شرحتعدادقیمت (تومان)
فروشگاه اینترنتی آسان کنکور / پرواز کنکوریها / محصولات آموزشی / DVD / زیست شناسی پایه یازدهم امید فراهانی (نظام جدید)

آسان کنکور
asankonkur.com

زیست شناسی پایه یازدهم امید فراهانی (نظام جدید)
تصویر 1 تصویر 2 تصویر 3

زیست شناسی پایه یازدهم امید فراهانی (نظام جدید)

پرواز کنکوریها

نظام آموزشی محصول :

نظام جدید

مقطع تحصیلی محصول :

متوسطه دوره دوم

مناسب برای پایه (های) تحصیلی :

پایه یازدهم

مناسب برای رشته (های) تحصیلی :

علوم تجربی

مباحث درس (های) :

زیست
امید فراهانی مدرس : امید فراهانی

قیمت 500,000 تومان

پرواز کنکوریها
  • Full HD
  • نظام جدید-همراه با آخرین تغییرات کتابهای درسی
تخصصی

«زیست یازدهم امید فراهانی» با بیش ۱۲ ساعت آموزش به تدریس کامل ۹ فصل کتاب درسی می‌پردازد که با در نظرگرفتن نبودن محصولی مشابه در بازار و تازگی مفاهیم با توجه به تغییرات نظام آموزشی، تهیه و مشاهده این محصول با ۱۰ دی وی دی آموزشی( در قالب دو مجموعه هرکدام با ۵ دی وی دی) به شدت توصیه می‌شود.

معرفی محصول:

«زیست پایه یازدهم» از سری محصولات دوره دوم متوسطه و در ادامه زیست دهم پیش روی شماست؛ این مجموعه می‌تواند کمک بسزایی در فراگیری هرچه بهتر مفاهیم درسی زیست شناسی عزیزان باشد. در زیست شناسی یازدهم پرواز ، استاد حرفه‌ای زیست کنکور ایران، امید فراهانی با تدریس پرشور و شوق خود همانند همیشه، اینبار نیز تمام مطالب و مفاهیم اصلی کتاب درسی را بدون جا انداختن حتی یک کلمه آموزش داده و تمامی نکات مورد نیاز شما داوطلب گرامی را چه از جهت نتیجه گرفتن در امتحانات و نیز از جهت نتیجه مطلوب گرفتن در کنکور ارائه میدهند.

این محصول بی رقیب با بیش ۱۲ ساعت آموزش به تدریس کامل ۹ فصل کتاب درسی می‌پردازد که با در نظرگرفتن نبودن محصولی مشابه در بازار و تازگی مفاهیم با توجه به تغییرات نظام آموزشی، تهیه و مشاهده این محصول با ۱۰ دی وی دی آموزشی( در قالب دو مجموعه هرکدام با ۵ دی وی دی) به شدت توصیه می‌شود.

محتوای بخش اول (فصول ۱ تا ۵):

لوح اول:فصل اول: تنظیم عصبی - گفتار۱: یاخته های بافت عصبی - گفتار۲: ساختار دستگاه عصبی نورون. انواع یاخته‌های عصبی. پیام عصبی چگونه ایجاد می‌شود؟ - گره‌های رانویه چه نقشی دارند؟ دستگاه عصبی مرکزی. حفاظتت از مغز و نخاع. مغز. نیمکره‌های مخ. ساختارهای دیگر مغز. ساقه مغز . دستگاه عصبی جانداران و…

تست‌ها

لوح دوم:فصل دوم: حواس - گفتار ۱: گیرنده های حسی - گفتار ۲: حواس ویژه - گفتار ۳: گیرنده‌های حسی جانوران - کارگیرنده‌های حسی. اقسام حواس. انواع گیرنده‌های مکانیکی. چشم. بیماریهای چشم. شنوایی و تعادل. حفظ تعادل. بویایی.چشایی. پردازش اطلاعات حسی. نکات و تست‌ها

لوح سوم:فصل سوم: دستگاه حرکتی - گفتار۱: استخوان‌ها و اسکلت - گفتار۲: ماهیچه و حرکت - اعمال استخوان‌ها. انواع استخوان.ساختار استخوان.تشکیل و تخریب استخوان. مفصل. ساختار ماهیچه اسکلتی. مکانیسم انقباض ماهیچه. تأمین انرژی انقباض. انواع یاخته‌های بافت ماهیچه‌ای. حرکت در جانوران

لوح چهارم:فصل چهارم: تنظیم شیمیایی - گفتار ۱: ارتباط شیمیایی - گفتار ۲: غدّ‌ه های درون ریز - پیک شیمیایی. پیک‌های کوتاه برد- پیک های دوربرد. غده های بدن. غده زیر مغزی(هیپوفیز). بخش پیشین و پسین هیپوفیز. غده سپردیس(تیروئید). علائم پرکاری هیپرتیروئیدیسم. غده فوق کلیه. غده لوزالمعده. سایر غدد درون ریز. تنظیم بازخوردی ترشح هورمون ها.ارتباط شیمیایی در جانوران

لوح پنجم:فصل پنجم: ایمنی - گفتار ۱: نخستین خط دفاعی: ورود ممنوع - گفتار۲: دومین خط دفاعی: واکنش های عمومی اما سریع - گفتار۳: سومین خط دفاعی: دفاع اختصاصی - بیگانه خوارها(فاگوسیت‌ها). پروتئین‌ها. پاسخ التهابی. تب. نحوه عملکرد لنفوسیت T.پاسخ اولیه و ثانویه در ایمنی اختصاصی. ایدز، نگاهی دقیق‌تر به ایمنی. بیماری‌های خودایمنی. ایمنی در جانوران.تست‌ها

محتوای بخش دوم (فصول ۶ تا ۹):

لوح اول:فصل ششم: تقسیم یاخته - گفتار۱: کروموزوم - گفتار ۲: میتوز - گفتار۳: میوز و تولیدمثل جنسی -اجزای کروموزوم. تعداد کروموزوم. چرخه یاخته ای . اینترفاز. پیش چهر(پروفاز). پرومتافاز. پس چهر(متافاز). پسین چهر(آنافاز). واپسین چهر(تلوفاز). تقسیم سیتوپلاسم. میوز۱ و ۲٫ تغییر در تعداد کروموزوم ها . پلی پلوئیدی شدن. عوامل تنظیم کننده تقسیم یاخته. تست‌ها

لوح دوم:(در گفتار اول کتاب درسی از تولید مثل صحبت شده و در انتها ، در گفتار چهارم به انواع تولید مثل پرداخته شده ولی به دلیل حفظ انسجام مباحث، استاد فراهانی ابتدا از گفتار چهارم تدریس را آغاز می کنند تا با نحوه تولید مثل آشنا شده و سپس به صورت اختصاصی به تولید مثل انسان می پردازند و بعد از آن به سراغ گفتارهای ۱ و ۲ و ۳ می روند.)
فصل هفتم : تولیدمثل - گفتار ۴: تولیدمثل در جانوران - گفتار۱: دستگاه تولیدمثل در مرد -نحوه لقاح. لقاح داخلی. بکرزایی. تغذیه و حفاظت جنین. زامه زایی(اسپرم زایی). ساختار اسپرم. اندام های ضمیمه (کمکی). هورمون ها فعالیت دستگاه تولید مثل در مرد را تنظیم میکنند. تست ها

لوح سوم:ادامه فصل هفتم - گفتار۲: دستگاه تولیدمثل در زن -گفتار۳: رشد و نمو جنین - تخمدان ها. دوره جنسی در زنان. لقاح. تست ها. وقایع پس از لقاح. تشکیل بیش از یک جنین. کنترل ورود و خروج مواد در جفت . تولد-زایمان

لوح چهارم:فصل هشتم: تولید مثل نهاندانگان - گفتار۱: تولیدمثل غیرجنسی - گفتار۲: تولیدمثل جنسی - گفتار۳: از یاخته تخم تا گیاه - تکثیر با بخشهای رویشی. فناوری و تکثیر گیاهان. گل ها و گرده افشان ها. رویش دانه. میوه. پراکنش میوه ها. میوه های بدون دانه. عمر گیاهان چقدر است؟ تست ها

لوح پنجم:فصل نهم:پاسخ گیاهان به محرک ها - گفتار۱: تنظیم کننده های رشد در گیاهان - گفتار۲: پاسخ به محیط - اولین آزمایش. جیبرلین ها: تلاش برای رفع مشکل. ردپای اتیلن در چیرگی راسی. ریزش برگ. تست ها. پاسخ به نور. گلدهی در گیاهان. پاسخ به دما. پاسخ به گرانش زمین. پاسخ به تماس . پاسخ هایی از جنس دفاع. تلاش برای جلوگیری از ورود. دفاع شیمیایی. مرگ یاخته ای. جانداران از گیاهان حفاظت می کنند. تست ها

مشخصات فنی :
مشخصات
کد محصول763
بارکد۰۵۴۵۸۷-۱۱۰۴۴-۸
نوع محصولDVD
موضوعجامع
برندپرواز کنکوریها
نظام آموزشینظام جدید
مقطع تحصیلیمتوسطه دوره دوم
پایه تحصیلیپایه یازدهم -
رشته(های) تحصیلیعلوم تجربی -
دسته بندیتخصصی
نام درس (ها)زیست -
مدرسامید فراهانی -
کیفیتFull HD
سایر توضیحاتبیش از ۱۲ ساعت آموزشی
منطبق بر نظام آموزشی جدید پایه یازدهم تجربی(نظام جدید)
نظام جدید-همراه با آخرین تغییرات کتابهای درسی
نقاط قوت این محصولاین محصول بی رقیب با بیش ۱۲ ساعت آموزش به تدریس کامل ۹ فصل کتاب درسی می‌پردازد.
نقاط ضعف این محصول-
نظرات کاربران :

کاربر گرامی!
شما هم میتوانید نظرات، پیشنهادات و یا انتقادات خود را در خصوص این محصول درج نمائید.

3.235.20.185
خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده اند :
بپر بالا

همکاری با مدارس و شرکتها اساتید آسان کنکور درباره آسان کنکور لیست قیمت محصولات

Copyright 2016-2017 asankonkur.com

استفاده از مطالب فروشگاه آسان کنکور فقط برای مقاصد غیرتجاری و باذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه آسان کنکور ایرانیان (آسان کنکور) میباشد.
آدرس: تهران، خیابان امام خمینی(ره)، بین رودکی و نواب پلاک652

Konkur Gift
مشخصات خود را درج نمائید و از تخفیف ها و جدیدترین محصولات آموزشی مطلع گردید

و یا با ما تماس بگیرید.

asankonkur.com