شرحتعدادقیمت (تومان)

لیست قیمت محصولات

لیست محصولات شرکت ونوس

ونوس

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B1 20171007153510613 عربی تخصصی انسانی استاد آزاده DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 170,000
119,000
سفارش
B2 20171009133236532 ترجمه عربی رنگی آزاده DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -چاپ جدید رنگی تومان 350,000
280,000
سفارش
B3 20171010143647530 عربی تخصصی انسانی آزاده(عمومی و اختصاصی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) -مشتمل بر ۵۰۰۰ نکته مفید و ۴۰۰ آزمون مختلف تومان 275,000
192,500
سفارش
B4 20171010150457686 عربی جمع بندی (نکته و تست) آزاده DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی - تومان 250,000
175,000
سفارش
B5 20171010151507644 عربی کنکور ( منصوبات) مصطفی آزاده DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -پوشش ۷۵% از کتاب عربی سوم دبیرستان تومان 105,000
73,500
سفارش
B6 20171010152304620 عربی کنکور ( درک مطلب ۱) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -به همراه جزوه تومان 105,000
73,500
سفارش
B7 20171010153428560 عربی جامع کنکور استاد آزاده (جدید) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -+ به همراه کتاب تست زنی نوشته دکتر آزاده تومان 520,000
364,000
سفارش
B8 20171013183840515 فیزیک سال اول فصل ۴ و ۵ یحیوی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -رشته «مقطع» : علوم ریاضی « سال اول دبیرستان و کنکور » ، علوم تجربی « سال اول دبیرستان و کنکور » تومان 95,000
66,500
سفارش
B9 20171013184437745 فیزیک الکتریسیته ساکن و جاری سوم دبیرستان یحیوی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 310,000
217,000
سفارش
B10 20171013184834803 فیزیک مغناطیس و القا یحیوی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 130,000
91,000
سفارش
B11 20171013185233732 فیزیک حرکت شناسی مهندس یحیوی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -رشته «مقطع» : ویژه پیش دانشگاهی و کنکور تومان 330,000
231,000
سفارش
B12 20171013185616570 فیزیک نوسان مهدی یحیوی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -رشته «مقطع» : ویژه پیش دانشگاهی و کنکور تومان 105,000
73,500
سفارش
B13 20171013190105539 فیزیک جمع بندی کنکور مهدی یحیوی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -رشته «مقطع» : ویژه کنکور سراسری تومان 520,000
364,000
سفارش
B14 20171013190458780 فیزیک دینامیک مهندس یحیوی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -رشته «مقطع» : ویژه پیش دانشگاهی و کنکور تومان 275,000
192,500
سفارش
B15 20171013190927693 فیزیک سال دوم مهندس یحیوی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 260,000
182,000
سفارش
B16 20171013193639791 فیزیک نوین (فیزیک هسته ای و اتمی) ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 260,000
182,000
سفارش
B17 20171013194115753 کنکور اکتیو فیزیک مهندس یحیوی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 260,000
182,000
سفارش
B18 20171013195108704 زبان انگلیسی جامع کنکور DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی - تومان 520,000
364,000
سفارش
B19 20171013195510615 گرامر جامع زبان انگلیسی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 195,000
136,500
سفارش
B20 20171013195939722 درک مطلب زبان انگلیسی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) - تومان 145,000
101,500
سفارش
B21 20171013200211685 جمع بندی زبان انگلیسی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی - تومان 350,000
245,000
سفارش
B22 20171013200807766 یک دو سه رتبه برتر (مدیریت زمان و غلبه بر تنبلی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی - تومان 170,000
119,000
سفارش
B24 20171013201647811 دین و زندگی سوم دبیرستان هادی سرکشیک زاده DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی - تومان 170,000
119,000
سفارش
B25 20171013201824579 دین و زندگی دوم دبیرستان سرکشیک زاده DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی - تومان 170,000
119,000
سفارش
B26 20171013202211700 دین و زندگی چهارم دبیرستان هادی سرکشیک زاده DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی - تومان 70,000
49,000
سفارش
B27 20171013202514630 دین و زندگی ( ابیات و اشعار) هادی سرکشیک زاده DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی - تومان 85,000
59,500
سفارش
B28 20171013202824726 دینی کنکور (نکته و تست) ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی - تومان 170,000
119,000
سفارش
B29 20171013203035528 دین و زندگی دهم هادی سرکشیک زاده DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 130,000
91,000
سفارش
B30 20171014114408791 زیست گیاهی تستی آرام فر موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -به همراه جزوه تومان 140,000
98,000
سفارش
B31 20171014131213740 زیست ژنتیک مندلی مهدی آرام فر موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -به همراه جزوه تومان 195,000
136,500
سفارش
B32 20171014131758725 زیست شناسی سوم دبیرستان مهدی آرام فر موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 210,000
147,000
سفارش
B33 20171014132031599 زیست شناسی دوم دبیرستان مهدی آرامفر موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -به همراه کتاب تانک تست و کتاب کار تومان 465,000
325,500
سفارش
B34 20171014132344523 زیست شناسی پیش ۲ مهدی آرامفر موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 210,000
147,000
سفارش
B35 20171014132623611 همایش جمع بندی زیست شناسی کنکور (مهدی آرامفر) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -به همراه جزوه تومان 330,000
231,000
سفارش
B36 20171014135639763 زیست شناسی پیش ۱ دکتر مهدی آرام فر DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 310,000
217,000
سفارش
B37 20171014135953737 زیست شناسی ۱۰ آزمون مهدی آرام فر DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -به همراه جزوه تومان 260,000
182,000
سفارش
B38 20171016114921731 شیمی سال سوم دبیرستان محمود رادمان مهر موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 350,000
245,000
سفارش
B39 20171016115249548 شیمی سال دوم دبیرستان محمود رادمان مهر ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -به همراه جزوه تومان 350,000
245,000
سفارش
B40 20171016115627729 شیمی چهارم (اسید و بازها) محمود رادمان هر موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -به همراه جزوه تومان 210,000
147,000
سفارش
B41 20171016120112611 شیمی جمع بندی سال سوم استاد رادمان مهر موسسه ونوس - تومان 120,000
84,000
سفارش
B42 20171016120522601 شیمی چهارم (سینتیک و تعادل) محمود رادمان هر موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 260,000
182,000
سفارش
B43 20171016121540696 هنر تست زنی شیمی دوم دبیرستان استاد محمود رادمان مهر DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 105,000
73,500
سفارش
B44 20171016122002720 هنر تست زنی شیمی سوم دبیرستان محمود رادمان مهر DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 105,000
73,500
سفارش
B45 20171016122957670 شیمی ارتقا معدل سال سوم - تومان 150,000
105,000
سفارش
B46 20171016123308706 شیمی ارتقا معدل سال دوم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 110,000
77,000
سفارش
B47 20171016124411516 شیمی سال سوم دبیرستان ( ویژه حل مسئله ) -به همراه سوالات کنکور تا سال ۹۵ تومان 100,000
70,000
سفارش
B48 20171016124734539 شیمی سال سوم بخش۳ (حل مسائل۲) محمود رادمان مهر DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 210,000
147,000
سفارش
B49 20171016125002690 شیمی جمع بندی سال دوم استاد رادمان مهر موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 210,000
147,000
سفارش
B50 20171022110336528 فیزیک پیش ۲ (موج صوت امواج ) مهندس یحیوی موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -+ به همراه 2 جزوه تکمیلی تومان 350,000
245,000
سفارش
B52 20171025115107776 دیفرانسیل حد و پیوستگی و مجانب DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -+ به همراه جزوء تکمیلی (93 صفحه) تومان 420,000
294,000
سفارش
B53 20171025121158720 دیفرانسیل دستگاه اعداد مهندس مهربان موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 140,000
98,000
سفارش
B54 20171025122646677 ریاضی مثلثات استاد محمد مهربان موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 210,000
147,000
سفارش
B55 20171025123923611 ریاضی دنباله و ترکیبات مهندس محمد مهربان موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -از این بسته آموزشی، دانش آموزان رشته تجربی نیز می توانند استفاده کنند تومان 170,000
119,000
سفارش
B56 20171025130023837 ریاضی مشتق مهندس محمد مهربان موسسه ونوس DVD نظام جدید دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 385,000
269,500
سفارش
B57 20171025130546615 ریاضی کاربرد مشتق مهندس محمد مهربان موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 350,000
245,000
سفارش
B58 20171025145425590 ریاضی انتگرال مهندس محمد مهربان موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 210,000
147,000
سفارش
B59 20171025151251518 ریاضی پایه کولاک محمد مهربان موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 310,000
217,000
سفارش
B60 20171025151840818 جمع بندی دیفرانسیل و ریاضی پایه DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 725,000
507,500
سفارش
B61 20171025152815710 کنکور اکتیو (تابع) محمد مهربان موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 170,000
119,000
سفارش
B62 20171025153425713 کنکور اکتیو(‌دنباله،حد،پیوستگی،مجانب) استاد مهربان موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 170,000
119,000
سفارش
B122 20180723154641785 زبان پایه دهم دکتر شهاب اناری + تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم -نظام جدید (پایه دهم) تومان 265,000
219,950
سفارش
B368 20171223114034519 کلینیک ریاضی پزشکی مشتق DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 260,000
182,000
سفارش
B369 20171223120650525 کلینیک ریاضی پزشکی (کاربرد مشتق) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 160,000
112,000
سفارش
B370 20171223121521667 کلینیک ریاضی پزشکی (انتگرال) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 170,000
119,000
سفارش
B371 20171223122016728 کلینیک ریاضی پزشکی (حد و پیوستگی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 260,000
182,000
سفارش
B372 20171223133046543 جمع بندی ریاضیات گسسته (ترکیبیات و احتمال) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 140,000
98,000
سفارش
B373 20171223133932570 جمع بندی ریاضیات گسسته (نظریه اعداد) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 105,000
73,500
سفارش
B374 20171223150834692 جمع بندی ریاضیات گسسته(ترکیبیات و احتمال) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 80,000
56,000
سفارش
B375 20171223151315773 ریاضی آنالیز ترکیبی(مهندس دادبام) - تومان 50,000
35,000
سفارش
B376 20171223151846755 ریاضی قدر مطلق - تومان 105,000
73,500
سفارش
B377 20171223152511692 ریاضی جزء صحیح DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 75,000
52,500
سفارش
B379 20171223153930516 ریاضی تابع درجه ۲ معادله درجه ۲ کنکور DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -سبک تدریس: تستی ویژه کنکور سراسری و معدلسازی تومان 140,000
98,000
سفارش
B381 20171223154815717 ریاضی احتمال جامع کنکور - تومان 310,000
217,000
سفارش
B383 20171223155350779 نظریه اعداد - تومان 150,000
105,000
سفارش
B384 20171223160346741 آموزش جامع آنالیز ترکیبی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) - تومان 310,000
217,000
سفارش
B386 20171223160659830 ریاضی دنباله و تصاعد DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 130,000
91,000
سفارش
B388 20171223161546562 کلینیک ریاضی پزشکی (تصاعد هندسی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -+ به همراه جزوء تکمیلی تومان 75,000
52,500
سفارش
B606 20180118120942714 مرفوعات و مجرورات مصطفی آزاده موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 170,000
119,000
سفارش
B631 20180121145521835 معجزه تست زنی عربی کنکور مصطفی آزاده DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 170,000
119,000
سفارش
B632 20180314131734631 هندسه سال دهم (استاد بنی هاشمی) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -جدید چاپ 1396 تومان 350,000
280,000
سفارش
B689 20180206134517594 توابع و لگاریتم ( بسته ۱) استاد نصیری (انسانی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -مخصوص داوطلبان کنکور رشته ی انسانی تومان 105,000
84,000
سفارش
B690 20180206135135644 دنباله ( بسته ۲ ) استاد نصیری رشته انسانی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -ویژه دانش آموزان انسانی تومان 90,000
72,000
سفارش
B691 20180206140407814 احتمال (بسته ۳) استاد نصیری رشته انسانی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -ویژه دانش آموزان انسانی تومان 90,000
72,000
سفارش
B692 20180206141754621 آمار و مدل سازی تستی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 105,000
84,000
سفارش
B693 20180206142238538 آمار و مدل سازی تشریحی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 105,000
84,000
سفارش
B694 20180206143439640 ریاضی سوم دبیرستان رشته تجربی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 120,000
96,000
سفارش
B695 20180206143936650 حسابان - تومان 80,000
64,000
سفارش
B697 20180206151425708 آنالیز ترکیبی ( بسته ۵ ) استاد نصیری رشته انسانی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -ویژه رشته انسانی تومان 90,000
72,000
سفارش
B698 20180206152418513 آشتی با ریاضی استاد نصیری موسسه ونوس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -ویژه رشته انسانی تومان 170,000
136,000
سفارش
B699 20180206153306743 بسته میکس ریاضی انسانی استاد نصیری DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -ویژه رشته انسانی تومان 260,000
208,000
سفارش
B721 20180224154154768 تاریخ ادبیات کنکور (استاد نیکخو) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 105,000
84,000
سفارش
B722 20180306101016791 ریاضی پایه یازدهم استاد مهربان - بسته general DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -به همراه جزوه اختصاصی تومان 600,000
510,000
سفارش
B723 20180221150654826 زبان فارسی کنکور ونوس استاد سبحانی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 210,000
168,000
سفارش
B724 20180224154740571 جمع بندی زبان و ادبیات فارسی دکتر سبحانی موسسه ونوس DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 170,000
136,000
سفارش
B725 20180224155541665 آرایه های ادبی کنکور (دکتر سبحانی) DVD نظام قدیم متوسطه دوره دوم عمومی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 105,000
84,000
سفارش
B736 20180306110540745 ریاضی پایه دهم استاد مهربان موسسه ونوس DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -نظام جدید (دهم ) تومان 520,000
442,000
سفارش
B737 20180308111824575 فیزیک پایه دهم (استاد مهدی یحیوی) +تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -ویژه پایه دهم ( نظام جدید ) تومان 520,000
442,000
سفارش
B738 20180314115033669 ریاضی پایه دهم انسانی استاد نصیری موسسه ونوس DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -مناسب برای پایه دهم تومان 350,000
280,000
سفارش
B739 20180314122255697 ریاضی پایه یازدهم انسانی استاد نصیری موسسه ونوس DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -ویرایش و چاپ 1397 تومان 170,000
136,000
سفارش
B741 20180317111700699 شیمی پایه دهم استاد رادمان مهر موسسه ونوس DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -پایه دهم (نظام جدید) تومان 520,000
416,000
سفارش
B742 20180317121259645 زیست شناسی پایه دهم (دکتر محمدرضا نیکجو) موسسه ونوس DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -پایه دهم (نظام جدید) تومان 520,000
416,000
سفارش
B743 20180317124837770 دین و زندگی پایه دهم استاد سرکشیک زاده DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -نظام جدید (پایه دهم ) تومان 130,000
104,000
سفارش
B744 20180317131332618 عربی پایه دهم دکتر مصطفی آزاده (نظام جدید) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -نظام جدید ( پایه دهم ) تومان 350,000
297,500
سفارش
B757 20180507134749744 عربی پایه یازدهم مصطفی آزاده DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -نظام جدید (پایه یازدهم) تومان 260,000
221,000
سفارش
B758 20180507144458761 زبان انگلیسی یازدهم شهاب اناری DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -نظام جدید (پایه یازدهم ) تومان 300,000
255,000
سفارش
B760 20180612160247643 روانشناسی جامع استاد اعتمادی موسسه ونوس انسانی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -ویژه رشته انسانی تومان 350,000
280,000
سفارش
B781 20180929182921763 شیمی پایه یازدهم استاد رادمان مهر(نظام جدید) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -به همراه جزوه تالیفی استاد تومان 430,000
344,000
سفارش
B782 20180929185046554 زبان جامع نظام جدید(دهم،یازدهم،دوازدهم) شهاب اناری+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی زبان جامع نظام جدید(دهم،یازدهم،دوازدهم) استاد اناری-به همراه جزوه تالیفی استاد تومان 530,000
424,000
سفارش
B890 20190725145146660 عربی دوازدهم استاد آزاده DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی قابل استفاده برای نظام جدید-7dvd تومان 135,000
114,750
سفارش
B891 20190725151820733 تست های عربی دهم استاد آزاده DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی قابل استفاده برای نظام جدید-عمومی انسانی تومان 200,000
170,000
سفارش
B896 20190824135711831 زیست شناسی سال یازدهم مهدی آرامفر DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی زیست یازدهم آرامفر در 11 حلقه-گرایش:تنظیم عصبی ، حواس، دستگاه حرکتی ، تنظیم شیمیایی ، ایمنی. تومان 265,000
225,250
سفارش
B897 20190824143453827 زیست شناسی سال دوازدهم مهدی آرامفر(قسمت1) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید-13حلقه dvd تومان 350,000
297,500
سفارش
B898 20190824143958680 زیست دوازدهم مهدی آرامفر (قسمت2) با تخفیف ویژه و ارسال سریع DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 7 dvd- تومان 200,000
170,000
سفارش
B899 20190824145109675 زیست سال دهم مهدی آرامفر با تخفیف ویژه و ارسال سریع DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 15 حلقه dvd- تومان 430,000
365,500
سفارش
B900 20190825124752595 ریاضی یازدهم استاد مهربان DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 27 حلقه به همراه 162 صفحه جزوه اختصاصی- تومان 600,000
480,000
سفارش
B901 20190825130012571 زیست یازدهم آرامفر(ژنتیک جدید) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 3 dvd آموزشی- تومان 125,000
106,250
سفارش
B902 20190825132456508 زیست گیاهی دهم و یازدهم دکتر آرامفر DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 9حلقه dvd- تومان 250,000
212,500
سفارش
B903 20190825133338737 جمع بندی زبان انگلیسی استاد اناری ویژه نظام جدید DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی 7 dvd آموزشی- تومان 245,000
208,250
سفارش
B904 20190825140751583 تیک آف ریاضی دهم استاد دادبام DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 20 حلقه dvd- تومان 495,000
420,750
سفارش
B905 20190825142946699 تیک آف ریاضی یازدهم دادبام DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 23حلقه- تومان 495,000
420,750
سفارش
B906 20190825173036745 کلینیک ریاضی پزشکی سال دوازدهم دادبام (تابع) با تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 12دی وی دی آموزشی- تومان 190,000
152,000
سفارش
B907 20190825174500531 دین و زندگی پایه یازدهم استاد سرکشیک زاده DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -تعداد 4 حلقه dvd تومان 105,000
84,000
سفارش
B908 20190825175724691 دین و زندگی پایه یازدهم استاد سرکشیک زاده DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی 4 حلقه دی وی دی- تومان 165,000
132,000
سفارش
B909 20190826155147564 دینی پایه دوازدهم سرکشیک زاده با تخفیف ویژه و ارسال سریع DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی 4حلقه دی وی دی- تومان 165,000
132,000
سفارش
B910 20190826163131693 بیگ بنگ 1(ریاضی 3 تجربی) نظام جدید مهندس مهربان با تخفیف ویژه و ارسال سریع DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -19حلقه DVD تومان 495,000
396,000
سفارش
B1024 20191102175921826 تصویرسازی عربی مصطفی آزاده (جدید) با تخفیف ویژه و ارسال سریع DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 300,000
255,000
سفارش
B1025 20191102180315707 عربی دوازدهم اختصاصی رشته انسانی مصطفی آزاده با تخفیف ویژه و ارسال سریع DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی قابل استفاده برای نظام جدید -پایه دوازدهم- تومان 165,000
140,250
سفارش
B1026 20191102181229839 عربی انسانی یازدهم آزاده DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 200,000
170,000
سفارش
B1075 20191124173108594 عربی تخصصی انسانی استاد آزاده DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی - تومان 170,000
144,500
سفارش
B1150 20200107131524830 کلینیک ریاضی پزشکی دوازدهم تجربی مثلثات DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 135,000
108,000
سفارش
B1151 20200107134041817 کلینیک ریاضی پزشکی دوازدهم تجربی (حد) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 110,000
88,000
سفارش
B1152 20200107144206563 فیزیک کار وانرژی دهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 120,000
96,000
سفارش
B1153 20200107150838813 عربی دهم انسانی استاد آزاده DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 400,000
340,000
سفارش
B1154 20200108113825829 جمع بندی فیزیک دهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 230,000
184,000
سفارش
B1155 20200108132441725 جمع بندی فیزیک یازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 230,000
184,000
سفارش
B1156 20200108132946839 جمع بندی فیزیک دوازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 220,000
176,000
سفارش
B1173 20200121133357588 جمع بندی جامع عربی نظام جدید DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 250,000
212,500
سفارش
B1189 20200430135420806 فارسی دهم احمد سبحانی+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 300,000
240,000
سفارش
B1190 20200430141847611 فارسی یازدهم احمد سبحانی + تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 350,000
280,000
سفارش
B1191 20200430150352591 فارسی دوازدهم احمد سبحانی (بخش 1 ترم 1)+ با تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 220,000
176,000
سفارش
B1192 20200502140312840 فارسی دوازدهم احمد سبحانی (ترم2)+ با تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 220,000
176,000
سفارش
B1244 20200707172236791 جمع بندی فیزیک دوازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 220,000
187,000
سفارش
B1248 20200716151704552 فیزیک دوازدهم مهدی یحیوی حرکت شناسی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 220,000
198,000
سفارش
B1260 20200812152808663 تست های عربی یازدهم استاد آزاده+تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 230,000
184,000
سفارش
B1261 20200812164412620 تست های عربی دوازدهم استاد آزاده+ تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 135,000
108,000
سفارش
B1262 20200812172010536 حل المسائل شیمی (نظام جدید) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 200,000
170,000
سفارش
B1263 20200813132548635 فیزیک حرکت نوسانی و امواج دوازدهم) بخش اول+تخفیف DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 165,000
132,000
سفارش
B1264 20200813135938683 فیزیک «حرکت نوسانی و امواج دوازدهم» بخش 2 + تخفیف DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 165,000
132,000
سفارش
B1265 20200815122857633 فیزیک دینامیک (دوازدهم) مهدی یحیوی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 220,000
187,000
سفارش

لیست محصولات شرکت رهپویان

رهپویان

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B51 20171101114536571 عربی جامع کنکوررهپویان دانش DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسات : 25 تومان 80,000
64,000
سفارش
B63 20171025160021525 ادبیات جامع عمومی کنکور استاد مکر دوست DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی تومان 80,000
64,000
سفارش
B64 20171027175356754 آموزش جامع اقتصاد رهپویان دانش DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسات:24 تومان 80,000
64,000
سفارش
B65 20171027180545776 دیفرانسیل جامع رهپویان DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسات:35 تومان 80,000
64,000
سفارش
B66 20171028104207569 آموزش جامع دین و زندگی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسات:48 تومان 80,000
64,000
سفارش
B67 20171028105431665 آموزش جامع روانشناسی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -وزن64g تومان 80,000
64,000
سفارش
B68 20171028110948630 آموزش جامع ریاضی انسانی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسات:33 تومان 80,000
64,000
سفارش
B69 20171028111933800 ریاضی جامع پایه رهپویان دانش DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -۲۱ جلسه ی آموزشی تومان 80,000
64,000
سفارش
B70 20171028113237737 ریاضی پایه جامع رشته تجربی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -۲۴ جلسه ی آموزشی تومان 80,000
64,000
سفارش
B71 20171028113933723 ریاضی جامع عمومی رشته تجربی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -۳۱ جلسه ی آموزشی تومان 80,000
64,000
سفارش
B72 20171028115929722 زبان انگلیسی جامع رهپویان دانش DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسات : 27 تومان 80,000
64,000
سفارش
B73 20171101120141685 زیست جامع پایه ۱ رهپویان دانش DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسات:18 تومان 80,000
64,000
سفارش
B74 20171101121748674 زیست جامع پایه۲ DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسات:27 تومان 80,000
64,000
سفارش
B75 20171101123312656 زیست جامع پیش دانشگاهی استاد کرامت DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسات:24 تومان 80,000
64,000
سفارش
B76 20171101125226579 شیمی جامع پایه علی سلوکی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسات:41 تومان 80,000
64,000
سفارش
B77 20171101130536534 عربی جامع اختصاصی رشته انسانی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسات:17 تومان 80,000
64,000
سفارش
B78 20171101151411575 فیزیک پایه (جامع) نیما نوروزی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسات:29 تومان 80,000
64,000
سفارش
B79 20171101152752826 فلسفه و منطق جامع رهپویان دانش DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسات:34 تومان 80,000
64,000
سفارش
B80 20171101153958795 هندسه جامع پایه رهپویان DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسات:16 تومان 80,000
64,000
سفارش
B81 20171101155131824 هندسه تحلیلی جامع DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسات:20 تومان 80,000
64,000
سفارش
B82 20171104160425779 عربی جامع کنکور رهپویان DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسات:25 تومان 80,000
64,000
سفارش
B83 20171105111614562 شیمی جامع پیش‌دانشگاهی رهپویان DVD نظام جدید دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسات:30 تومان 80,000
64,000
سفارش
B84 20171107125745777 جامعه‌ شناسی‌ و علوم‌ اجتماعی رهپویان DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسات:33 تومان 80,000
64,000
سفارش
B85 20171107132346586 جمع بندی ادبیات و زبان فارسی رهپویان DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسات:17 تومان 50,000
40,000
سفارش
B86 20171107135009647 جمع بندی حسابان و دیفرانسیل رهپویان DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسات:15 تومان 50,000
40,000
سفارش
B87 20171107141402653 جمع بندی دین و زندگی رهپویان DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسات:26 تومان 50,000
40,000
سفارش
B88 20171107142216840 جمع بندی ریاضی رشته تجربی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسات:17 تومان 50,000
40,000
سفارش
B89 20171107153818684 جمع بندی زبان انگلیسی رهپویان DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسات:19 تومان 50,000
40,000
سفارش
B90 20171107154642728 جمع بندی زیست رهپویان DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسات:22 تومان 50,000
40,000
سفارش
B91 20171107155733509 جمع بندی شیمی سلوکی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسات:12 تومان 50,000
40,000
سفارش
B92 20171107161159519 ریاضیات گسسته و جبر و احتمال جمع بندی رهپویان DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسات:15 تومان 50,000
40,000
سفارش
B93 20171107161955716 جمع بندی عربی رهپویان دانش DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسات:16 تومان 50,000
40,000
سفارش
B94 20171107164058663 فیزیک جمع بندی استاد نیما نوروزی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسات:19 تومان 50,000
40,000
سفارش
B95 20171107165948613 جمع بندی هندسه پایه و تحلیلی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسات:16 تومان 50,000
40,000
سفارش
B96 20171113142812673 شیمی جامع (۱) پایه دهم رهپویان استاد سلوکی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -تعداد جلسات:22 تومان 100,000
80,000
سفارش
B97 20171113150059771 آموزش مفهومی زبان انگلیسی پایه دهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -تعداد جلسات:16 تومان 100,000
80,000
سفارش
B98 20171113152852648 آموزش مفهومی ریاضی (۱) پایه دهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش مفهومی ریاضی(1)دهم-تعداد جلسات:32 تومان 100,000
80,000
سفارش
B99 20171113154112809 آموزش مفهومی شیمی پایه دهم با تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -تعداد جلسات:50 تومان 100,000
80,000
سفارش
B100 20171114190705657 عربی زبان قرآن (۱) دهم رشته انسانی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش عربی پایه دهم-تعداد جلسات:18 تومان 100,000
80,000
سفارش
B101 20171115133123543 عربی زبان قرآن (۱) دهم عمار تاج بخش DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -تعداد جلسات:18 تومان 100,000
80,000
سفارش
B103 20171115135012807 هندسه مفهومی‌ (۱) پایه‌دهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش هندسه پایه دهم-تعداد جلسات:26 تومان 100,000
80,000
سفارش
B104 20171115140528517 آموزش‌ ازطریق‌ حل‌ تمرین‌ ریاضی‌ دهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -تعداد جلسات:24 تومان 100,000
80,000
سفارش
B106 20171116103648728 ادبیات جامع رشته انسانی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی ادبیات جامع رشته انسانی-تعداد جلسات:34 تومان 80,000
64,000
سفارش
B107 20171116130235601 فیزیک‌ جامع‌ پیش‌ دانشگاهی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی آموزش فیزیک پیش دانشگاهی-تعداد جلسات:27 تومان 80,000
64,000
سفارش
B123 20180724125427517 زیست جامع پایه دهم علی کرامت رهپویان DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش خط به خط زیست شناسی پایه دهم-تعداد جلسات:85جلسه تومان 120,000 سفارش
B754 20180429144438769 فارسی و نگارش (۲) یازدهم رهپویان DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی فارسی و نگارش یازدهم-20 جلسه آموزشی تومان 100,000
80,000
سفارش
B759 20180512105626616 شیمی جامع (۲) یازدهم رهپویان استاد سلوکی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی آموزش کامل شیمی پایه یازدهم-نظام جدید (پایه یازدهم ) تومان 100,000
80,000
سفارش
B765 20180805205958544 آموزش از طریق حل تمرین فیزیک دهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش فیزیک پایه دهم-33 جلسه آموزشی تومان 100,000
80,000
سفارش
B773 20181023164215743 شیمی جامع پایه کنکور رهپویان (نظام جدید) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش شیمی دهم یازدهم-در ۹۰ جلسه آموزشی تومان 120,000
96,000
سفارش
B792 20181023165321841 فیزیک جامع پایه کنکور(دهم و و یازدهم) نیما نوروزی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش کامل فیزیک دهم و یازدهم-شامل 100 جلسه آموزشی تومان 180,000
162,000
سفارش
B793 20181023172252833 عربی پایه یازدهم رهپویان DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی آموزش عربی پایه یازدهم-23 جلسه آموزشی تومان 100,000
80,000
سفارش
B797 20190115142217839 آموزش جامع زیست شناسی پایه ( دهم + یازدهم ) + تخفیف ویژه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش زیست دهم یازدهم-شامل آموزش جامع زیست پایه ۱(دهم)+آموزش جامع زیست پایه۲(یازدهم) تومان 180,000
162,000
سفارش
B798 20190116162613679 زیست شناسی۳ مفهومی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 100,000
80,000
سفارش
B799 20190116164415649 ریاضی جامع پایه کنکورتجربی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش ریاضی دهم و یازدهم تجربی-مدرس: سعید جلالی، مصطفی کرمی، مهدی ملارمضانی تومان 120,000
96,000
سفارش
B800 20190116165809602 ریاضی جامع پایه کنکور رشته ریاضی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش کامل ریاضی دهم یازدهم رشته ریاضی-نویسنده سناریوی آموزشی: سعید جلالی، مصطفی کرمی، مهدی ملارمضانی تومان 120,000
96,000
سفارش
B801 20190116171505536 آموزش مفهومی فیزیک یازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش فیزیک پایه یازدهم-شامل 35 جلسه آموزشی تومان 100,000
80,000
سفارش
B802 20190117152128826 فیزیک(۳) دوازدهم ریاضی نیما نوروزی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش کامل ریاضی دوازدهم رشته ریاضی-شامل 62 جلسه آموزشی تومان 100,000
80,000
سفارش
B805 20190213182652738 آمارو احتمال یازدهم (نظام جدید) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش کامل آمار-23 جلسه آموزشی تومان 100,000
80,000
سفارش
B806 20190214141315750 فیزیک جامع دوازدهم نیما نوروزی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش فیزیک دوازدهم مناسب هر دو رشته ریاضی و تجربی-شامل 61 جلسه آموزشی تومان 160,000
144,000
سفارش
B807 20190214143550536 فیزیک(۳) دوازدهم تجربی رهپویان دانش DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش کامل فیزیک دوازدهم تجربی-شامل 49 جلسه آموزشی تومان 130,000
104,000
سفارش
B809 20190217152650771 آموزش از طریق حل‌تمرین‌فیزیک(۲) پایه یازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش ریاضی یازدهم-شامل 19 جلسه آموزشی تومان 100,000
80,000
سفارش
B1184 20200303165852661 بسته پایه دهم رشته ریاضی (ویرایش جدید) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 400,000
312,000
سفارش
B915 20190928165950815 بسته پایه هفتم (علوم ریاضی عربی زبان) DVD نظام جدید متوسطه دوره اول عمومی قابل استفاده برای نظام جدید-شامل علوم ریاضی عربی زبان تومان 240,000
192,000
سفارش
B1009 20191026125402584 عربی جامع عربی پایه و دوازدهم رشته ریاضی وتجربی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 160,000
128,000
سفارش
B912 20190912140456812 آموزش جامع ریاضی دوازدهم تجربی جدید DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 5 حلقه دی وی دی-45جلسه آموزشی تومان 160,000
128,000
سفارش
B913 20190912143839797 آموزش جامع دین و زندگی کنکور ریاضی و تجربی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی 8 دی وی دی به همرا حل بیش از 700 تست قلم چی و کنکور های اخیر و تالیفی-85 جلسه آموزشی تومان 160,000
128,000
سفارش
B918 20190929165602792 ریاضی پایه ششم DVD نظام جدید ابتدایی تخصصی 31 جلسه آموزشی- تومان 75,000
60,000
سفارش
B919 20190929171326831 علوم پایه ششم DVD نظام جدید ابتدایی 33 جلسه- تومان 75,000
60,000
سفارش
B920 20191003122033717 آموزش ریاضی پایه پنجم DVD نظام جدید ابتدایی تخصصی -در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی قابل اجراست تومان 75,000
60,000
سفارش
B921 20191003123734785 علوم پایه پنجم DVD نظام جدید ابتدایی تخصصی 16 جلسه-دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی قابل اجراست تومان 75,000
60,000
سفارش
B922 20191003130136842 ریاضی تکمیلی پایه پنجم DVD نظام جدید ابتدایی تخصصی -که در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی قابل اجراست تومان 75,000
60,000
سفارش
B1011 20191030130815560 آموزش جامع زبان انگلیسی کنکور ریاضی و تجربی و انسانی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش کامل زبان کنکور-41 جلسه آموزشی تومان 160,000
128,000
سفارش
B1012 20191030150641516 آموزش جامع ادبیات فارسی پایه و دوازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی قابل استفاده برای نظام جدید-تعداد جلسات:32 تومان 160,000
144,000
سفارش
B1013 20191030173600806 آموزش جامع روانشناسی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش روان شناسی- تومان 160,000
144,000
سفارش
B1017 20191030180333638 زبان انگلیسی یازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش کامل زبان یازدهم-26 جلسه آموزشی تومان 120,000
96,000
سفارش
B1018 20191030181756655 آموزش مفهومی شیمی یازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش کامل شیمی یازدهم-29 جلسه آموزشی تومان 120,000
96,000
سفارش
B1019 20191030182421732 آموزش جامع زیست یازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش جامع زیست یازدهم- تومان 120,000
108,000
سفارش
B1020 20191030182816582 آموزش از طریق حل تمرین ریاضی یازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 100,000
80,000
سفارش
B1021 20191030183133821 آموزش مفهومی ریاضی یازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش ریاضی یازدهم-تعداد جلسات:32 تومان 100,000
80,000
سفارش
B1022 20191102161918641 آموزش هندسه یازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی آموزش هندسه یازدهم-27 جلسه آموزشی تومان 120,000
96,000
سفارش
B1137 20200104155939735 فیلم آموزشی عربی هشتم DVD نظام جدید متوسطه دوره اول عمومی - تومان 95,000
85,500
سفارش
B1138 20200104162058654 فیلم آموزشی زبان هشتم DVD نظام جدید متوسطه دوره اول عمومی - تومان 95,000
85,500
سفارش
B1139 20200104163430610 آموزش ریاضی هشتم DVD نظام جدید متوسطه دوره اول عمومی - تومان 95,000
85,500
سفارش
B1140 20200104165143646 علوم پایه هشتم DVD نظام جدید متوسطه دوره اول تخصصی - تومان 95,000
85,500
سفارش
B1141 20200105142621606 آموزش عربی پایه نهم DVD نظام جدید متوسطه دوره اول تخصصی - تومان 95,000
85,500
سفارش
B1142 20200105150859739 آموزش مفهومی علوم نهم DVD نظام جدید متوسطه دوره اول تخصصی - تومان 95,000
85,500
سفارش
B1143 20200105153024669 آموزش ریاضی نهم DVD نظام جدید متوسطه دوره اول تخصصی - تومان 95,000
85,500
سفارش
B1144 20200105153916813 آموزش زبان انگلیسی نهم DVD نظام جدید متوسطه دوره اول عمومی -24 جلسه آموزشی تومان 95,000
85,500
سفارش
B1145 20200105154846666 ریاضی پایه نهم (تکمیلی) DVD نظام جدید متوسطه دوره اول تخصصی - تومان 95,000
85,500
سفارش
B1146 20200105160625804 آموزش مفهومی عربی پایه هفتم DVD نظام جدید متوسطه دوره اول عمومی - تومان 95,000
85,500
سفارش
B1147 20200105162004845 آموزش زبان هفتم DVD نظام جدید متوسطه دوره اول عمومی - تومان 95,000
85,500
سفارش
B1148 20200105164353598 آموزش علوم هفتم DVD نظام جدید متوسطه دوره اول تخصصی - تومان 95,000
85,500
سفارش
B1149 20200107123258841 آموزش ریاضی هفتم DVD نظام جدید متوسطه دوره اول تخصصی - تومان 95,000
85,500
سفارش
B1174 20200121143443522 آموزش مفهومی هندسه دهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 120,000
102,000
سفارش
B1175 20200121145323663 آموزش جامع آرایه های ادبی پایه و دوازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -39 حلقه dvd تومان 160,000
144,000
سفارش
B1179 20200202152029519 آموزش جامع زیست شناسی دوازدهم+تخفیف DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 160,000
144,000
سفارش
B1181 20200210123524684 آموزش جامع جامعه شناسی ویژه کنکور نظام جدید انسانی+تخفیف DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 160,000
128,000
سفارش
B1182 20200210130424669 آموزش جامع حسابان دوازدهم سعید جلالی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 160,000
144,000
سفارش
B1183 20200210131212842 آموزش جامع عربی رشته انسانی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 160,000
128,000
سفارش
B1185 20200309133316793 آموزش جامع شیمی کنکور نظام جدید مهدی صالحی راد DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 160,000
144,000
سفارش
B1186 20200309150002600 آموزش جامع ریاضی و آمار کنکور انسانی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم - تومان 150,000
127,500
سفارش
B1245 20200712133146796 زیست دهم بهرام میرحبیبی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 120,000
96,000
سفارش
B1247 20200712151803836 آموزش مفهومی زیست شناسی یازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 120,000
102,000
سفارش

لیست محصولات شرکت پرواز کنکوریها

پرواز کنکوریها

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B150 20171127124738839 ۵۵۰ واژه پرتکرار کنکور DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -۱۴ جلسه آموزشی تومان 85,000
79,050
سفارش
B151 20171127125528570 ریدینگ و کلوزتست DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسات:10 تومان 110,000
102,300
سفارش
B159 20171127125837789 زبان چهارم (بخش اول) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی :7 تومان 70,000
65,100
سفارش
B160 20171127130207768 زبان پیشرفته DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسات:9 تومان 105,000
97,650
سفارش
B161 20171127130834746 گرامر و تست کنکور -تعداد جلسات:5 تومان 60,000
55,800
سفارش
B162 20171127131302603 زبان چهارم (بخش 2) -تعداد جلسه آموزشی :7 تومان 70,000
65,100
سفارش
B163 20171127132848610 زبان سوم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی :6 تومان 65,000
60,450
سفارش
B164 20171127134303570 ریدینگ،کلوز تست و جمع بندی کنکور DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی :6 تومان 65,000
60,450
سفارش
B165 20171128101009785 آرایه های ادبی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی : 13 تومان 105,000
97,650
سفارش
B166 20171128102407662 زبان فارسی (بخش اول) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) -تعداد جلسه آموزشی : 12 تومان 65,000
60,450
سفارش
B167 20171128103140709 زبان فارسی (بخش دوم) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی : 12 تومان 65,000
60,450
سفارش
B168 20171128104216562 قرابت معنایی (سال دوم) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی :5 تومان 55,000
51,150
سفارش
B169 20171128111152815 قرابت معنایی (سال سوم) -تعداد جلسه آموزشی :5 تومان 55,000
51,150
سفارش
B170 20171128111725581 قرابت معنایی (سال چهارم) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی :9 تومان 75,000
69,750
سفارش
B171 20171128112902641 قرابت معنایی در یک روز (جمع بندی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی : 4 تومان 50,000
46,500
سفارش
B172 20171128142846803 آرایه های ادبی کنکور DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی :3 تومان 45,000
41,850
سفارش
B173 20171128144034664 زبان فارسی -تعداد جلسه آموزشی :5 تومان 70,000
65,100
سفارش
B174 20171128145332540 املا،لغت و تاریخ ادبیات کنکور -تعداد جلسه آموزشی :2 تومان 30,000
27,900
سفارش
B175 20171128150247748 جمع بندی ادبیات -تعداد جلسه آموزشی :16 تومان 90,000
83,700
سفارش
B176 20171128150905667 قرابت معنایی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) -تعداد جلسه آموزشی :4 تومان 60,000
55,800
سفارش
B177 20171128164154643 عربی جامع کنکور -تعداد جلسه آموزشی : 18 تومان 265,000
251,750
سفارش
B178 20171128165117730 عربی اختصاصی انسانی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی - تومان 100,000
95,000
سفارش
B180 20171129125832574 پکیج جامع عربی انسانی کنکور نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی - تومان 365,000
346,750
سفارش
B181 20171129133428691 دین و زندگی دوم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی :7 تومان 70,000
65,100
سفارش
B182 20171129141005775 دین و زندگی سوم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی :9 تومان 90,000
83,700
سفارش
B183 20171129142136647 دین و زندگی چهارم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -تعداد جلسه آموزشی :11 تومان 105,000
97,650
سفارش
B184 20171129144237621 دین و زندگی چهارم -تعداد جلسه آموزشی :5 تومان 80,000
74,400
سفارش
B185 20171130100909526 فیزیک بردار DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :4 تومان 40,000
37,200
سفارش
B186 20171130102244800 فیزیک سال سوم الکتریسیته ساکن DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :7 تومان 60,000
55,800
سفارش
B187 20171130102842785 فیزیک سال سوم خازن DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :4 تومان 30,000
27,900
سفارش
B188 20171130103937540 فیزیک سال سوم الکتریسیته جاری -تعداد جلسه آموزشی : 10 تومان 80,000
74,400
سفارش
B189 20171130105029536 فیزیک سال سوم مغناطیس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :5 تومان 50,000
46,500
سفارش
B190 20171130105946609 فیزیک سال سوم القای مغناطیسی -تعداد جلسه آموزشی :5 تومان 50,000
46,500
سفارش
B191 20171130111427719 فیزیک پیش 1 حرکت شناسی(تجربی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی : 15 تومان 120,000
111,600
سفارش
B192 20171130112244624 فیزیک پیش 1 حرکت شناسی (ریاضی) -تعداد جلسه آموزشی : 18 تومان 140,000
130,200
سفارش
B193 20171130112945578 فیزیک پیش 1 دینامیک -تعداد جلسه آموزشی : 17 تومان 130,000
120,900
سفارش
B194 20171130113721552 فیزیک پیش 1 حرکت نوسانی -تعداد جلسه آموزشی : 10 تومان 80,000
74,400
سفارش
B195 20171130115236770 فیزیک پیش 1 امواج مکانیکی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :9 تومان 70,000
65,100
سفارش
B196 20171130135937653 شیمی 2 DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی : 8 تومان 100,000
93,000
سفارش
B197 20171130140910653 شیمی 3 DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :11 تومان 160,000
148,800
سفارش
B198 20171130141543711 شیمی پیش 1 DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :7 تومان 90,000
83,700
سفارش
B199 20171130144650521 جمع بندی شیمی سال چهارم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :6 تومان 65,000
60,450
سفارش
B200 20171202132620778 ریاضیات جامع (پایه و پیش 1) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :40 تومان 440,000
409,200
سفارش
B201 20171202133219816 مشتق،کاربرد مشتق،مجانب و انتگرال پیش 2 DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :11 تومان 160,000
148,800
سفارش
B202 20171202133842654 هندسه مختصاتی و منحنی های درجه 2 DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :7 تومان 120,000
111,600
سفارش
B203 20171202134502560 دیفرانسیل DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :11 تومان 225,000
209,250
سفارش
B204 20171202135338586 تابع (تجربی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید و قدیم-تعداد جلسه آموزشی :4 تومان 75,000
69,750
سفارش
B205 20171202140444683 تابع(ریاضی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :5 تومان 90,000
83,700
سفارش
B206 20171202140854628 لگاریتم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید و نظام قدیم-تعداد جلسه آموزشی :4 تومان 70,000
65,100
سفارش
B207 20171202141347555 دنباله های حسابی و هندسی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی : 5 تومان 90,000
83,700
سفارش
B208 20171202141840563 مشتق 1 DVD نظام قدیم متوسطه دوره دوم تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :4 تومان 80,000
74,400
سفارش
B209 20171202142246730 مشتق 2(ریاضی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :7 تومان 115,000
106,950
سفارش
B210 20171202142753597 مشتق 2(تجربی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :4 تومان 75,000
69,750
سفارش
B211 20171202143652768 همایش آمار DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :3 تومان 55,000
51,150
سفارش
B212 20171202144140784 همایش جمع بندی 95 DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی : 18 تومان 360,000
342,000
سفارش
B213 20171202144705570 مثلثات (تجربی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی : 10 تومان 185,000
172,050
سفارش
B214 20171202145317711 مثلثات (ریاضی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :11 تومان 200,000
186,000
سفارش
B215 20171203103135769 زیست شناسی سال دوم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی : 16 تومان 95,000
88,350
سفارش
B216 20171203103742758 زیست شناسی سال سوم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی : 14 تومان 120,000
111,600
سفارش
B217 20171203104137819 ژنتیک امید فراهانی پرواز کنکوریها DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :9 تومان 90,000
83,700
سفارش
B218 20171203104843641 زیست شناسی گیاهی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :4 تومان 60,000
55,800
سفارش
B219 20171203110503640 نکته و تست زیست شناسی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :3 تومان 55,000
51,150
سفارش
B220 20171203111236815 زیست شناسی چهارم (بخش اول) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی : 16 تومان 90,000
83,700
سفارش
B221 20171203112807735 زیست شناسی چهارم( بخش دوم) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی : 14 تومان 80,000
74,400
سفارش
B222 20171203113611650 تحلیل و بررسی زیست شناسی کنکور 95 DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی : 2 تومان 25,000
23,250
سفارش
B223 20171203114655512 زیست شناسی چهارم (جمع بندی) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :8 تومان 90,000
83,700
سفارش
B224 20171203151315528 منطق سوم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید و نظام قدیم-تعداد جلسه آموزشی : 13 تومان 110,000
102,300
سفارش
B225 20171203151934559 فلسفه سوم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید و نظام قدیم-تعداد جلسه آموزشی :8 تومان 75,000
69,750
سفارش
B226 20171203152425760 فلسفه چهارم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید و نظام قدیم-تعداد جلسه آموزشی :9 تومان 115,000
106,950
سفارش
B227 20171203153020699 اقتصاد DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی حس-تعداد جلسه آموزشی :8 تومان 90,000
83,700
سفارش
B228 20171203153839703 ادبیات اختصاصی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :11 تومان 130,000
120,900
سفارش
B229 20171203154747737 جغرافیا دوم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :7 تومان 50,000
46,500
سفارش
B230 20171203155124635 جغرافیا سوم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :8 تومان 50,000
46,500
سفارش
B231 20171203155438657 جغرافیا چهارم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :9 تومان 50,000
46,500
سفارش
B232 20171203160219509 ریاضی عمومی سال اول DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) -تعداد جلسه آموزشی : 10 تومان 55,000
51,150
سفارش
B233 20171203160759799 ریاضی آمار سال دوم انسانی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :5 تومان 55,000
51,150
سفارش
B236 20171203162740770 ریاضی انسانی سال سوم مرتضی محمدی نژاد DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :7 تومان 65,000
60,450
سفارش
B237 20171203163423596 ریاضی انسانی سال چهارم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی : 10 تومان 120,000
111,600
سفارش
B238 20171203163910593 ریاضی انسانی(جمع بندی و حل تست های کنکور) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -تعداد جلسه آموزشی :8 تومان 120,000
111,600
سفارش
B763 20180726115636795 زیست شناسی پایه یازدهم امید فراهانی (نظام جدید) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -بیش از ۱۲ ساعت آموزشی تومان 300,000
285,000
سفارش
B764 20180730111457607 ریاضی دهم امید سلمانی پرواز کنکوریها DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -6 جلسه آموزشی تومان 200,000
186,000
سفارش
B791 20181017160702820 زیست شناسی دهم استاد فراهانی (ویرایش جدید) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 300,000
279,000
سفارش
B834 20190512181557803 فیزیک دهم تهرانچی(ویژه نظام جدید)تجربی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 330,000
306,900
سفارش
B835 20190512184147704 فیزیک یازدهم (نظام جدید) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 360,000
334,800
سفارش
B931 20191007125758519 ادبیات جامع(دهم،یازدهم،دوازدهم) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی املا و لغت، تاریخ ادبیات، زبان فارسی، آرایه ­های ادبی و قرابت معنایی ۵ مبحث ادبیات را تشکیل می­دهد- تومان 300,000
279,000
سفارش
B932 20191007130837658 عربی نظام جدید(پایه دهم و یازدهم و دوازدهم) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 8ساعت تدریس به صورت تستی- تومان 200,000
186,000
سفارش
B933 20191007165428809 شیمی دهم نظام جدید کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 270,000
251,100
سفارش
B934 20191007170444594 شیمی سال یازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 240,000
223,200
سفارش
B935 20191007171647547 زیست سال دوازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -13لوح آموزشی تومان 260,000
241,800
سفارش
B1023 20191102174842837 آموزش زبان انگلیسی مبحث گرامر DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 210,000
195,300
سفارش

لیست محصولات شرکت نشرالگو

نشرالگو

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B179 20180107104412513 کتاب فیزیک 3 تست (ویژه ریاضی) -قطع چاپ:رحلی تومان 36,000 سفارش
B473 20180101111851793 کتاب ریاضی دهم (تست) ویراست دوم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 85,000 سفارش
B474 20180101113722642 کتاب ریاضی دهم (سه بعدی) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 89,000 سفارش
B475 20180101122031757 کتاب زیست شناسی دهم (ویژه کنکور 99و1400) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 129,000 سفارش
B476 20180101122514545 کتاب شیمی دهم (تست) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 102,000 سفارش
B478 20180101124256792 فارسی دهم ویژه کنکور 98 و 99 نشرالگو -قطع چاپ:رقعی تومان 24,000 سفارش
B479 20180101125717764 کتاب فیزیک دهم تست (تجربی)1399-1400 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 79,000 سفارش
B480 20180101130132526 کتاب فیزیک دهم تست (ریاضی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 79,000 سفارش
B481 20180101134353732 کتاب فیزیک دهم تجربی (سه بعدی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 79,000 سفارش
B482 20180101135251835 کتاب فیزیک دهم ریاضی (سه بعدی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم -قطع چاپ:رحلی تومان 79,000 سفارش
B483 20180101135942708 کتاب هندسه دهم (تست) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 79,000 سفارش
B484 20180101140954774 کتاب هندسه دهم (سه بعدی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم -قطع چاپ:رحلی تومان 74,000 سفارش
B485 20180102105108604 کتاب آمار و احتمال یازدهم (سه بعدی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 56,000 سفارش
B486 20180102105858701 کتاب حسابان 1 یازدهم (تست) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 93,000 سفارش
B487 20180102110400668 کتاب حسابان 1 یازدهم (سه بعدی) -قطع چاپ:رحلی تومان 56,000 سفارش
B488 20180102111032730 کتاب ریاضی2 (یازدهم) تست تجربی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 95,000 سفارش
B489 20180102111500784 کتاب ریاضی2 (یازدهم) سه‌بعدی تجربی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 95,000 سفارش
B490 20180102111939520 کتاب زیست‌شناسی (2) پایه‌ی یازدهم -قطع چاپ:رحلی تومان 142,000 سفارش
B491 20180102112410697 کتاب شیمی یازدهم تست DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 113,000 سفارش
B492 20180102112943641 فارسی ۲ تستی عبدالمحمدی پایه یازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی تعداد صفحه : 328-قطع چاپ:رحلی تومان 77,000 سفارش
B493 20180102113426688 کتاب فیزیک (2) تست یازدهم (ویژه رشته تجربی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 90,000 سفارش
B494 20180102115147839 کتاب فیزیک (2) تست یازدهم (ویژه رشته ریاضی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 99,000 سفارش
B495 20180104104433566 کتاب فیزیک (2)سه‌بعدی یازدهم (ویژه رشته تجربی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 98,000 سفارش
B496 20180104105445800 کتاب فیزیک (2)سه‌بعدی یازدهم (ویژه رشته ریاضی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 99,000 سفارش
B497 20180104110219726 کتاب هندسه (2) یازدهم تست کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 68,000 سفارش
B498 20180104111058586 کتاب هندسه2 ( یازدهم) سه‌بعدی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 68,000 سفارش
B499 20180104112928711 آموزش کامل ادبیات 2(سه بعدی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 28,000 سفارش
B501 20180104120126804 کتاب ریاضی ۲ تست + آمار -قطع چاپ:رحلی تومان 27,000 سفارش
B502 20180104120553839 کتاب زیست‌شناسی و آزمایشگاه (۱) -قطع چاپ:رحلی تومان 48,000 سفارش
B503 20180104120928845 کتاب عربی ۲ - آموزش -قطع چاپ:رحلی تومان 20,000 سفارش
B504 20180104121313799 کتاب فیزیک ۲ - تست -قطع چاپ : وزیری تومان 16,000 سفارش
B505 20180106104111545 کتاب فیزیک ۲ - سه بعدی -قطع چاپ:رحلی تومان 28,000 سفارش
B506 20180106104653567 کتاب هندسه ۱ ـ تست -قطع چاپ:رحلی تومان 22,000 سفارش
B507 20180106105152751 کتاب جبر و احتمال (سه بعدی) -قطع چاپ:رحلی تومان 17,000 سفارش
B508 20180106105705760 کتاب حسابان -تست -قطع چاپ:رحلی تومان 31,000 سفارش
B509 20180106111528830 کتاب حسابان سه بعدی -قطع چاپ:رحلی تومان 32,000 سفارش
B510 20180106112100641 کتاب ریاضی ۳ تجربی -قطع چاپ:رحلی تومان 19,000 سفارش
B511 20180106112604567 کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه (۲) + کتاب ژنتیک -قطع چاپ:رحلی تومان 45,000 سفارش
B512 20180106113106662 کتاب عربی 3 (سه بعدی) -قطع چاپ:رحلی تومان 24,000 سفارش
B513 20180106113644756 کتاب فیزیک 3 - سه بعدی (ویژه رشته تجربی) -قطع چاپ:رحلی تومان 27,000 سفارش
B514 20180106114213530 کتاب فیزیک 3 -سه بعدی (ویژه رشته ریاضی) -قطع چاپ:رحلی تومان 30,000 سفارش
B515 20180107102456593 کتاب فیزیک 3 تست (ویژه تجربی) -قطع چاپ:رحلی تومان 29,000 سفارش
B516 20180107110047533 کتاب هندسه ۲-تست -قطع چاپ:رحلی تومان 23,000 سفارش
B517 20180107111840594 کتاب هندسه 2 (سه بعدی) -قطع چاپ:رحلی تومان 28,000 سفارش
B518 20180107112952605 کتاب آموزش کامل ادبیات پیش‌دانشگاهی -قطع چاپ:رحلی تومان 28,000 سفارش
B519 20180107114609537 کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و ریاضیات پایه(پاسخ های تشریحی)جلد دوم -قطع چاپ:رقعی تومان 21,000 سفارش
B520 20180107120148688 کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال (3 بعدی)+ ضمیمه رایگان پاسخ‌های تشریحی -قطع چاپ:رحلی تومان 36,000 سفارش
B521 20180107120730720 کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و ریاضیات پایه (جلد اول) -قطع چاپ:رحلی تومان 37,000 سفارش
B522 20180107121645538 کتاب ریاضیات گسسته و جبر و احتمال (سه بعدی)+آنالیز ترکیبی -قطع چاپ:رحلی تومان 51,000 سفارش
B523 20180107122407702 کتاب ریاضیات گسسته و جبر و احتمال (سه بعدی) + آنالیز ترکیبی برای کنکور -قطع چاپ:رحلی+رقعی تومان 39,000 سفارش
B524 20180107143135523 کتاب زیست‌شناسی پیش دانشگاهی 2 (سه بعدی) -قطع چاپ:رحلی تومان 43,000 سفارش
B525 20180107144341624 کتاب زیست‌شناسی پیش دانشگاهی 1 (سه بعدی) -قطع چاپ:رحلی تومان 32,000 سفارش
B526 20180107150055709 کتاب فیزیک جامع پیش دانشگاهی (ویژه ریاضی) -قطع چاپ:رحلی تومان 38,000 سفارش
B527 20180107151506653 کتاب فیزیک جامع پیش دانشگاهی تجربی (پاسخ های تشریحی) -قطع چاپ : وزیری تومان 22,000 سفارش
B528 20180107152831513 کتاب فیزیک جامع پیش دانشگاهی ریاضی(پاسخ های تشریحی) -قطع چاپ : وزیری تومان 22,000 سفارش
B529 20180107154825696 کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی - تست -قطع چاپ:رحلی تومان 19,000 سفارش
B530 20180107155546790 کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی (سه بعدی) -قطع چاپ:رحلی تومان 30,000 سفارش
B531 20180107161124581 کتاب آرایه های ادبی کتاب نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -قطع چاپ:رقعی تومان 23,000 سفارش
B532 20180107161711625 کتاب پنج + 1 بحث زبان فارسی کتاب نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -قطع چاپ:رقعی تومان 26,000 سفارش
B534 20180108094020746 کتاب قرابت معنایی کتاب نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) -قطع چاپ:رقعی تومان 28,000 سفارش
B538 20180108110052802 کتاب جامع دین و زندگی -قطع چاپ:رحلی تومان 39,000 سفارش
B540 20180108111015569 کتاب جامع فیزیک پایه -قطع چاپ:رحلی تومان 33,000 سفارش
B541 20180108114333695 کتاب جامع فیزیک پایه(پاسخ های تشریحی) -قطع چاپ:رحلی تومان 33,000 سفارش
B542 20180108114909722 کتاب فیزیک جامع پیش دانشگاهی (ویژه تجربی) -قطع چاپ:رحلی تومان 36,000 سفارش
B543 20180108115656742 کتاب مرجع کامل پرسش‌های چهار گزینه‌ای عربی کنکور -قطع چاپ:رحلی تومان 36,000 سفارش
B547 20180108143644683 کتاب موج آزمون ریاضیات گسسته، جبر و احتمال و آمار -قطع چاپ:رحلی تومان 26,000 سفارش
B548 20180108145711595 کتاب موج آزمون زیست شناسی همراه با dvd -قطع چاپ:رحلی تومان 74,000 سفارش
B553 20180108162509577 کتاب موج آزمون فیزیک (رشته ریاضی) -قطع چاپ:رحلی تومان 34,000 سفارش
B554 20180108163059783 کتاب موج آزمون هندسه تحلیلی و پایه -قطع چاپ:رحلی تومان 30,000 سفارش
B762 20181009164320612 کتاب حسابان ۲ تست پایه دوازدهم الگو کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 99,000
79,200
سفارش
B790 20181010160903675 ریاضی ۳ تجربی تست (پایه دوازدهم) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 94,000
75,200
سفارش
B796 20190428152906716 موج آزمون زبان انگلیسی نظام جدید -مولف روزبه شهلایی مقدم تومان 53,000
42,400
سفارش
B808 20190217135834549 آرایه های ادبی نظام جدید عبدالمحمدی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی تعداد صفحه : 424-تدریس کامل ضمیمه ی قالب های شعری تومان 46,000
36,800
سفارش
B810 20190219143444520 موج آزمون نظام جدید و جمع‌بندی ادبیات عبدالمحمدی (با کدهای هوشمند تصویری) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -با کدهای هوشمند تصویری تومان 76,000
60,800
سفارش
B811 20190219145433749 قرابت معنایی جامع نظام جدید عبدالمحمدی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -نظام جدید تومان 79,000
63,200
سفارش
B813 20190220171411767 دستور زبان فارسی نظام جدید عبدالمحمدی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -درسنامه+ پرسش‌های چهارگزینه‌ای+پاسخ‌های کاملا تشریحی تومان 36,000
28,800
سفارش
B814 20190304184120686 فارسی ۲ تستی عبدالمحمدی پایه یازدهم -کتاب فارسی تست 2 نظام جدید برای داوطلبان کنکور ۱۳۹۹ و بعد از آن مناسب می باشد. تومان 380,000
304,000
سفارش
B815 20190304190250530 فارسی دهم ویژه کنکور ۱۴۰۰ و 1401 عبدالمحمدی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی تعداد صفحه : 432-با توجه به تغییر کتاب درسی سال ۱۳۹۷ نسبت به سال گذشته، این کتاب فقط برای داوطلبان کنکور ۱۴۰۰ مناسب است. تومان 44,000
35,200
سفارش
B816 20190304193749542 فارسی ۲ تست کنکور ۹۸(پایۀ یازدهم) -با توجه به تغییر کتاب درسی سال ۱۳۹۷ نسبت به سال گذشته، این کتاب برای داوطلبان کنکور ۱۳۹۹ مناسب نیست تومان 37,000
29,600
سفارش
B817 20190304194812714 فارسی دهم ویژه کنکور 98 و 99 نشرالگو کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی تعداد صفحه : 470-با توجه به تغییر کتاب درسی سال 1397 نسبت به سال گذشته، این کتاب برای داوطلبان کنکور 1400 مناسب نیست تومان 24,000
19,200
سفارش
B820 20190409150644819 موج آزمون ادبیات به همراه جمع بندی ادبیات(نظام جدید) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 76,000
60,800
سفارش
B821 20190413151307582 جمع بندی شیمی نظام جدید دوازدهم الگو - تومان 29,000
23,200
سفارش
B822 20190413155427610 زیست دهم نظام جدید الگو(ویژه داوطلبان 1399و1400) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 129,000
103,200
سفارش
B823 20190413171654839 جلد اول زیست ۳دوازدهم الگو -شامل فصل های ۱ تا ۴ کتاب درسی تومان 58,000
46,400
سفارش
B824 20190413172426626 جلد دوم زیست شناسی۳ -جلد۲ شامل فصل های پنجم تا هشتم می باشد. تومان 85,000
68,000
سفارش
B825 20190420142710593 جمع بندی شیمی دهم الگو کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 35,000
28,000
سفارش
B826 20190420144153517 جمع بندی شیمی یازدهم الگو - تومان 33,000
26,400
سفارش
B827 20190420145525799 کتاب ریاضی پایه تجربی+ جمع بندی الگو -درسنامه + آزمون‌های مبحثی و جامع + پاسخ‌های تشریحی تومان 45,000
36,000
سفارش
B828 20190420150407640 کتاب زیپ دین و زندگی (نظام جدید) - تومان 49,000
39,200
سفارش
B829 20190420153936695 عربی جامع نظام جدید(ایادفیلی) - تومان 76,000
60,800
سفارش
B830 20190428154812773 موج آزمون ریاضی(رشته تجربی)نظام جدید - تومان 68,000
54,400
سفارش
B831 20190428155518582 موج آزمون ریاضی نظام جدید(رشته ریاضی) - تومان 59,000
47,200
سفارش
B832 20190428162031588 کتاب موج آزمون شیمی دوازدهم+آزمون های جامع کنکوری - تومان 86,000
68,800
سفارش
B833 20190505141253831 کتاب جامع ادبیات کنکور نظام جدید کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی تعداد صفحه : 304- تومان 69,000
55,200
سفارش
B895 20190805162700540 لغت و املا نظام جدید کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 51,000
40,800
سفارش
B1193 20200509154510784 تاریخ ادبیات جیبی استاد عبدالمحمدی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 15,000 سفارش

لیست محصولات شرکت آفبا

آفبا

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B239 20171204123732741 ادبیات و تحلیل تست شاهین زاد DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی تومان 187,000
168,300
سفارش
B240 20171204124441813 قرابت معنایی استاد شاهین زاد موسسه آفبا DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی تومان 72,000
64,800
سفارش
B241 20171204125509633 زبان فارسی استاد شاهین زاد آفبا DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی تومان 218,000
196,200
سفارش
B242 20171204125931802 آرایه ها ادبی شاهین زاد موسسه آفبا DVD متوسطه دوره دوم عمومی -قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی تومان 218,000
196,200
سفارش
B243 20171204133012544 جامع ادبیات و زبان فارسی آفبا استاد شاهین زاد DVD عمومی -نظام جدید و قدیم تومان 523,000
486,390
سفارش
B244 20171204133535557 عربی جامع کنکور استاد ایادفیلی موسسه آفبا DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 515,000
412,000
سفارش
B246 20171204141304627 زبان انگلیسی (درک مطلب) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی - تومان 108,000
86,400
سفارش
B247 20171204143249772 زبان انگلیسی(گرامر سال سوم) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی - تومان 193,000
179,490
سفارش
B248 20171204143849552 زبان انگلیسی(گرامر سال چهارم) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی - تومان 253,000
235,290
سفارش
B249 20171204144658795 زبان انگلیسی(لغت و کلوز) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی - تومان 193,000
179,490
سفارش
B250 20171204145112775 زبان انگلیسی جامع DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی - تومان 537,000
499,410
سفارش
B251 20171204163716823 حساب دیفرانسیل و انتگرال DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) - تومان 435,000
404,550
سفارش
B252 20171204164206840 زیست شناسی پیش 1 DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) - تومان 357,000
332,010
سفارش
B253 20171204164738761 زیست پیش 2 DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 447,000
415,710
سفارش
B254 20171204165032532 زیست شناسی گیاهی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 397,000
369,210
سفارش
B255 20171205094445633 زیست شناسی سال دوم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 447,000 سفارش
B256 20171205094852546 زیست شناسی سال سوم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 447,000
415,710
سفارش
B262 20171205161630799 شیمی پیش 1 DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 446,000
414,780
سفارش
B263 20171205161921805 شیمی پیش 1 فصل 1 DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 297,000
276,210
سفارش
B264 20171205162753666 شیمی پیش 1 فصل 2 DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 259,000
240,870
سفارش
B265 20171205163504743 پک شیمی سال دوم - تومان 323,000
300,390
سفارش
B266 20171205164438791 پک شیمی سوم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 347,000
322,710
سفارش
B267 20171207094247660 شیمی فصل 1 سوم استوکیومتری DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 145,000
134,850
سفارش
B268 20171207094535832 شیمی فصل 2 سوم ترمودینامیک DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) - تومان 145,000
134,850
سفارش
B269 20171207094818836 شیمی سوم فصل 3 محلول DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 197,000
183,210
سفارش
B270 20171207095254679 شیمی پیش 2 فصل 3 DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 413,000
384,090
سفارش
B271 20171207095710626 شیمی پیش 2 فصل 4 DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 235,000
218,550
سفارش
B272 20171207100000665 پک شیمی پیش 2 - تومان 477,000
443,610
سفارش
B273 20171207102505760 تحلیل شیمی 96 - تومان 107,000
99,510
سفارش
B274 20171207103022755 جمع بندی شیمی کنکور(شیمی اکسترا) - تومان 533,000
495,690
سفارش
B275 20171207112538837 ریاضی انسانی - تومان 435,000
404,550
سفارش
B276 20171207122025721 لگاریتم،توابع نمایی،معادله ونامعادله،قدر مطلق،جزء صحیح،ماتریس DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 414,000
385,020
سفارش
B277 20171207125531760 هندسه و هندسه مختصاتی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 147,000
136,710
سفارش
B278 20171207125952565 مثلثات DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 108,000
83,160
سفارش
B280 20171207130944652 آمار و احتمال و آنالیز ترکیبی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 288,000
267,840
سفارش
B281 20171207131329592 تصاعد و دنباله DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 217,000
201,810
سفارش
B282 20171207131700566 منحنی درجه 2 DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 217,000
201,810
سفارش
B283 20171207132042516 مجانب و حد DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 363,000
344,850
سفارش
B284 20171207133921781 مشتق DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 267,000
248,310
سفارش
B285 20171207134529532 ریاضی،کاربرد مشتق DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 267,000
248,310
سفارش
B286 20171207134812523 انتگرال DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 143,000
132,990
سفارش
B287 20171207135055617 ریاضی،تحلیل تست DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 108,000
100,440
سفارش
B288 20171207135354522 جمع بندی ریاضی کنکور(ریاضی اکسترا) DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 533,000
495,690
سفارش
B289 20171207140012535 زمین شناسی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی سوم وچهارم دبیرستان- تومان 393,000
373,350
سفارش
B464 20171230152216666 عربی جامع میثم فلاح با تخفیف ویژه و ارسال رایگان و سریع DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -ارسال سریع تومان 515,000
412,000
سفارش
B539 20180418142443524 آموزش « نور + آینه + عدسی » کامل نصیرلو DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 177,000
164,610
سفارش
B600 20180115110249793 ترمودینامیک DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 119,000
110,670
سفارش
B603 20180115111333844 مغناطیس و القا DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 195,000
181,350
سفارش
B604 20180115112206748 اتمی - هسته ای DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 177,000
164,610
سفارش
B605 20180115112626546 موج مکانیکی + صوت DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 177,000
164,610
سفارش
B750 20180422142653536 فیزیک « دما و گرما و ویژگی های ماده و فشار » استاد نصیرلو DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 269,000
250,170
سفارش
B751 20180422144635659 فیزیک « الکتریسیته ساکن و خازن و مدار» استاد نصیرلو DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 579,000
538,470
سفارش
B752 20180422151610758 فیزیک « حرکت شناسی و بردار » استاد نصیرلو DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 323,000
300,390
سفارش
B753 20180422152851787 فیزیک «دینامیک و کار و انرژی » استاد نصیرلو DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 323,000
300,390
سفارش
B789 20181010113018678 فیزیک پیش ۲ مجتبی سادات DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 249,000
236,550
سفارش
B1105 20191221154759638 پکیج جامع ریاضی کنکور DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) تخصصی - تومان 1,269,000
1,142,100
سفارش

لیست محصولات شرکت مهر و ماه

مهر و ماه

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B337 20171218101409605 پاسخ‌نامه کتاب آموزش و کار زیست 2 پایه یازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رقعی تومان 8,000 سفارش
B340 20171218113325799 کتاب کار ریاضی 2 تجربی پایه یازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 29,000 سفارش
B342 20171218114721705 کتاب آموزش و کار فارسی 2 پایه یازدهم فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -قطع چاپ:رحلی تومان 19,000 سفارش
B343 20171218115445727 کتاب آموزش و کار فیزیک 2 رشته ریاضی پایه یازدهم -قطع چاپ:رحلی تومان 22,000 سفارش
B345 20171218123714746 کتاب کار فیزیک 2 رشته تجربی پایه یازدهم -قطع چاپ:رحلی تومان 18,000 سفارش
B346 20171218124213588 کتاب کار شیمی 1 پایه دهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ:رحلی تومان 20,000 سفارش
B347 20171219095500566 پاسخ‌نامه‌ی کتاب آموزش و کار زیست شناسی 1 -قطع چاپ:رحلی تومان 6,000 سفارش
B348 20171219100222639 کتاب آموزش و کار عربی 2 پایه یازدهم -قطع چاپ:رحلی تومان 15,000 سفارش
B349 20171219101009730 کتاب کار آمار و احتمال پایه یازدهم -قطع چاپ:رحلی تومان 15,000 سفارش
B351 20171219103527548 کتاب آموزش و کار زیست 2 پایه یازدهم -قطع چاپ:رحلی تومان 24,000 سفارش
B352 20171219104222664 کتاب آموزش و کار شیمی 2 پایه یازدهم -قطع چاپ:رحلی تومان 18,000 سفارش
B353 20171219105005626 کتاب کار زیست 1 پایه دهم -قطع چاپ:رحلی تومان 19,500 سفارش
B354 20171219105548569 کتاب کار ریاضی 1 پایه دهم -قطع چاپ:رحلی تومان 14,000 سفارش
B355 20171219112407699 پاسخ‌نامه کتاب آموزش و کار زیست 1 پایه دهم -قطع چاپ:رحلی تومان 8,000 سفارش
B405 20171224130149826 کتاب لقمه واژگان زبان دهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -قطع چاپ: جیبی تومان 16,000 سفارش
B412 20171225133752811 هندبوک شیمی دهم -قطع چاپ: جیبی تومان 8,500 سفارش
B420 20171226113132760 کتاب لقمه زیست گیاهی(نظام جدید) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ: جیبی تومان 14,000 سفارش
B462 20171230131348749 کتاب آموزش و تست ریاضی 1 پایه دهم -قطع چاپ:رحلی تومان 25,000 سفارش
B463 20171230151628836 کتاب آموزش و تست حسابان 1 پایه یازدهم -قطع چاپ:رحلی تومان 32,000 سفارش
B465 20171230152609828 کتاب آموزش و تست آمار و احتمال پایه یازدهم -قطع چاپ:رحلی تومان 32,000 سفارش
B466 20171230153242613 کتاب آموزش و تست فارسی 2 پایه یازدهم -قطع چاپ:رحلی تومان 28,000 سفارش
B467 20171230165230512 کتاب آموزش و تست فیزیک 2 رشته تجربی پایه یازدهم -قطع چاپ:رحلی تومان 29,000 سفارش
B468 20171231100224691 کتاب آموزش و تست فیزیک 1 رشته تجربی پایه دهم -قطع چاپ:رحلی تومان 28,000 سفارش
B469 20171231100841683 کتاب آموزش و تست فیزیک1 رشته ریاضی پایه دهم کتاب نظام قدیم متوسطه دوره دوم -قطع چاپ:رحلی تومان 49,000 سفارش
B471 20171231102624705 کتاب آموزش و تست شیمی 2 پایه یازدهم -قطع چاپ:رحلی تومان 36,000 سفارش
B472 20171231103839541 کتاب آموزش و تست فارسی 1 پایه دهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -قطع چاپ:رحلی تومان 28,000 سفارش
B730 20180303154654537 گام به گام دروس دهم رشته علوم انسانی -راهنمای کامل دروس دهم رشته علوم انسانی - گام به گام دوم متوسطه تومان 26,000 سفارش
B745 20180415110539518 کتاب لقمه واژگان زبان یازدهم مهر و ماه کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -قطع چاپ: جیبی تومان 16,000 سفارش
B746 20180417103306713 کُنکوریوم رشته ریاضی مهر و ماه -نوع چاپ: دو رنگ تومان 49,000 سفارش
B755 20180430132344614 لقمه دین و زندگی دهم(ویرایش جدید) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم -قطع چاپ: جیبی تومان 16,000
12,800
سفارش
B1088 20191216130749596 لقمه زیست دهم مهروماه DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 18,000
14,400
سفارش
B1089 20191216141305707 لقمه واژگان زبان کنکور+تخفیف کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 18,000
14,400
سفارش
B1090 20191216142432731 لقمه دین وزندگی دوازدهم مهروماه+تخفیف کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 16,000
12,800
سفارش
B1091 20191216150841793 تکنیک های محاسبات ریاضی(ویژه همه رشته ها)+تخفیف کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 18,000
14,400
سفارش
B1092 20191217104528767 واژگان تکمیلی زبان کنکور(1201) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 18,000
14,400
سفارش
B1093 20191217110448539 عبارت های کلیدی زیست کنکور کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 16,000
12,800
سفارش
B1094 20191217114705783 لقمه آرایه های ادبی نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 20,000
16,000
سفارش
B1095 20191217115026552 لقمه تاریخ ادبیات+لغت و املا نظام جدید با تخفیف کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 20,000
16,000
سفارش
B1096 20191217115307510 لقمه واژگان عربی کنکور با تخفیف ویژه 20درصد کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 18,000
14,400
سفارش
B1097 20191217115903696 لقمه زیست تصویری(جامع کنکور) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 18,000
14,400
سفارش
B1098 20191217123927817 لقمه حفظیات شیمی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 16,000
12,800
سفارش
B1099 20191217124427571 لقمه دستگاه بدن انسان کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 18,000
16,200
سفارش

لیست محصولات شرکت خیلی سبز

خیلی سبز

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B350 20180201114814805 کتاب فلسفه و منطق سوم انسانی سری شب امتحان -نوع چاپ: دو رنگ تومان 3,000 سفارش
B633 20180128131604758 زبان فارسی سوم انسانی شب امتحان -نوع چاپ: دو رنگ تومان 3,000 سفارش
B634 20180128132610716 ادبیات سوم انسانی شب امتحان -نوع چاپ: دو رنگ تومان 3,000 سفارش
B635 20180128133010560 آرایه ادبی شب امتحان خیلی سبز -نوع چاپ: دو رنگ تومان 3,000 سفارش
B649 20180131103220787 تاریخ ایران و جهان دوم شب امتحان خیلی سبز -نوع چاپ: چهار رنگ تومان 3,000 سفارش
B650 20180131104340564 کتاب جامعه شناسی سوم انسانی سری شب امتحان -نوع چاپ: دو رنگ تومان 3,000 سفارش
B651 20180131105302520 کتاب جغرافیا یازدهم انسانی سری شب امتحان -نوع چاپ: چهار رنگ تومان 3,000 سفارش
B652 20180131110301709 کتاب دین و زندگی سوم متوسطه سری شب امتحان -نوع چاپ: دو رنگ تومان 3,000 سفارش
B653 20180131112724682 کتاب روانشناسی سوم انسانی سری شب امتحان -نوع چاپ: دو رنگ تومان 3,000 سفارش
B654 20180131120104769 کتاب ریاضی سوم انسانی سری شب امتحان -نوع چاپ: دو رنگ تومان 3,000 سفارش
B655 20180131121003534 کتاب زبان انگلیسی سوم متوسطه سری شب امتحان -نوع چاپ: دو رنگ تومان 3,000 سفارش
B656 20180131121822636 کتاب زبان فارسی سوم انسانی سری شب امتحان -نوع چاپ: دو رنگ تومان 3,000 سفارش
B677 20180213111136520 کتاب ریاضی و آمار دهم انسانی سری ماجراهای من و درسام -نوع چاپ: چهار رنگ تومان 20,000 سفارش
B678 20180214124538700 کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی تجربی 1 خیلی سبز -نوع چاپ: دو رنگ تومان 31,000 سفارش
B706 20180213121259515 تاریخ جامع کنکور رشته انسانی خیلی سبز -نوع چاپ: چهار رنگ تومان 32,000 سفارش
B707 20180213142307813 کتاب علوم اجتماعی و جامعه شناسی جامع کنکور انسانی -نوع چاپ: چهار رنگ تومان 29,500 سفارش
B708 20180213142757670 کتاب ادبیات پیش دانشگاهی انسانی -نوع چاپ: چهار رنگ تومان 29,500 سفارش
B709 20180213143611585 ریاضی انسانی کنکور خیلی سبز -نوع چاپ: چهار رنگ تومان 35,500 سفارش
B710 20180213151713650 کتاب جغرافیا جامع کنکور انسانی -نوع چاپ: دو رنگ تومان 29,000 سفارش
B713 20180214094739734 کتاب ریاضی سوم تجربی سری شب امتحان -نوع چاپ: دو رنگ تومان 3,000 سفارش
B714 20180214105053715 کتاب زمین شناسی سوم تجربی سری شب امتحان -نوع چاپ: دو رنگ تومان 3,000 سفارش
B715 20180214114926511 کتاب تست فیزیک دهم تجربی خیلی سبز کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -نوع چاپ: دو رنگ تومان 74,000 سفارش
B716 20180214115925808 کتاب تست ریاضی دهم خیلی سبز کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -نوع چاپ: دو رنگ تومان 78,000 سفارش
B717 20180214121651751 زیست و آزمایشگاه ۲ رشته تجربی خیلی سبز -نوع چاپ: چهار رنگ تومان 43,000 سفارش
B718 20180214123017605 زیست و آزمایشگاه۱ خیلی سبز -نوع چاپ: چهار رنگ تومان 35,000 سفارش
B719 20180214123835789 زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی ۲ خیلی سبز -نوع چاپ: چهار رنگ تومان 32,000 سفارش
B962 20191013162847843 کتاب تست زبان دهم خیلی سبز کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 48,000
38,400
سفارش
B963 20191013163918556 کتاب تست فیزیک دهم خیلی سبز کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 340صفحه- تومان 89,000
71,200
سفارش
B964 20191015105216593 کتاب تست هندسه دهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم - تومان 56,000
44,800
سفارش
B965 20191015105820717 تست عربی اختصاصی دهم انسانی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 55,000
44,000
سفارش
B966 20191015110449636 کتاب تست تاریخ دهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 52,000
41,600
سفارش
B967 20191015110924715 کتاب تست جغرافیا دهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 39,000
31,200
سفارش
B968 20191015111601835 تست دین وزندگی دهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 49,000
39,200
سفارش
B969 20191015113859803 کتاب زیست دهم خیلی سبز کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم - تومان 120,000
96,000
سفارش
B970 20191015142211681 فارسی تست دهم خیلی سبز کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 78,000
62,400
سفارش
B971 20191015150421819 تست اقتصاد دهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 58,000
46,400
سفارش
B972 20191015150907665 تست دینی دهم انسانی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم - تومان 49,000
39,200
سفارش
B973 20191015152251842 تست منطق دهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم - تومان 46,000
36,800
سفارش
B974 20191015155231845 تست عربی دهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم - تومان 55,000
44,000
سفارش
B975 20191015160019604 تست جامعه شناسی جامع خیلی سبز کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 92,000
73,600
سفارش
B976 20191016112413805 تست دین و زندگی جامع انسانی جلد پاسخ کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 41,000
32,800
سفارش
B977 20191016114429742 تست دین و زندگی جامع انسانی جلدسوال کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 115,000
92,000
سفارش
B978 20191016115608816 تست دین و زندگی جامع جلد سوال کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 99,000 سفارش
B979 20191016124035601 تست دین و زندگی جامع جلدپاسخ کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 44,000
35,200
سفارش
B980 20191016125513601 تست علوم و فنون جامع کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 113,000
90,400
سفارش
B981 20191016130830740 تست ریاضی و آمار رشته انسانی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 96,000
76,800
سفارش
B982 20191016140641703 تست تاریخ جامع کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 94,000
75,200
سفارش
B983 20191016142238746 تست جغرافیا جامع کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 68,000
54,400
سفارش
B984 20191016142902600 کتاب تست فارسی جامع(جلدپاسخ) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 97,000
77,600
سفارش
B985 20191016143845628 تست ادبیات جامع خیلی سبز جلدسوال کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی مولف:افشین محی الدین -ابوالفضل غلامی-امیر افضلی- تومان 97,000
77,600
سفارش
B986 20191016144255696 تست عربی انسانی جامع کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 105,000
84,000
سفارش
B987 20191016144809720 تست عربی جامع خیلی سبز کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 128,000
102,400
سفارش
B988 20191016145948793 تست حسابان و ریاضی جامع جلد سوال کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 96,000
76,800
سفارش
B989 20191016151025547 تست حسابان و ریاضی جامع جلدپاسخ کتاب نظام قدیم متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 82,000
65,600
سفارش
B990 20191020132515674 تست ریاضیات تجربی جامع جلدسوال کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 149,000
126,650
سفارش
B991 20191020143751696 تست ریاضی تجربی جامع جلد2 کتاب نظام قدیم متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 90,000
72,000
سفارش
B992 20191020145740565 تست انگلیسی جامع خیلی سبز کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم - تومان 94,000
75,200
سفارش
B993 20191020151254545 تست فیزیک ریاضی جامع خیلی سبز کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 118,000
94,400
سفارش
B994 20191020151753571 تست جامع فیزیک تجربی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 108,000
86,400
سفارش
B995 20191021122334768 تست روانشناسی یازدهم خیلی سبز کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 56,000
44,800
سفارش
B996 20191021124049601 تست زیست یازدهم کتاب نظام قدیم متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 140,000
112,000
سفارش
B997 20191021124733724 تست ریاضی و آمار یازدهم رشته انسانی کتاب نظام قدیم متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 52,000
41,600
سفارش
B998 20191021125235744 تست زمین شناسی یازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 49,000
39,200
سفارش
B999 20191021144626831 تست فارسی یازدهم کتاب متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 68,000
54,400
سفارش
B1000 20191021151544681 تست جامعه شناسی یازدهم کتاب نظام قدیم متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 65,000
52,000
سفارش
B1001 20191021152748544 تست عربی انسانی خیلی سبز DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 49,000
39,200
سفارش
B1002 20191021153050732 تست جغرافیا یازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 46,000
36,800
سفارش
B1003 20191021154141517 کتاب تاریخ یازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 56,000
44,800
سفارش
B1004 20191021154522525 تست فلسفه یازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 35,000
28,000
سفارش
B1005 20191021161420668 تست علوم و فنون ادبی یازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 44,000
35,200
سفارش
B1006 20191021164341509 تست عربی یازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 46,000
36,800
سفارش
B1007 20191021165706668 تست فیزیک11 خیلی سبز ریاضی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 86,000
68,800
سفارش
B1008 20191021170639631 تست فیزیک یازدهم خیلی سبز تجربی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 84,000
67,200
سفارش

لیست محصولات شرکت مبتکران

مبتکران

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B555 20180109114112601 کتاب شیمی 2 تکمیلی -قطع چاپ:رحلی تومان 21,600 سفارش
B556 20180109120020561 کتاب پرسش های چهارگزینه ای شیمی 2 (واجب) -قطع چاپ:رحلی تومان 39,600 سفارش
B557 20180109122839839 کتاب فیل شیمی 2 -قطع چاپ:رحلی تومان 14,400 سفارش
B558 20180109123502548 کتاب آزمایش های شیمی دبیرستانی به روش نیمه میکرو -قطع چاپ:رحلی تومان 9,900 سفارش
B559 20180109125309708 کتاب آموزش شیمی (2) -قطع چاپ:رحلی تومان 32,400 سفارش
B560 20180109133729641 کتاب پرسش های چهارگزینه ای فیزیک پایه 1 و 2 -قطع چاپ:رحلی تومان 32,400 سفارش
B561 20180109134115723 کتاب فیزیک (2) و آزمایشگاه -قطع چاپ:رحلی تومان 35,100 سفارش
B562 20180109134726693 کتاب مثلثات دوره دوم دبیرستان -قطع چاپ:رحلی تومان 9,900 سفارش
B563 20180109135050578 کتاب ریاضیات 2 (سال دوم دبیرستان) -قطع چاپ:رحلی تومان 18,900 سفارش
B564 20180109135446715 کتاب آموزش هندسه (1) -قطع چاپ:رحلی تومان 13,500 سفارش
B565 20180110113447567 کتاب برنامه ریزی هفته به هفته دوره دوم متوسطه -قطع چاپ:رحلی تومان 16,200 سفارش
B566 20180110115110570 کتاب دين و زندگي جامع كنكور(جلد 2)ويژه پايه دوم و سوم دبيرستان -قطع چاپ:رحلی تومان 31,500 سفارش
B567 20180110115650582 کتاب آینه ی تمام نمای ادبیات فارسی سال دوم -قطع چاپ:رحلی تومان 13,500 سفارش
B568 20180110120104845 کتاب عربی به زبان ساده -قطع چاپ:رحلی تومان 44,000 سفارش
B569 20180110120932755 دفتر برنامه ریزی هفت رنگ -قطع چاپ:رحلی تومان 54,000
43,200
سفارش
B570 20180110122051735 کتاب آزمون ریاضی دهم از مجموعه رشادت (90 پلاس) رشته‌‌های تجربی و ریاضی -قطع چاپ:رحلی تومان 28,800
23,040
سفارش
B571 20180110122636667 کتاب آموزش ریاضی دهم از مجموعه رشادت(90 پلاس) رشته‌های تجربی و ریاضی -قطع چاپ:رحلی تومان 30,600
24,480
سفارش
B572 20180110123651838 کتاب بانک سوال ریاضی دهم از مجموعه مرشد (پایا) -قطع چاپ:رحلی تومان 33,300
26,640
سفارش
B573 20180110124138764 کتاب آموزش مفهومی ریاضیات 1 (سال دهم) -قطع چاپ:رحلی تومان 36,000
28,800
سفارش
B574 20180110125032786 کتاب آموزش و آزمون ریاضی دهم رشادت (یگانه) -قطع چاپ:رحلی تومان 27,000
21,600
سفارش
B575 20180113125955717 کتاب ریاضی دهم یکتا (از مجموعه مرشد) -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته علوم تجربی تومان 30,150
24,120
سفارش
B576 20180113131732791 کتاب ریاضیات دهم -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 18,000
14,400
سفارش
B577 20180113132834799 کتاب ریاضی 10 اُم شهاب -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور تومان 34,200
27,360
سفارش
B578 20180113133719721 کتاب فیزیک 1 دهم (دوره دوم متوسطه) رشته تجربی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته علوم تجربی تومان 17,100
13,680
سفارش
B579 20180113134436798 کتاب آموزش و آزمون فیزیک دهم رشادت (یاقوت) رشته تجربی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته علوم تجربی تومان 23,400
18,720
سفارش
B580 20180113134845694 کتاب فیزیک (1) پایه‌ی دهم رشته علوم تجربی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته علوم تجربی تومان 35,100
28,080
سفارش
B581 20180113135404804 کتاب بانک سوال فیزیک دهم از مجموعه مرشد (کیمیا) رشته علوم تجربی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته علوم تجربی تومان 34,200
27,360
سفارش
B582 20180113135934622 کتاب فیزیک 10اُم شهاب رشته علوم تجربی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته علوم تجربی تومان 30,000
24,000
سفارش
B583 20180113140519621 کتاب شیمی جامع دهم -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور تومان 21,600
17,280
سفارش
B584 20180114100855551 کتاب المپیاد ریاضی - تومان 18,000 سفارش
B585 20180114101202721 کتاب بانک سوال هندسه دهم از مجموعه مرشد (پایا) - تومان 23,850
19,080
سفارش
B586 20180114102055705 کتاب هندسه 10 اُم شهاب - تومان 22,500
18,000
سفارش
B587 20180114104240515 کتاب هندسه دهم یگانه(ازمجموعه رشادت) - تومان 23,850
19,080
سفارش
B588 20180114104558597 کتاب هندسه (1) پایه دهم - تومان 19,800
15,840
سفارش
B589 20180114105658530 کتاب بانک سوال فیزیک دهم از مجموعه مرشد(کیمیا) رشته ریاضی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 37,800
30,240
سفارش
B590 20180114110324525 کتاب فیزیک (1) پایه‌ی دهم رشته ریاضی فیزیک -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور تومان 38,700
30,960
سفارش
B591 20180114110842784 کتاب آموزش و آزمون فیزیک دهم رشادت (یاقوت) رشته ریاضی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 27,000
21,600
سفارش
B592 20180114111216712 کتاب فیزیک 1 دهم (دوره دوم متوسطه) رشته ریاضی - تومان 20,700
16,560
سفارش
B593 20180114113059809 شیمی دهم تست جلد دوم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 110,000
88,000
سفارش
B594 20180114113358569 شیمی دهم تست جلد اول کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 74,000
59,200
سفارش
B595 20180114113804718 کتاب شیمی دهم رشته‌های علوم تجربی و ریاضی فیزیک -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 13,500
10,800
سفارش
B596 20180114114059760 کتاب شیمی دهم کیمیا(از مجموعه مرشد)رشته های تجربی و ریاضی - تومان 26,100
20,880
سفارش
B598 20180114124436778 کتاب فارسی دهم غزال (ازمجموعه رشادت) -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 28,800
23,040
سفارش
B607 20180120131042754 کتاب آموزش و آزمون زبان انگلیسی دهم -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 13,500
10,800
سفارش
B608 20180120132020784 کتاب آموزش و آزمون جغرافیای ایران دهم (کلیه رشته‌ها) -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 11,700
9,360
سفارش
B609 20180120133755813 کتاب فارسی دهم (کلیه رشته‌ها) -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 34,200
27,360
سفارش
B610 20180120134750508 کتاب آموزش و آزمون انگلیسی دهم رشادت (کانگرو) کلیه رشته‌ها -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 34,200
27,360
سفارش
B611 20180120140325734 کتاب بانک سوال عربی زبان قرآن دهم مرشد (هُدهُد) ریاضی و تجربی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 11,700
9,360
سفارش
B612 20180120141124760 کتاب دین و زندگی دهم فروغ (رشادت)رشته های علوم تجربی و ریاضی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 14,400
11,520
سفارش
B613 20180120142404716 کتاب کار عربی زبان قرآن دهم (یوز) رشته‌های ریاضی و تجربی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 14,850
11,880
سفارش
B614 20180120143141636 کتاب جغرافیای ایران پایش (مرشد) کلیه رشته‌ها -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 9,000
7,200
سفارش
B615 20180120144106598 کتاب آموزش و آزمون عربی زبان قرآن دهم زیتون (رشادت) ریاضی و تجربی -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 26,650
21,320
سفارش
B616 20180120144617647 کتاب جغرافیای ایران دهم آیش(رشادت) کلیه رشته ها -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 10,350
8,280
سفارش
B617 20180120145026800 کتاب فارسی دهم -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 17,100
13,680
سفارش
B618 20180120145504510 کتاب بانک سوال انگلیسی دهم کندو (مرشد) -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تومان 30,600
24,480
سفارش
B619 20180121123523574 کتاب آموزش و آزمون ریاضی و آمار (1) دهم -قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته انسانی تومان 30,600
24,480
سفارش
B620 20180121124555629 کتاب آموزش و آزمون جامعه شناسی (1) دهم - تومان 12,150
9,720
سفارش
B621 20180121125145765 کتاب آموزش و آزمون تاریخ 1 ایران و جهان باستان دهم - تومان 14,850
11,880
سفارش
B622 20180121125806814 کتاب آموزش و آزمون علوم و فنون ادبی 1 (دهم) - تومان 18,000
14,400
سفارش
B623 20180121130818790 کتاب آموزش و آزمون اقتصاد دهم - تومان 37,000
29,600
سفارش
B1078 20191214132555830 شیمی یازدهم مبتکران بازرگانی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 82,000
65,600
سفارش
B1079 20191214134908567 شیمی یازدهم مبتکران جلد2 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 115,000
92,000
سفارش
B1080 20191214135705591 شیمی سال دوازدهم جلد 1 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 110,000
88,000
سفارش
B1081 20191214143706561 شیمی دهم واجب تک جلدی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 118,000
94,400
سفارش
B1082 20191214144117531 زبان انگلیسی یازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 68,000
54,400
سفارش
B1083 20191214145252665 یک دو سه بدرخش شهاب اناری کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 25,000
20,000
سفارش
B1084 20191214145849581 زبان انگلیسی جامع کنکور نظام جدید کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 88,000
70,400
سفارش
B1085 20191214151651655 درک متن انگلیسی به زبان ساده کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 62,000
49,600
سفارش
B1086 20191215123320601 زبان تخصصی جامع کنکور جلد1 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 92,000
73,600
سفارش
B1087 20191215132819594 زبان تخصصی جامع کنکورجلد2 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 66,000
52,800
سفارش

لیست محصولات شرکت فاگوزیست

فاگوزیست

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B637 20180129122621563 فاگو فیزیک دهم(تجربی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -نوع چاپ: چهار رنگ تومان 70,000
56,000
سفارش
B638 20180129123147550 فاگو زبان انگلیسی دهم ویازدهم جلد اول کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -مناسب برای پایه یازدهم تومان 75,000
60,000
سفارش
B639 20180129123936814 فاگوزیست یازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 75,000
60,000
سفارش
B640 20180129124712624 فاگوزبان(دیکشنری دوازدهم) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 20,000
16,000
سفارش
B641 20180129125234625 فاگو زبان (دهم و یازدهم دیکشنری) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 20,000
16,000
سفارش
B642 20180129133348820 فاگو زیست دوازدهم مبحث مولکول های اطلاعاتی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 24,000
19,200
سفارش

لیست محصولات شرکت قلم چی

قلم چی

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B1048 20191111143754697 سه سطحی ریاضی یازدهم تجربی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 45,000
36,000
سفارش
B1049 20191111144233578 زیست یازدهم سه سطحی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 35,000
28,000
سفارش
B1050 20191111145019772 سه سطحی دین وزندگی یازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 26,000
20,800
سفارش
B1051 20191111150627531 سه سطحی فیزیک دوازدهم تجربی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 49,000
39,200
سفارش
B1052 20191111151507562 سه سطحی شیمی کنکور دهم و یازدهم با تخفیف کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 33,000
26,400
سفارش
B1053 20191111153829747 سه سطحی زیست شناسی کنکور دهم ویازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 40,000
32,000
سفارش
B1054 20191111154443801 شیمی سه سطحی دوازدهم با تخفیف ویژه کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 38,000
30,400
سفارش
B1055 20191111154940634 سه سطحی زیست دوازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 38,000
30,400
سفارش
B1056 20191111160041622 سه سطحی فارسی دوازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 25,000
20,000
سفارش
B1057 20191111160837765 سه سطحی عربی دوازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 25,000
20,000
سفارش
B1042 20191111133638727 سه سطحی قلم چی شیمی دهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 40,000
32,000
سفارش
B1043 20191111134814601 سه سطحی فیزیک دهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 37,000
29,600
سفارش
B1044 20191111135841835 سه سطحی دین و زندگی دهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم - تومان 25,000
20,000
سفارش
B1045 20191111140615572 سه سطحی ادبیات دهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 25,000
20,000
سفارش
B1041 20191111131622659 سه سطحی زیست دهم قلم چی با تخفیف ویژه کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 18,000
14,400
سفارش
B1046 20191111141541566 سه سطحی ادبیات یازدهم قلم چی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 39,000
31,200
سفارش
B836 20190513162928687 دفتر برنامه ریزی به روش قلم چی(تمام مقطع ها) - تومان 27,000
24,300
سفارش
B838 20190513173354654 ۱۰کنکور رشته تجربی قلم چی ویژه دوران جمع بندی(زرد)جلداول - تومان 65,000
52,000
سفارش
B839 20190513175604822 ۱۰ کنکوررشته ریاضی قلم چی (زرد) ویژه دوران جمع بندی - تومان 53,000
42,400
سفارش
B842 20190515141516596 ده آزمون رشته تجربی قلم چی جلد2(زرد) - تومان 40,000
32,000
سفارش
B843 20190519135110708 10آزمون رشته ریاضی جلد 2 زرد قلم چی - تومان 37,000
29,600
سفارش
B844 20190519135419753 سه سطحی ریاضی 1 دهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 37,000
29,600
سفارش
B845 20190519140554818 10کنکوررشته انسانی جلد2 زردقلم چی - تومان 34,000
27,200
سفارش
B1047 20191111142528728 سه سطحی شیمی یازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 35,000
28,000
سفارش
B1194 20200510131217657 دفتر برنامه ریزی قلم چی همه مقاطع کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 27,000 سفارش
B1195 20200510133332813 دفتر ریاضی ششم دبستان کتاب نظام جدید ابتدایی تخصصی - تومان 28,000 سفارش

لیست محصولات شرکت کاگو

کاگو

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B733 20180303160334523 گام به گام پایه دهم ریاضی و تجربی دروس طلایی انتشارات کاگو کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -قطع کتاب : وزیری تومان 120,000
114,000
سفارش
B734 20180303160919618 گام به گام دوازدهم 12 رشته تجربی کاگو سری دروس طلایی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی -سال چاپ 98-99 تومان 95,000
90,250
سفارش
B735 20180303161303707 گام به گام دوازدهم 12 انسانی کاگو (دروس طلایی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 99,000
94,050
سفارش
B779 20180923150935744 گام به گام پایه دهم 10 رشته انسانی (دروس طلایی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -98-99 تومان 89,000
84,550
سفارش
B780 20180923152255819 گام به گام پایه هفتم 7 کاگو دروس طلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره اول عمومی -دوره ی اول متوسطه پایه هفتم تومان 75,000
71,250
سفارش
B784 20180930122321585 گام به گام پایه هشتم 8 کاگو دروس طلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره اول عمومی تعداد صفحه 815-98-99 تومان 85,000
80,750
سفارش
B785 20180930123207591 گام به گام پایه نهم 9 کاگو دروس طلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره اول عمومی - تومان 89,000
84,550
سفارش
B786 20180930163840665 گام به گام پایه ششم 6 کاگو دروس طلایی کتاب نظام جدید ابتدایی عمومی تعداد صفحه 576-نوبت ویرایش ششم تومان 59,000
56,050
سفارش
B787 20180930170415511 گام به گام دوازدهم 12رشته ریاضی کاگو (دروس طلایی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -98-99 تومان 120,000
114,000
سفارش
B788 20180930171749618 گام به گام یازدهم ۱۱ رشته انسانی کاگو (دروس طلایی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -98-99 تومان 89,000
84,550
سفارش
B794 20181106172712544 گام به گام یازدهم ۱۱ رشته ریاضی کاگو (دروس طلایی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -98-99 تومان 130,000
123,500
سفارش
B795 20181106173529597 گام به گام یازدهم ۱۱ رشته تجربی کاگو (دروس طلایی) کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -98-99 تومان 99,000
94,050
سفارش
B852 20190713140559835 گام به گام پایه پنجم 5 دروس طلایی کاگو کتاب نظام جدید ابتدایی عمومی تعداد صفحه 456-نوبت ویرایش پانزدهم تومان 59,000
56,050
سفارش
B853 20190713141417632 گام به گام پایه چهارم 4 دروس طلایی کاگو کتاب نظام جدید ابتدایی عمومی تعداد صفحه 480-نوبت ویرایش پنجم تومان 59,000
56,050
سفارش
B854 20190713141947533 گام به گام پایه سوم 3 دروس طلایی کاگو کتاب نظام جدید ابتدایی عمومی تعداد صفحه 398-نوبت ویرایش ششم تومان 59,000
56,050
سفارش
B857 20190713161025584 گام به گام پایه دوم 2 دروس طلایی کاگو کتاب نظام جدید ابتدایی عمومی تعداد صفحه 374-نوبت ویرایش هفتم تومان 49,000
46,550
سفارش
B858 20190713162043771 گام به گام پایه اول 1 دروس طلایی کاگو کتاب نظام جدید ابتدایی عمومی تعداد صفحه 379-نوبت ویرایش هفتم تومان 75,000
71,250
سفارش
B859 20190713165411810 هوش کودکانه کاگو کتاب نظام جدید پیش دبستان عمومی پیش دبستانی هوش کودکانه-سال چاپ:۹۷-۹۸ تومان 15,000 سفارش
B860 20190713170051547 خانواده ایرانی و ایران من کتاب نظام جدید پیش دبستان عمومی تعداد صفحه 54-قطع رحلی تومان 15,000 سفارش
B861 20190713170557771 محله و شهر ما کاگو کتاب نظام جدید پیش دبستان عمومی تعداد صفحه 79-سال چاپ:۹۷-۹۸ تومان 19,000 سفارش
B862 20190713171001797 مهارت اجتماعی کاگو کتاب نظام جدید پیش دبستان عمومی تعداد صفحه 68-سال چاپ:۹۷-۹۸ تومان 15,000 سفارش
B864 20190713171714788 سرزمین حیوانات کاگو کتاب نظام جدید پیش دبستان عمومی تعداد صفحه 91-سال چاپ:۹۷-۹۸ تومان 19,000 سفارش
B865 20190713173128643 هدیه های آسمان کاگو کتاب نظام جدید پیش دبستان عمومی تعداد صفحه 79-سال چاپ:۹۷-۹۸ تومان 19,000 سفارش

لیست محصولات شرکت عبدالمحمدی

عبدالمحمدی

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B767 20180825133249820 چگونه ادبیات بخوانیم استاد عبدالمحمدی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی 1 حلقه دی وی دی-قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی تومان 60,000
54,000
سفارش
B769 20180826162804617 آرایه های ادبی استاد عبدالمحمدی(ویرایش جدید) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی 4 حلقه دی وی دی-قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی تومان 150,000
138,000
سفارش
B770 20180828162607750 پکیج قرابت پلاس استاد عبدالمحمدی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی -قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی تومان 100,000
90,000
سفارش
B771 20180829150740758 DVD املا و لغت عبدالمحمدی نظام قدیم DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی 2 حلقه دی وی دی-قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی تومان 70,000
63,000
سفارش
B772 20180901140826821 تاریخ ادبیات استاد عبدالمحمدی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی 2 حلقه دی وی دی-قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی تومان 70,000
63,000
سفارش
B774 20180905151511725 پکیج دوپینگ استاد عبدالمحمدی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی 4 حلقه دی وی دی- تومان 98,000
88,200
سفارش
B777 20180922163458678 حل سراسری کنکور ۹۶ استاد عبدالمحمدی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی - تومان 89,000
80,100
سفارش
B778 20180922165313836 پکیج جامع فارسی یازدهم استاد عبدالمحمدی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی 8 حلقه دی وی دی-قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی تومان 150,000
135,000
سفارش
B803 20190130143434610 پکیج دستور زبان فارسی (نظام جدید) بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی و به همراه حل سؤالات کنکور سراسری ۹۸ DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی 4 حلقه دی وی دی-به همراه جزوه تالیفی استاد تومان 150,000
139,500
سفارش
B804 20190131152539588 پکیج آموزش جامع فارسی دوازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی 8 حلقه دی وی دی-قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی تومان 190,000
171,000
سفارش
B818 20190312144028638 قرابت معنایی نظام جدید عبدالمحمدی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی 8 حلقه دی وی دی-به همراه مجری،گوینده،ودوبلور صدا و سیما بهار فخرایی تومان 190,000
171,000
سفارش
B819 20190314150927807 لغت و املا نظام جدید DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی 1 حلقه دی وی دی-قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی تومان 100,000
90,000
سفارش
B892 20190805131503585 پکیج دو فصل آخر پیش دانشگاهی DVD نظام قدیم دبیرستان-(نظام قدیم) عمومی تدریس کامل دو فصل آخر پیش دانشگاهی(دروس ۲۳ تا ۲۷)- تومان 80,000
72,000
سفارش
B894 20190805155911533 شبیه ساز کنکور DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 58,000
52,200
سفارش
B1216 20200610160433787 جمع بندی نظام جدید آدت «استاد عبدالمحمدی» (آرایه های ادبی – دستور زبان فارسی – تاریخ ادبیات) DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 185,000
172,050
سفارش

لیست محصولات شرکت نشردریافت

نشردریافت

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B840 20190513184638518 2000واژگان زبان انگلیسی کتاب نشردریافت باتخفیف کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 26,000
20,800
سفارش
B841 20190513192344816 لغت و املا نظام جدید هامون سبطی - تومان 40,000
32,000
سفارش
B1067 20191112171133821 تناسب مفهومی و قرابت معنایی نشر دریافت هامون سبطی با تخفیف کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 48,000
38,400
سفارش
B1068 20191112172743658 2000 واژگان عربی کتاب درسی با تخفیف کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 26,000
20,800
سفارش
B1069 20191112173605811 دستور زبان فارسی نظام جدید هامون سبطی با تخفیف دهم و یازدهم و دوازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 36,000
28,800
سفارش
B1100 20191217130326546 زیست شناسی یازدهم علی محمد عمارلو+تخفیف کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 105,000
84,000
سفارش

لیست محصولات شرکت گاج

گاج

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B846 20190519142319828 ریاضیات جامع کنکور تجربی سری خط ویژه جمع بندی (دهم+یازدهم+دوازدهم) - تومان 39,000
31,200
سفارش
B847 20190519144952581 کتاب تاریخ جامع کنکور سری خط ویژه جمع بندی (دهم+یازدهم-دوازدهم) - تومان 59,000
47,200
سفارش
B941 20191008173117568 کتاب گسسته و آمارو احتمال جامع کنکور ریاضی سری IQ+ نظام جدید کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 496صفحه- تومان 99,000
79,200
سفارش
B923 20191006110258584 زبان انگلیسی پایه کنکور سری میکرو طبقه بندی پایه دهم ویازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی 448 صفحه-رحلی تومان 95,000
76,000
سفارش
B924 20191006150756822 کتاب دین و زندگی جامع گاج جلد1میکروطبقه بندی کنکور99 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -همراه با پیوست تست های کنکور 98در انتهای کتاب تومان 120,000
96,000
سفارش
B925 20191006162854763 کتاب ریاضیات جامع کنکور تجربی سری میکرو طبقه بندی جلد1 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 125,000
100,000
سفارش
B926 20191006165903790 فیزیک پایه کنکورتجربی جلد 1(بانک تست و پاسخ های کلیدی) سری میکروطبقه بندی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 70,000
56,000
سفارش
B927 20191006181449609 فیزیک پایه کنکورتجربی جلد 2 (پاسخ های تشریحی) سری میکروطبقه بندی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 110,000
88,000
سفارش
B928 20191007110832754 شیمی پایه کنکور جلد1 سری میکرو طبقه بندی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 624 صفحه- تومان 120,000
96,000
سفارش
B929 20191007121034673 شیمی پایه کنکور جلد2 سری میکرو طبقه بندی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 344 صفحه- تومان 89,000
71,200
سفارش
B930 20191007123824832 کتاب زیست شناسی پایه کنکور تجربی جلد 1بانک تستی+پاسخ های تشریحی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 165,000
132,000
سفارش
B936 20191007192649717 کتابIQ+ زبان انگلیسی جلد1 ویژه نظام جدید کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 99,000
79,200
سفارش
B937 20191007193514707 کتاب زبان انگلیسی سری IQ+جلد 2 پاسخ های تشریحی ویژه نظام جدید کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 75,000
60,000
سفارش
B938 20191007193955841 کتاب دین و زندگی جامع کنکور سریIQ+جلد1 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 99,000
79,200
سفارش
B939 20191008121447624 دین و زندگی جامع کنکورجلد2 سریIQ+ نظام جدید کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 44,000
35,200
سفارش
B940 20191008134122691 کتاب حسابان جامع کنکور سری IQ+ ویژه نظام جدید کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 130,000
104,000
سفارش
B942 20191008174255803 هندسه جامع سری IQ+ ویژه کنکور نظام جدیدریاضی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 494صفحه- تومان 99,000
79,200
سفارش
B943 20191009113603683 کتاب ادبیات موضوعی کامل سری میکرو طلایی جلد1 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 149,000
119,200
سفارش
B944 20191009122857720 کتاب ادبیات موضوعی کامل سری میکرو طلایی جلد2 سری میکروطلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 50,000
40,000
سفارش
B945 20191009124929576 کتاب حسابان کامل جامع کنکورریاضی جلد1 سری میکروطلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 49,000
39,200
سفارش
B946 20191009140437845 کتاب حسابان کامل جامع کنکورریاضی جلد2 سری میکروطلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 49,000
39,200
سفارش
B947 20191009142550775 دین و زندگی کامل جامع کنکور انسانی سری میکرو طلایی جلد1 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 110,000
88,000
سفارش
B948 20191009152453576 دین و زندگی جامع کنکور جلد2 سری میکرو طلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 99,000
79,200
سفارش
B949 20191009164440754 کتاب ریاضیات کامل جامع کنکور انسانی سری میکرو طلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 99,000
79,200
سفارش
B950 20191010122852706 ریاضیات گسسته و آمار واحتمال جامع کنکور ریاضی میکروطلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 89,000
71,200
سفارش
B951 20191010130748731 کتاب ریاضیات کامل جامع کنکور تجربی جلد1 سری میکرو طلایی کتاب نظام قدیم متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 69,000
55,200
سفارش
B952 20191012140522509 کتاب ریاضیات کامل جامع کنکور تجربی جلد2 سری میکرو طلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 69,000
55,200
سفارش
B953 20191013121101558 کتاب زبان انگلیسی کامل جامع کنکور سری میکرو طلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی قابل استفاده برای نظام جدید-همراه با کتابچه رایگان واژگان کنکور تومان 129,000
103,200
سفارش
B954 20191013125444683 کتاب شیمی کامل جامع کنکور جلد2 سری میکروطلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 149,000
119,200
سفارش
B955 20191013131842641 کتاب عربی کامل جامع کنکور سری میکروطلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 129,000
103,200
سفارش
B956 20191013143124610 کتاب فیزیک کامل جامع کنکورتجربی جلد1 سری میکرو طلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 149,000
119,200
سفارش
B957 20191013151200696 کتاب فیزیک کامل جامع تجربی جلد2 سری میکرو طلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 89,000
71,200
سفارش
B958 20191013152257549 فیزیک کامل جامع کنکور ریاضی جلد2 سری میکرو طلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 59,000
47,200
سفارش
B959 20191013153315597 کتاب فیزیک کامل جامع کنکورتجربی جلد1 سری میکرو طلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 95,000
76,000
سفارش
B960 20191013154717730 کتاب متن و مکث زیست شناسی جامع کنکورتجربی سری میکروطلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 65,000
52,000
سفارش
B961 20191013160433820 کتاب هندسه کامل کنکورریاضی میکروطلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 115,000
92,000
سفارش
B1058 20191112133208662 آرایه ادبی جامع سری مینی میکرو طلایی-نظام جدید با تخفیف کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 39,000
31,200
سفارش
B1059 20191112133629833 آیات و نکات سری مینی میکرو طلایی کنکور انسانی -جدید کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم -مولف:محمدعلی عبادتی تومان 45,000
36,000
سفارش
B1060 20191112141005761 آیات و نکات جامع کنکوری سری مینی میکروطلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 35,000
28,000
سفارش
B1061 20191112142533548 تیپ بندی حسابان جامع کنکور سری مینی میکروطلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 90,000
72,000
سفارش
B1062 20191112143908575 منطق جامع کنکور انسانی مینی میکرو طلایی با تخفیف کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 25,000
20,000
سفارش
B1063 20191112144332661 تیپبندی ریاضی جامع کنکور ریاضی انسانی مینی میکرو طلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 59,000
47,200
سفارش
B1064 20191112145349597 تیپ بندی ریاضی جامع کنکور تجربی مینی میکرو طلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 105,000
84,000
سفارش
B1065 20191112145729624 کتاب زیست یازدهم سری مینی میکرو طلایی با تخفیف کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 60,000
48,000
سفارش
B1066 20191112153034774 تیپ بندی گسسته آمار و احتمال کنکور جامع مینی میکرو طلایی کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 90,000
72,000
سفارش
B1121 20191230123017691 انگلیسی دهم سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 10,000
8,000
سفارش
B1108 20191225142603801 فارسی دوازدهم سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 18,000
14,400
سفارش
B1106 20191222194205652 شیمی دوازدهم گاج سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 18,000
14,400
سفارش
B1107 20191223181547756 کتاب ریاضی دوازدهم تجربی سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 18,000
14,400
سفارش
B1109 20191225144147663 کتاب زیست دوازدهم سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 18,000
14,400
سفارش
B1110 20191225145820521 کتاب زبان انگلیسی دوازدهم سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 18,000
14,400
سفارش
B1111 20191225150713830 کتاب فیزیک دوازدهم تجربی سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 18,000
14,400
سفارش
B1112 20191225152659592 کتاب دین و زندگی دوازدهم سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 18,000
14,400
سفارش
B1113 20191225160557646 کتاب عربی دوازدهم گاج سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 18,000
14,400
سفارش
B1114 20191225162726652 کتاب سلامت و بهداشت سری 6420 دوازدهم کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 18,000
14,400
سفارش
B1115 20191225165002754 کتاب هویت اجتماعی دوازدهم سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 18,000
14,400
سفارش
B1117 20191229170009626 شیمی دهم سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 18,000
14,400
سفارش
B1118 20191229170907837 حسابان دوازدهم سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 18,000
14,400
سفارش
B1119 20191229171358627 کتاب ریاضی دهم گاج سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 18,000
14,400
سفارش
B1120 20191230115438529 زیست شناسی دهم سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 18,000
14,400
سفارش
B1122 20191231105050836 کتاب ریاضی یازدهم تجربی سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 10,000
8,000
سفارش
B1123 20191231111358770 کتاب فیزیک دوازدهم رشته ریاضی سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -نظام جدید تومان 10,000
8,000
سفارش
B1124 20191231112006779 کتاب ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی سری6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 18,000
14,400
سفارش
B1125 20191231114655753 کتاب هندسه دوازدهم سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 18,000
14,400
سفارش
B1126 20191231121040546 کتاب شیمی یازدهم سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 18,000
14,400
سفارش
B1127 20191231121630691 فیزیک یازدهم تجربی سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 10,000
8,000
سفارش
B1128 20191231122215712 عربی یازدهم سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 10,000
8,000
سفارش
B1129 20191231122503565 حسابان یازدهم ریاضی سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 10,000
8,000
سفارش
B1130 20200101110853625 زبان انگلیسی یازدهم سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 10,000
8,000
سفارش
B1131 20200101124526839 زمین شناسی یازدهم سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 10,000
8,000
سفارش
B1132 20200101125100656 دینی یازدهم سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 10,000
8,000
سفارش
B1133 20200102132002528 کتاب تاریخ معاصر ایران یازدهم سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 10,000
8,000
سفارش
B1134 20200102133048817 کتاب ریاضی وآمار یازدهم ریاضی فیزیک کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 10,000
8,000
سفارش
B1135 20200102134247517 کتاب عربی دهم سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 10,000
8,000
سفارش
B1136 20200102134609776 دین و زندگی دهم سری 6420 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 10,000
8,000
سفارش
B1157 20200108144209575 کتاب جامع کنکور عمومی سری دوردنیا در 4 ساعت جلد1 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 99,000
79,200
سفارش
B1158 20200108151145548 کتاب جامع کنکور عمومی سری دوردنیا در 4 ساعت جلد2 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 95,000
76,000
سفارش
B1159 20200108152118746 کتاب جامع کنکور تجربی سری دور دنیا در 4 ساعت جلد1 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 85,000
68,000
سفارش
B1160 20200108153115720 کتاب جامع کنکور ریاضی سری دورنیا در 4 ساعت جلد1 کتاب نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 69,000
55,200
سفارش

لیست محصولات شرکت گروه آموزشی سگال

گروه آموزشی سگال

کدمحصول نام محصول گروهنظام آموزشی مقطع تحصیلی دسته بندی محتویات قیمت
B849 20190606143533535 ادبیات جامع پایه(دهم ویازدهم) + تخفیف ویژه فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی ادبیات دهم و یازدهم نظام جدید به تدریس شاهین شاهین زاد-مدت زمان تقریبی: 20ساعت حل تمرین+30ساعت آموزش تومان 290,000
269,700
سفارش
B869 20190714172652526 هندسه سال دهم رشته ریاضی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -10ساعت حل تمرین+20ساعت آموزش تومان 360,000
334,800
سفارش
B1169 20200119172458721 جمع بندی زیست نظام جدید (پدرام فرهادیان) فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 550,000
522,500
سفارش
B850 20190711160747740 ادبیات دوازدهم نظام جدید شاهین شاهین زاد فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی قابل استفاده برای نظام جدید-رشته ریاضی تجربی عمومی انسانی تومان 310,000
288,300
سفارش
B851 20190711164920634 فیزیک دهم تجربی نوید شاهی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید-15ساعت حل تمرین+28ساعت آموزش تومان 410,000
381,300
سفارش
B1176 20200127161120802 پکیج جامع دین و زندگی استاد محمدکریمی و اکرمی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 570,000
513,000
سفارش
B856 20190713160850556 شیمی دهم تجربی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی قابل استفاده برای نظام جدید-15ساعت حل تمرین+20 ساعت آموزش تومان 350,000
325,500
سفارش
B863 20190713171428815 پکیج کامل دهم تجربی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -نظام جدید تومان 1,610,000
1,497,300
سفارش
B866 20190714153245682 ریاضی دهم تجربی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 410,000
381,300
سفارش
B867 20190714161057598 ریاضی سال دهم رشته ریاضی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 410,000
381,300
سفارش
B868 20190714163021819 شیمی دهم رشته ریاضی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی 3 فصل می باشد که در مجموع 20 ساعت تدریس- تومان 350,000
325,500
سفارش
B870 20190715113835619 فیزیک دهم رشته ریاضی نوید شاهی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید-شامل 5فصل و 35 ساعت تدریس مفید می باشد. تومان 350,000
325,500
سفارش
B871 20190715114445724 عربی سال دهم رشته ریاضی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -شامل 8 فصل و 10 ساعت تدریس تومان 200,000
186,000
سفارش
B872 20190715115919658 پکیج سال دهم رشته ریاضی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید-پکیج دروس دهم شامل درسهای:فیزیک_ریاضی_شیمی_هندسه_عربی می شود. تومان 1,567,500
1,457,775
سفارش
B873 20190715140921528 زیست شناسی سال یازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 410,000
381,300
سفارش
B874 20190715144311701 زیست شناسی سال دهم فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -شامل7فصل و 26 ساعت تدریس می باشد. تومان 410,000
381,300
سفارش
B875 20190715163031616 شیمی یازدهم احسان عزیز آبادی + تخفیف ویژه فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 410,000
381,300
سفارش
B876 20190715173346585 دین و زندگی سال دهم استاد اکرمی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 200,000
186,000
سفارش
B877 20190715181018825 دین و زندگی سال یازدهم استاد اکرمی DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 200,000
186,000
سفارش
B878 20190715181911746 هندسه سال یازدهم رشته ریاضی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 360,000
334,800
سفارش
B879 20190715182710571 فیزیک سال یازدهم مهدی یحیوی(ریاضی و تجربی) فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 410,000
381,300
سفارش
B880 20190715183121726 عربی سال یازدهم استاد مومن زاده فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 260,000
241,800
سفارش
B881 20190716121257538 حسابان یازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -32ساعت آموزشی + 15 ساعت حل تمرین داخل پکیج تدارک دیده شده است. تومان 360,000
334,800
سفارش
B882 20190716122928585 پکیج کامل یازدهم رشته ریاضی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -تخصصی و عمومی تومان 1,525,000
1,418,250
سفارش
B883 20190716123905671 پکیج کامل یازدهم رشته تجربی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 1,610,000
1,497,300
سفارش
B884 20190716130203677 ریاضی یازدهم رشته تجربی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -شامل 20 ساعت آموزش و 15 ساعت حل تمرین می باشد. تومان 410,000
381,300
سفارش
B1027 20191103152430656 فیزیک دوازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 560,000
520,800
سفارش
B885 20190716132952634 ریاضی دوازدهم تجربی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 560,000
520,800
سفارش
B886 20190717131107803 عربی سال دوازدهم فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی - تومان 250,000
232,500
سفارش
B887 20190717140155611 دین و زندگی دوازدهم کریمی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم عمومی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 310,000
288,300
سفارش
B888 20190717140830743 هندسه دوازدهم رشته ریاضی فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 300,000
279,000
سفارش
B889 20190718131334756 زیست دوازدهم فلش مموری نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی - تومان 600,000
558,000
سفارش
B1028 20191103155204698 شیمی سال دوازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی قابل استفاده برای نظام جدید- تومان 600,000
558,000
سفارش
B1029 20191103160104693 حسابان دوازدهم DVD نظام جدید متوسطه دوره دوم تخصصی -نظام جدید تومان 400,000
372,000
سفارش