریاضی پزشکی (کاربرد مشتق) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 160,000
112,000
سفارش
B370 20171223121521667 کلینیک ریاضی پزشکی (انتگرال) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 170,000
119,000
سفارش
B371 20171223122016728 کلینیک ریاضی پزشکی (حد و پیوستگی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 260,000
182,000
سفارش
B372 20171223133046543 جمع بندی ریاضیات گسسته (ترکیبیات و احتمال) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 140,000
98,000
سفارش
B373 20171223133932570 جمع بندی ریاضیات گسسته (نظریه اعداد) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 105,000
73,500
سفارش
B374 20171223150834692 جمع بندی ریاضیات گسسته(ترکیبیات و احتمال) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 80,000
56,000
سفارش
B375 20171223151315773 ریاضی آنالیز ترکیبی(مهندس دادبام) - تومان 50,000
35,000
سفارش
B376 20171223151846755 ریاضی قدر مطلق - تومان 105,000
73,500
سفارش
B377 20171223152511692 ریاضی جزء صحیح DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 75,000
52,500
سفارش
B379 20171223153930516 ریاضی تابع درجه ۲ معادله درجه ۲ کنکور DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -سبک تدریس: تستی ویژه کنکور سراسری و معدلسازی تومان 140,000
98,000
سفارش
B381 20171223154815717 ریاضی احتمال جامع کنکور - تومان 310,000
217,000
سفارش
B383 20171223155350779 نظریه اعداد - تومان 150,000
105,000
سفارش
B384 20171223160346741 آموزش جامع آنالیز ترکیبی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) - تومان 310,000
217,000
سفارش
B386 20171223160659830 ریاضی دنباله و تصاعد DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 130,000
91,000
سفارش
B388 20171223161546562 کلینیک ریاضی پزشکی (تصاعد هندسی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 75,000
52,500
سفارش
B606 20180118120942714 مرفوعات و مجرورات مصطفی آزاده موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 170,000
119,000
سفارش
B631 20180121145521835 معجزه تست زنی عربی کنکور مصطفی آزاده DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 170,000
119,000
سفارش
B632 20180314131734631 هندسه سال دهم (استاد بنی هاشمی) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -جدید چاپ 1396 تومان 350,000
245,000
سفارش
B689 20180206134517594 توابع و لگاریتم ( بسته ۱) استاد نصیری (انسانی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -مخصوص داوطلبان کنکور رشته ی انسانی تومان 105,000
73,500
سفارش
B690 20180206135135644 دنباله ( بسته ۲ ) استاد نصیری رشته انسانی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -ویژه دانش آموزان انسانی تومان 90,000
63,000
سفارش
B691 20180206140407814 احتمال (بسته ۳) استاد نصیری رشته انسانی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -ویژه دانش آموزان انسانی تومان 90,000
63,000
سفارش
B692 20180206141754621 آمار و مدل سازی تستی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 105,000
73,500
سفارش
B693 20180206142238538 آمار و مدل سازی تشریحی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 105,000
73,500
سفارش
B694 20180206143439640 ریاضی سوم دبیرستان رشته تجربی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 120,000 سفارش
B695 20180206143936650 حسابان - تومان 80,000
56,000
سفارش
B697 20180206151425708 آنالیز ترکیبی ( بسته ۵ ) استاد نصیری رشته انسانی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -ویژه رشته انسانی تومان 90,000
63,000
سفارش
B698 20180206152418513 آشتی با ریاضی استاد نصیری موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -ویژه رشته انسانی تومان 170,000
119,000
سفارش
B699 20180206153306743 بسته میکس ریاضی انسانی استاد نصیری DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -ویژه رشته انسانی تومان 260,000
182,000
سفارش
B721 20180224154154768 تاریخ ادبیات کنکور (استاد نیکخو) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 105,000
73,500
سفارش
B722 20180306101016791 ریاضی پایه یازدهم استاد مهربان - بسته general DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -به همراه جزوه اختصاصی تومان 600,000
420,000
سفارش
B723 20180221150654826 زبان فارسی کنکور ونوس استاد سبحانی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 210,000
147,000
سفارش
B724 20180224154740571 جمع بندی فارسی نظام جدید DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 300,000
210,000
سفارش
B736 20180306110540745 ریاضی پایه دهم استاد مهربان +تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -نظام جدید (دهم ) تومان 1,000,000
700,000
سفارش
B737 20180308111824575 فیزیک پایه دهم مهدی یحیوی ویرایش جدید +تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 24حلقه-ویژه پایه دهم ( نظام جدید ) تومان 1,000,000
700,000
سفارش
B738 20180314115033669 ریاضی پایه دهم انسانی استاد نصیری موسسه ونوس DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -مناسب برای پایه دهم تومان 420,000
294,000
سفارش
B739 20180314122255697 ریاضی پایه یازدهم انسانی استاد نصیری موسسه ونوس DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 340,000
238,000
سفارش
B741 20180317111700699 شیمی پایه دهم استاد رادمان مهر موسسه ونوس DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -پایه دهم (نظام جدید) تومان 1,050,000
735,000
سفارش
B742 20180317121259645 زیست شناسی پایه دهم (دکتر محمدرضا نیکجو) موسسه ونوس DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -پایه دهم (نظام جدید) تومان 620,000
434,000
سفارش
B743 20180317124837770 دین و زندگی پایه دهم استاد سرکشیک زاده DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -نظام جدید (پایه دهم ) تومان 360,000
252,000
سفارش
B744 20180317131332618 عربی پایه دهم دکتر مصطفی آزاده (نظام جدید)+جدیدترین ویرایش DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -نظام جدید ( پایه دهم ) تومان 700,000
490,000
سفارش
B757 20180507134749744 عربی پایه یازدهم مصطفی آزاده DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -نظام جدید (پایه یازدهم) تومان 260,000
182,000
سفارش
B758 20180507144458761 زبان انگلیسی یازدهم 14 حلقه ای شهاب اناری+ ویژه نظام جدید+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -نظام جدید (پایه یازدهم ) تومان 600,000
420,000
سفارش
B760 20180612160247643 روانشناسی جامع استاد اعتمادی موسسه ونوس انسانی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -ویژه رشته انسانی تومان 350,000
245,000
سفارش
B781 20180929182921763 شیمی پایه یازدهم استاد رادمان مهر(نظام جدید) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -به همراه جزوه تالیفی استاد تومان 900,000
630,000
سفارش
B782 20180929185046554 زبان جامع 20 حلقه ای +نظام جدید شهاب اناری (جدید ترین ویرایش)+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی زبان جامع نظام جدید(دهم،یازدهم،دوازدهم) استاد اناری-در20 حلقه دی وی دی جدید ترین و به روز ترین چاپ می باشد تومان 1,040,000
728,000
سفارش
B890 20190725145146660 عربی دوازدهم استاد آزاده DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی قابل استفاده برای نظام جدید-7dvd تومان 165,000
115,500
سفارش
B891 20190725151820733 تست های عربی دهم استاد آزاده DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی قابل استفاده برای نظام جدید-عمومی انسانی تومان 240,000
168,000
سفارش
B896 20190824135711831 زیست شناسی سال یازدهم مهدی آرامفر DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی زیست یازدهم آرامفر در 11 حلقه-گرایش:تنظیم عصبی ، حواس، دستگاه حرکتی ، تنظیم شیمیایی ، ایمنی. تومان 660,000
462,000
سفارش
B897 20190824143453827 زیست شناسی سال دوازدهم مهدی آرامفر(قسمت1) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید-13حلقه dvd تومان 700,000
490,000
سفارش
B898 20190824143958680 زیست دوازدهم مهدی آرامفر (قسمت2) با تخفیف ویژه و ارسال سریع DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 7 dvd- تومان 420,000
294,000
سفارش
B899 20190824145109675 زیست شناسی دهم مهدی آرامفر(آخرین ویرایش) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 15 حلقه dvd- تومان 650,000
455,000
سفارش
B900 20190825124752595 ریاضی یازدهم استاد مهربان DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 27 حلقه به همراه 162 صفحه جزوه اختصاصی- تومان 1,075,000
752,500
سفارش
B901 20190825130012571 زیست یازدهم آرامفر(ژنتیک جدید)+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 3 dvd آموزشی- تومان 260,000
182,000
سفارش
B902 20190825132456508 زیست گیاهی دهم و یازدهم دکتر آرامفر-نظام جدید DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 9حلقه dvd- تومان 555,000
388,500
سفارش
B903 20190825133338737 جمع بندی زبان انگلیسی استاد اناری ویژه نظام جدید DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی 7 dvd آموزشی- تومان 485,000
339,500
سفارش
B904 20190825140751583 تیک آف ریاضی دهم استاد دادبام DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 20 حلقه dvd- تومان 600,000
420,000
سفارش
B905 20190825142946699 تیک آف ریاضی یازدهم دادبام DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 23حلقه- تومان 600,000
420,000
سفارش
B906 20190825173036745 تایع ریاضی دوازدهم تجربی استاد دادبام + تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 12دی وی دی آموزشی- تومان 230,000
161,000
سفارش
B907 20190825174500531 دین و زندگی پایه یازدهم استاد سرکشیک زاده DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -تعداد 4 حلقه dvd تومان 105,000
73,500
سفارش
B908 20190825175724691 دین و زندگی پایه یازدهم استاد سرکشیک زاده DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی 4 حلقه دی وی دی- تومان 165,000
115,500
سفارش
B909 20190826155147564 دینی پایه دوازدهم سرکشیک زاده با تخفیف ویژه و ارسال سریع DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی 4حلقه دی وی دی- تومان 200,000
140,000
سفارش
B910 20190826163131693 بیگ بنگ 1(ریاضی 3 تجربی) نظام جدید مهندس مهربان با تخفیف ویژه و ارسال سریع -قسمت اول DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -19حلقه DVD تومان 975,000
682,500
سفارش
B1024 20191102175921826 تصویرسازی عربی مصطفی آزاده (جدیدترین ویرایش) با تخفیف ویژه و ارسال سریع DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 360,000
252,000
سفارش
B1025 20191102180315707 عربی دوازدهم اختصاصی رشته انسانی مصطفی آزاده با تخفیف ویژه و ارسال سریع DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی قابل استفاده برای نظام جدید -پایه دوازدهم- تومان 310,000
217,000
سفارش
B1026 20191102181229839 عربی اختصاصی انسانی یازدهم آزاده نظام جدید DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 375,000
262,500
سفارش
B1075 20191124173108594 عربی تخصصی انسانی استاد آزاده DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی - تومان 170,000
119,000
سفارش
B1150 20200107131524830 مثلثات ریاضی دوازدهم تجربی استاد دادبام+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 150,000
105,000
سفارش
B1151 20200107134041817 کلینیک ریاضی پزشکی دوازدهم تجربی (حد) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 110,000
77,000
سفارش
B1152 20200107144206563 فیزیک کار وانرژی دهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 255,000
178,500
سفارش
B1153 20200107150838813 عربی دهم انسانی استاد آزاده DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 480,000
336,000
سفارش
B1154 20200108113825829 جمع بندی فیزیک دهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 405,000
283,500
سفارش
B1155 20200108132441725 جمع بندی فیزیک یازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 290,000
203,000
سفارش
B1156 20200108132946839 جمع بندی فیزیک دوازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 450,000
315,000
سفارش
B1173 20200121133357588 جمع بندی جامع عربی نظام جدید DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 525,000
367,500
سفارش
B1189 20200430135420806 فارسی دهم احمد سبحانی+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 400,000
280,000
سفارش
B1190 20200430141847611 فارسی یازدهم احمد سبحانی + تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 420,000
294,000
سفارش
B1191 20200430150352591 فارسی دوازدهم احمد سبحانی (بخش 1 ترم 1)+ با تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 270,000
189,000
سفارش
B1192 20200502140312840 فارسی دوازدهم احمد سبحانی (ترم2)+ با تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 270,000
189,000
سفارش
B1244 20200707172236791 جمع بندی فیزیک دوازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 220,000
154,000
سفارش
B1248 20200716151704552 فیزیک دوازدهم مهدی یحیوی حرکت شناسی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 470,000
329,000
سفارش
B1260 20200812152808663 تست های عربی یازدهم استاد آزاده+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 435,000
304,500
سفارش
B1261 20200812164412620 تست های عربی دوازدهم استاد آزاده+ تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 300,000
210,000
سفارش
B1262 20200812172010536 حل المسائل شیمی (نظام جدید) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 400,000
280,000
سفارش
B1263 20200813132548635 فیزیک حرکت نوسانی و امواج دوازدهم) بخش اول+تخفیف DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 340,000
238,000
سفارش
B1264 20200813135938683 فیزیک «حرکت نوسانی و امواج دوازدهم» بخش 2 + تخفیف DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 337,000
235,900
سفارش
B1265 20200815122857633 فیزیک دینامیک (دوازدهم) مهدی یحیوی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 470,000
329,000
سفارش
B1268 20200923125046775 فیزیک یازدهم یحیوی تشریحی «جدیدترین ویرایش» DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -25 حلقه تومان 1,000,000
700,000
سفارش
B1270 20201021154919653 شیمی دوازدهم رادمان مهر (نیمه اول کتاب) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 560,000
392,000
سفارش
B1278 20201224104149581 اقتصاد دهم بخش اول DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 230,000
161,000
سفارش
B1279 20201224105238831 اقتصاد دهم انسانی بخش2 DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 360,000
252,000
سفارش
B1287 20210601163433616 dvd دی وی دی زبان انگلیسی دوازدهم شهاب اناری ونوس+جدیدترین ویرایش+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -۲ حلقه دی وی دی شامل فیلم اموزشی دکتر اناری تومان 530,000
445,200
سفارش
B1314 20220310170101755 زبان انگلیسی یازدهم مدیاپلیر دکتر شهاب اناری+ویژه نظام جدید+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -مولتی مدیا قابل نصب برروی یک کامپیوتر تومان 360,000
302,400
سفارش
B1315 20220310171807827 زبان انگلیسی دهم مدیا پلیر دکتر شهاب اناری+تخفیف ویژه+آخرین ویرایش DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -تعداد 1 دی وی دی تومان 350,000
294,000
سفارش
B1316 20220406120940821 فیزیک دهم دما و گرما یحیوی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم - تومان 280,000
196,000
سفارش

لیست محصولات شرکت لوح دانش

لوح دانش

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B1318 20220420154035773 بسته آموزشی پنجم دبستان لوح دانش - تومان 300,000
270,000
سفارش
B1102 20191218114630642 بسته آموزشی اول دبستان لوح دانش DVD نظام جدید ابتدایی تخصصی محیط نرم افزار آموزشی دروس اول دبستان قابل استفاده در کامپیوتر و تلفن و تبلبت های اندرویدی- تومان 300,000
270,000
سفارش
B1103 20191219164430685 بسته آموزشی دوم دبستان لوح دانش DVD نظام جدید ابتدایی تخصصی - تومان 300,000
270,000
سفارش
B1104 20191219171214642 بسته آموزشی چهارم دبستان لوح دانش DVD ابتدایی تخصصی -دروس این پکیج:ریاضی علوم بخوانیم دیکته قرآن مطالعات اجتماعی بنویسیم کلیپ های موزیکال علمی زبان انگلیسی مقدماتی تومان 300,000
270,000
سفارش
B1317 20220420153330539 بسته آموزشی سوم دبستان لوح دانش DVD نظام جدید ابتدایی - تومان 300,000
270,000
سفارش

لیست محصولات شرکت رهپویان

رهپویان

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B81 20171101155131824 هندسه تحلیلی جامع DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسات:20 تومان 80,000 سفارش
B96 20171113142812673 آموزش جامع + مفهومی شیمی پایه دوازدهم ؛ استاد مهدی صالحی راد + تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -تعداد جلسات:60جلسه تومان 300,000
210,000
سفارش
B97 20171113150059771 آموزش زبان انگلیسی پایه دهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -تعداد جلسات:16 تومان 170,000
119,000
سفارش
B98 20171113152852648 آموزش مفهومی ریاضی (۱) پایه دهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش مفهومی ریاضی(1)دهم-تعداد جلسات:32 تومان 170,000
119,000
سفارش
B99 20171113154112809 آموزش مفهومی شیمی 1 پایه دهم+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -تعداد جلسات:50 تومان 170,000
119,000
سفارش
B1319 20220420170638657 بسته آموزش مفهومی دروس تخصصی دهم تجربی - تومان 680,000
476,000
سفارش
B100 20171114190705657 عربی زبان قرآن (۱) دهم رشته انسانی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش عربی پایه دهم-تعداد جلسات:18 تومان 170,000
119,000
سفارش
B101 20171115133123543 عربی زبان قرآن (۱) دهم عمار تاج بخش DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -تعداد جلسات:18 تومان 170,000
119,000
سفارش
B102 20171115133712684 آموزش مفهومی فارسی 1 دهم ریاضی، انسانی و تجربی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 170,000
119,000
سفارش
B103 20171115135012807 آموزش مفهومی هندسه 1 دهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش هندسه پایه دهم- تومان 170,000
119,000
سفارش
B104 20171115140528517 آموزش‌ ازطریق‌ حل‌ تمرین‌ ریاضی‌ دهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -تعداد جلسات:24 تومان 170,000
119,000
سفارش
B123 20180724125427517 آموزش جامع + مفهومی زیست شناسی پایه دهم (جدیدترین ویرایش) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش خط به خط زیست شناسی پایه دهم-تعداد جلسات: 45 جلسه - 1440 دقیقه تومان 250,000
175,000
سفارش
B754 20180429144438769 فارسی و نگارش (۲) یازدهم رهپویان DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی فارسی و نگارش یازدهم-20 جلسه آموزشی تومان 170,000
119,000
سفارش
B759 20180512105626616 آموزش جامع شیمی یازدهم: استاد علی سلوکی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش کامل شیمی پایه یازدهم-نظام جدید (پایه یازدهم ) تومان 170,000
119,000
سفارش
B765 20180805205958544 آموزش مفهومی فیزیک دهم تجربی – به سبک نیما نوروزی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش فیزیک پایه دهم-33 جلسه آموزشی تومان 170,000
119,000
سفارش
B792 20181023165321841 آموزش جامع فیزیک کنکور پایه دهم و یازدهم تجربی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی مخاطب کنکور تجربی مدرس نیما نوروزی تعداد دی وی دی 10 حلقه تعداد جلسات 51 جلسه مدت زمان آموزش 1620 دقیقه-شامل 51جلسه آموزشی تومان 250,000
175,000
سفارش
B797 20190115142217839 آموزش جامع زیست شناسی پایه ( دهم + یازدهم ) علی کرامت + تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش زیست دهم یازدهم-شامل آموزش جامع زیست پایه ۱(دهم)+آموزش جامع زیست پایه۲(یازدهم) تومان 300,000
240,000
سفارش
B798 20190116162613679 زیست شناسی۳ مفهومی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 160,000
112,000
سفارش
B799 20190116164415649 آموزش جامع ریاضی پایه رشته تجربی سروش مویینی + تخفیف ویژه+جدیدترین چاپ DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش ریاضی دهم و یازدهم تجربی-مدرس: مهندس سروش مویینی تومان 400,000
280,000
سفارش
B800 20190116165809602 آموزش جامع ریاضی پایه رشته ریاضی سروش مویینی +تخفیف ویژه+جدیدترین چاپ DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش کامل ریاضی دهم یازدهم رشته ریاضی-نویسنده سناریوی آموزشی: سروش مویینی تومان 400,000
280,000
سفارش
B801 20190116171505536 آموزش مفهومی فیزیک یازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش فیزیک پایه یازدهم-شامل 35 جلسه آموزشی تومان 170,000
119,000
سفارش
B802 20190117152128826 فیزیک(۳) دوازدهم رشته ریاضی نیما نوروزی+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش کامل ریاضی دوازدهم رشته ریاضی-شامل 62 جلسه آموزشی تومان 200,000
140,000
سفارش
B805 20190213182652738 آموزش مفهومی آمار و احتمال یازدهم ریاضی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش مفهومی آمار و احتمال یازدهم-23 جلسه آموزشی تومان 170,000
119,000
سفارش
B806 20190214141315750 فیزیک جامع دوازدهم نیما نوروزی جدید DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش فیزیک دوازدهم مناسب هر دو رشته ریاضی و تجربی-شامل 61 جلسه آموزشی تومان 200,000
140,000
سفارش
B807 20190214143550536 آموزش مفهومی فیزیک 3 دوازدهم تجربی+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش کامل فیزیک دوازدهم تجربی-شامل 49 جلسه آموزشی تومان 200,000
140,000
سفارش
B809 20190217152650771 آموزش از طریق حل‌تمرین‌فیزیک(۲) پایه یازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش ریاضی یازدهم-شامل 19 جلسه آموزشی تومان 170,000
119,000
سفارش
B1320 20220420172014636 کتاب آموزش جامع فیزیک کنکور پایه دهم و یازدهم ریاضی و تجربی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 160,000
128,000
سفارش
B1184 20200303165852661 بسته آموزش مفهومی دروس تخصصی دهم ریاضی + تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 680,000
476,000
سفارش
B915 20190928165950815 بسته همه درسام پایه هفتم DVD نظام جدید متوسطه دوره اول عمومی قابل استفاده برای نظام جدید-شامل علوم ریاضی عربی زبان تومان 450,000
315,000
سفارش
B1009 20191026125402584 عربی عمار آموزش جامع کنکور تجربی و ریاضی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 200,000
140,000
سفارش
B912 20190912140456812 آموزش جامع ریاضی دوازدهم تجربی جدید DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 5 حلقه دی وی دی-45جلسه آموزشی تومان 200,000
140,000
سفارش
B913 20190912143839797 آموزش جامع دین و زندگی کنکور ریاضی و تجربی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی 8 دی وی دی به همرا حل بیش از 700 تست قلم چی و کنکور های اخیر و تالیفی-85 جلسه آموزشی تومان 200,000
140,000
سفارش
B916 20190928172634842 بسته همه درسام پایه هشتم – آموزش مفهومی DVD نظام جدید متوسطه دوره اول تخصصی - تومان 380,000
266,000
سفارش
B917 20190928174935797 بسته همه درسام پایه نهم DVD نظام جدید عمومی - تومان 450
315
سفارش
B918 20190929165602792 ریاضی پایه ششم DVD نظام جدید ابتدایی تخصصی 31 جلسه آموزشی- تومان 100,000
70,000
سفارش
B919 20190929171326831 آموزش مفهومی علوم ششم دبستان DVD نظام جدید ابتدایی 33 جلسه- تومان 100,000
70,000
سفارش
B920 20191003122033717 آموزش ریاضی پایه پنجم DVD نظام جدید ابتدایی تخصصی -در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی قابل اجراست تومان 100,000
70,000
سفارش
B921 20191003123734785 آموزش مفهومی علوم پنجم دبستان DVD نظام جدید ابتدایی تخصصی 16 جلسه-دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی قابل اجراست تومان 100,000
70,000
سفارش
B922 20191003130136842 آموزش مفهومی ریاضی پنجم تکمیلی (تیزهوشان) DVD نظام جدید ابتدایی تخصصی -که در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی قابل اجراست تومان 100,000
70,000
سفارش
B1010 20191030120813672 بسته آموزش جامع دروس عمومی کنکور+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 800,000
560,000
سفارش
B1011 20191030130815560 آموزش جامع زبان انگلیسی کنکور ریاضی و تجربی و انسانی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش کامل زبان کنکور-41 جلسه آموزشی تومان 200,000
140,000
سفارش
B1012 20191030150641516 آموزش جامع ادبیات فارسی کنکور DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی قابل استفاده برای نظام جدید-تعداد جلسات:32 تومان 200,000
140,000
سفارش
B1013 20191030173600806 آموزش جامع روانشناسی کنکور انسانی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش روان شناسی- تومان 300,000
210,000
سفارش
B1014 20191030174416777 پکیج پایه کنکور (رشته ریاضی) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 540,000
378,000
سفارش
B1016 20191030175855555 بسته آموزش مفهومی دروس تخصصی یازدهم تجربی DVD متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 480,000
336,000
سفارش
B1017 20191030180333638 زبان انگلیسی یازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش کامل زبان یازدهم-26 جلسه آموزشی تومان 170,000
119,000
سفارش
B1018 20191030181756655 آموزش مفهومی شیمی یازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش کامل شیمی یازدهم-29 جلسه آموزشی تومان 170,000
119,000
سفارش
B1019 20191030182421732 آموزش جامع زیست یازدهم ویرایش جدید DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش جامع زیست یازدهم- تومان 170,000
119,000
سفارش
B1020 20191030182816582 آموزش از طریق حل تمرین ریاضی یازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 170,000
119,000
سفارش
B1021 20191030183133821 آموزش مفهومی ریاضی یازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش ریاضی یازدهم-تعداد جلسات:32 تومان 170,000
119,000
سفارش
B1022 20191102161918641 آموزش هندسه یازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش هندسه یازدهم-27 جلسه آموزشی تومان 170,000
119,000
سفارش
B1070 20191113122115609 عربی یازدهم انسانی تاجبخش با تخفیف DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش گام به گام عربی یازدهم انسانی-23 جلسه آموزشی تومان 170,000
119,000
سفارش
B1137 20200104155939735 فیلم آموزشی عربی هشتم DVD نظام جدید متوسطه دوره اول عمومی - تومان 150,000
105,000
سفارش
B1138 20200104162058654 فیلم آموزشی زبان هشتم DVD نظام جدید متوسطه دوره اول عمومی - تومان 150,000
105,000
سفارش
B1139 20200104163430610 آموزش ریاضی هشتم DVD نظام جدید متوسطه دوره اول عمومی - تومان 150,000
105,000
سفارش
B1140 20200104165143646 علوم پایه هشتم DVD نظام جدید متوسطه دوره اول تخصصی - تومان 150,000
105,000
سفارش
B1141 20200105142621606 آموزش عربی پایه نهم DVD نظام جدید متوسطه دوره اول تخصصی - تومان 150,000
105,000
سفارش
B1142 20200105150859739 آموزش مفهومی علوم نهم DVD نظام جدید متوسطه دوره اول تخصصی - تومان 150,000
105,000
سفارش
B1143 20200105153024669 آموزش مفهومی ریاضی نهم DVD نظام جدید متوسطه دوره اول تخصصی - تومان 150,000
105,000
سفارش
B1144 20200105153916813 آموزش زبان انگلیسی نهم DVD نظام جدید متوسطه دوره اول عمومی -24 جلسه آموزشی تومان 150,000
105,000
سفارش
B1145 20200105154846666 ریاضی پایه نهم (تکمیلی) DVD نظام جدید متوسطه دوره اول تخصصی - تومان 150,000
105,000
سفارش
B1146 20200105160625804 آموزش مفهومی عربی پایه هفتم DVD نظام جدید متوسطه دوره اول عمومی - تومان 150,000
105,000
سفارش
B1147 20200105162004845 آموزش زبان هفتم DVD نظام جدید متوسطه دوره اول عمومی - تومان 150,000
105,000
سفارش
B1148 20200105164353598 آموزش علوم هفتم DVD نظام جدید متوسطه دوره اول تخصصی - تومان 150,000
105,000
سفارش
B1149 20200107123258841 آموزش ریاضی هفتم DVD نظام جدید متوسطه دوره اول تخصصی - تومان 150,000
105,000
سفارش
B1174 20200121143443522 آموزش مفهومی هندسه دهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 170,000
119,000
سفارش
B1175 20200121145323663 آموزش جامع آرایه های ادبی پایه و دوازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -39 حلقه dvd تومان 200,000
140,000
سفارش
B1179 20200202152029519 آموزش جامع زیست شناسی دوازدهم+تخفیف DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 200,000
140,000
سفارش
B1181 20200210123524684 آموزش جامع جامعه شناسی ویژه کنکور نظام جدید انسانی+تخفیف DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 300,000
210,000
سفارش
B1182 20200210130424669 آموزش جامع حسابان دوازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 300,000
210,000
سفارش
B1183 20200210131212842 آموزش جامع عربی رشته انسانی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 200,000
140,000
سفارش
B1185 20200309133316793 آموزش جامع شیمی کنکور نظام جدید استاد صالحی راد+جزوه+ تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -«توجه: جهت دریافت رایگان جزوه این محصول در واتس آپ به شماره 09364444587 پیام بفرستید تا فایل pdf شیمی استاد صالحی راد برای شما ارسال شود تومان 400,000
280,000
سفارش
B1186 20200309150002600 آموزش جامع ریاضی و آمار کنکور انسانی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم -تعداد دی وی دی 6 حلقه تعداد جلسات 59 جلسه مدت زمان آموزش 1140 دقیقه تومان 300,000
210,000
سفارش
B1252 20200802143419808 آموزش جامع دروس اختصاصی پایه کنکور تجربی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 660,000
462,000
سفارش
B1245 20200712133146796 آموزش مفهومی زیست شناسی 1 پایه دهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 170,000
119,000
سفارش
B1247 20200712151803836 آموزش مفهومی زیست شناسی یازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 170,000
119,000
سفارش
B1275 20201219115526601 آموزش مفهومی حسابان دوازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 200,000
140,000
سفارش
B1276 20201219120848601 آموزش مفهومی حسابان یازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 170,000
119,000
سفارش
B1284 20210119111000552 بسته آموزش جامع ویژه آزمون تیزهوشان ششم dvd تیزهوشان نظام جدید ابتدایی تخصصی - تومان 200,000
140,000
سفارش
B1285 20210119115032606 بسته آموزش جامع ویژه آزمون تیزهوشان نهم dvd تیزهوشان نظام جدید متوسطه دوره اول تخصصی - تومان 200,000
140,000
سفارش
B1286 20210427121444525 بسته همه درسام پایه اول دبستان DVD نظام جدید ابتدایی - تومان 135,000
94,500
سفارش
B1292 20211017123627756 فیزیک جامع پایه کنکور ریاضی دهم ویازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -جدیدترین چاپ تومان 250,000
175,000
سفارش

لیست محصولات شرکت پرواز کنکوریها

پرواز کنکوریها

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B150 20171127124738839 ۵۵۰ واژه پرتکرار کنکور DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -۱۴ جلسه آموزشی تومان 85,000
72,250
سفارش
B151 20171127125528570 ریدینگ و کلوزتست DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسات:10 تومان 110,000
93,500
سفارش
B159 20171127125837789 زبان چهارم (بخش اول) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی :7 تومان 70,000
59,500
سفارش
B160 20171127130207768 زبان پیشرفته DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسات:9 تومان 105,000
89,250
سفارش
B161 20171127130834746 گرامر و تست کنکور -تعداد جلسات:5 تومان 60,000
51,000
سفارش
B162 20171127131302603 زبان چهارم (بخش 2) -تعداد جلسه آموزشی :7 تومان 70,000
59,500
سفارش
B163 20171127132848610 زبان سوم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی :6 تومان 65,000
55,250
سفارش
B164 20171127134303570 ریدینگ،کلوز تست و جمع بندی کنکور DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی :6 تومان 65,000
55,250
سفارش
B165 20171128101009785 آرایه های ادبی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی : 13 تومان 105,000
89,250
سفارش
B166 20171128102407662 زبان فارسی (بخش اول) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) -تعداد جلسه آموزشی : 12 تومان 65,000
55,250
سفارش
B167 20171128103140709 زبان فارسی (بخش دوم) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی : 12 تومان 65,000
55,250
سفارش
B168 20171128104216562 قرابت معنایی (سال دوم) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی :5 تومان 55,000
46,750
سفارش
B169 20171128111152815 قرابت معنایی (سال سوم) -تعداد جلسه آموزشی :5 تومان 55,000
46,750
سفارش
B170 20171128111725581 قرابت معنایی (سال چهارم) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی :9 تومان 75,000
63,750
سفارش
B171 20171128112902641 قرابت معنایی در یک روز (جمع بندی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی : 4 تومان 50,000
42,500
سفارش
B172 20171128142846803 آرایه های ادبی کنکور DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی :3 تومان 45,000
38,250
سفارش
B173 20171128144034664 زبان فارسی -تعداد جلسه آموزشی :5 تومان 70,000
59,500
سفارش
B174 20171128145332540 املا،لغت و تاریخ ادبیات کنکور -تعداد جلسه آموزشی :2 تومان 30,000
25,500
سفارش
B175 20171128150247748 جمع بندی ادبیات -تعداد جلسه آموزشی :16 تومان 90,000
76,500
سفارش
B176 20171128150905667 قرابت معنایی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) -تعداد جلسه آموزشی :4 تومان 60,000
51,000
سفارش
B177 20171128164154643 عربی جامع کنکور -تعداد جلسه آموزشی : 18 تومان 265,000
225,250
سفارش
B178 20171128165117730 عربی اختصاصی انسانی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی - تومان 100,000
85,000
سفارش
B180 20171129125832574 پکیج جامع عربی انسانی کنکور نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی - تومان 365,000
310,250
سفارش
B181 20171129133428691 دین و زندگی دوم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی :7 تومان 70,000
59,500
سفارش
B182 20171129141005775 دین و زندگی سوم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی :9 تومان 90,000
76,500
سفارش
B183 20171129142136647 دین و زندگی چهارم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی :11 تومان 105,000
89,250
سفارش
B184 20171129144237621 دین و زندگی چهارم -تعداد جلسه آموزشی :5 تومان 80,000
68,000
سفارش
B185 20171130100909526 فیزیک بردار DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :4 تومان 40,000
34,000
سفارش
B186 20171130102244800 فیزیک سال سوم الکتریسیته ساکن DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :7 تومان 60,000
51,000
سفارش
B187 20171130102842785 فیزیک سال سوم خازن DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :4 تومان 30,000
25,500
سفارش
B188 20171130103937540 فیزیک سال سوم الکتریسیته جاری -تعداد جلسه آموزشی : 10 تومان 80,000
68,000
سفارش
B189 20171130105029536 فیزیک سال سوم مغناطیس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :5 تومان 50,000
42,500
سفارش
B190 20171130105946609 فیزیک سال سوم القای مغناطیسی -تعداد جلسه آموزشی :5 تومان 50,000
42,500
سفارش
B191 20171130111427719 فیزیک پیش 1 حرکت شناسی(تجربی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی : 15 تومان 120,000
102,000
سفارش
B192 20171130112244624 فیزیک پیش 1 حرکت شناسی (ریاضی) -تعداد جلسه آموزشی : 18 تومان 140,000
119,000
سفارش
B193 20171130112945578 فیزیک پیش 1 دینامیک -تعداد جلسه آموزشی : 17 تومان 130,000
110,500
سفارش
B194 20171130113721552 فیزیک پیش 1 حرکت نوسانی -تعداد جلسه آموزشی : 10 تومان 80,000
68,000
سفارش
B195 20171130115236770 فیزیک پیش 1 امواج مکانیکی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :9 تومان 70,000
59,500
سفارش
B196 20171130135937653 شیمی 2 DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی : 8 تومان 100,000
85,000
سفارش
B197 20171130140910653 شیمی 3 DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :11 تومان 160,000
136,000
سفارش
B198 20171130141543711 شیمی پیش 1 DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :7 تومان 90,000
76,500
سفارش
B199 20171130144650521 جمع بندی شیمی سال چهارم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :6 تومان 65,000
55,250
سفارش
B200 20171202132620778 ریاضیات جامع (پایه و پیش 1) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :40 تومان 440,000
374,000
سفارش
B201 20171202133219816 مشتق،کاربرد مشتق،مجانب و انتگرال پیش 2 DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :11 تومان 160,000
136,000
سفارش
B202 20171202133842654 هندسه مختصاتی و منحنی های درجه 2 DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :7 تومان 120,000
102,000
سفارش
B203 20171202134502560 دیفرانسیل DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :11 تومان 225,000
191,250
سفارش
B204 20171202135338586 تابع (تجربی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید و قدیم-تعداد جلسه آموزشی :4 تومان 75,000
63,750
سفارش
B205 20171202140444683 تابع(ریاضی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :5 تومان 90,000
76,500
سفارش
B206 20171202140854628 لگاریتم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید و نظام قدیم-تعداد جلسه آموزشی :4 تومان 70,000
59,500
سفارش
B207 20171202141347555 دنباله های حسابی و هندسی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی : 5 تومان 90,000
76,500
سفارش
B208 20171202141840563 مشتق 1 DVD نظام قدیم متوسطه دوره دوم تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :4 تومان 80,000
68,000
سفارش
B209 20171202142246730 مشتق 2(ریاضی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :7 تومان 115,000
97,750
سفارش
B210 20171202142753597 مشتق 2(تجربی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :4 تومان 75,000
63,750
سفارش
B211 20171202143652768 همایش آمار DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :3 تومان 55,000
46,750
سفارش
B212 20171202144140784 همایش جمع بندی آریان حیدری DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی : 18 تومان 480,000
408,000
سفارش
B213 20171202144705570 مثلثات (تجربی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی : 10 تومان 185,000
157,250
سفارش
B214 20171202145317711 مثلثات (ریاضی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :11 تومان 200,000
170,000
سفارش
B215 20171203103135769 زیست شناسی سال دوم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی : 16 تومان 95,000
80,750
سفارش
B216 20171203103742758 زیست شناسی سال سوم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی : 14 تومان 120,000
102,000
سفارش
B217 20171203104137819 ژنتیک امید فراهانی پرواز کنکوریها DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :9 تومان 90,000
76,500
سفارش
B218 20171203104843641 زیست شناسی گیاهی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :4 تومان 60,000
51,000
سفارش
B219 20171203110503640 نکته و تست زیست شناسی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :3 تومان 55,000
46,750
سفارش
B220 20171203111236815 زیست شناسی چهارم (بخش اول) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی : 16 تومان 90,000
76,500
سفارش
B221 20171203112807735 زیست شناسی چهارم( بخش دوم) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی : 14 تومان 80,000
68,000
سفارش
B222 20171203113611650 تحلیل و بررسی زیست شناسی کنکور 95 DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی : 2 تومان 25,000
21,250
سفارش
B223 20171203114655512 زیست شناسی چهارم (جمع بندی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :8 تومان 90,000
76,500
سفارش
B224 20171203151315528 منطق سوم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید و نظام قدیم-تعداد جلسه آموزشی : 13 تومان 110,000
93,500
سفارش
B225 20171203151934559 فلسفه سوم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید و نظام قدیم-تعداد جلسه آموزشی :8 تومان 75,000
63,750
سفارش
B226 20171203152425760 فلسفه چهارم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید و نظام قدیم-تعداد جلسه آموزشی :9 تومان 115,000
97,750
سفارش
B227 20171203153020699 اقتصاد DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی حس-تعداد جلسه آموزشی :8 تومان 90,000
76,500
سفارش
B228 20171203153839703 ادبیات اختصاصی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :11 تومان 130,000
110,500
سفارش
B229 20171203154747737 جغرافیا دوم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :7 تومان 50,000
42,500
سفارش
B230 20171203155124635 جغرافیا سوم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :8 تومان 50,000
42,500
سفارش
B231 20171203155438657 جغرافیا چهارم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :9 تومان 50,000
42,500
سفارش
B232 20171203160219509 ریاضی عمومی سال اول DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) -تعداد جلسه آموزشی : 10 تومان 55,000
46,750
سفارش
B233 20171203160759799 ریاضی آمار سال دوم انسانی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :5 تومان 55,000
46,750
سفارش
B236 20171203162740770 ریاضی انسانی سال سوم مرتضی محمدی نژاد DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :7 تومان 65,000
55,250
سفارش
B237 20171203163423596 ریاضی انسانی سال چهارم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی : 10 تومان 120,000
102,000
سفارش
B238 20171203163910593 ریاضی انسانی(جمع بندی و حل تست های کنکور) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :8 تومان 120,000
102,000
سفارش
B763 20180726115636795 زیست شناسی پایه یازدهم امید فراهانی (نظام جدید) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -بیش از ۱۲ ساعت آموزشی تومان 500,000
425,000
سفارش
B764 20180730111457607 ریاضی دهم امید سلمانی پرواز کنکوریها DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -6 جلسه آموزشی تومان 350,000
297,500
سفارش
B791 20181017160702820 زیست شناسی دهم استاد فراهانی (ویرایش جدید) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 500,000
425,000
سفارش
B834 20190512181557803 فیزیک دهم تهرانچی(ویژه نظام جدید)تجربی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 550,000
467,500
سفارش
B835 20190512184147704 فیزیک یازدهم (نظام جدید) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 600,000
510,000
سفارش
B931 20191007125758519 ادبیات جامع(دهم،یازدهم،دوازدهم) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی املا و لغت، تاریخ ادبیات، زبان فارسی، آرایه ­های ادبی و قرابت معنایی ۵ مبحث ادبیات را تشکیل می­دهد- تومان 300,000
150,000
سفارش
B932 20191007130837658 عربی نظام جدید(پایه دهم و یازدهم و دوازدهم) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 8ساعت تدریس به صورت تستی- تومان 250,000
212,500
سفارش
B933 20191007165428809 شیمی دهم نظام جدید کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 450,000
382,500
سفارش
B934 20191007170444594 شیمی سال یازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 400,000
340,000
سفارش
B935 20191007171647547 زیست سال دوازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -13لوح آموزشی تومان 600,000
510,000
سفارش
B1023 20191102174842837 آموزش زبان انگلیسی مبحث گرامر DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 300,000
255,000
سفارش

لیست محصولات شرکت نشرالگو

نشرالگو

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B179 20180107104412513 کتاب فیزیک 3 تست (ویژه ریاضی) -قطع چاپ:رحلی تومان 36,000 سفارش
B473 20180101111851793 کتاب ریاضی دهم (تست) ویراست دوم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 85,000 سفارش
B474 20180101113722642 کتاب ریاضی دهم (سه بعدی) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 89,000 سفارش
B475 20180101122031757 کتاب زیست شناسی دهم (ویژه کنکور 99و1400) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 129,000 سفارش
B476 20180101122514545 کتاب شیمی دهم (تست) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 102,000 سفارش
B478 20180101124256792 فارسی دهم ویژه کنکور 98 و 99 نشرالگو -قطع چاپ:رقعی تومان 24,000 سفارش
B479 20180101125717764 کتاب فیزیک دهم تست (تجربی)1399-1400 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 79,000 سفارش
B480 20180101130132526 کتاب فیزیک دهم تست (ریاضی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 79,000 سفارش
B481 20180101134353732 کتاب فیزیک دهم تجربی (سه بعدی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 79,000 سفارش
B482 20180101135251835 کتاب فیزیک دهم ریاضی (سه بعدی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم -قطع چاپ:رحلی تومان 79,000 سفارش
B483 20180101135942708 کتاب هندسه دهم (تست) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 79,000 سفارش
B484 20180101140954774 کتاب هندسه دهم (سه بعدی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم -قطع چاپ:رحلی تومان 74,000 سفارش
B485 20180102105108604 کتاب آمار و احتمال یازدهم (سه بعدی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 56,000 سفارش
B486 20180102105858701 کتاب حسابان 1 یازدهم (تست) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 93,000 سفارش
B487 20180102110400668 کتاب حسابان 1 یازدهم (سه بعدی) -قطع چاپ:رحلی تومان 56,000 سفارش
B488 20180102111032730 کتاب ریاضی2 (یازدهم) تست تجربی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 95,000 سفارش
B489 20180102111500784 کتاب ریاضی2 (یازدهم) سه‌بعدی تجربی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 95,000 سفارش
B490 20180102111939520 کتاب زیست‌شناسی (2) پایه‌ی یازدهم -قطع چاپ:رحلی تومان 142,000 سفارش
B491 20180102112410697 کتاب شیمی یازدهم تست DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 113,000 سفارش
B492 20180102112943641 فارسی ۲ عبدالمحمدی (یازدهم) ویراست جدید کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 79,000 سفارش
B493 20180102113426688 کتاب فیزیک (2) تست یازدهم (ویژه رشته تجربی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 90,000 سفارش
B494 20180102115147839 کتاب فیزیک (2) تست یازدهم (ویژه رشته ریاضی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 99,000 سفارش
B495 20180104104433566 کتاب فیزیک (2)سه‌بعدی یازدهم (ویژه رشته تجربی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 98,000 سفارش
B496 20180104105445800 کتاب فیزیک (2)سه‌بعدی یازدهم (ویژه رشته ریاضی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 99,000 سفارش
B497 20180104110219726 کتاب هندسه (2) یازدهم تست کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 68,000 سفارش
B498 20180104111058586 کتاب هندسه2 ( یازدهم) سه‌بعدی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 68,000 سفارش
B499 20180104112928711 آموزش کامل ادبیات 2(سه بعدی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 28,000 سفارش
B501 20180104120126804 کتاب ریاضی ۲ تست + آمار -قطع چاپ:رحلی تومان 27,000 سفارش
B502 20180104120553839 کتاب زیست‌شناسی و آزمایشگاه (۱) -قطع چاپ:رحلی تومان 48,000 سفارش
B503 20180104120928845 کتاب عربی ۲ - آموزش -قطع چاپ:رحلی تومان 20,000 سفارش
B504 20180104121313799 کتاب فیزیک ۲ - تست -قطع چاپ : وزیری تومان 16,000 سفارش
B505 20180106104111545 کتاب فیزیک ۲ - سه بعدی -قطع چاپ:رحلی تومان 28,000 سفارش
B506 20180106104653567 کتاب هندسه ۱ ـ تست -قطع چاپ:رحلی تومان 22,000 سفارش
B507 20180106105152751 کتاب جبر و احتمال (سه بعدی) -قطع چاپ:رحلی تومان 17,000 سفارش
B508 20180106105705760 کتاب حسابان -تست -قطع چاپ:رحلی تومان 31,000 سفارش
B509 20180106111528830 کتاب حسابان سه بعدی -قطع چاپ:رحلی تومان 32,000 سفارش
B510 20180106112100641 کتاب ریاضی ۳ تجربی -قطع چاپ:رحلی تومان 19,000 سفارش
B511 20180106112604567 کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه (۲) + کتاب ژنتیک -قطع چاپ:رحلی تومان 45,000 سفارش
B512 20180106113106662 کتاب عربی 3 (سه بعدی) -قطع چاپ:رحلی تومان 24,000 سفارش
B513 20180106113644756 کتاب فیزیک 3 - سه بعدی (ویژه رشته تجربی) -قطع چاپ:رحلی تومان 27,000 سفارش
B514 20180106114213530 کتاب فیزیک 3 -سه بعدی (ویژه رشته ریاضی) -قطع چاپ:رحلی تومان 30,000 سفارش
B515 20180107102456593 کتاب فیزیک 3 تست (ویژه تجربی) -قطع چاپ:رحلی تومان 29,000 سفارش
B516 20180107110047533 کتاب هندسه ۲-تست -قطع چاپ:رحلی تومان 23,000 سفارش
B517 20180107111840594 کتاب هندسه 2 (سه بعدی) -قطع چاپ:رحلی تومان 28,000 سفارش
B518 20180107112952605 کتاب آموزش کامل ادبیات پیش‌دانشگاهی -قطع چاپ:رحلی تومان 28,000 سفارش
B519 20180107114609537 کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و ریاضیات پایه(پاسخ های تشریحی)جلد دوم -قطع چاپ:رقعی تومان 21,000 سفارش
B520 20180107120148688 کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال (3 بعدی)+ ضمیمه رایگان پاسخ‌های تشریحی -قطع چاپ:رحلی تومان 36,000 سفارش
B521 20180107120730720 کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و ریاضیات پایه (جلد اول) -قطع چاپ:رحلی تومان 37,000 سفارش
B522 20180107121645538 کتاب ریاضیات گسسته و جبر و احتمال (سه بعدی)+آنالیز ترکیبی -قطع چاپ:رحلی تومان 51,000 سفارش
B523 20180107122407702 کتاب ریاضیات گسسته و جبر و احتمال (سه بعدی) + آنالیز ترکیبی برای کنکور -قطع چاپ:رحلی+رقعی تومان 39,000 سفارش
B524 20180107143135523 کتاب زیست‌شناسی پیش دانشگاهی 2 (سه بعدی) -قطع چاپ:رحلی تومان 43,000 سفارش
B525 20180107144341624 کتاب زیست‌شناسی پیش دانشگاهی 1 (سه بعدی) -قطع چاپ:رحلی تومان 32,000 سفارش
B526 20180107150055709 کتاب فیزیک جامع پیش دانشگاهی (ویژه ریاضی) -قطع چاپ:رحلی تومان 38,000 سفارش
B527 20180107151506653 کتاب فیزیک جامع پیش دانشگاهی تجربی (پاسخ های تشریحی) -قطع چاپ : وزیری تومان 22,000 سفارش
B528 20180107152831513 کتاب فیزیک جامع پیش دانشگاهی ریاضی(پاسخ های تشریحی) -قطع چاپ : وزیری تومان 22,000 سفارش
B529 20180107154825696 کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی - تست -قطع چاپ:رحلی تومان 19,000 سفارش
B530 20180107155546790 کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی (سه بعدی) -قطع چاپ:رحلی تومان 30,000 سفارش
B531 20180107161124581 کتاب آرایه های ادبی کتاب نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -قطع چاپ:رقعی تومان 23,000 سفارش
B532 20180107161711625 کتاب پنج + 1 بحث زبان فارسی کتاب نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -قطع چاپ:رقعی تومان 26,000 سفارش
B534 20180108094020746 کتاب قرابت معنایی کتاب نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) -قطع چاپ:رقعی تومان 28,000 سفارش
B537 20180108104535751 کتاب جامع ادبیات کنکور(ویراست جدید) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 90,000 سفارش
B538 20180108110052802 کتاب جامع دین و زندگی -قطع چاپ:رحلی تومان 39,000 سفارش
B540 20180108111015569 کتاب جامع فیزیک پایه -قطع چاپ:رحلی تومان 33,000 سفارش
B541 20180108114333695 کتاب جامع فیزیک پایه(پاسخ های تشریحی) -قطع چاپ:رحلی تومان 33,000 سفارش
B542 20180108114909722 کتاب فیزیک جامع پیش دانشگاهی (ویژه تجربی) -قطع چاپ:رحلی تومان 36,000 سفارش
B543 20180108115656742 کتاب مرجع کامل پرسش‌های چهار گزینه‌ای عربی کنکور -قطع چاپ:رحلی تومان 36,000 سفارش
B544 20180108140518545 کتاب موج آزمون + جمع بندی ادبیات کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 136,000 سفارش
B547 20180108143644683 کتاب موج آزمون ریاضیات گسسته، جبر و احتمال و آمار -قطع چاپ:رحلی تومان 26,000 سفارش
B548 20180108145711595 کتاب موج آزمون زیست شناسی همراه با dvd -قطع چاپ:رحلی تومان 74,000 سفارش
B553 20180108162509577 کتاب موج آزمون فیزیک (رشته ریاضی) -قطع چاپ:رحلی تومان 34,000 سفارش
B554 20180108163059783 کتاب موج آزمون هندسه تحلیلی و پایه -قطع چاپ:رحلی تومان 30,000 سفارش
B762 20181009164320612 کتاب حسابان ۲ تست پایه دوازدهم الگو کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 99,000 سفارش
B790 20181010160903675 ریاضی ۳ تجربی تست (پایه دوازدهم) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 94,000 سفارش
B796 20190428152906716 موج آزمون زبان انگلیسی نظام جدید -مولف روزبه شهلایی مقدم تومان 53,000 سفارش
B808 20190217135834549 کتاب آرایه های ادبی نظام جدید عبدالمحمدی (ویرایش جدید) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -تدریس کامل ضمیمه ی قالب های شعری تومان 64,000 سفارش
B810 20190219143444520 موج آزمون نظام جدید و جمع‌بندی ادبیات عبدالمحمدی (با کدهای هوشمند تصویری) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -با کدهای هوشمند تصویری تومان 136,000 سفارش
B811 20190219145433749 قرابت معنایی جامع نظام جدید عبدالمحمدی(ویراست جدید) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -نظام جدید تومان 106,000 سفارش
B813 20190220171411767 دستور زبان فارسی نظام جدید عبدالمحمدی+ تخفیف ویژه کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -درسنامه+ پرسش‌های چهارگزینه‌ای+پاسخ‌های کاملا تشریحی تومان 52,000 سفارش
B814 20190304184120686 فارسی ۲ تستی عبدالمحمدی پایه یازدهم -کتاب فارسی تست 2 نظام جدید برای داوطلبان کنکور ۱۳۹۹ و بعد از آن مناسب می باشد. تومان 380,000 سفارش
B815 20190304190250530 فارسی دهم ویژه کنکور ۱۴۰۰ و 1401 عبدالمحمدی(ویراست جدید) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 43,000 سفارش
B816 20190304193749542 فارسی ۲ تست کنکور ۹۸(پایۀ یازدهم) -با توجه به تغییر کتاب درسی سال ۱۳۹۷ نسبت به سال گذشته، این کتاب برای داوطلبان کنکور ۱۳۹۹ مناسب نیست تومان 37,000 سفارش
B820 20190409150644819 موج آزمون ادبیات به همراه جمع بندی ادبیات(نظام جدید) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 136,000 سفارش
B821 20190413151307582 جمع بندی شیمی نظام جدید دوازدهم الگو - تومان 29,000 سفارش
B822 20190413155427610 زیست دهم نظام جدید الگو(ویژه داوطلبان 1399و1400) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 129,000 سفارش
B823 20190413171654839 جلد اول زیست ۳دوازدهم الگو -شامل فصل های ۱ تا ۴ کتاب درسی تومان 58,000 سفارش
B824 20190413172426626 جلد دوم زیست شناسی۳ -جلد۲ شامل فصل های پنجم تا هشتم می باشد. تومان 85,000 سفارش
B825 20190420142710593 جمع بندی شیمی دهم الگو کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 35,000 سفارش
B826 20190420144153517 جمع بندی شیمی یازدهم الگو - تومان 33,000 سفارش
B827 20190420145525799 کتاب ریاضی پایه تجربی+ جمع بندی الگو -درسنامه + آزمون‌های مبحثی و جامع + پاسخ‌های تشریحی تومان 45,000 سفارش
B828 20190420150407640 کتاب زیپ دین و زندگی (نظام جدید) - تومان 49,000 سفارش
B829 20190420153936695 عربی جامع نظام جدید(ایادفیلی) - تومان 94,000 سفارش
B830 20190428154812773 موج آزمون ریاضی(رشته تجربی)نظام جدید - تومان 68,000 سفارش
B831 20190428155518582 موج آزمون ریاضی نظام جدید(رشته ریاضی) - تومان 59,000 سفارش
B832 20190428162031588 کتاب موج آزمون شیمی دوازدهم+آزمون های جامع کنکوری - تومان 86,000 سفارش
B833 20190505141253831 کتاب جامع ادبیات کنکور نظام جدید کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی تعداد صفحه : 304- تومان 90,000 سفارش
B895 20190805162700540 لغت و املا نظام جدید(ویراست جدید) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 84,000 سفارش
B1193 20200509154510784 تاریخ ادبیات جیبی استاد عبدالمحمدی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 15,000 سفارش

لیست محصولات شرکت آفبا

آفبا

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B239 20171204123732741 ادبیات و تحلیل تست شاهین زاد DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی تومان 187,000
93,500
سفارش
B240 20171204124441813 قرابت معنایی استاد شاهین زاد موسسه آفبا DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی تومان 300,000
150,000
سفارش
B241 20171204125509633 زبان فارسی استاد شاهین زاد آفبا DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی تومان 218,000
109,000
سفارش
B242 20171204125931802 آرایه ها ادبی شاهین زاد موسسه آفبا DVD متوسطه دوره دوم عمومی -قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی تومان 218,000
109,000
سفارش
B243 20171204133012544 جامع ادبیات و زبان فارسی آفبا استاد شاهین زاد DVD عمومی -نظام جدید و قدیم تومان 523,000
261,500
سفارش
B244 20171204133535557 عربی جامع کنکور استاد ایادفیلی موسسه آفبا DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 515,000 سفارش

لیست محصولات شرکت مهر و ماه

مهر و ماه

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B337 20171218101409605 پاسخ‌نامه کتاب آموزش و کار زیست 2 پایه یازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رقعی تومان 8,000 سفارش
B340 20171218113325799 کتاب کار ریاضی 2 تجربی پایه یازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 29,000 سفارش
B342 20171218114721705 کتاب آموزش و کار فارسی 2 پایه یازدهم فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -قطع چاپ:رحلی تومان 19,000 سفارش
B343 20171218115445727 کتاب آموزش و کار فیزیک 2 رشته ریاضی پایه یازدهم -قطع چاپ:رحلی تومان 22,000 سفارش
B345 20171218123714746 کتاب کار فیزیک 2 رشته تجربی پایه یازدهم -قطع چاپ:رحلی تومان 18,000 سفارش
B346 20171218124213588 کتاب کار شیمی 1 پایه دهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 20,000 سفارش
B347 20171219095500566 پاسخ‌نامه‌ی کتاب آموزش و کار زیست شناسی 1 -قطع چاپ:رحلی تومان 6,000 سفارش
B348 20171219100222639 کتاب آموزش و کار عربی 2 پایه یازدهم -قطع چاپ:رحلی تومان 15,000 سفارش
B349 20171219101009730 کتاب کار آمار و احتمال پایه یازدهم -قطع چاپ:رحلی تومان 15,000 سفارش
B351 20171219103527548 کتاب آموزش و کار زیست 2 پایه یازدهم -قطع چاپ:رحلی تومان 24,000 سفارش
B352 20171219104222664 کتاب آموزش و کار شیمی 2 پایه یازدهم -قطع چاپ:رحلی تومان 18,000 سفارش
B353 20171219105005626 کتاب کار زیست 1 پایه دهم -قطع چاپ:رحلی تومان 19,500 سفارش
B354 20171219105548569 کتاب کار ریاضی 1 پایه دهم -قطع چاپ:رحلی تومان 14,000 سفارش
B355 20171219112407699 پاسخ‌نامه کتاب آموزش و کار زیست 1 پایه دهم -قطع چاپ:رحلی تومان 8,000 سفارش
B405 20171224130149826 کتاب لقمه واژگان تصویری زبان دهم جدیدترین ویرایش کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -قطع چاپ: جیبی تومان 37,000
29,600
سفارش
B412 20171225133752811 هندبوک شیمی دهم -قطع چاپ: جیبی تومان 8,500 سفارش
B420 20171226113132760 کتاب لقمه زیست گیاهی(نظام جدید) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ: جیبی تومان 37,000
29,600
سفارش
B462 20171230131348749 پاورتست ریاضی 1 دهم+تخفیف ویژه کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 110,000
88,000
سفارش
B465 20171230152609828 پاورتست آمار و احتمال یازدهم+تخفیف ویژه کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 98,000
78,400
سفارش
B466 20171230153242613 کتاب آموزش و تست فارسی 2 پایه یازدهم -قطع چاپ:رحلی تومان 49,000
39,200
سفارش
B467 20171230165230512 کتاب آموزش و تست فیزیک 2 رشته تجربی پایه یازدهم -قطع چاپ:رحلی تومان 49,000
39,200
سفارش
B468 20171231100224691 کتاب آموزش و تست فیزیک 1 رشته تجربی پایه دهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 98,000
78,400
سفارش
B469 20171231100841683 کتاب آموزش و تست فیزیک1 رشته ریاضی پایه دهم کتاب نظام قدیم متوسطه دوره دوم -قطع چاپ:رحلی تومان 49,000 سفارش
B471 20171231102624705 کتاب پاورتست شیمی 2 پایه یازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم -قطع چاپ:رحلی تومان 149,000
119,200
سفارش
B730 20180303154654537 درس پک راهنمای گام به گام دروس دهم (انسانی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم -راهنمای کامل دروس دهم رشته علوم انسانی - گام به گام دوم متوسطه تومان 169,000
135,200
سفارش
B740 20180411154738815 پاورتست جامعه شناسی 2 پایه یازدهم+تخفیف ویژه کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -نوع چاپ: دو رنگ تومان 69,000
55,200
سفارش
B745 20180415110539518 کتاب لقمه واژگان زبان یازدهم مهر و ماه کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ: جیبی تومان 32,000
25,600
سفارش
B746 20180417103306713 کُنکوریوم رشته ریاضی مهر و ماه -نوع چاپ: دو رنگ تومان 195,000
156,000
سفارش
B755 20180430132344614 لقمه دین و زندگی دهم(ویرایش جدید) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم -قطع چاپ: جیبی تومان 32,000
25,600
سفارش
B1088 20191216130749596 لقمه زیست دهم مهروماه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 35,000
28,000
سفارش
B1089 20191216141305707 لقمه واژگان زبان کنکور+تخفیف کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 35,000
28,000
سفارش
B1090 20191216142432731 لقمه دین وزندگی دوازدهم مهروماه+تخفیف کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 32,000
25,600
سفارش
B1091 20191216150841793 تکنیک های محاسبات ریاضی(ویژه همه رشته ها)+تخفیف کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 40,000
32,000
سفارش
B1092 20191217104528767 واژگان تکمیلی زبان کنکور(1201) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 35,000
28,000
سفارش
B1093 20191217110448539 عبارت های کلیدی زیست کنکور کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 35,000
28,000
سفارش
B1094 20191217114705783 لقمه آرایه های ادبی نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 37,000
29,600
سفارش
B1095 20191217115026552 لقمه تاریخ ادبیات+لغت و املا نظام جدید با تخفیف کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 40,000
32,000
سفارش
B1096 20191217115307510 لقمه واژگان عربی کنکور با تخفیف ویژه 20درصد کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 35,000
28,000
سفارش
B1097 20191217115903696 لقمه زیست تصویری(جامع کنکور) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 40,000
32,000
سفارش
B1098 20191217123927817 لقمه حفظیات شیمی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 35,000
28,000
سفارش
B1099 20191217124427571 لقمه دستگاه بدن انسان کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 35,000
28,000
سفارش

لیست محصولات شرکت خیلی سبز

خیلی سبز

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B350 20180201114814805 کتاب فلسفه و منطق سوم انسانی سری شب امتحان -نوع چاپ: دو رنگ تومان 3,000 سفارش
B633 20180128131604758 زبان فارسی سوم انسانی شب امتحان -نوع چاپ: دو رنگ تومان 3,000 سفارش
B634 20180128132610716 ادبیات سوم انسانی شب امتحان -نوع چاپ: دو رنگ تومان 3,000 سفارش
B635 20180128133010560 آرایه ادبی شب امتحان خیلی سبز -نوع چاپ: دو رنگ تومان 3,000 سفارش
B649 20180131103220787 تاریخ ایران و جهان دوم شب امتحان خیلی سبز -نوع چاپ: چهار رنگ تومان 3,000 سفارش
B650 20180131104340564 کتاب جامعه شناسی سوم انسانی سری شب امتحان -نوع چاپ: دو رنگ تومان 3,000 سفارش
B651 20180131105302520 کتاب جغرافیا یازدهم انسانی سری شب امتحان -نوع چاپ: چهار رنگ تومان 3,000 سفارش
B652 20180131110301709 کتاب دین و زندگی سوم متوسطه سری شب امتحان -نوع چاپ: دو رنگ تومان 3,000 سفارش
B653 20180131112724682 کتاب روانشناسی سوم انسانی سری شب امتحان -نوع چاپ: دو رنگ تومان 3,000 سفارش
B654 20180131120104769 کتاب ریاضی سوم انسانی سری شب امتحان -نوع چاپ: دو رنگ تومان 3,000 سفارش
B655 20180131121003534 کتاب زبان انگلیسی سوم متوسطه سری شب امتحان -نوع چاپ: دو رنگ تومان 3,000 سفارش
B656 20180131121822636 کتاب زبان فارسی سوم انسانی سری شب امتحان -نوع چاپ: دو رنگ تومان 3,000 سفارش
B677 20180213111136520 کتاب ریاضی و آمار دهم انسانی سری ماجراهای من و درسام -نوع چاپ: چهار رنگ تومان 20,000 سفارش
B678 20180214124538700 کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی تجربی 1 خیلی سبز -نوع چاپ: دو رنگ تومان 31,000 سفارش
B706 20180213121259515 تاریخ جامع کنکور رشته انسانی خیلی سبز -نوع چاپ: چهار رنگ تومان 32,000 سفارش
B707 20180213142307813 کتاب علوم اجتماعی و جامعه شناسی جامع کنکور انسانی -نوع چاپ: چهار رنگ تومان 29,500 سفارش
B708 20180213142757670 کتاب ادبیات پیش دانشگاهی انسانی -نوع چاپ: چهار رنگ تومان 29,500 سفارش
B709 20180213143611585 ریاضی انسانی کنکور خیلی سبز -نوع چاپ: چهار رنگ تومان 35,500 سفارش
B710 20180213151713650 کتاب جغرافیا جامع کنکور انسانی -نوع چاپ: دو رنگ تومان 29,000 سفارش
B713 20180214094739734 کتاب ریاضی سوم تجربی سری شب امتحان -نوع چاپ: دو رنگ تومان 3,000 سفارش
B714 20180214105053715 کتاب زمین شناسی سوم تجربی سری شب امتحان -نوع چاپ: دو رنگ تومان 3,000 سفارش
B715 20180214114926511 کتاب تست فیزیک دهم تجربی خیلی سبز کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -نوع چاپ: دو رنگ تومان 120,000
96,000
سفارش
B716 20180214115925808 کتاب تست ریاضی دهم خیلی سبز +تخفیف ویژه کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 139,000 سفارش
B1291 20210911134847599 تست ریاضی یازدهم سروش مویینی+تخفیف ویژه کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 145,000 سفارش
B717 20180214121651751 زیست و آزمایشگاه ۲ رشته تجربی خیلی سبز -نوع چاپ: چهار رنگ تومان 43,000 سفارش
B718 20180214123017605 زیست و آزمایشگاه۱ خیلی سبز -نوع چاپ: چهار رنگ تومان 35,000 سفارش
B719 20180214123835789 زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی ۲ خیلی سبز -نوع چاپ: چهار رنگ تومان 32,000 سفارش
B962 20191013162847843 کتاب تست زبان دهم خیلی سبز کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 48,000 سفارش
B963 20191013163918556 کتاب تست فیزیک دهم خیلی سبز رشته ریاضی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 340صفحه- تومان 145,000
116,000
سفارش
B964 20191015105216593 کتاب تست هندسه دهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم - تومان 56,000 سفارش
B965 20191015105820717 تست عربی اختصاصی دهم انسانی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 55,000 سفارش
B966 20191015110449636 کتاب تست تاریخ دهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 52,000 سفارش
B967 20191015110924715 کتاب تست جغرافیا دهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 39,000 سفارش
B968 20191015111601835 تست دین وزندگی دهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 49,000 سفارش
B969 20191015113859803 کتاب زیست دهم خیلی سبز کنکور1401 و 1402 و 1403 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 188,000
150,400
سفارش
B970 20191015142211681 فارسی تست دهم خیلی سبز کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 78,000 سفارش
B971 20191015150421819 تست اقتصاد دهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 58,000 سفارش
B972 20191015150907665 تست دینی دهم انسانی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم - تومان 49,000 سفارش
B973 20191015152251842 تست منطق دهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم - تومان 46,000 سفارش
B974 20191015155231845 تست عربی دهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم - تومان 55,000 سفارش
B975 20191015160019604 تست جامعه شناسی جامع خیلی سبز کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 92,000 سفارش
B976 20191016112413805 تست دین و زندگی جامع انسانی جلد پاسخ کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 41,000 سفارش
B977 20191016114429742 تست دین و زندگی جامع انسانی جلدسوال کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 115,000 سفارش
B978 20191016115608816 تست دین و زندگی جامع جلد سوال کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 118,000 سفارش
B979 20191016124035601 تست دین و زندگی جامع جلدپاسخ کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 44,000 سفارش
B980 20191016125513601 تست علوم و فنون جامع کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 113,000 سفارش
B981 20191016130830740 تست ریاضی و آمار رشته انسانی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 96,000 سفارش
B982 20191016140641703 تست تاریخ جامع کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 94,000 سفارش
B983 20191016142238746 تست جغرافیا جامع کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 68,000 سفارش
B984 20191016142902600 کتاب تست فارسی جامع(جلدپاسخ) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 97,000 سفارش
B985 20191016143845628 تست ادبیات جامع خیلی سبز جلدسوال کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی مولف:افشین محی الدین -ابوالفضل غلامی-امیر افضلی- تومان 97,000 سفارش
B986 20191016144255696 تست عربی انسانی جامع کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 105,000 سفارش
B987 20191016144809720 تست عربی جامع خیلی سبز کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 195,000 سفارش
B988 20191016145948793 تست حسابان و ریاضی جامع جلد سوال کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 96,000 سفارش
B989 20191016151025547 تست حسابان و ریاضی جامع جلدپاسخ کتاب نظام قدیم متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 82,000 سفارش
B990 20191020132515674 تست ریاضیات تجربی جامع جلد سوال خیلی سبز+تخفیف ویژه کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 210,000 سفارش
B991 20191020143751696 تست ریاضی تجربی جامع جلد دوم پاسخ + تخفیف ویژه کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 130,000 سفارش
B992 20191020145740565 تست انگلیسی جامع خیلی سبز کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم - تومان 94,000 سفارش
B993 20191020151254545 تست فیزیک ریاضی جامع خیلی سبز کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 118,000 سفارش
B994 20191020151753571 تست جامع فیزیک تجربی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 108,000 سفارش
B995 20191021122334768 تست روانشناسی یازدهم خیلی سبز کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 56,000 سفارش
B996 20191021124049601 تست زیست یازدهم کتاب نظام قدیم متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 140,000 سفارش
B997 20191021124733724 تست ریاضی و آمار یازدهم رشته انسانی کتاب نظام قدیم متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 52,000 سفارش
B998 20191021125235744 تست زمین شناسی یازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 49,000 سفارش
B999 20191021144626831 تست فارسی یازدهم کتاب متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 68,000 سفارش
B1000 20191021151544681 تست جامعه شناسی یازدهم کتاب نظام قدیم متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 65,000 سفارش
B1001 20191021152748544 تست عربی انسانی خیلی سبز DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 49,000 سفارش
B1002 20191021153050732 تست جغرافیا یازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 46,000 سفارش
B1003 20191021154141517 کتاب تاریخ یازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 56,000 سفارش
B1004 20191021154522525 تست فلسفه یازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 35,000 سفارش
B1005 20191021161420668 تست علوم و فنون ادبی یازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 44,000 سفارش
B1006 20191021164341509 تست عربی یازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 46,000 سفارش
B1007 20191021165706668 تست فیزیک11 خیلی سبز ریاضی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 86,000 سفارش
B1008 20191021170639631 تست فیزیک یازدهم خیلی سبز تجربی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 84,000 سفارش

لیست محصولات شرکت مبتکران

مبتکران

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B555 20180109114112601 کتاب شیمی 2 تکمیلی -قطع چاپ:رحلی تومان 21,600 سفارش
B556 20180109120020561 کتاب پرسش های چهارگزینه ای شیمی 2 (واجب) -قطع چاپ:رحلی تومان 39,600 سفارش
B557 20180109122839839 کتاب فیل شیمی 2 -قطع چاپ:رحلی تومان 14,400 سفارش
B558 20180109123502548 کتاب آزمایش های شیمی دبیرستانی به روش نیمه میکرو -قطع چاپ:رحلی تومان 9,900 سفارش
B559 20180109125309708 کتاب آموزش شیمی (2) -قطع چاپ:رحلی تومان 32,400 سفارش
B560 20180109133729641 کتاب پرسش های چهارگزینه ای فیزیک پایه 1 و 2 -قطع چاپ:رحلی تومان 32,400 سفارش
B561 20180109134115723 کتاب فیزیک (2) و آزمایشگاه -قطع چاپ:رحلی تومان 35,100 سفارش
B562 20180109134726693 کتاب مثلثات دوره دوم دبیرستان -قطع چاپ:رحلی تومان 9,900 سفارش
B563 20180109135050578 کتاب ریاضیات 2 (سال دوم دبیرستان) -قطع چاپ:رحلی تومان 18,900 سفارش
B564 20180109135446715 کتاب آموزش هندسه (1) -قطع چاپ:رحلی تومان 13,500 سفارش
B565 20180110113447567 کتاب برنامه ریزی هفته به هفته دوره دوم متوسطه -قطع چاپ:رحلی تومان 16,200 سفارش
B566 20180110115110570 کتاب دين و زندگي جامع كنكور(جلد 2)ويژه پايه دوم و سوم دبيرستان -قطع چاپ:رحلی تومان 31,500 سفارش
B567 20180110115650582 کتاب آینه ی تمام نمای ادبیات فارسی سال دوم -قطع چاپ:رحلی تومان 13,500 سفارش
B569 20180110120932755 دفتر برنامه ریزی هفت رنگ -قطع چاپ:رحلی تومان 54,000 سفارش
B570 20180110122051735 کتاب آزمون ریاضی دهم از مجموعه رشادت (90 پلاس) رشته‌‌های تجربی و ریاضی -قطع چاپ:رحلی تومان 28,800 سفارش
B571 20180110122636667 کتاب آموزش ریاضی دهم از مجموعه رشادت(90 پلاس) رشته‌های تجربی و ریاضی -قطع چاپ:رحلی تومان 30,600 سفارش
B572 20180110123651838 کتاب بانک سوال ریاضی دهم از مجموعه مرشد (پایا) -قطع چاپ:رحلی تومان 33,300 سفارش
B573 20180110124138764 کتاب آموزش مفهومی ریاضیات 1 (سال دهم) -قطع چاپ:رحلی تومان 36,000 سفارش
B574 20180110125032786 کتاب آموزش و آزمون ریاضی دهم رشادت (یگانه) -قطع چاپ:رحلی تومان 27,000 سفارش
B575 20180113125955717 کتاب ریاضی دهم یکتا (از مجموعه مرشد) -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته علوم تجربی تومان 30,150 سفارش
B576 20180113131732791 کتاب ریاضیات دهم -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 18,000 سفارش
B577 20180113132834799 کتاب ریاضی 10 اُم شهاب -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور تومان 34,200 سفارش
B578 20180113133719721 کتاب فیزیک 1 دهم (دوره دوم متوسطه) رشته تجربی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته علوم تجربی تومان 17,100 سفارش
B579 20180113134436798 کتاب آموزش و آزمون فیزیک دهم رشادت (یاقوت) رشته تجربی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته علوم تجربی تومان 23,400 سفارش
B580 20180113134845694 کتاب فیزیک (1) پایه‌ی دهم رشته علوم تجربی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته علوم تجربی تومان 35,100 سفارش
B581 20180113135404804 کتاب بانک سوال فیزیک دهم از مجموعه مرشد (کیمیا) رشته علوم تجربی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته علوم تجربی تومان 34,200 سفارش
B582 20180113135934622 کتاب فیزیک 10اُم شهاب رشته علوم تجربی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته علوم تجربی تومان 30,000 سفارش
B583 20180113140519621 کتاب شیمی جامع دهم -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور تومان 21,600 سفارش
B584 20180114100855551 کتاب المپیاد ریاضی - تومان 18,000 سفارش
B585 20180114101202721 کتاب بانک سوال هندسه دهم از مجموعه مرشد (پایا) - تومان 23,850 سفارش
B586 20180114102055705 کتاب هندسه 10 اُم شهاب - تومان 22,500 سفارش
B587 20180114104240515 کتاب هندسه دهم یگانه(ازمجموعه رشادت) - تومان 23,850 سفارش
B588 20180114104558597 کتاب هندسه (1) پایه دهم - تومان 19,800 سفارش
B589 20180114105658530 کتاب بانک سوال فیزیک دهم از مجموعه مرشد(کیمیا) رشته ریاضی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 37,800 سفارش
B590 20180114110324525 کتاب فیزیک (1) پایه‌ی دهم رشته ریاضی فیزیک -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور تومان 38,700 سفارش
B591 20180114110842784 کتاب آموزش و آزمون فیزیک دهم رشادت (یاقوت) رشته ریاضی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 27,000 سفارش
B592 20180114111216712 کتاب فیزیک 1 دهم (دوره دوم متوسطه) رشته ریاضی - تومان 20,700 سفارش
B593 20180114113059809 شیمی دهم تست جلد دوم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 225,000 سفارش
B594 20180114113358569 شیمی دهم تست جلد اول کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 126,000 سفارش
B595 20180114113804718 کتاب شیمی دهم رشته‌های علوم تجربی و ریاضی فیزیک -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 13,500 سفارش
B596 20180114114059760 کتاب شیمی دهم کیمیا(از مجموعه مرشد)رشته های تجربی و ریاضی - تومان 26,100 سفارش
B598 20180114124436778 کتاب فارسی دهم غزال (ازمجموعه رشادت) -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 28,800 سفارش
B607 20180120131042754 کتاب آموزش و آزمون زبان انگلیسی دهم -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 13,500 سفارش
B608 20180120132020784 کتاب آموزش و آزمون جغرافیای ایران دهم (کلیه رشته‌ها) -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 11,700 سفارش
B609 20180120133755813 کتاب فارسی دهم (کلیه رشته‌ها) -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 34,200 سفارش
B610 20180120134750508 کتاب آموزش و آزمون انگلیسی دهم رشادت (کانگرو) کلیه رشته‌ها -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 34,200 سفارش
B611 20180120140325734 کتاب بانک سوال عربی زبان قرآن دهم مرشد (هُدهُد) ریاضی و تجربی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 11,700 سفارش
B612 20180120141124760 کتاب دین و زندگی دهم فروغ (رشادت)رشته های علوم تجربی و ریاضی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 14,400 سفارش
B613 20180120142404716 کتاب کار عربی زبان قرآن دهم (یوز) رشته‌های ریاضی و تجربی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 14,850 سفارش
B614 20180120143141636 کتاب جغرافیای ایران پایش (مرشد) کلیه رشته‌ها -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 9,000 سفارش
B615 20180120144106598 کتاب آموزش و آزمون عربی زبان قرآن دهم زیتون (رشادت) ریاضی و تجربی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 26,650 سفارش
B616 20180120144617647 کتاب جغرافیای ایران دهم آیش(رشادت) کلیه رشته ها -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 10,350 سفارش
B617 20180120145026800 کتاب فارسی دهم -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 17,100 سفارش
B618 20180120145504510 کتاب بانک سوال انگلیسی دهم کندو (مرشد) -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 30,600 سفارش
B619 20180121123523574 کتاب آموزش و آزمون ریاضی و آمار (1) دهم -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته انسانی تومان 30,600 سفارش
B620 20180121124555629 کتاب آموزش و آزمون جامعه شناسی (1) دهم - تومان 12,150 سفارش
B621 20180121125145765 کتاب آموزش و آزمون تاریخ 1 ایران و جهان باستان دهم - تومان 14,850 سفارش
B622 20180121125806814 کتاب آموزش و آزمون علوم و فنون ادبی 1 (دهم) - تومان 18,000 سفارش
B623 20180121130818790 کتاب آموزش و آزمون اقتصاد دهم - تومان 37,000 سفارش
B1078 20191214132555830 شیمی یازدهم مبتکران جلد1 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 155,000 سفارش
B1079 20191214134908567 شیمی یازدهم مبتکران جلد2 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 205,000 سفارش
B1080 20191214135705591 شیمی سال دوازدهم جلد 1 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 250,000 سفارش
B1081 20191214143706561 شیمی دهم واجب تک جلدی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 240,000 سفارش
B1082 20191214144117531 زبان انگلیسی یازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 126,000 سفارش
B1083 20191214145252665 یک دو سه بدرخش شهاب اناری کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 48,000 سفارش
B1084 20191214145849581 زبان انگلیسی جامع کنکور نظام جدید+تخفیف ویژه +جدیدترین چاپ کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 198,000 سفارش
B1085 20191214151651655 درک متن انگلیسی به زبان ساده شهاب اناری و روزبه شهلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 130,000 سفارش
B1086 20191215123320601 زبان تخصصی جامع کنکور جلد1 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 176,000 سفارش
B1087 20191215132819594 زبان تخصصی جامع کنکورجلد2 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 110,000 سفارش

لیست محصولات شرکت فاگوزیست

فاگوزیست

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B636 20180129121538826 فاگوزیست دهم نشرفاگو کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -نوع چاپ: چهار رنگ تومان 110,000
88,000
سفارش
B637 20180129122621563 زیست شناسی جامع میکی موس فاگو جلد اول کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -نوع چاپ: چهار رنگ تومان 189,000
151,200
سفارش
B640 20180129124712624 فاگوزبان(دیکشنری دوازدهم) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 36,000
28,800
سفارش
B641 20180129125234625 فاگو زبان (دهم و یازدهم دیکشنری) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 44,000
37,400
سفارش
B642 20180129133348820 فاگو زیست دوازدهم مبحث مولکول های اطلاعاتی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 24,000 سفارش

لیست محصولات شرکت قلم چی

قلم چی

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B1048 20191111143754697 سه سطحی ریاضی یازدهم تجربی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 45,000 سفارش
B1049 20191111144233578 زیست یازدهم سه سطحی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 35,000 سفارش
B1050 20191111145019772 سه سطحی دین وزندگی یازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 26,000 سفارش
B1051 20191111150627531 سه سطحی فیزیک دوازدهم تجربی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 49,000 سفارش
B1052 20191111151507562 سه سطحی شیمی کنکور دهم و یازدهم با تخفیف کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 33,000 سفارش
B1053 20191111153829747 سه سطحی زیست شناسی کنکور دهم ویازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 40,000 سفارش
B1054 20191111154443801 شیمی سه سطحی دوازدهم با تخفیف ویژه کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 38,000 سفارش
B1055 20191111154940634 سه سطحی زیست دوازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 38,000 سفارش
B1056 20191111160041622 سه سطحی فارسی دوازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 25,000 سفارش
B1057 20191111160837765 سه سطحی عربی دوازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 25,000 سفارش
B1042 20191111133638727 سه سطحی قلم چی شیمی دهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 40,000 سفارش
B1043 20191111134814601 سه سطحی فیزیک دهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 37,000 سفارش
B1044 20191111135841835 سه سطحی دین و زندگی دهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم - تومان 25,000 سفارش
B1045 20191111140615572 سه سطحی ادبیات دهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 25,000 سفارش
B1041 20191111131622659 سه سطحی زیست دهم قلم چی با تخفیف ویژه کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 18,000 سفارش
B1046 20191111141541566 سه سطحی ادبیات یازدهم قلم چی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 39,000 سفارش
B836 20190513162928687 دفتر برنامه ریزی به روش قلم چی(تمام مقطع ها) - تومان 27,000 سفارش
B838 20190513173354654 ۱۰کنکور رشته تجربی قلم چی ویژه دوران جمع بندی(زرد)جلداول - تومان 65,000 سفارش
B839 20190513175604822 ۱۰ کنکوررشته ریاضی قلم چی (زرد) ویژه دوران جمع بندی - تومان 53,000 سفارش
B842 20190515141516596 ده آزمون رشته تجربی قلم چی جلد2(زرد) - تومان 40,000 سفارش
B843 20190519135110708 10آزمون رشته ریاضی جلد 2 زرد قلم چی - تومان 37,000 سفارش
B844 20190519135419753 سه سطحی ریاضی 1 دهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 37,000 سفارش
B845 20190519140554818 10کنکوررشته انسانی جلد2 زردقلم چی - تومان 34,000 سفارش
B1047 20191111142528728 سه سطحی شیمی یازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 35,000 سفارش
B1194 20200510131217657 دفتر برنامه ریزی قلم چی همه مقاطع کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 27,000 سفارش
B1195 20200510133332813 دفتر ریاضی ششم دبستان کتاب نظام جدید ابتدایی تخصصی - تومان 28,000 سفارش

لیست محصولات شرکت کاگو

کاگو

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B733 20180303160334523 گام به گام پایه دهم ریاضی و تجربی دروس طلایی انتشارات کاگو کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -قطع کتاب : وزیری تومان 120,000 سفارش
B734 20180303160919618 گام به گام دوازدهم 12 رشته تجربی کاگو سری دروس طلایی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -جدیدترین چاپ تومان 99,000 سفارش
B735 20180303161303707 گام به گام دوازدهم 12 انسانی کاگو (دروس طلایی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 119,000 سفارش
B779 20180923150935744 گام به گام پایه دهم 10 رشته انسانی (دروس طلایی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -98-99 تومان 89,000 سفارش
B780 20180923152255819 گام به گام پایه هفتم 7 کاگو دروس طلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره اول عمومی -دوره ی اول متوسطه پایه هفتم تومان 75,000 سفارش
B784 20180930122321585 گام به گام پایه هشتم 8 کاگو دروس طلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره اول عمومی تعداد صفحه 815-98-99 تومان 99,000 سفارش
B785 20180930123207591 گام به گام پایه نهم 9 کاگو دروس طلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره اول عمومی - تومان 119,000 سفارش
B786 20180930163840665 گام به گام پایه ششم 6 کاگو دروس طلایی کتاب نظام جدید ابتدایی عمومی تعداد صفحه 576-نوبت ویرایش ششم تومان 95,000 سفارش
B787 20180930170415511 گام به گام دوازدهم 12رشته ریاضی کاگو (دروس طلایی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -98-99 تومان 120,000 سفارش
B788 20180930171749618 گام به گام یازدهم ۱۱ رشته انسانی کاگو (دروس طلایی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -98-99 تومان 99,000 سفارش
B794 20181106172712544 گام به گام یازدهم ۱۱ رشته ریاضی کاگو (دروس طلایی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -98-99 تومان 130,000 سفارش
B795 20181106173529597 گام به گام یازدهم ۱۱ رشته تجربی کاگو (دروس طلایی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -98-99 تومان 99,000 سفارش
B852 20190713140559835 گام به گام پایه پنجم 5 دروس طلایی کاگو کتاب نظام جدید ابتدایی عمومی تعداد صفحه 456-نوبت ویرایش پانزدهم تومان 59,000 سفارش
B853 20190713141417632 گام به گام پایه چهارم 4 دروس طلایی کاگو کتاب نظام جدید ابتدایی عمومی تعداد صفحه 480-نوبت ویرایش پنجم تومان 59,000 سفارش
B854 20190713141947533 گام به گام پایه سوم 3 دروس طلایی کاگو کتاب نظام جدید ابتدایی عمومی تعداد صفحه 398-نوبت ویرایش ششم تومان 59,000 سفارش
B857 20190713161025584 گام به گام پایه دوم 2 دروس طلایی کاگو کتاب نظام جدید ابتدایی عمومی تعداد صفحه 374-نوبت ویرایش هفتم تومان 49,000 سفارش
B858 20190713162043771 گام به گام پایه اول 1 دروس طلایی کاگو کتاب نظام جدید ابتدایی عمومی تعداد صفحه 379-نوبت ویرایش هفتم تومان 75,000 سفارش
B859 20190713165411810 هوش کودکانه کاگو کتاب نظام جدید پیش دبستان عمومی پیش دبستانی هوش کودکانه-سال چاپ:۹۷-۹۸ تومان 15,000 سفارش
B860 20190713170051547 خانواده ایرانی و ایران من کتاب نظام جدید پیش دبستان عمومی تعداد صفحه 54-قطع رحلی تومان 15,000 سفارش
B861 20190713170557771 محله و شهر ما کاگو کتاب نظام جدید پیش دبستان عمومی تعداد صفحه 79-سال چاپ:۹۷-۹۸ تومان 19,000 سفارش
B862 20190713171001797 مهارت اجتماعی کاگو کتاب نظام جدید پیش دبستان عمومی تعداد صفحه 68-سال چاپ:۹۷-۹۸ تومان 15,000 سفارش
B864 20190713171714788 سرزمین حیوانات کاگو کتاب نظام جدید پیش دبستان عمومی تعداد صفحه 91-سال چاپ:۹۷-۹۸ تومان 19,000 سفارش
B865 20190713173128643 هدیه های آسمان کاگو کتاب نظام جدید پیش دبستان عمومی تعداد صفحه 79-سال چاپ:۹۷-۹۸ تومان 19,000 سفارش

لیست محصولات شرکت یکصدویک

یکصدویک

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B1296 20211120120735528 پکیج اول ابتدایی یکصدویک DVD نظام جدید ابتدایی - تومان 1,150,000
1,035,000
سفارش
B1297 20211120124937570 پکیج دوم ابتدایی یکصدویک DVD ابتدایی - تومان 1,350,000
1,215,000
سفارش
B1298 20211120125947798 پکیج سوم ابتدایی یکصدویک DVD نظام جدید ابتدایی - تومان 1,600,000
1,440,000
سفارش
B1299 20211120135618698 پکیج چهارم ابتدایی یکصدویک DVD نظام جدید ابتدایی - تومان 1,600,000
1,440,000
سفارش
B1300 20211120140119637 پکیج پنجم ابتدایی یکصدویک DVD نظام جدید ابتدایی - تومان 1,600,000
1,440,000
سفارش
B1301 20211120143032551 پکیج ششم ابتدایی یکصدویک DVD نظام جدید ابتدایی - تومان 2,000,000
1,800,000
سفارش

لیست محصولات شرکت عبدالمحمدی

عبدالمحمدی

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B767 20180825133249820 چگونه ادبیات بخوانیم استاد عبدالمحمدی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی 1 حلقه دی وی دی-قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی تومان 58,000
52,200
سفارش
B769 20180826162804617 آرایه های ادبی استاد عبدالمحمدی(ویرایش جدید) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی 4 حلقه دی وی دی-قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی تومان 150,000
135,000
سفارش
B770 20180828162607750 پکیج قرابت پلاس استاد عبدالمحمدی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی تومان 100,000
90,000
سفارش
B771 20180829150740758 DVD املا و لغت عبدالمحمدی نظام قدیم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی 2 حلقه دی وی دی-قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی تومان 70,000
63,000
سفارش
B778 20180922165313836 پکیج جامع فارسی یازدهم استاد عبدالمحمدی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی 8 حلقه دی وی دی-قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی تومان 150,000
135,000
سفارش
B803 20190130143434610 پکیج دستور زبان فارسی (نظام جدید) بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی +تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی 4 حلقه دی وی دی-به همراه جزوه تالیفی استاد تومان 195,000
175,500
سفارش
B804 20190131152539588 پکیج آموزش جامع فارسی دوازدهم(جدیدترین ویرایش) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی 8 حلقه دی وی دی-قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی تومان 190,000
171,000
سفارش
B818 20190312144028638 قرابت معنایی نظام جدید عبدالمحمدی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی 8 حلقه دی وی دی-به همراه مجری،گوینده،ودوبلور صدا و سیما بهار فخرایی تومان 190,000
171,000
سفارش
B819 20190314150927807 لغت و املا نظام جدید DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی 1 حلقه دی وی دی-قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی تومان 100,000
90,000
سفارش
B894 20190805155911533 شبیه ساز کنکور DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 58,000
52,200
سفارش
B1116 20191228125846668 پکیج dvd های موضوعی ادبیات عبدالمحمدی(ویژه نظام جدید)+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -پکیج dvd های موضوعی ادبیات عبدالمحمدی(ویژه نظام جدید)+تخفیف ویژه تومان 688,000
584,800
سفارش
B1216 20200610160433787 جمع بندی نظام جدید آدت «استاد عبدالمحمدی» (آرایه های ادبی – دستور زبان فارسی – تاریخ ادبیات) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 185,000
166,500
سفارش

لیست محصولات شرکت فکریتو

فکریتو

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B1288 20210615131624556 زیست دوازهم دکتر عمارلو فصل 3+ تخفیف DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 90,000 سفارش
B1211 20200608155145778 جزوه زیست شناسی پایه دهم استاد عمارلو جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 140,000
133,000
سفارش
B1212 20200609115351817 جزوه زیست شناسی پایه یازدهم استاد عمارلو جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -جزوه نکته و تست زیست شناسی سال دوازدهم دکتر عمارلو مطابق با کتاب درسی جدید 1400 تومان 145,000
134,850
سفارش
B1196 20200519184503839 پکیج شیمی پایه دوازدهم استاد مصلایی همراه با جزوه + تخفیف DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی فایل pdf جزوه در داخل dvd به صورت رایگان می باشد.-پکیج شیمی پایه دوازدهم استاد مصلایی + جزوه + تخفیف ویژه تومان 260,000 سفارش
B1197 20200520162000842 پکیج شیمی پایه دوازدهم فصل 4 استاد مصلایی + جزوه رایگان+ تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -فایل pdf جزوه در داخل dvd به صورت رایگان می باشد. تومان 60,000 سفارش
B1198 20200520165900643 پکیج شیمی دوازدهم فصل 3 مهندس مصلایی + جزوه + تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 60,000 سفارش
B1199 20200520180934535 پکیج شیمی دوازدهم فصل 2 مهندس مصلایی + جزوه رایگان + تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 60,000 سفارش
B1200 20200520184506608 پکیج شیمی پایه دوازدهم فصل 1 استاد مصلایی + جزوه + تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی پکیج شیمی پایه دوازدهم فصل 1 استاد مصلایی + جزوه + تخفیف ویژه-فایل pdf جزوه در داخل dvd به صورت رایگان می باشد. تومان 60,000 سفارش
B1201 20200523132930574 پکیج جزوات نکته و تست دکتر علی محمد عمارلو «ویژه نظام جدید» + تخفیف ویژه)(جدیدترین ویرایش) جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -پکیج جزوات نکته تست دکتر علی محمد عمارلو «ویژه نظام جدید» + تخفیف ویژه تومان 280,000
218,400
سفارش
B1202 20200523145442823 جزوه نکته و تست زیست شناسی پایه دهم دکتر « عمارلو » + تخفیف ویژه+ ویژه نظام جدید (جدید ترین ویرایش) جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 90,000 سفارش
B1249 20200718143318658 بانک تست زیست شناسی پایه دهم دکتر عمارلو+جدیدترین چاپ جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 110,000 سفارش
B1203 20200523152731556 جزوه نکته و تست پایه یازدهم دکتر عمارلو+تخفیف ویژه+نظام جدید(جدید ترین ویرایش) جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 90,000 سفارش
B1204 20200523153703641 جزوه نکته و تست پایه دوازدهم زیست شناسی دکتر عمارلو + تخفیف ویژه + نظام جدید(جدیدترین ویرایش) جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 90,000 سفارش
B1205 20200526130650805 انتقال اطلاعات در نسل ها (فصل 3 زیست دوازدهم) دکتر عمارلو کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 100,000 سفارش
B1206 20200526161641746 پکیج زیست شناسی دوازدهم فصل 5 زیست شناسی دوازدهم(از ماده به انرژی) دکتر عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -پکیج زیست شناسی دوازدهم فصل 5 زیست شناسی دوازدهم(از ماده به انرژی) دکتر عمارلو تومان 99,000 سفارش
B1207 20200527123340708 بانک تست زیست شناسی سال دوازدهم دکتر عمارلو (فصل 5 تا 8) جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -بانک تست زیست شناسی سال دوازدهم دکتر عمارلو (فصل 5 تا 8) تومان 100,000 سفارش
B1208 20200527134300611 بانک تست زیست شناسی پایه یازدهم دکتر عمارلو جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 150,000 سفارش
B1213 20200610134343799 جزوه زیست شناسی سال دوازدهم دکتر عمارلو جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 155,000
139,500
سفارش
B1214 20200610142759518 جمع بندی نظام جدید رفتارهای جانوری استاد عمارلو+جزوه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -شامل 69 صفحه جزوه PDF رایگان داخل محصول تومان 80,000 سفارش
B1215 20200610150624634 پکیج جزوات زیست شناسی دکتر عمارلو (آپدیت 1401و 1402)+تخفیف ویژه+ همراه با سوالات کنکور 1400 جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -1401+1402 تومان 380,000
368,600
سفارش
B1217 20200610172311676 فیزیک دهم تجربی مهندس نوکنده + جزوه رایگان(جدیدترین ویرایش) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 220,000
189,200
سفارش
B1218 20200614123919610 فیزیک یازدهم مهندس نوکنده+جزوه رایگان DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 250,000
187,500
سفارش
B1219 20200614133728830 جمع بندی فیزیک دوازدهم مهندس نوکنده + جزوه رایگان DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 135,000
99,900
سفارش
B1220 20200614140936616 جمع بندی فیزیک یازدهم مهندس نوکنده + جزوه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 110,000
97,900
سفارش
B1221 20200614143758814 جمع بندی فیزیک دهم مهندس نوکنده+جزوه رایگان DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 100,000 سفارش
B1222 20200614150448611 dvd شب آخر فیزیک یازدهم مهندس نوکنده+جزوه رایگان DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 90,000
59,400
سفارش
B1223 20200614171815756 پکیج جمع بندی فیزیک مهندس نوکنده+جزوه رایگان DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -پکیج فیزیک جمع بندی نظام جدید مهندس نوکنده+جزوه رایگان تومان 345,000
238,050
سفارش
B1224 20200616130337685 عربی پایه دهم استاد رمضانی + جزوه رایگان DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 140,000 سفارش
B1225 20200616134628834 عربی پایه یازدهم استاد رمضانی+جزوه رایگان DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 120,000 سفارش
B1226 20200616150142796 عربی دوازدهم استاد رمضانی+جزوه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 120,000 سفارش
B1227 20200616152746594 عربی جامع نظام جدید استاد رمضانی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 330,000 سفارش
B1228 20200616154232586 جمع بندی عربی کنکور نظام جدید استاد رمضانی + جزوه رایگان DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 157,000 سفارش
B1229 20200616160159542 جمع بندی نظام جدید (تنفس و قلب) استاد عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 80,000 سفارش
B1230 20200616160753568 رسم نمودار و قواعد انتقال ریاضیات استاد خلیلی+جزوه (نظام جدید) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 120,000 سفارش
B1231 20200618153812729 جزء صحیح براکت مهندس خلیلی(نظام جدید) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 70,000 سفارش
B1232 20200620134455698 تعیین علامت و نامعادله – حل معادلات گنگ و گویا – تابع و معادله درجه ۲ مهندس خلیلی + جزوه(نظام جدید) DVD متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 190,000 سفارش
B1233 20200620141739756 قدر مطلق ریاضیات مهندس خلیلی+جزوه(نظام جدید) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 90,000 سفارش
B1234 20200620142936743 حد ریاضیات مهندس خلیلی(نظام جدید) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 195,000 سفارش
B1235 20200620161950511 مثلثات مهندس خلیلی (نظام جدید) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 240,000 سفارش
B1236 20200620163456727 تابع در ریاضیات مهندس خلیلی(نظام جدید) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 210,000 سفارش
B1237 20200620165226698 فارسی پایه دهم دکتر احمد نیا DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 150,000 سفارش
B1238 20200621130856753 قلمرو ادبی(آرایه های ادبی) استاد احمد نیا+جزوه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 110,000 سفارش
B1239 20200621132408530 قلمرو زبانی (دستورزبان فارسی) دکتر احمد نیا + جزوه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 140,000 سفارش
B1240 20200621152518704 دین و زندگی سال دهم استاد محسنی کبیر DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 120,000 سفارش
B1241 20200621155839729 زبان پایه دهم مهندس زینعلی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 170,000 سفارش
B1242 20200623161854590 زبان پایه یازدهم مهندس زینعلی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 170,000 سفارش
B1243 20200624151328619 تاریخ پایه دهم استاد امامی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 110,000 سفارش
B1250 20200718173506691 جمع‎‌بندی زیست (تنفس و کلیه) دکتر عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 90,000 سفارش
B1251 20200719131350516 جمع بندی نظام جدید زیست (اعصاب و حواس) دکتر عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 60,000 سفارش
B1266 20200815135946524 جمع بندی نظام جدید(میتوز،میوز،تولید مثل) دکتر عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است. تومان 60,000 سفارش
B1267 20200915152611719 تعیین علامت و نامعادله – حل معادلات گنگ و گویا – تابع و معادله درجه ۲ مهندس خلیلی به همراه جزوه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -شماره مجوز پروانه انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 066765-35498-8 تومان 190,000 سفارش
B1269 20201012130949531 پکیج جزوات نکته و تست زیست شناسی عمارلو 1400 جدیدترین ویرایش جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 280,000
218,400
سفارش
B1272 20201027152239652 جزوه زیست شناسی سال یازدهم دکتر عمارلو (ویژه کنکور ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) جزوه متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 170,000 سفارش
B1273 20201029101543614 بانک تست زیست شناسی سال دوازدهم(فصل 1تا4) جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 100,000 سفارش
B1271 20201027140925572 جزوه زیست شناسی سال دهم دکتر عمارلو (ویژه کنکور 1402 و 1403) رنگی جزوه نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 190,000
169,100
سفارش
B1277 20201223130311732 جمعبندی نظام جدید (حرکت، هورمون و ایمنی) دکتر عمارلو+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 60,000 سفارش
B1281 20201224122151798 جمعبندی نظام جدید (فصول ۱و۲ دوازدهم) دکتر عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 60,000 سفارش
B1280 20201224115629532 جمع بندی نظام جدید رفتارهای جانوری+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 60,000 سفارش
B1282 20201224125241553 زیست دوازهم دکتر عمارلو فصل 1 + تخفیف DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 90,000 سفارش
B1283 20201224134143579 زیست دوازهم دکتر عمارلو فصل 2 + تخفیف DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 120,000 سفارش
B1289 20210615134008540 زیست دوازدهم دکتر عمارلو فصل 4+تخفیف DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 90,000 سفارش
B1290 20210615135339794 فصول ۶و۷و۸ زیست ۳ (دوازدهم) دکتر عمارلو DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 120,000 سفارش

لیست محصولات شرکت گروه آموزشی سگال

گروه آموزشی سگال

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B1274 20201210133153538 شیمی جامع نظام جدید فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 1,200,000
1,056,000
سفارش
B849 20190606143533535 ادبیات جامع پایه(دهم ویازدهم) + تخفیف ویژه فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی ادبیات دهم و یازدهم نظام جدید به تدریس شاهین شاهین زاد-مدت زمان تقریبی: 20ساعت حل تمرین+30ساعت آموزش تومان 500,000
440,000
سفارش
B869 20190714172652526 هندسه سال دهم رشته ریاضی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -10ساعت حل تمرین+20ساعت آموزش تومان 400,000
352,000
سفارش
B1169 20200119172458721 جمع بندی زیست نظام جدید (پدرام فرهادیان) فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 600,000
528,000
سفارش
B850 20190711160747740 ادبیات دوازدهم نظام جدید شاهین شاهین زاد فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی قابل استفاده برای نظام جدید-رشته ریاضی تجربی عمومی انسانی تومان 400,000
352,000
سفارش
B851 20190711164920634 فیزیک دهم تجربی نوید شاهی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید-15ساعت حل تمرین+28ساعت آموزش تومان 500,000
440,000
سفارش
B1176 20200127161120802 پکیج جامع دین و زندگی استاد محمدکریمی و اکرمی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 600,000
528,000
سفارش
B855 20190713154721608 عربی دهم تجربی محسن خسرو آبادی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -شامل 10ساعت حل تمرین + 10 ساعت آموزش تومان 300,000
264,000
سفارش
B856 20190713160850556 شیمی دهم تجربی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی قابل استفاده برای نظام جدید-15ساعت حل تمرین+20 ساعت آموزش تومان 500,000
440,000
سفارش
B863 20190713171428815 پکیج کامل دهم تجربی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -نظام جدید تومان 2,080,000
1,830,400
سفارش
B866 20190714153245682 ریاضی دهم تجربی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 550,000
484,000
سفارش
B867 20190714161057598 ریاضی سال دهم رشته ریاضی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 500,000
440,000
سفارش
B868 20190714163021819 شیمی دهم رشته ریاضی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 3 فصل می باشد که در مجموع 20 ساعت تدریس- تومان 500,000
440,000
سفارش
B870 20190715113835619 فیزیک دهم رشته ریاضی نوید شاهی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید-شامل 5فصل و 35 ساعت تدریس مفید می باشد. تومان 500,000
440,000
سفارش
B871 20190715114445724 عربی سال دهم رشته ریاضی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -شامل 8 فصل و 10 ساعت تدریس تومان 300,000
264,000
سفارش
B872 20190715115919658 پکیج سال دهم رشته ریاضی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید-پکیج دروس دهم شامل درسهای:فیزیک_ریاضی_شیمی_هندسه_عربی می شود. تومان 2,000,000
1,760,000
سفارش
B873 20190715140921528 زیست شناسی سال یازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 500,000
440,000
سفارش
B874 20190715144311701 زیست شناسی سال دهم فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -شامل7فصل و 26 ساعت تدریس می باشد. تومان 500,000
440,000
سفارش
B875 20190715163031616 شیمی یازدهم احسان عزیز آبادی + تخفیف ویژه فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 500,000
440,000
سفارش
B876 20190715173346585 دین و زندگی سال دهم استاد اکرمی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 300,000
264,000
سفارش
B877 20190715181018825 دین و زندگی سال یازدهم استاد اکرمی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 300,000
264,000
سفارش
B878 20190715181911746 هندسه سال یازدهم رشته ریاضی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 400,000
352,000
سفارش
B879 20190715182710571 فیزیک سال یازدهم مهدی یحیوی(ریاضی و تجربی) فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 500,000
440,000
سفارش
B880 20190715183121726 عربی سال یازدهم استاد مومن زاده فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 350,000
308,000
سفارش
B881 20190716121257538 حسابان یازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -32ساعت آموزشی + 15 ساعت حل تمرین داخل پکیج تدارک دیده شده است. تومان 400,000
352,000
سفارش
B882 20190716122928585 پکیج کامل یازدهم رشته ریاضی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -تخصصی و عمومی تومان 2,000,000
1,760,000
سفارش
B883 20190716123905671 پکیج کامل یازدهم رشته تجربی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 2,160,000
1,900,800
سفارش
B884 20190716130203677 ریاضی یازدهم رشته تجربی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -شامل 20 ساعت آموزش و 15 ساعت حل تمرین می باشد. تومان 500,000
440,000
سفارش
B1027 20191103152430656 فیزیک دوازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 700,000
616,000
سفارش
B885 20190716132952634 ریاضی دوازدهم تجربی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 700,000
616,000
سفارش
B886 20190717131107803 عربی سال دوازدهم فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 400,000
352,000
سفارش
B887 20190717140155611 دین و زندگی دوازدهم کریمی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 400,000
352,000
سفارش
B888 20190717140830743 هندسه دوازدهم رشته ریاضی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 500,000
440,000
سفارش
B889 20190718131334756 زیست دوازدهم فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 700,000
616,000
سفارش
B1028 20191103155204698 شیمی سال دوازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 700,000
616,000
سفارش
B1029 20191103160104693 حسابان دوازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -نظام جدید تومان 400,000
352,000
سفارش
B1071 20191113171911661 ریاضی تجربی پایه سروش مویینی + تست «دهم و یازدهم» + تخفیف ویژه فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 700,000
616,000
سفارش
B1072 20191113181159523 دین و زندگی کنکور پایه دهم ویازدهم فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 500,000
440,000
سفارش
B1073 20191113182829598 عربی کنکور پایه رضا مومن زاده ویژه نظام جدید(دهم ویازدهم) فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 500,000
440,000
سفارش
B1074 20191113185227784 فیزیک کنکور پایه فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 800,000
704,000
سفارش
B1077 20191203161933816 شیمی کنکور+تست پایه فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 800,000
704,000
سفارش
B1105 20191221154759638 ریاضی جامع کنکور سروش مویینی و علی مقدم نیا ویژه نظام جدید (دهم ویازدهم و دوازدهم)+تخفیف ویژه+رشته تجربی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -جدیدترین چاپ تومان 1,100,000
935,000
سفارش
B1161 20200114104620726 ادبیات جامع نظام جدید (دهم،یازدهم و دوازدهم) شاهین زاد+نخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 600,000
510,000
سفارش
B1170 20200119184648656 پکیج جمع بندی فیزیک نظام جدید رضا خانلو فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 600,000
510,000
سفارش
B1171 20200119192110544 پکیج جمع بندی شیمی شیخ الاسلام(نظام جدید) فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 600,000
510,000
سفارش
B1172 20200120134906513 پکیج جمع بندی ریاضی کنکور نظام جدید فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 600,000
510,000
سفارش
B1210 20200608134515820 عربی جامع کنکور رضا مومن زاده ویژه نظام جدید (دهم و یازدهم و دوازدهم) فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 600,000
510,000
سفارش
B1253 20200806113132528 فیزیک جامع نظام جدید فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 1,200,000
1,056,000
سفارش
B1254 20200806114037729 اقتصاد دهم انسانی(نظام جدید) فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 250,000
220,000
سفارش
B1255 20200806114952570 منطق دهم انسانی(نظام جدید) فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 300,000
264,000
سفارش
B1256 20200806120335591 جامعه شناسی دهم انسانی(نظام جدید) فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 250,000
220,000
سفارش
B1257 20200806120735640 پکیج دهم انسانی ( ویژه نظام جدید) فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم - تومان 800,000
704,000
سفارش
B1259 20200806124949629 هندسه جامع ریاضی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 1,000,000
880,000
سفارش

لیست محصولات شرکت نشردریافت

نشردریافت

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B840 20190513184638518 2000واژگان زبان انگلیسی کتاب نشردریافت باتخفیف کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 26,000 سفارش
B841 20190513192344816 لغت و املا نظام جدید هامون سبطی - تومان 40,000 سفارش
B1067 20191112171133821 تناسب مفهومی و قرابت معنایی نشر دریافت هامون سبطی با تخفیف کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 48,000 سفارش
B1068 20191112172743658 2000 واژگان عربی کتاب درسی با تخفیف کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 26,000 سفارش
B1069 20191112173605811 دستور زبان فارسی نظام جدید هامون سبطی با تخفیف دهم و یازدهم و دوازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 36,000 سفارش
B1100 20191217130326546 زیست شناسی یازدهم علی محمد عمارلو+تخفیف کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 105,000 سفارش

لیست محصولات شرکت گاج

گاج

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B846 20190519142319828 ریاضیات جامع کنکور تجربی سری خط ویژه جمع بندی (دهم+یازدهم+دوازدهم) نظام جدید کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم - تومان 79,000
63,200
سفارش
B847 20190519144952581 کتاب تاریخ جامع کنکور انسانی سری خط ویژه نظام جدید دهم + یازدهم + دوازدهم (ویژه‌ی دوران جمع‌بندی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 115,000
92,000
سفارش
B848 20190519150227773 عربی جامع کنکور خظ ویژه گاج برای جمع بندی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 65,000
52,000
سفارش
B941 20191008173117568 کتاب گسسته و آمارو احتمال جامع کنکور ریاضی سری IQ+ نظام جدید کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 496صفحه- تومان 99,000 سفارش
B923 20191006110258584 زبان انگلیسی پایه کنکور سری میکرو طبقه بندی پایه دهم ویازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی 448 صفحه-رحلی تومان 95,000 سفارش
B924 20191006150756822 کتاب دین و زندگی جامع گاج جلد1میکروطبقه بندی کنکور99 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -همراه با پیوست تست های کنکور 98در انتهای کتاب تومان 120,000 سفارش
B925 20191006162854763 کتاب ریاضیات جامع کنکور تجربی سری میکرو طبقه بندی جلد1 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 125,000 سفارش
B926 20191006165903790 فیزیک پایه کنکورتجربی جلد 1(بانک تست و پاسخ های کلیدی) سری میکروطبقه بندی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 70,000 سفارش
B927 20191006181449609 فیزیک پایه کنکورتجربی جلد 2 (پاسخ های تشریحی) سری میکروطبقه بندی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 110,000 سفارش
B928 20191007110832754 شیمی پایه کنکور جلد1 سری میکرو طبقه بندی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 624 صفحه- تومان 120,000 سفارش
B929 20191007121034673 شیمی پایه کنکور جلد2 سری میکرو طبقه بندی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 344 صفحه- تومان 89,000 سفارش
B930 20191007123824832 کتاب زیست شناسی پایه کنکور تجربی جلد 1بانک تستی+پاسخ های تشریحی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 165,000 سفارش
B936 20191007192649717 کتابIQ+ زبان انگلیسی جلد1 ویژه نظام جدید کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 99,000 سفارش
B937 20191007193514707 کتاب زبان انگلیسی سری IQ+جلد 2 پاسخ های تشریحی ویژه نظام جدید کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 75,000 سفارش
B938 20191007193955841 کتاب دین و زندگی جامع کنکور سریIQ+جلد1 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 99,000 سفارش
B939 20191008121447624 دین و زندگی جامع کنکورجلد2 سریIQ+ نظام جدید کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 44,000 سفارش
B940 20191008134122691 کتاب حسابان جامع کنکور سری IQ+ ویژه نظام جدید کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 130,000 سفارش
B942 20191008174255803 هندسه جامع سری IQ+ ویژه کنکور نظام جدیدریاضی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 494صفحه- تومان 99,000 سفارش
B943 20191009113603683 کتاب ادبیات موضوعی کامل سری میکرو طلایی جلد1 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 149,000 سفارش
B944 20191009122857720 کتاب ادبیات موضوعی کامل سری میکرو طلایی جلد2 سری میکروطلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 50,000 سفارش
B945 20191009124929576 کتاب حسابان کامل جامع کنکورریاضی جلد1 سری میکروطلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 49,000 سفارش
B946 20191009140437845 کتاب حسابان کامل جامع کنکورریاضی جلد2 سری میکروطلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 49,000 سفارش
B947 20191009142550775 دین و زندگی کامل جامع کنکور انسانی سری میکرو طلایی جلد1 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 110,000 سفارش
B948 20191009152453576 دین و زندگی جامع کنکور جلد2 سری میکرو طلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 99,000 سفارش
B949 20191009164440754 کتاب ریاضیات کامل جامع کنکور انسانی سری میکرو طلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 176,000
149,600
سفارش
B950 20191010122852706 ریاضیات گسسته و آمار واحتمال جامع کنکور ریاضی میکروطلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 89,000 سفارش
B951 20191010130748731 کتاب ریاضیات کامل جامع کنکور تجربی جلد1 سری میکرو طلایی کتاب نظام قدیم متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 69,000 سفارش
B953 20191013121101558 کتاب زبان انگلیسی کامل جامع کنکور سری میکرو طلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی قابل استفاده برای نظام جدید-همراه با کتابچه رایگان واژگان کنکور تومان 129,000 سفارش
B954 20191013125444683 کتاب شیمی کامل جامع کنکور جلد2 سری میکروطلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 149,000 سفارش
B956 20191013143124610 کتاب فیزیک کامل جامع کنکورتجربی جلد1 سری میکرو طلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 149,000 سفارش
B957 20191013151200696 کتاب فیزیک کامل جامع تجربی جلد2 سری میکرو طلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 89,000 سفارش
B958 20191013152257549 فیزیک کامل جامع کنکور ریاضی جلد2 سری میکرو طلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 59,000 سفارش
B959 20191013153315597 کتاب فیزیک کامل جامع کنکورتجربی جلد1 سری میکرو طلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 165,000 سفارش
B960 20191013154717730 کتاب متن و مکث زیست شناسی جامع کنکورتجربی سری میکروطلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 65,000 سفارش
B961 20191013160433820 کتاب هندسه کامل کنکورریاضی میکروطلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 115,000 سفارش
B1058 20191112133208662 آرایه ادبی جامع سری مینی میکرو طلایی-نظام جدید با تخفیف کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 39,000 سفارش
B1059 20191112133629833 آیات و نکات سری مینی میکرو طلایی کنکور انسانی -جدید کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم -مولف:محمدعلی عبادتی تومان 45,000 سفارش
B1060 20191112141005761 آیات و نکات جامع کنکوری سری مینی میکروطلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 35,000 سفارش
B1061 20191112142533548 تیپ بندی حسابان جامع کنکور سری مینی میکروطلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 90,000 سفارش
B1062 20191112143908575 منطق جامع کنکور انسانی مینی میکرو طلایی با تخفیف کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 25,000 سفارش
B1063 20191112144332661 تیپبندی ریاضی جامع کنکور ریاضی انسانی مینی میکرو طلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 59,000 سفارش
B1064 20191112145349597 تیپ بندی ریاضی جامع کنکور تجربی مینی میکرو طلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 105,000 سفارش
B1065 20191112145729624 کتاب زیست یازدهم سری مینی میکرو طلایی با تخفیف کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 60,000 سفارش
B1066 20191112153034774 تیپ بندی گسسته آمار و احتمال کنکور جامع مینی میکرو طلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 90,000 سفارش
B1121 20191230123017691 انگلیسی دهم سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 10,000 سفارش
B1108 20191225142603801 فارسی دوازدهم سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 18,000 سفارش
B1106 20191222194205652 شیمی دوازدهم گاج سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 18,000 سفارش
B1107 20191223181547756 کتاب ریاضی دوازدهم تجربی سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 18,000 سفارش
B1109 20191225144147663 کتاب زیست دوازدهم سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 18,000 سفارش
B1110 20191225145820521 کتاب زبان انگلیسی دوازدهم سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 18,000 سفارش
B1111 20191225150713830 کتاب فیزیک دوازدهم تجربی سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 18,000 سفارش
B1112 20191225152659592 کتاب دین و زندگی دوازدهم سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 18,000 سفارش
B1113 20191225160557646 کتاب عربی دوازدهم گاج سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 18,000 سفارش
B1114 20191225162726652 کتاب سلامت و بهداشت سری 6420 دوازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 18,000 سفارش
B1115 20191225165002754 کتاب هویت اجتماعی دوازدهم سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 18,000 سفارش
B1117 20191229170009626 شیمی دهم سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 18,000 سفارش
B1118 20191229170907837 حسابان دوازدهم سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 18,000 سفارش
B1119 20191229171358627 کتاب ریاضی دهم گاج سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 18,000 سفارش
B1120 20191230115438529 زیست شناسی دهم سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 18,000 سفارش
B1122 20191231105050836 کتاب ریاضی یازدهم تجربی سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 10,000 سفارش
B1123 20191231111358770 کتاب فیزیک دوازدهم رشته ریاضی سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -نظام جدید تومان 10,000 سفارش
B1124 20191231112006779 کتاب ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی سری6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 18,000 سفارش