شرحتعدادقیمت (تومان)

لیست قیمت محصولات

لیست محصولات شرکت پرواز کنکوریها

پرواز کنکوریها

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
D17420171128150905667قرابت معناییحنیف افخمی
ادبیات4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :4عمومی تومان 60,000
48,000
سفارش
D19320171130135937653شیمی 2مهدی صالحی راد
شیمی8 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 8تخصصی تومان 100,000
80,000
سفارش
D21220171203103135769زیست شناسی سال دومامید فراهانی
زیست8 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 16تخصصی تومان 95,000
76,000
سفارش
D17820171129133428691دین و زندگی دومخیرالله اسماعیلی
دین و زندگی7 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :7عمومی تومان 70,000
56,000
سفارش
D21720171203111236815زیست شناسی چهارم (بخش اول)امید فراهانی
زیست8 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 16تخصصی تومان 90,000
72,000
سفارش
D16120171127132848610زبان سوماحمد مرتاضی
زبان انگلیسی6 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :6عمومی تومان 65,000
52,000
سفارش
D19520171130141543711شیمی پیش 1مهدی صالحی راد
شیمی7 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :7تخصصی تومان 90,000
72,000
سفارش
D19620171130144650521جمع بندی شیمی سال چهارممهدی صالحی راد
شیمی6 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :6تخصصی تومان 65,000
52,000
سفارش
D16920171128112902641قرابت معنایی در یک روز (جمع بندی)علی احمدنیا
ادبیات4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 4عمومی تومان 50,000
40,000
سفارش
D15820171127130207768زبان پیشرفتهحمید خزائی
زبان انگلیسی9 دی وی دی-تعداد جلسات:9عمومی تومان 105,000
84,000
سفارش
D18120171129144237621دین و زندگی چهارممحمدرضا شیرازیان
دین و زندگی5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :5عمومی تومان 80,000
64,000
سفارش
D16520171128103140709زبان فارسی (بخش دوم)علی احمدنیا
ادبیات6 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 12عمومی تومان 65,000
52,000
سفارش
D19720171202132620778ریاضیات جامع (پایه و پیش 1)محسن خلیلی
ریاضی34 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :40تخصصی تومان 440,000
352,000
سفارش
D20520171202141840563مشتق 1آریان حیدری
ریاضی4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :4تخصصی تومان 60,000
48,000
سفارش
D21920171203113611650تحلیل و بررسی زیست شناسی کنکور 95امید فراهانی
زیست2 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 2تخصصی تومان 25,000
20,000
سفارش
D22020171203114655512زیست شناسی چهارم (جمع بندی)امید فراهانی
زیست8 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :8تخصصی تومان 90,000
72,000
سفارش
D17020171128142846803آرایه های ادبی کنکورحنیف افخمی
ادبیات3 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :3عمومی تومان 45,000
36,000
سفارش
D20720171202142753597مشتق 2(تجربی)آریان حیدری
ریاضی4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :4تخصصی تومان 55,000
44,000
سفارش
D18220171130100909526فیزیک برداربهروز نادری نژاد
فیزیک4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :4تخصصی تومان 40,000
32,000
سفارش
D21820171203112807735زیست شناسی چهارم( بخش دوم)امید فراهانی
زیست7 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 14تخصصی تومان 80,000
64,000
سفارش
D21320171203103742758زیست شناسی سال سومامید فراهانی
زیست12 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 14تخصصی تومان 120,000
96,000
سفارش
D17520171128164154643عربی جامع کنکورامیر هورفر
عربی18 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 18عمومی تومان 265,000
212,000
سفارش
D16420171128102407662زبان فارسی (بخش اول)علی احمدنیا
ادبیات6 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 12عمومی تومان 65,000
52,000
سفارش
D22820171203155438657جغرافیا چهارممهرداد امجدیان
جغرافیا5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :9تخصصی تومان 50,000
40,000
سفارش
D23420171203163910593ریاضی انسانی(جمع بندی و حل تست های کنکور)مرتضی محمدی نژاد
ریاضی8 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :8تخصصی تومان 100,000
80,000
سفارش
D21620171203110503640نکته و تست زیست شناسیامید فراهانی
زیست3 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :3تخصصی تومان 55,000
44,000
سفارش
D21420171203104137819ژنتیکامید فراهانی
زیست9 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :9تخصصی تومان 90,000
72,000
سفارش
D22920171203160219509ریاضی عمومی سال اولمرتضی محمدی نژاد
ریاضی6 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 10تخصصی تومان 55,000
44,000
سفارش
D15520171127124738839۵۵۰ واژه پرتکرار کنکورحمید خزائی
زبان انگلیسی7 دی وی دی-۱۴ جلسه آموزشیعمومی تومان 85,000
68,000
سفارش
D20220171202140444683تابع(ریاضی)آریان حیدری
ریاضی5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :5تخصصی تومان 65,000
52,000
سفارش
D17720171129125832574پکیج جامع عربی انسانی کنکورامیر هورفر
عربی21 دی وی دی-عمومی تومان 365,000
292,000
سفارش
D19420171130140910653شیمی 3مهدی صالحی راد
شیمی11 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :11تخصصی تومان 160,000
128,000
سفارش
D23220171203162740770ریاضی انسانی سال سوممرتضی محمدی نژاد
ریاضی5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :7تخصصی تومان 65,000
52,000
سفارش
D22120171203151315528منطق سوممحسن بهادر
فلسفه و منطق6 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 13تخصصی تومان 110,000
88,000
سفارش
D17620171128165117730عربی اختصاصی انسانیامیر هورفر
عربی3 دی وی دی-عمومی تومان 100,000
80,000
سفارش
D20820171202143652768همایش آمارآریان حیدری
ریاضی3 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :3تخصصی تومان 40,000
32,000
سفارش
D19120171130113721552فیزیک پیش 1 حرکت نوسانیبهروز نادری نژاد
فیزیک10 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 10تخصصی تومان 80,000
64,000
سفارش
D20420171202141347555دنباله های حسابی و هندسیآریان حیدری
ریاضی5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 5تخصصی تومان 65,000
52,000
سفارش
D19020171130112945578فیزیک پیش 1 دینامیکبهروز نادری نژاد
فیزیک17 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 17تخصصی تومان 130,000
104,000
سفارش
D18720171130105946609فیزیک سال سوم القای مغناطیسیبهروز نادری نژاد
فیزیک5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :5تخصصی تومان 50,000
40,000
سفارش
D18820171130111427719فیزیک پیش 1 حرکت شناسی(تجربی)بهروز نادری نژاد
فیزیک15 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 15تخصصی تومان 120,000
96,000
سفارش
D22320171203152425760فلسفه چهارممحسن بهادر
فلسفه و منطق9 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :9تخصصی تومان 115,000
92,000
سفارش
D22620171203154747737جغرافیا دوممهرداد امجدیان
جغرافیا4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :7تخصصی تومان 50,000
40,000
سفارش
D23320171203163423596ریاضی انسانی سال چهارممرتضی محمدی نژاد
ریاضی10 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 10تخصصی تومان 120,000
96,000
سفارش
D22220171203151934559فلسفه سوممحسن بهادر
فلسفه و منطق5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :8تخصصی تومان 75,000
60,000
سفارش
D20620171202142246730مشتق 2(ریاضی)آریان حیدری
ریاضی7 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :7تخصصی تومان 75,000
60,000
سفارش
D17320171128150247748جمع بندی ادبیاتحنیف افخمی
ادبیات7 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :16عمومی تومان 90,000
72,000
سفارش
D16020171127131302603زبان چهارم (بخش 2)احمد مرتاضی
زبان انگلیسی7 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :7عمومی تومان 70,000
56,000
سفارش
D22520171203153839703ادبیات اختصاصیابوالفضل قاضی
ادبیات11 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :11تخصصی تومان 130,000
104,000
سفارش
D15920171127130834746گرامر و تست کنکورحمید خزائی
زبان انگلیسی5 دی وی دی-تعداد جلسات:5عمومی تومان 60,000
48,000
سفارش
D16220171127134303570ریدینگ،کلوز تست و جمع بندی کنکوراحمد مرتاضی
زبان انگلیسی6 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :6عمومی تومان 65,000
52,000
سفارش
D15620171127125528570ریدینگ و کلوزتستحمید خزائی
زبان انگلیسی10 دی وی دی-تعداد جلسات:10عمومی تومان 110,000
88,000
سفارش
D20920171202144140784همایش جمع بندی 95آریان حیدری
ریاضی18 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 18تخصصی تومان 275,000سفارش
D21120171202145317711مثلثات (ریاضی)آریان حیدری
ریاضی11 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :11تخصصی تومان 165,000
132,000
سفارش
D19820171202133219816مشتق،کاربرد مشتق،مجانب و انتگرال پیش 2محسن خلیلی
ریاضی11 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :11تخصصی تومان 160,000
128,000
سفارش
D16720171128111152815قرابت معنایی (سال سوم)علی احمدنیا
ادبیات5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :5عمومی تومان 55,000
44,000
سفارش
D21020171202144705570مثلثات (تجربی)آریان حیدری
ریاضی10 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 10تخصصی تومان 155,000
124,000
سفارش
D18420171130102842785فیزیک سال سوم خازنبهروز نادری نژاد
فیزیک4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :4تخصصی تومان 30,000
24,000
سفارش
D15720171127125837789زبان چهارم (بخش اول)احمد مرتاضی
زبان انگلیسی7 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :7عمومی تومان 70,000
56,000
سفارش
D17120171128144034664زبان فارسیحنیف افخمی
ادبیات5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :5عمومی تومان 70,000
56,000
سفارش
D20320171202140854628لگاریتمآریان حیدری
ریاضی4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :4تخصصی تومان 50,000
40,000
سفارش
D19920171202133842654هندسه مختصاتی و منحنی های درجه 2محسن خلیلی
ریاضی7 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :7تخصصی تومان 120,000
96,000
سفارش
D20120171202135338586تابع (تجربی)آریان حیدری
ریاضی4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :4تخصصی تومان 55,000
44,000
سفارش
D23020171203160759799ریاضی آمار سال دوم انسانیمرتضی محمدی نژاد
ریاضی5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :5تخصصی تومان 55,000
44,000
سفارش
D22720171203155124635جغرافیا سوممهرداد امجدیان
جغرافیا4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :8تخصصی تومان 50,000
40,000
سفارش
D20020171202134502560دیفرانسیلمحسن خلیلی
ریاضی11 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :11تخصصی تومان 225,000
180,000
سفارش
D22420171203153020699اقتصادحسین خاکساری نوری
اقتصاد8 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :8تخصصی تومان 90,000
72,000
سفارش
D18520171130103937540فیزیک سال سوم الکتریسیته جاریبهروز نادری نژاد
فیزیک10 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 10تخصصی تومان 80,000
64,000
سفارش
D16820171128111725581قرابت معنایی (سال چهارم)علی احمدنیا
ادبیات9 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :9عمومی تومان 75,000
60,000
سفارش
D18020171129142136647دین و زندگی چهارمخیرالله اسماعیلی
دین و زندگی11 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :11عمومی تومان 105,000
84,000
سفارش
D16320171128101009785آرایه های ادبیعلی احمدنیا
ادبیات13 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 13عمومی تومان 105,000
84,000
سفارش
D16620171128104216562قرابت معنایی (سال دوم)علی احمدنیا
ادبیات5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :5عمومی تومان 55,000
44,000
سفارش
D21520171203104843641زیست شناسی گیاهیامید فراهانی
زیست4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :4تخصصی تومان 60,000
48,000
سفارش
D19220171130115236770فیزیک پیش 1 امواج مکانیکیبهروز نادری نژاد
فیزیک9 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :9تخصصی تومان 70,000
56,000
سفارش
D18320171130102244800فیزیک سال سوم الکتریسیته ساکنبهروز نادری نژاد
فیزیک7 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :7تخصصی تومان 60,000
48,000
سفارش
D17220171128145332540املا،لغت و تاریخ ادبیات کنکورحنیف افخمی
ادبیات2 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :2عمومی تومان 30,000
24,000
سفارش
D18620171130105029536فیزیک سال سوم مغناطیسبهروز نادری نژاد
فیزیک5 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :5تخصصی تومان 50,000
40,000
سفارش
D18920171130112244624فیزیک پیش 1 حرکت شناسی (ریاضی)بهروز نادری نژاد
فیزیک18 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 18تخصصی تومان 140,000
112,000
سفارش
D17920171129141005775دین و زندگی سومخیرالله اسماعیلی
دین و زندگی9 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :9عمومی تومان 90,000
72,000
سفارش

لیست محصولات شرکت مهر و ماه

مهر و ماه

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
B41420171225142400585کتاب لقمه ریاضیات تجربیرحیم قهرمان
ریاضی352 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B45120171228110659818کتاب موضوعی مفاهیم و قرابت‌های معنایی ادبیات کنکوررضا اسماعیلی
ادبیات404 صفحه-قطع چاپ : وزیریتخصصی تومان 16,000سفارش
B32420171217101540568کتاب معجزه‌‌ی زیست کنکور (پیش 1و2 + ژنتیک)یاسر آرامش اصل
زیست240 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 22,000سفارش
B33120171217114732529کتاب‌نامه‌ی زیست شناسی پیش‌دانشگاهیحامد اختیاری
محمد فرجی
زیست274 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 28,000سفارش
B34420171218123714746کتاب کار فیزیک 2 رشته تجربی پایه یازدهممصطفی کیانی
هدیه منوچهری
فیزیک192 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 18,000سفارش
B40620171225115948682کتاب لقمه دستگاه های بدن انسانامیر محمد عربی
زیست304 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B42820171226161927758کتاب لقمه تصاویر و مفاهیم شیمیمهدی صالحی راد
شیمی224 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B46620171230165230512کتاب آموزش و تست فیزیک 2 رشته تجربی پایه یازدهمنصرالله افاضل
مصطفی کیانی
کاظم اسکندری
فیزیک400 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 29,000سفارش
B40820171225132056580کتاب لقمه پیام آیات دین‌و‌زندگیهادی هاشمی
دین و زندگی296 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B46220171230151628836کتاب آموزش و تست حسابان 1 پایه یازدهمعباس اشرفی
حامد فرضعلی بیک
علیرضا نداف زاده
ریاضی464 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 32,000سفارش
B46120171230131348749کتاب آموزش و تست ریاضی 1 پایه دهممصطفی دیداری
عباس اشرفی
وهاب تقی زاده
ریاضی320 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 25,000سفارش
B34520171218124213588کتاب کار شیمی 1 پایه دهممحمد حسین انوشه
محمد جواد فولادی
شیمی208 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 20,000سفارش
B43220171226164612757کتاب لقمه زیست جانوریمحمد نوروزیان
زیست328 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B35320171219112407699پاسخ‌نامه کتاب آموزش و کار زیست 1 پایه دهمعباس راستی بروجنی
زیست96 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 8,000سفارش
B33920171218113325799کتاب کار ریاضی 2 تجربی پایه یازدهمپدرام نیکوکار
محسن شریفی
ریاضی187 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 17,000سفارش
B43120171226164012512کتاب لقمه واژگان عربی کنکورمهران ترکمان
عربی228 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B39620171224113921634کتاب جمع بندی دین و زندگیهادی هاشمی
دین و زندگی322 صفحه-قطع چاپ:رقعیعمومی تومان 14,000سفارش
B38720171223161906767کتاب جمع‌بندی ریاضیات‌پایه و دیفرانسیل و انتگرالمحمدرضا میرجلیلی
منصور سعیدی
ریاضی388 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 14,000سفارش
B39820171224122139618کتاب جمع بندی جغرافیاحامد نادریان
جغرافیا304 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 14,000سفارش
B41520171225142936538کتاب لقمه هندسه و گسستهرحیم قهرمان
ریاضی264 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B44420171227125142593کتاب لقمه ترجمه و تعریب و مفهوم عربی کنکورمهران ترکمان
عربی280 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,000سفارش
B30820171216115252797کتاب شیمی 2سعید مرادپور
شیمی392 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 18,000سفارش
B40220171224125313664کتاب لقمه آرایه های ادبی انسانیحمزه نصراللهی
ادبیات360 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B35520171219120556508پاسخ نامه کتاب آموزش و کار کنکور زیست شناسی پیش دانشگاهیعباس راستی بروجنی
علی حسینی دولابی
زیست128 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 10,000سفارش
B30520171216104644710کتاب زیست‌شناسی جامع کنکور جلد 2 (زیست پیش)حامد اختیاری
مجید نیک راد
محمد حمیدی
زیست488 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 29,500سفارش
B47120171231103839541کتاب آموزش و تست فارسی 1 پایه دهمشهریار قبادی
اسماعیل محمد زاده
ادبیات328 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 26,000سفارش
B43320171227110606654کتاب لقمه واژگان زبان انگلیسیحمید رضا نوربخش
زبان انگلیسی320 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B32320171217100529685کتاب معجزه‌ی زیست کنکور (پایه)یاسر آرامش اصل
رضا آرامش اصل
زیست336 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 30,000سفارش
B44720171228102730810کتاب تکنیک های مثلثات سریعمصطفی باقری
ریاضی160 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 7,500سفارش
B42520171226124622682کتاب لقمه علوم اجتماعیآزیتا بیدقی
جامعه شناسی320 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B32720171217104608726کتاب معجزه‌ی گسسته کنکور + جبر و احتمالمهدی امیریان
ریاضی216 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 18,000سفارش
B45320171228111806716کتاب موضوعی اسیدها و بازها + PH و مسائل آنمحمد حسین انوشه
شیمی252 صفحه-قطع چاپ : وزیریعمومی تومان 10,000سفارش
B42220171226122323529کتاب لقمه زبان فارسیحمزه نصراللهی
ادبیات336 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B34120171218114721705کتاب آموزش و کار فارسی 2 پایه یازدهمحسن معقول
اسماعیل مؤید ناصری
نرگس سیاه نوری
ادبیات159 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 16,000سفارش
B30220171216100954555کتاب آموزش جامع رياضيات گسسته و جبرواحتمالخسرو کاکسوندی
ریاضی360 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 15,000سفارش
B40520171225115530710کتاب لقمه 4030 درک متن زبان انگلیسیامید یعقوبی فرد
زبان انگلیسی352 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B36020171220122300579کتاب جمع‌بندی اقتصادمهران افشاری
حسین ابراهیم نژاد
اقتصاد392 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 14,000سفارش
B45220171228111219574کتاب موضوعی مثلثاتعلی بلقدر
ریاضی136 صفحه-قطع چاپ : وزیریعمومی تومان 7,000سفارش
B32220171216154009513کتاب عربی 3محمد اشرفی مهابادی
محمود اسماعیلی
عربی276 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 11,000سفارش
B10520171115212238604کتاب جمع‌ بندی شیمیسعید مرادپور
شیمی368 صفحه-ویرایش کنکور 95تخصصی تومان 14,000سفارش
B29020171214113904808کتاب زیست شناسی جامع جلد 1(زیست پایه)حامد اختیاری
مجید نیک راد
محمد حمیدی
زیست718 صفحه-نوع چاپ:دو رنگتخصصی تومان 35,000سفارش
B31320171216125235635کتاب شیمی 3محسن پور حسینی
شیمی440 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 38,000سفارش
B33420171217162425665کتاب نمودارنامه‌ی زیست شناسی و آزمایشگاه 2حامد اختیاری
زیست152 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 12,000سفارش
B28920171214112057649کتاب شیمی جامعمحمد حسین انوشه
شیمی740 صفحه-نوع چاپ :دو رنگتخصصی تومان 35,000سفارش
B46820171231100841683کتاب آموزش و تست فیزیک1 رشته ریاضی پایه دهمحمیدرضا عارف پور
نصرالله افاضل
اکبر کوهی فائق
سعید نصیری
فیزیک214 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 33,000سفارش
B42720171226125838839کتاب لقمه واژگان تکمیلی زبان کنکور 1201Wordsامید یعقوبی فرد
زبان انگلیسی320 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B39720171224115618748کتاب گنجینه فیزیکحامد نادریان
فیزیک376 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 14,000سفارش
B36520171220132449684کتاب جمع‌بندی ریاضیات گسسته و جبر و احتمالمحمدرضا میرجلیلی
منصور سعیدی
ریاضی184 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 8,000سفارش
B45420171228112353797کتاب موضوعی تصویرنامه‌ی زیست کنکورسجاد احمدی
زیست520 صفحه-قطع چاپ : وزیریتخصصی تومان 27,000سفارش
B40020171224123356560کتاب جمع بندی عربیهادی هاشمی
عربی304 صفحه-قطع چاپ:رقعیعمومی تومان 14,000سفارش
B33820171218112144834کتاب کار حسابان 1 پایه یازدهمحمیرا قادری
بابک محمودی
ریاضی176 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 16,000سفارش
B42920171226162530619کتاب لقمه فیزیک فرمول‌ها، تعاریف، آزمایش‌ها و تصاویرمحمد نصیری
فیزیک320 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B46920171231101355816کتاب آموزش و تست فیزیک 2 رشته ریاضی پایه یازدهمنصرالله افاضل
مصطفی کیانی
کاظم اسکندری
فیزیک424 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 33,000سفارش
B44920171228104202800کتاب تکنیک‌های جمع و تفریق سریعمصطفی باقری
ریاضی160 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 7,500سفارش
B44320171227124727762کتاب لقمه آرایه های ادبیحمزه نصراللهی
ادبیات336 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B44020171227122752744کتاب لقمه زیست ژنتیکمجید نیک راد
علی افشار راد
زیست256 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B33220171217115600578کتاب نمودارنامه زیست شناسی و آزمایشگاه1حامد اختیاری
زیست120 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 10,000سفارش
B33520171217162906607کتاب نمودارنامه‌ی زیست شناسی جامع کنکورحامد اختیاری
زیست500 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 30,000سفارش
B30720171216114717601کتاب 360 درجه‌ی شیمی 4محمد حسین انوشه
شیمی448 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 26,000سفارش
B34620171219095500566پاسخ‌نامه‌ی کتاب آموزش و کار زیست شناسی 1عباس راستی بروجنی
علی حسینی دولابی
زیست100 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 6,000
5,700
سفارش
B44820171228103251536کتاب تکنیک‌های تقسیم سریعمصطفی باقری
ریاضی160 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 7,500سفارش
B32120171216152547531کتاب زیست گیاهی به زبان آدمیزادصاعد نصیریان
زیست256 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 21,000سفارش
B42020171226115819741کتاب مسايل شیمی کنکور+شگرد های فوق سریع حل مسایلمحمد حسین انوشه
شیمی360 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B42620171226125222747کتاب لقمه عربی همراهمهران ترکمان
عربی288 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B41220171225135358572کتاب ریاضی پایه و دیفرانسیلرحیم قهرمان
ریاضی288 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B34320171218120807612کتاب کار فیزیک 1 پایه دهم | رشته تجربیابراهیم دانشمند مهربانی
نصرالله افاضل
فیزیک160 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 16,000سفارش
B36220171220130356666کتاب جمع‌بندی هندسه تحلیلی و جبر خطیمحمدرضا میرجلیلی
منصور سعیدی
ریاضی236 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 10,000سفارش
B43620171227114331564کتاب لقمه کانی ها و سنگ هاداوود دانشور
زمین شناسی272 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B28620171211135400689کتاب آموزش جامع حسابانمحمدرضا میرجلیلی
ریاضی525 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 22,000سفارش
B38520171223161305515کتاب جمع‌بندی ادبیات فارسیرضا اسماعیلی
ادبیات296 صفحه-قطع چاپ:رقعیعمومی تومان 14,000سفارش
B30420171216103906600کتاب بانک تست علوم اجتماعی جامع کنکورآزیتا بیدقی
جامعه شناسی292 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 19,000سفارش
B40920171225132740598کتاب لقمه مفهوم و قرابت معناییحمزه نصراللهی
ادبیات352 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B29420171214124050532کتاب بانک تست جغرافیای جامع کنکورمینا معبودی
جغرافیا416 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 23,000سفارش
B36320171220131357534کتاب جمع‌بندی هندسه پایهپویان طهرانیان
ریاضی192 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 8,000سفارش
B31720171216142430616کتاب 360 درجه‌ی فیزیک 3 (رشته ریاضی)مهرداد اصانلو
مهدی هاشمی
فیزیک504 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 27,000سفارش
B29320171214122257814کتاب دیفرانسیل و انتگرال و ریاضیات پایه جامعمیثم حمزه لویی
ریاضی720 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 36,000سفارش
B38820171223162542731کتاب جمع‌بندی آمار و مدلسازیمحمدرضا میرجلیلی
منصور سعیدی
ریاضی164 صفحه-قطع چاپ:رقعیعمومی تومان 7,000سفارش
B40320171224130149826کتاب لقمه واژگان زبان دهمزبان انگلیسی248 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B35120171219105005626کتاب کار زیست 1 پایه دهمعباس راستی بروجنی
زیست224 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 19,500سفارش
B40120171224124754748کتاب لقمه تاریخ ادبیات عمومی انسانیحمزه نصراللهی
ادبیات336 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B31920171216150204604کتاب 360 درجه‌ی فیزیک3 (رشته تجربی)مهدی هاشمی
مهرداد اصانلو
فیزیک412 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 22,000سفارش
B46420171230152609828کتاب آموزش و تست آمار و احتمال پایه یازدهممصطفی دیداری
ریاضی صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 32,000سفارش
B39020171223163952653کتاب جمع‌بندی عربی انسانیمهران ترکمان
عربی442 صفحه-قطع چاپ:رقعیعمومی تومان 12,000سفارش
B41920171226114125736کتاب لقمه باکتری ها ، ویروس ها ، آغازیان و قارچ هامحمد نوروزیان
زیست208 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B42120171226120759591کتاب لقمه ریاضی انسانیرامین اسلام
ریاضی304 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B29120171214114830613کتاب ریاضیات تجربی جامع کنکورمحمدرضا میرجلیلی
منصور سعیدی
ریاضی896 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 45,000سفارش
B32620171217103437628کتاب معجزه‌ی شیمی کنکورمحمد حسین انوشه
شیمی272 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 28,000سفارش
B35020171219104222664کتاب آموزش و کار شیمی 2 پایه یازدهممحمد حسین انوشه
محمد جواد فولادی
محمدرضا نصیری ایوانکی
محمدرضا پور جاوید
شیمی208 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 18,000سفارش
B43420171227113210687کتاب لقمه حفظیات شیمیمهدی صالحی راد
شیمی208 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B35420171219114059781آموزش و کار کنکور زیست شناسی پیش دانشگاهیعباس راستی بروجنی
زیست487 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 26,000سفارش
B29820171214133527826کتاب عربی جامع کنکور‌هادی هاشمی
حسین منصوری
عربی384 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 27,000سفارش
B34020171218113951773کتاب کار فیزیک 1 پایه دهم | رشته ریاضیابراهیم دانشمند مهربانی
نصرالله افاضل
فیزیک192 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 18,000سفارش
B31020171216120747622کتاب 360 درجه‌ی ادبیات سال سومعباس کریمی
ادبیات352 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 23,000سفارش
B31620171216135228745کتاب 360 درجه‌ی ادبیات سال چهارمعباس کریمی
ادبیات372 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 23,000سفارش
B32020171216151701599کتاب 360 درجه‌ی حسابانمحمدرضا میرجلیلی
میثم حمزه لویی
ریاضی436 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 23,000سفارش
B34720171219100222639کتاب آموزش و کار عربی 2 پایه یازدهمحسین منصوری
عربی144 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 15,000سفارش
B31820171216145317525کتاب 360 درجه‌ی عربی 2محمد نقده دوز تهرانی
بهمن دانشیان
عربی311 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 28,000سفارش
B31220171216124113689کتاب زیست‌شناسی و آزمایشگاه 2 به زبان کنکورصاعد نصیریان
زیست792 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 35,000سفارش
B28820171214110833513کتاب ادبیات جامعرضا اسماعیلی
ادبیات704 صفحه-نوع چاپ:دورنگعمومی تومان 36,000سفارش
B30620171216105402583کتاب بانك تست رياضيات گسسته، جبرواحتمال و هندسه تحليلیجواد ترکمن
ریاضی588 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 35,000سفارش
B29220171214121506671کتاب زبان انگلیسی جامعمعدن نژاد
بهاره اسمعیل آبادی
زبان انگلیسی512 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 32,000سفارش
B32920171217113827632کتاب‌نامه‌ی زیست‌شناسی و آزمایشگاه 2حامد اختیاری
عباس راستی بروجنی
زیست268 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 28,000سفارش
B34820171219101009730کتاب کار آمار و احتمال پایه یازدهممصطفی دیداری
ریاضی144 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 15,000سفارش
B39420171224112920564کتاب جمع‌بندی فلسفه و منطق کنکورفرحناز خان محمدی
فلسفه و منطق232 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 14,000سفارش
B30920171216115842717کتاب شیمی 4محسن پور حسینی
شیمی448 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 39,000سفارش
B37820171223154410562کتاب لغت‌نامه زیست کنکورحامد اختیاری
پیمان لایق آهنی
زیست251 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 11,000سفارش
B45920171230125747545کتاب موضوعی در اعماق متنحمید رضا نوربخش
زبان انگلیسی288 صفحه-قطع چاپ : وزیریعمومی تومان 11,000سفارش
B45020171228105302808کتاب تمرین محاسبات کنکورزمصطفی باقری
ریاضی320 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 16,000سفارش
B34220171218115445727کتاب آموزش و کار فیزیک 2 رشته ریاضی پایه یازدهممصطفی کیانی
هدیه منوچهری
فیزیک208 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 18,000سفارش
B30320171216103123750کتاب دین و زندگی جامع کنکورهادی هاشمی
حسن فیاض
دین و زندگی572 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 34,000سفارش
B41320171225135951552کتاب لقمه اقتصاد کنکورمیترا چینی ساز
اقتصاد336 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B29620171214131021843کتاب فيزيک جامع پايهمحمد نصیری
فیزیک608 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 36,000سفارش
B32820171217110346566کتاب معجزه هندسه تحلیلی کنکورمهدی امیریان
ریاضی184 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 18,000سفارش
B44520171228101932532کتاب تکنیک‌های جذر سریعمصطفی باقری
ریاضی144 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 7,500سفارش
B41820171226113132760کتاب لقمه زیست گیاهیمحمد حمیدی
زیست288 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B40720171225120602660کتاب تکنیک‌های محاسبات سریع ریاضی ویژه کنکورمصطفی باقری
ریاضی312 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B34920171219103527548کتاب آموزش و کار زیست 2 پایه یازدهمیاسر آرامش اصل
رضا آرامش اصل
محمد عیسایی
زیست256 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 24,000سفارش
B41620171225144120588کتاب لقمه واژه نامه عربی انسانیمهران ترکمان
عربی288 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B30020171216093337523کتاب زمین شناسی جامع کنکورروزبه اسحاقیان
زمین شناسی384 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 25,000سفارش
B33320171217122131583کتاب نمودارنامه‌ی زیست پیش دانشگاهی 1و2حامد اختیاری
زیست192 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 14,000سفارش
B35220171219105548569کتاب کار ریاضی 1 پایه دهممیثم حمزه لویی
حسین اسفینی
یوسف داستان
ریاضی176 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 14,000سفارش
B40420171225112821707فست بوک ریاضی دهمعباس اشرفی
سبحان سیف الهی راد
ریاضی256 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 8,500سفارش
B46720171231100224691کتاب آموزش و تست فیزیک 1 رشته تجربی پایه دهمحمیدرضا عارف پور
نصرالله افاضل
اکبر کوهی فائق
سعید نصیری
فیزیک352 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 28,000سفارش
B42320171226122931793کتاب لقمه حفظیات ادبیات اختصاصیحمزه نصراللهی
ادبیات352 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B31420171216132637724کتاب 360 درجه‌ی ریاضی3 (+آمار و مدلسازی )میثم حمزه لویی
ریاضی316 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 22,000سفارش
B45720171230124309568کتاب موضوعی ترجمه، تعریب و مفهوم عربی کنکورمهران ترکمان
عربی200 صفحه-قطع چاپ : وزیریعمومی تومان 10,000سفارش
B39320171223165726530کتاب جمع بندی تاریخماهان آشوری
تاریخ360 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 14,000سفارش
B32520171217102216528کتاب معجزه‌ی فیزیک کنکورمهدی پارنج
فیزیک304 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 19,000سفارش
B38320171223160616738کتاب جمع‌بندی رياضيات تجربیمحمدرضا میرجلیلی
منصور سعیدی
ریاضی352 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 14,000سفارش
B31520171216134643646کتاب 360 درجه‌ی شیمی 3محمد حسین انوشه
شیمی380 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 24,000سفارش
B39920171224122744626کتاب جمع بندی روانشناسیمهران افشاری
روان شناسی232 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 12,000سفارش
B45820171230124908806کتاب موضوعی مشتقرحیم قهرمان
ریاضی248 صفحه-قطع چاپ : وزیریتخصصی تومان 11,000سفارش
B38920171223163418782کتاب جمع‌بندی زمین شناسیروزبه اسحاقیان
داوود دانشور
زمین شناسی216 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 8,000سفارش
B41120171225134342794کتاب لقمه فلسفه و منطق سال سومهایده عبادی
فلسفه و منطق288 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B28720171211145926814کتاب هندسه جامعمحمدرضا میرجلیلی
منصور سعیدی
ریاضی676 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 29,500سفارش
B39520171224113444844جمع‌بندی علوم اجتماعیآزیتا بیدقی
علی نوری
جامعه شناسی280 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 12,000سفارش
B29520171214130116541کتاب فيزيک جامع سال چهارمحمیدرضا عارف پور
حامد نادریان
فیزیک520 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 34,000سفارش
B43820171227121222519کتاب لقمه تکنیک های برتر فیزیکحامد نادریان
فیزیک320 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B46020171230130404558کتاب موضوعی فرمول‌ها و ساختار‌ها در شیمیسعید مرادپور
شیمی128 صفحه-قطع چاپ : وزیریتخصصی تومان 7,000سفارش
B41020171225133752811هندبوک شیمی دهممحمد حسین انوشه
محمدرضا نصیری ایوانکی
شیمی216 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B31120171216121651553کتاب ژنتیک به زبان آدمیزادصاعد نصیریان
زیست384 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 26,000سفارش
B44620171228102325512کتاب تکنیک‌های ضرب سریعمصطفی باقری
ریاضی176 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 7,500سفارش
B36120171220125645584کتاب جمع‌بندی ادبیات اختصاصیجمال طباطبایی نژاد
ادبیات512 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 18,000سفارش
B43020171226163601667کتاب لقمه گرامرکاربردی زبان انگلیسیامید یعقوبی فرد
زبان انگلیسی304 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B29920171216092813543کتاب بانک تست عربی جامع کنکورمهران ترکمان
عربی528 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 34,000سفارش
B47020171231102624705کتاب آموزش و تست شیمی 2 پایه یازدهممحمد حسین انوشه
محمد جواد فولادی
محمدرضا نصیری ایوانکی
محمدرضا پور جاوید
شیمی480 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 36,000سفارش
B30120171216094517573کتاب روانشناسی جامع کنکورناهید دهقان
روان شناسی232 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 17,000سفارش
B42420171226123600831کتاب لقمه فلسفه سال چهارمهایده عبادی
فلسفه و منطق256 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B33720171218111439600کتاب کار عربی 1 پایه دهمحسین منصوری
عربی144 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 15,000سفارش
B44220171227123808615کتاب لقمه روانشناسی کنکورناهید دهقان
روان شناسی232 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B72820180303154654537گام به گام دروس دهم رشته علوم انسانیجمعی از مولفان
768 صفحه-راهنمای کامل دروس دهم رشته علوم انسانی - گام به گام دوم متوسطهتخصصی تومان 26,000سفارش
B38020171223155137644کتاب جمع‌بندی زبان انگليسیامید یعقوبی فرد
زبان انگلیسی332 صفحه-قطع چاپ:رقعیعمومی تومان 14,000سفارش
B29720171214131915584کتاب بانک تست اقتصاد جامع کنکورفخری امام جمعه ای
میترا چینی ساز
اقتصاد256 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 19,000سفارش
B46520171230153242613کتاب آموزش و تست فارسی 2 پایه یازدهمشهریار قبادی
اسماعیل محمد زاده
سعید عنبرستانی
مرتضی کلاشلو
ادبیات344 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 28,000سفارش
B36420171220131932653کتاب جمع‌بندی ریاضی انسانیحسین ابراهیم نژاد
ریاضی364 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 12,000سفارش
B41720171225145034741کتاب لقمه قید نامه زیست شناسیمهدی استاد
زیست304 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B45620171230123840760کتاب موضوعی استوکیومتری و سایر مسائل شیمیسعید مرادپور
شیمی256 صفحه-قطع چاپ : وزیریتخصصی تومان 10,000سفارش
B43920171227121851539کتاب لقمه لغت و املا ادبیاتعلیرضا زر باف اصل
ادبیات344 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B33020171217114245596کتاب‌نامه‌ی زیست‌شناسی و آزمایشگاه 1حامد اختیاری
سپند تکاپوی
زیست260 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 28,000سفارش
B43520171227113801657کتاب لقمه لغت و املا ادبیات انسانیعلیرضا زر باف اصل
ادبیات352 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B43720171227120837599کتاب لقمه واژگان زبان کنکور 1200wordsامید یعقوبی فرد
زبان انگلیسی328 صفحه-قطع چاپ: جیبیعمومی تومان 8,500سفارش
B45520171230123431833کتاب موضوعی تجزیه، ترکیب و اعراب‌گذاری عربی کنکورمهران ترکمان
عربی176 صفحه-قطع چاپ : وزیریعمومی تومان 10,000سفارش
B39220171223165103626کتاب جمع بندی زیستحامد اختیاری
حمیدرضا جعفری
زیست352 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 15,000سفارش
B44120171227123220662کتاب لقمه عربی همراه انسانیمهران ترکمان
عربی272 صفحه-قطع چاپ: جیبیتخصصی تومان 8,500سفارش
B33620171218101409605پاسخ‌نامه کتاب آموزش و کار زیست 2 پایه یازدهمفاطمه کلانتری
پروانه پاسالار
زیست88 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 8,000سفارش

لیست محصولات شرکت ونوس

ونوس

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
D37320171223151315773ریاضی آنالیز ترکیبی(مهندس دادبام)مجتبی دادبام
ریاضی4 دی وی دی-تخصصی تومان 50,000سفارش
D73920180314131734631هندسه سال دهم (استاد بنی هاشمی)سعید بنی هاشمی
ریاضی15 دی وی دی-جدید چاپ 1396تخصصی تومان 200,000
160,000
سفارش
D68820180206140407814احتمال (بسته ۳)امیر حسین نصیری
ریاضی4 دی وی دی-تخصصی تومان 50,000سفارش
D1520171013190927693فیزیک سال دوممهدی یحیوی
فیزیک6 دی وی دی-عمومی تومان 150,000
127,500
سفارش
D73520180306110540745ریاضی پایه دهم استاد مهربانمحمد مهربان
ریاضی23 دی وی دی-نظام جدید (دهم )تخصصی تومان 300,000سفارش
D36820171223121521667کلینیک ریاضی پزشکی (انتگرال)مجتبی دادبام
ریاضی9 دی وی دی-تخصصی تومان 100,000سفارش
D38620171223161546562کلینیک ریاضی پزشکی (تصاعد هندسی)مجتبی دادبام
ریاضی3 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 40,000سفارش
D68720180206135135644دنباله ( بسته ۲ )امیر حسین نصیری
ریاضی4 دی وی دی-تخصصی تومان 50,000سفارش
D72220180224154740571جمع بندی زبان و ادبیات فارسی دکتر سبحانیاحمد سبحانی
ادبیات6 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 100,000سفارش
D2220171013200807766یک دو سه رتبه برتر (مدیریت زمان و غلبه بر تنبلی)شهاب اناری
زبان انگلیسی5 دی وی دی-عمومی تومان 100,000سفارش
D74120180317121259645زیست شناسی سال دهم (دکتر محمدرضا نیکجو)دکتر محمد رضا نیکجو
زیست21 دی وی دی-پایه دهم (نظام جدید)تخصصی تومان 250,000
200,000
سفارش
D74320180317131332618عربی پایه دهم دکتر مصطفی آزاده (نظام جدید)مصطفی آزاده
عربی15 دی وی دی-نظام جدید ( پایه دهم )عمومی تومان 200,000
170,000
سفارش
D2620171013202211700دین و زندگی چهارم دبیرستانهادی سرکشیک زاده
دین و زندگی2 دی وی دی-عمومی تومان 50,000سفارش
D36720171223120650525کلینیک ریاضی پزشکی (کاربرد مشتق)مجتبی دادبام
ریاضی8 دی وی دی-تخصصی تومان 90,000سفارش
D69120180206143439640ریاضی سوم دبیرستان رشته تجربیامیر حسین نصیری
ریاضی6 دی وی دی-تخصصی تومان 80,000سفارش
D3720171014135953737زیست شناسی ۱۰ آزمونمهدی آرام فر
زیست7 دی وی دی-تخصصی تومان 150,000
127,500
سفارش
D3320171014132031599زیست شناسی دوم دبیرستانمهدی آرام فر
زیست11 دی وی دی-تخصصی تومان 240,000
204,000
سفارش
D37120171223133932570جمع بندی ریاضیات گسسته (نظریه اعداد)مجتبی دادبام
ریاضی6 دی وی دی-تخصصی تومان 60,000سفارش
D2820171013202824726دین و زندگی کنکور – نکته و تستهادی سرکشیک زاده
دین و زندگی5 دی وی دی-عمومی تومان 100,000سفارش
D69520180206152418513آشتی با ریاضیامیر حسین نصیری
ریاضی7 دی وی دی-تخصصی تومان 100,000سفارش
D37720171223153930516ریاضی تابع درجه ۲ معادله درجه ۲ کنکورمجتبی دادبام
ریاضی6 دی وی دی-سبک تدریس: تستی ویژه کنکور سراسری و معدلسازیتخصصی تومان 80,000سفارش
D2420171013201647811دین و زندگی سوم دبیرستانهادی سرکشیک زاده
دین و زندگی6 دی وی دی-عمومی تومان 100,000سفارش
D63020180121145521835معجزه تست زنی عربی کنکورمصطفی آزاده
عربی6 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 100,000سفارش
D420171010150457686عربی جمع بندی (نکته و تست)مصطفی آزاده
عربی12 دی وی دی-عمومی تومان 120,000سفارش
D6020171025152815710کنکوراکتیو(‌ آموزش جامع تابع )محمد مهربان
ریاضی14 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 100,000سفارش
D2920171013203035528دین و زندگی دهمهادی سرکشیک زاده
دین و زندگی4 دی وی دی-عمومی تومان 70,000سفارش
D620171010152304620عربی کنکور ( درک مطلب ۱)مصطفی آزاده
عربی5 دی وی دی-عمومی تومان 60,000سفارش
D2520171013201824579دین و زندگی دوم دبیرستانهادی سرکشیک زاده
دین و زندگی6 دی وی دی-عمومی تومان 100,000سفارش
D720171010153428560عربی جامع کنکورمصطفی آزاده
عربی23 دی وی دی-+ به همراه کتاب تست زنی نوشته دکتر آزادهعمومی تومان 300,000
255,000
سفارش
D1920171013195510615گرامر جامع زبان انگلیسیشهاب اناری
زبان انگلیسی7 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیعمومی تومان 110,000سفارش
D38420171223160659830ریاضی دنباله و تصاعدمجتبی دادبام
ریاضی5 دی وی دی-تخصصی تومان 75,000سفارش
D520171010151507644عربی کنکور ( منصوبات)مصطفی آزاده
عربی5 دی وی دی-پوشش ۷۵% از کتاب عربی سوم دبیرستانعمومی تومان 60,000سفارش
D69320180206150913517توابع درجه ۲ ( بسته ۴)امیر حسین نصیری
ریاضی5 دی وی دی-تخصصی تومان 60,000سفارش
D37620171223153319660ریاضی تابعمجتبی دادبام
ریاضی7 دی وی دی-تخصصی تومان 90,000سفارش
D37420171223151846755ریاضی قدر مطلقمجتبی دادبام
ریاضی5 دی وی دی-تخصصی تومان 60,000سفارش
D4720171016124411516شیمی سال سوم دبیرستان ( ویژه حل مسئله )محمود رادمان مهر
شیمی6 دی وی دی-به همراه سوالات کنکور تا سال ۹۵تخصصی تومان 100,000سفارش
D73420180306101016791ریاضی پایه یازدهم استاد مهربان - بسته generalمحمد مهربان
ریاضی27 دی وی دی-به همراه جزوه اختصاصیتخصصی تومان 350,000سفارش
D4620171016123308706شیمی ارتقا معدل سال دوممحمود رادمان مهر
شیمی13 دی وی دی-تخصصی تومان 110,000سفارش
D4920171016125002690شیمی جمع بندی سال دوممحمود رادمان مهر
شیمی10 دی وی دی-تخصصی تومان 120,000
96,000
سفارش
D1320171013190105539فیزیک جمع بندی کنکورمهدی یحیوی
فیزیک19 دی وی دی-رشته «مقطع» : ویژه کنکور سراسریعمومی تومان 300,000
255,000
سفارش
D38220171223160346741آموزش جامع آنالیز ترکیبیمجتبی دادبام
ریاضی13 دی وی دی-تخصصی تومان 180,000
153,000
سفارش
D72020180221150654826زبان فارسی کنکور ونوساحمد سبحانی
ادبیات9 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 120,000سفارش
D1120171013185233732فیزیک حرکت شناسیمهدی یحیوی
فیزیک16 دی وی دی-رشته «مقطع» : ویژه پیش دانشگاهی و کنکورعمومی تومان 210,000
178,500
سفارش
D2320171013201135839یک دو سه رتبه برتر (خودباوری ، اراده ، انگیزه)شهاب اناری
زبان انگلیسی6 دی وی دی-عمومی تومان 100,000سفارش
D2720171013202514630دین و زندگی ( ابیات و اشعار)هادی سرکشیک زاده
دین و زندگی2 دی وی دی-عمومی تومان 50,000سفارش
D74020180317111700699شیمی پایه دهم استاد رادمان مهرمحمود رادمان مهر
شیمی24 دی وی دی-پایه دهم (نظام جدید)تخصصی تومان 300,000
240,000
سفارش
D320171010143647530عربی تخصصی انسانیمصطفی آزاده
عربی22 دی وی دی-مشتمل بر ۵۰۰۰ نکته مفید و ۴۰۰ آزمون مختلفتخصصی تومان 160,000
128,000
سفارش
D4220171016120522601شیمی چهارم ۱محمود رادمان مهر
شیمی19 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 150,000
127,500
سفارش
D73720180314115033669ریاضی پایه دهم انسانی ونوسامیر حسین نصیری
ریاضی15 دی وی دی-مناسب برای پایه دهمتخصصی تومان 200,000
170,000
سفارش
D4020171016115627729شیمی چهارم ۲محمود رادمان مهر
شیمی14 دی وی دی-تخصصی تومان 120,000
102,000
سفارش
D37920171223154815717ریاضی احتمال جامع کنکورمجتبی دادبام
ریاضی17 دی وی دی-تخصصی تومان 180,000
153,000
سفارش
D3220171014131758725زیست شناسی سوم دبیرستانمهدی آرام فر
زیست5 دی وی دی-تخصصی تومان 120,000
96,000
سفارش
D1620171013193639791فیزیک نوین (فیزیک هسته ای و اتمی)مهدی یحیوی
فیزیک9 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیعمومی تومان 150,000
127,500
سفارش
D5120171025115107776دیفرانسیل حد و پیوستگی و مجانبمحمد مهربان
ریاضی25 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلی (93 صفحه)تخصصی تومان 240,000
204,000
سفارش
D69020180206142238538آمار و مدل سازی تشریحیامیر حسین نصیری
ریاضی5 دی وی دی-تخصصی تومان 60,000سفارش
D2020171013195939722درک مطلب زبان انگلیسیشهاب اناری
زبان انگلیسی3 دی وی دی-عمومی تومان 85,000سفارش
D920171013184437745فیزیک الکتریسیته ساکن و جاری سوم دبیرستانمهدی یحیوی
فیزیک15 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیعمومی تومان 180,000
153,000
سفارش
D37020171223133046543جمع بندی ریاضیات گسسته (ترکیبیات و احتمال)مجتبی دادبام
ریاضی6 دی وی دی-تخصصی تومان 80,000سفارش
D3520171014132623611جمع بندی زیست شناسیمهدی آرام فر
زیست11 دی وی دی-تخصصی تومان 150,000
127,500
سفارش
D3820171016114921731شیمی سال سوم دبیرستانمحمود رادمان مهر
شیمی19 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 200,000
170,000
سفارش
D4120171016120112611جمع بندی شیمی کنکورمحمود رادمان مهر
شیمی13 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 120,000
96,000
سفارش
D6120171025153425713کنکوراکتیو(‌دنباله ،حد،پیوستگی،مجانب)محمد مهربان
ریاضی7 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 100,000سفارش
D5620171025130546615ریاضی کاربرد مشتقمحمد مهربان
ریاضی14 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 200,000
170,000
سفارش
D69420180206151425708آنالیز ترکیبی ( بسته ۵ )امیر حسین نصیری
ریاضی4 دی وی دی-تخصصی تومان 50,000سفارش
D1820171013195108704زبان انگلیسی جامع کنکورشهاب اناری
زبان انگلیسی13 دی وی دی-عمومی تومان 300,000
255,000
سفارش
D3920171016115249548شیمی سال دوم دبیرستانمحمود رادمان مهر
شیمی22 دی وی دی-تخصصی تومان 200,000
170,000
سفارش
D1720171013194115753کنکور اکتیو فیزیکمهدی یحیوی
فیزیک9 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیعمومی تومان 150,000
127,500
سفارش
D5420171025123923611ریاضی دنباله و ترکیباتمحمد مهربان
ریاضی7 دی وی دی-از این بسته آموزشی، دانش آموزان رشته تجربی نیز می توانند استفاده کنندتخصصی تومان 100,000سفارش
D820171013183840515فیزیک سال اول فصل ۴ و ۵مهدی یحیوی
فیزیک6 دی وی دی-رشته «مقطع» : علوم ریاضی « سال اول دبیرستان و کنکور » ، علوم تجربی « سال اول دبیرستان و کنکور »عمومی تومان 60,000سفارش
D4320171016121540696هنر تست زنی شیمی دوم دبیرستانمحمود رادمان مهر
شیمی4 دی وی دی-تخصصی تومان 60,000سفارش
D4820171016124734539شیمی سال سوم بخش۳ (حل مسائل۲)محمود رادمان مهر
شیمی6 دی وی دی-تخصصی تومان 100,000سفارش
D69220180206143936650حسابانامیر حسین نصیری
ریاضی6 دی وی دی-تخصصی تومان 80,000سفارش
D5520171025130023837ریاضی مشتقمحمد مهربان
ریاضی16 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 220,000
187,000
سفارش
D69620180206153306743بسته میکسامیر حسین نصیری
ریاضی13 دی وی دی-تخصصی تومان 150,000
127,500
سفارش
D1220171013185616570فیزیک نوسانمهدی یحیوی
فیزیک6 دی وی دی-رشته «مقطع» : ویژه پیش دانشگاهی و کنکورتخصصی تومان 60,000سفارش
D68620180206134517594توابع و لگاریتم ( بسته ۱)امیر حسین نصیری
ریاضی5 دی وی دی-مخصوص داوطلبان کنکور رشته ی انسانیتخصصی تومان 60,000سفارش
D220171009133236532ترجمه عربی رنگیمصطفی آزاده
عربی16 دی وی دی-عمومی تومان 200,000
168,000
سفارش
D36620171223114034519کلینیک ریاضی پزشکی مشتقمجتبی دادبام
ریاضی12 دی وی دی-تخصصی تومان 150,000
127,500
سفارش
D5920171025151840818جمع بندی دیفرانسیل و ریاضی پایهمحمد مهربان
ریاضی22 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 420,000
357,000
سفارش
D73820180314122255697ریاضی پایه یازدهم انسانی ونوسامیر حسین نصیری
ریاضی6 دی وی دی-ویرایش و چاپ 1396تخصصی تومان 100,000
95,000
سفارش
D38120171223155350779نظریه اعدادمجتبی دادبام
ریاضی22 دی وی دی-تخصصی تومان 150,000
127,500
سفارش
D72120180224154154768تاریخ ادبیات کنکور (استاد نیکخو)رامین نیکخو
ادبیات4 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 60,000سفارش
D60520180118120942714مرفوعات و مجروراتمصطفی آزاده
عربی8 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 100,000سفارش
D1020171013184834803فیزیک مغناطیس و القامهدی یحیوی
فیزیک6 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیعمومی تومان 70,000سفارش
D74220180317124837770دین و زندگی پایه دهم استاد سرکشیک زادههادی سرکشیک زاده
دین و زندگی4 دی وی دی-نظام جدید (پایه دهم )عمومی تومان 70,000
63,000
سفارش
D1420171013190458780فیزیک دینامیکمهدی یحیوی
فیزیک13 دی وی دی-رشته «مقطع» : ویژه پیش دانشگاهی و کنکورعمومی تومان 160,000
136,000
سفارش
D3120171014131213740ژنتیکمهدی آرام فر
زیست7 دی وی دی-تخصصی تومان 110,000سفارش
D37220171223150834692جمع بندی ریاضیات گسسته(ترکیبیات و احتمال)مجتبی دادبام
ریاضی6 دی وی دی-تخصصی تومان 80,000سفارش
D4520171016122957670شیمی ارتقا معدل سال سوممحمود رادمان مهر
شیمی15 دی وی دی-تخصصی تومان 150,000
127,500
سفارش
D5320171025122646677ریاضی مثلثاتمحمد مهربان
ریاضی8 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 120,000سفارش
D37520171223152511692ریاضی جزء صحیحمجتبی دادبام
ریاضی3 دی وی دی-تخصصی تومان 40,000سفارش
D5220171025121158720دیفرانسیل دستگاه اعدادمحمد مهربان
ریاضی6 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 80,000سفارش
D73620180308111824575فیزیک دهم ( استاد یحیوی )مهدی یحیوی
فیزیک22 دی وی دی-ویژه پایه دهم ( نظام جدید )تخصصی تومان 300,000سفارش
D68920180206141754621آمار و مدل سازی تستیامیر حسین نصیری
ریاضی6 دی وی دی-تخصصی تومان 60,000سفارش
D3020171014114408791زیست گیاهی تستیمهدی آرام فر
زیست6 دی وی دی-تخصصی تومان 80,000سفارش
D5820171025151251518ریاضی پایه کولاکمحمد مهربان
ریاضی14 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 180,000سفارش
D36920171223122016728کلینیک ریاضی پزشکی (حد و پیوستگی)مجتبی دادبام
ریاضی12 دی وی دی-تخصصی تومان 150,000
120,000
سفارش
D2120171013200211685جمع بندی زبان انگلیسیشهاب اناری
زبان انگلیسی6 دی وی دی-عمومی تومان 200,000
170,000
سفارش
D5020171022110336528فیزیک پیش ۲ موج صوت امواجمهدی یحیوی
فیزیک15 دی وی دی-+ به همراه 2 جزوه تکمیلیتخصصی تومان 200,000
160,000
سفارش
D5720171025145425590ریاضی انتگرالمحمد مهربان
ریاضی7 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 120,000سفارش
D3620171014135639763زیست شناسی پیش ۱مهدی آرام فر
زیست11 دی وی دی-تخصصی تومان 180,000
153,000
سفارش
D72320180224155541665آرایه های ادبی کنکور (دکتر سبحانی)احمد سبحانی
ادبیات4 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 60,000سفارش
D3420171014132344523زیست شناسی پیش ۲مهدی آرام فر
زیست9 دی وی دی-تخصصی تومان 120,000
96,000
سفارش
D4420171016122002720هنر تست زنی شیمی سوم دبیرستانمحمود رادمان مهر
شیمی4 دی وی دی-تخصصی تومان 60,000سفارش

لیست محصولات شرکت کاگو

کاگو

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
B73120180303160334523گام به گام دروس طلایی دهم ریاضی تجربیجمعی از مولفان
1186 صفحه-قطع کتاب : وزیریتخصصی تومان 35,000سفارش
B73320180303161303707گام به گام دروس طلایی دوازدهم انسانیجمعی از مولفان
727 صفحه-دروس : انگلیسی، تاریخ شناسی، دین و زندگی، ریاضی پایه، ادبیات فارسی، علوم اجتماعی، زبان و ادبیات فارسی، جغرافیا، عربی، فلسفهتخصصی تومان 24,000سفارش
B73220180303160919618گام به گام دروس طلایی دوازدهم تجربی کاگوجمعی از مولفان
1010 صفحه-راهنمای دروس طلایی دوازدهم تجربیتخصصی تومان 24,000سفارش

لیست محصولات شرکت مبتکران

مبتکران

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
B58920180114110324525کتاب فیزیک (1) پایه‌ی دهم رشته ریاضی فیزیکفرید شهریاری
فیزیک- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکورتخصصی تومان 38,700سفارش
B57820180113134436798کتاب آموزش و آزمون فیزیک دهم رشادت (یاقوت) رشته تجربیزهرا ابوطالبی
محمد گلزاری
امیر برزوئی
فیزیک- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته علوم تجربیتخصصی تومان 23,400سفارش
B58420180114101202721کتاب بانک سوال هندسه دهم از مجموعه مرشد (پایا)حمیدرضا بیات
مرتضی خمامی ابدی
کیان کریمی خراسانی
ریاضی- صفحه-تخصصی تومان 23,850سفارش
B58320180114100855551کتاب المپیاد ریاضیحمید رضا ملکی
حمید رضا معصومی
ریاضی- صفحه-تخصصی تومان 18,000سفارش
B58520180114102055705کتاب هندسه 10 اُم شهابحمیدرضا بیات
مرتضی خمامی ابدی
کیان کریمی خراسانی
ریاضی- صفحه-تخصصی تومان 22,500سفارش
B61720180120145504510کتاب بانک سوال انگلیسی دهم کندو (مرشد)مریم قانع
زبان انگلیسی- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 30,600سفارش
B57520180113131732791کتاب ریاضیات دهمحسین انصاری
ریاضی- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 18,000سفارش
B56620180110115650582کتاب آینه ی تمام نمای ادبیات فارسی سال دومعلی سلطانی گردفرامرزی
ادبیات صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 13,500سفارش
B58620180114104240515کتاب هندسه دهم یگانه(ازمجموعه رشادت)علی صادقی
ریاضی- صفحه-تخصصی تومان 23,850سفارش
B57220180110124138764کتاب آموزش مفهومی ریاضیات 1 (سال دهم)محمود نصیری
ریاضی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 27,900سفارش
B62520180121131844734کتاب اقتصاد دهم پایش (مرشد) رشته علوم انسانی و معارف اسلامینسرین جعفری
اقتصاد- صفحه-مناسب برای پایه دهمتخصصی تومان 22,500سفارش
B55820180109125309708کتاب آموزش شیمی (2)بهمن بازرگانی
شیمی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 32,400سفارش
B59120180114111216712کتاب فیزیک 1 دهم (دوره دوم متوسطه) رشته ریاضیغلامعلی محمود زاده
فیزیک- صفحه-تخصصی تومان 20,700سفارش
B57420180113125955717کتاب ریاضی دهم یکتا (از مجموعه مرشد)سعید بیاتی
ریاضی- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته علوم تجربیتخصصی تومان 30,150سفارش
B56420180110113447567کتاب برنامه ریزی هفته به هفته دوره دوم متوسطهمیر حمید خاتمی
مهناز عزیزی
برنامه ریزی و مشاوره صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 16,200سفارش
B61820180121123523574کتاب آموزش و آزمون ریاضی و آمار (1) دهممرضیه لطفی
ریاضی- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته انسانیتخصصی تومان 30,600سفارش
B58120180113135934622کتاب فیزیک 10اُم شهاب رشته علوم تجربیابراهیم دانشمند مهربانی
هدیه منوچهری
محمد گلزاری
پریسا حاجی سید جوادی
فیزیک- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته علوم تجربیتخصصی تومان 30,000سفارش
B60820180120133755813کتاب فارسی دهم (کلیه رشته‌ها)حمید طالب تبار
ادبیات- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 34,200سفارش
B57120180110123651838کتاب بانک سوال ریاضی دهم از مجموعه مرشد (پایا)حمیدرضا بیات
سعید بیاتی
مرتضی خمامی ابدی
کیان کریمی خراسانی
ریاضی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 33,300سفارش
B59720180114124436778کتاب فارسی دهم غزال (ازمجموعه رشادت)حسین حسینی بیدختی
ادبیات- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 28,800سفارش
B62020180121125145765کتاب آموزش و آزمون تاریخ 1 ایران و جهان باستان دهمبهروز یحیی
اعظم محمدی
تاریخ- صفحه-تخصصی تومان 14,850سفارش
B62720180121133403614کتاب عربی دهم زیتون (رشادت) رشته ادبیات وعلوم انسانیمهدی وحدانی
عربی- صفحه-مناسب برای پایه دهمتخصصی تومان 24,750سفارش
B62820180121133742514کتاب اقتصاد دهم آیش (رشادت) رشته‌های علوم انسانی و معارف اسلامینسرین جعفری
الهام میرزایی
اقتصاد- صفحه-مناسب برای پایه دهمتخصصی تومان 11,700سفارش
B57920180113134845694کتاب فیزیک (1) پایه‌ی دهم رشته علوم تجربیفرید شهریاری
فیزیک- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته علوم تجربیتخصصی تومان 35,100سفارش
B55420180109114112601کتاب شیمی 2 تکمیلیبهمن بازرگانی
شیمی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 21,600سفارش
B56820180110120932755دفتر برنامه ریزی هفت رنگکیومرث اقبال
برنامه ریزی و مشاوره صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 54,000سفارش
B62620180121132230593کتاب تاریخ دهم ایران و جهان باستان آیش (رشادت) رشته علوم انسانیاعظم محمدی
تاریخ- صفحه-مناسب برای پایه دهمتخصصی تومان 12,600سفارش
B55520180109120020561کتاب پرسش های چهارگزینه ای شیمی 2 (واجب)بهمن بازرگانی
شیمی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 39,600سفارش
B55720180109123502548کتاب آزمایش های شیمی دبیرستانی به روش نیمه میکرومهین جبل عامل
افسر علیزاده عظیمی
شیمی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 9,900سفارش
B56220180109135050578کتاب ریاضیات 2 (سال دوم دبیرستان)رحیم قهرمان
ریاضی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 18,900سفارش
B59420180114113804718کتاب شیمی دهم رشته‌های علوم تجربی و ریاضی فیزیکحسام امینی
شیمی- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 13,500سفارش
B58020180113135404804کتاب بانک سوال فیزیک دهم از مجموعه مرشد (کیمیا) رشته علوم تجربیحسین ایروانی
فیزیک- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته علوم تجربیتخصصی تومان 34,200سفارش
B59020180114110842784کتاب آموزش و آزمون فیزیک دهم رشادت (یاقوت) رشته ریاضیزهرا ابوطالبی
محمد گلزاری
امیر برزوئی
فیزیک- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 27,000سفارش
B59220180114113059809کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی دهم (جلد دوم) رشته ریاضی و تجربیبهمن بازرگانی
شیمی- صفحه-تخصصی تومان 38,700سفارش
B58720180114104558597کتاب هندسه (1) پایه دهمحسین انصاری
ریاضی- صفحه-تخصصی تومان 19,800سفارش
B56320180109135446715کتاب آموزش هندسه (1)رحیم قهرمان
اصلاح پذیر
ریاضی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 13,500سفارش
B61020180120140325734کتاب بانک سوال عربی زبان قرآن دهم مرشد (هُدهُد) ریاضی و تجربیخدیجه علیپور
عربی- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 11,700سفارش
B56120180109134726693کتاب مثلثات دوره دوم دبیرستانیدالله باقری
ریاضی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 9,900سفارش
B59620180114114521545کتاب شیمی دهم یاقوت (رشادت) رشته‌های تجربی و ریاضیمحمدکاظم موسوی
شیمی- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستانتخصصی تومان 30,600سفارش
B61520180120144617647کتاب جغرافیای ایران دهم آیش(رشادت) کلیه رشته هاحامد یاری
جغرافیا- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 10,350سفارش
B56520180110115110570کتاب دين و زندگي جامع كنكور(جلد 2)ويژه پايه دوم و سوم دبيرستانعلی جعفری ندوشن
دین و زندگی صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 31,500سفارش
B57720180113133719721کتاب فیزیک 1 دهم (دوره دوم متوسطه) رشته تجربیغلامعلی محمود زاده
فیزیک- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور،رشته علوم تجربیعمومی تومان 17,100سفارش
B62920180121134023798کتاب جامعه شناسی دهم آیش (رشادت) رشته های علوم انسانی و معارفبهروز یحیی
جامعه شناسی- صفحه-مناسب برای پایه دهمتخصصی تومان 9,000سفارش
B55920180109133729641کتاب پرسش های چهارگزینه ای فیزیک پایه 1 و 2فرید شهریاری
فیزیک صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 32,400سفارش
B56020180109134115723کتاب فیزیک (2) و آزمایشگاهغلامعلی محمود زاده
فیزیک صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 35,100سفارش
B57020180110122636667کتاب آموزش ریاضی دهم از مجموعه رشادت(90 پلاس) رشته‌های تجربی و ریاضیسعید جلالی
علی باصق
ریاضی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 30,600سفارش
B61320180120143141636کتاب جغرافیای ایران پایش (مرشد) کلیه رشته‌هابهروز یحیی
جغرافیا- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 9,000سفارش
B61620180120145026800کتاب فارسی دهمعلی سلطانی گردفرامرزی
ادبیات- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 17,100سفارش
B56920180110122051735کتاب آزمون ریاضی دهم از مجموعه رشادت (90 پلاس) رشته‌‌های تجربی و ریاضیسعید جلالی
علی باصق
ریاضی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 28,800سفارش
B58220180113140519621کتاب شیمی جامع دهمامیرحسین ولی‌اله زاده
شیمی- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکورتخصصی تومان 21,600سفارش
B59520180114114059760کتاب شیمی دهم کیمیا(از مجموعه مرشد)رشته های تجربی و ریاضیمراد مدقالچی
شیمی- صفحه-تخصصی تومان 26,100سفارش
B59320180114113358569کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی دهم(جلد اول)رشته ریاضی و تجربیبهمن بازرگانی
شیمی- صفحه-تخصصی تومان 24,300سفارش
B60720180120132020784کتاب آموزش و آزمون جغرافیای ایران دهم (کلیه رشته‌ها)بهروز یحیی
حامد یاری
جغرافیا- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 11,700سفارش
B61920180121124555629کتاب آموزش و آزمون جامعه شناسی (1) دهمعلی نوری
بهروز یحیی
جامعه شناسی- صفحه-تخصصی تومان 12,150سفارش
B62420180121131518540کتاب ریاضی و آمار دهم یگانه (رشادت) علوم انسانی و معارف اسلامیمیر شهرام صدر
ریاضی- صفحه-مناسب برای پایه دهمتخصصی تومان 24,750سفارش
B60920180120134750508کتاب آموزش و آزمون انگلیسی دهم رشادت (کانگرو) کلیه رشته‌هامریم قانع
زبان انگلیسی- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 34,200سفارش
B61220180120142404716کتاب کار عربی زبان قرآن دهم (یوز) رشته‌های ریاضی و تجربیعلی اصغر اکبری فرد
ابوالحسن نصیری زاده
عربی- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 14,850سفارش
B61120180120141124760کتاب دین و زندگی دهم فروغ (رشادت)رشته های علوم تجربی و ریاضیمحبوبه ابتسام
دین و زندگی- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 14,400سفارش
B60620180120131042754کتاب آموزش و آزمون زبان انگلیسی دهممیر حسین زاهدی
زبان انگلیسی- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 13,500سفارش
B58820180114105658530کتاب بانک سوال فیزیک دهم از مجموعه مرشد(کیمیا) رشته ریاضیحسین ایروانی
فیزیک- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 37,800سفارش
B55620180109122839839کتاب فیل شیمی 2بهمن بازرگانی
شیمی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 14,400سفارش
B57320180110125032786کتاب آموزش و آزمون ریاضی دهم رشادت (یگانه)سعید جلالی
ریاضی صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 27,000سفارش
B61420180120144106598کتاب آموزش و آزمون عربی زبان قرآن دهم زیتون (رشادت) ریاضی و تجربیمهدی وحدانی
- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 26,650سفارش
B56720180110120104845کتاب عربی به زبان سادهایادفیلی
عربی صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 33,300سفارش
B62320180121131144508کتاب تاریخ ایران و جهان باستان دهم پایش (مرشد) رشته انسانیبهروز یحیی
تاریخ- صفحه-تخصصی تومان 11,700سفارش
B62120180121125806814کتاب آموزش و آزمون علوم و فنون ادبی 1 (دهم)سعید همایونفر
ادبیات- صفحه-تخصصی تومان 18,000سفارش
B62220180121130818790کتاب آموزش و آزمون اقتصاد دهمنسرین جعفری
دکتر منصوره فولادی
اقتصاد- صفحه-تخصصی تومان 27,900سفارش
B57620180113132834799کتاب ریاضی 10 اُم شهابحمیدرضا بیات
مرتضی خمامی ابدی
کیان کریمی خراسانی
ریاضی- صفحه-قابل استفاده برای داوطلبان کنکورتخصصی تومان 34,200سفارش

لیست محصولات شرکت نشرالگو

نشرالگو

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
B50220180104120928845کتاب عربی ۲ - آموزشمصطفی خاکبازان
عربی304 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 20,000سفارش
B53520180108094514517کتاب لغت و املاعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات485 صفحه-قطع چاپ:رقعیعمومی تومان 20,000سفارش
B48320180101140954774کتاب هندسه دهم (سه بعدی)ارشک حمیدی
حسن محمد بیگی
امیر محمد هویدی
ریاضی362 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 26,000سفارش
B53320180107162557653کتاب تاریخ ادبیات + کارتونعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات399 صفحه-قطع چاپ:رقعیعمومی تومان 20,000سفارش
B54620180108143644683کتاب موج آزمون ریاضیات گسسته، جبر و احتمال و آمارمحمد حسین متولی
علی اصغر اکبرنیا
ریاضی280+314 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 26,000سفارش
B48720180102111032730کتاب ریاضی2 (یازدهم) تست تجربینوید صفایی
کاظم اجلالی
ارشک حمیدی
ریاضی340 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 23,000سفارش
B48420180102105108604کتاب آمار و احتمال یازدهم (سه بعدی)علیرضا علیپور
یاران رزمی
ریاضی192 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 15,000سفارش
B52520180107144341624کتاب زیست‌شناسی پیش دانشگاهی 1 (سه بعدی)اشکان هاشمی
زیست392 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 32,000سفارش
B52920180107154825696کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی - تستعلیرضا علیپور
یاران رزمی
ریاضی338 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 19,000سفارش
B48820180102111500784کتاب ریاضی2 (یازدهم) سه‌بعدی تجربینوید صفایی
کاظم اجلالی
ارشک حمیدی
ریاضی448 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 30,000سفارش
B49420180104104433566کتاب فیزیک (2)سه‌بعدی یازدهم (ویژه رشته تجربی)رضا خالو
فیزیک484 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 33,000سفارش
B53120180107161124581کتاب آرایه های ادبیعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات381 صفحه-قطع چاپ:رقعیعمومی تومان 20,000سفارش
B49820180104112928711آموزش کامل ادبیات 2(سه بعدی)علیرضا عبدالمحمدی
ادبیات۳۶۸ صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 24,000سفارش
B51920180107114609537کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و ریاضیات پایه(پاسخ های تشریحی)جلد دومکاظم اجلالی
مهرداد کیوان
علی عسگری
سید محمدرضا اسلامی
ریاضی451 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 21,000سفارش
B50820180106111528830کتاب حسابان سه بعدینوید صفایی
علیرضا رفیعی
ریاضی518 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 32,000سفارش
B54020180108114333695کتاب جامع فیزیک پایه(پاسخ های تشریحی)رضا خالو
فیزیک554 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 33,000سفارش
B55020180108160011805کتاب موج آزمون عربیمصطفی خاکبازان
عربی416 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 27,000سفارش
B47220180101111851793کتاب ریاضی دهم (تست)نوید صفایی
کاظم اجلالی
ارشک حمیدی
ریاضی366 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 26,000سفارش
B49620180104110219726کتاب هندسه (2) یازدهم تستحسن محمد بیگی
امیر محمد هویدی
ریاضی260 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 18,000سفارش
B54720180108145711595کتاب موج آزمون زیست شناسی همراه با dvdاشکان هاشمی
زیست442 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 74,000سفارش
B51220180106113644756کتاب فیزیک 3 - سه بعدی (ویژه رشته تجربی)رضا خالو
علی فنونی
فیزیک381 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 27,000سفارش
B54820180108152321669کتاب موج آزمون شیمی پایهمسعود جعفری
شیمی577 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 38,000سفارش
B53020180107155546790کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی (سه بعدی)حسن محمد بیگی
امیر محمد هویدی
ریاضی399 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 30,000سفارش
B48520180102105858701کتاب حسابان 1 یازدهم (تست)نوید صفایی
کاظم اجلالی
ارشک حمیدی
ریاضی434 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 29,000سفارش
B52220180107121645538کتاب ریاضیات گسسته و جبر و احتمال (سه بعدی)محمد حسین متولی
علی اصغر اکبرنیا
ریاضی520 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 33,000سفارش
B54520180108142609699موج آزمون ریاضی تجربی + پاسخ‌های تشریحیکاظم اجلالی
مهرداد کیوان
علی افضل زاده
ریاضی401+582 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 42,000سفارش
B51320180106114213530کتاب فیزیک 3 -سه بعدی (ویژه رشته ریاضی)رضا خالو
علی فنونی
فیزیک468 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 30,000سفارش
B49520180104105445800کتاب فیزیک (2)سه‌بعدی یازدهم (ویژه رشته ریاضی)رضا خالو
فیزیک528 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 35,000سفارش
B51520180107104412513کتاب فیزیک 3 تست (ویژه ریاضی)رضا خالو
رضا محمد خانلو
ابراهیم بازقندی
فیزیک560 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 36,000سفارش
B52320180107122407702کتاب ریاضیات گسسته و جبر و احتمال (سه بعدی) + آنالیز ترکیبی برای کنکورمحمد حسین متولی
علی اصغر اکبرنیا
ریاضی132+520 صفحه-قطع چاپ:رحلی+رقعیتخصصی تومان 39,000سفارش
B54220180108115656742کتاب مرجع کامل پرسش‌های چهار گزینه‌ای عربی کنکورمصطفی خاکبازان
عربی550 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 36,000سفارش
B49120180102112943641کتاب فارسی (2) یازدهم تستعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات304 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 22,000سفارش
B50320180104121313799کتاب فیزیک ۲ - تستسیروس یعقوبی
فیزیک396 صفحه-قطع چاپ : وزیریتخصصی تومان 16,000سفارش
B51120180106113106662کتاب عربی 3 (سه بعدی)مصطفی خاکبازان
عربی340 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 24,000سفارش
B55220180108162509577کتاب موج آزمون فیزیک (رشته ریاضی)رضا خالو
امیر علی میری
فیزیک560 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 34,000سفارش
B48620180102110400668کتاب حسابان 1 یازدهم (سه بعدی)نوید صفایی
کاظم اجلالی
ارشک حمیدی
ریاضی660 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 43,000سفارش
B49720180104111058586کتاب هندسه2 ( یازدهم) سه‌بعدیحسن محمد بیگی
امیر محمد هویدی
ریاضی288 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 20,000سفارش
B53420180108094020746کتاب قرابت معناییعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات518 صفحه-قطع چاپ:رقعیعمومی تومان 21,000سفارش
B48920180102111939520کتاب زیست‌شناسی (2) پایه‌ی یازدهماشکان هاشمی
زیست848 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 59,000سفارش
B48120180101135251835کتاب فیزیک دهم ریاضی (سه بعدی)رضا خالو
سیروس یعقوبی
فیزیک431 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 28,000سفارش
B52820180107152831513کتاب فیزیک جامع پیش دانشگاهی ریاضی(پاسخ های تشریحی)رضا خالو
فیزیک593 صفحه-قطع چاپ : وزیریتخصصی تومان 22,000سفارش
B50520180106104653567کتاب هندسه ۱ ـ تستحسن محمد بیگی
امیر محمد هویدی
ریاضی327 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 22,000سفارش
B55120180108161424676کتاب موج آزمون فیزیک (رشته تجربی)رضا خالو
امیر علی میری
فیزیک492 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 30,000سفارش
B50620180106105152751کتاب جبر و احتمال (سه بعدی)علیرضا علیپور
ریاضی212 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 17,000سفارش
B50920180106112100641کتاب ریاضی ۳ تجربیعلیرضا رفیعی
مهرداد کیوان
ریاضی294 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 19,000سفارش
B49320180102115147839کتاب فیزیک (2) تست یازدهم (ویژه رشته ریاضی)رضا خالو
فیزیک504 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 33,000سفارش
B50020180104120126804کتاب ریاضی ۲ تست + آمارعلیرضا رفیعی
ریاضی472 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 27,000سفارش
B52020180107120148688کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال (3 بعدی)+ ضمیمه رایگان پاسخ‌های تشریحیکاظم اجلالی
مهرداد کیوان
سید محمدرضا اسلامی
ریاضی552 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 36,000سفارش
B51720180107111840594کتاب هندسه 2 (سه بعدی)حسن محمد بیگی
امیر محمد هویدی
ریاضی428 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 28,000سفارش
B53820180108110052802کتاب جامع دین و زندگیمحسن اسد آبادی
دین و زندگی580 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 39,000سفارش
B48020180101134353732کتاب فیزیک دهم تجربی (سه بعدی)رضا خالو
سیروس یعقوبی
فیزیک340 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 23,000سفارش
B51820180107112952605کتاب آموزش کامل ادبیات پیش‌دانشگاهیعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات416 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 28,000سفارش
B53920180108111015569کتاب جامع فیزیک پایهرضا خالو
فیزیک528 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 33,000سفارش
B51020180106112604567کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه (۲) + کتاب ژنتیکاشکان هاشمی
زیست748 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 45,000سفارش
B47620180101123058631کتاب عربی دهم (سه بعدی)مصطفی خاکبازان
میثم شریفی
عربی230 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 16,000سفارش
B54120180108114909722کتاب فیزیک جامع پیش دانشگاهی (ویژه تجربی)رضا خالو
فیزیک554 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 36,000سفارش
B54920180108155157677کتاب موج آزمون شیمی پیش دانشگاهی + آزمون های جامع کنکوریمسعود جعفری
شیمی619 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 38,000سفارش
B48220180101135942708کتاب هندسه دهم (تست)حسن محمد بیگی
امیر محمد هویدی
ریاضی376 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 25,000سفارش
B52720180107151506653کتاب فیزیک جامع پیش دانشگاهی تجربی (پاسخ های تشریحی)رضا خالو
زیست558 صفحه-قطع چاپ : وزیریتخصصی تومان 22,000سفارش
B47420180101122031757کتاب زیست شناسی دهماشکان هاشمی
زیست366 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 38,000سفارش
B47920180101130132526کتاب فیزیک دهم تست (ریاضی)رضا خالو
سیروس یعقوبی
فیزیک402 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 26,000سفارش
B55320180108163059783کتاب موج آزمون هندسه تحلیلی و پایهحسن محمد بیگی
امیر محمد هویدی
ریاضی344 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 30,000سفارش
B49220180102113426688کتاب فیزیک (2) تست یازدهم (ویژه رشته تجربی)رضا خالو
فیزیک424 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 28,000سفارش
B49020180102112410697کتاب شیمی یازدهم تستمسعود جعفری
روح الله علیزاده
شیمی576 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 39,000سفارش
B47520180101122514545کتاب شیمی دهم (تست)مسعود جعفری
مرتضی خوش کیش
روح الله علیزاده
حامد قربانی
شیمی579 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 37,000سفارش
B47720180101124256792کتاب فارسی دهمعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات456 صفحه-قطع چاپ:رقعیعمومی تومان 22,000سفارش
B52120180107120730720کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و ریاضیات پایه (جلد اول)کاظم اجلالی
مهرداد کیوان
سید محمدرضا اسلامی
علی عسگری
ریاضی642 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 37,000سفارش
B51420180107102456593کتاب فیزیک 3 تست (ویژه تجربی)رضا خالو
رضا محمد خانلو
ابراهیم بازقندی
فیزیک440 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 29,000سفارش
B53620180108102631604کتاب جامع ادبیات اختصاصی انسانیعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات518 صفحه-قطع چاپ:رقعیتخصصی تومان 33,000سفارش
B49920180104113551528کتاب ریاضی ۲ - آموزشعلیرضا علیپور
علیرضا رفیعی
ریاضی362 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 21,000سفارش
B52420180107143135523کتاب زیست‌شناسی پیش دانشگاهی 2 (سه بعدی)اشکان هاشمی
زیست528 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 40,000سفارش
B54420180108141546534کتاب موج آزمون دین و زندگیمحمدرضا فرهنگیان
دین و زندگی435 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 28,000سفارش
B50120180104120553839کتاب زیست‌شناسی و آزمایشگاه (۱)اشکان هاشمی
زیست456 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 33,000سفارش
B47320180101113722642کتاب ریاضی دهم (سه بعدی)نوید صفایی
کاظم اجلالی
ارشک حمیدی
ریاضی420 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 26,000سفارش
B53220180107161711625کتاب پنج + 1 بحث زبان فارسیعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات440 صفحه-قطع چاپ:رقعیعمومی تومان 20,000سفارش
B50720180106105705760کتاب حسابان -تستنوید صفایی
مهرداد کیوان
سعید پوریا
ریاضی466 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 31,000سفارش
B50420180106104111545کتاب فیزیک ۲ - سه بعدیرضا خالو
سیروس یعقوبی
فیزیک484 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 28,000سفارش
B51620180107110047533کتاب هندسه ۲-تستحسن محمد بیگی
امیر محمد هویدی
ریاضی336 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 23,000سفارش
B53720180108104535751کتاب جامع ادبیات کنکورعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات778 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 45,000سفارش
B47820180101125717764کتاب فیزیک دهم تست (تجربی)رضا خالو
سیروس یعقوبی
فیزیک306 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 22,000سفارش
B52620180107150055709کتاب فیزیک جامع پیش دانشگاهی (ویژه ریاضی)رضا خالو
زیست608 صفحه-قطع چاپ:رحلیتخصصی تومان 38,000سفارش
B54320180108140518545کتاب موج آزمون + جمع بندی ادبیات همراه با DVDعلیرضا عبدالمحمدی
ادبیات487 صفحه-قطع چاپ:رحلیعمومی تومان 53,000سفارش

لیست محصولات شرکت فاگوزیست

فاگوزیست

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
B63520180129122621563فاگو فیزیک دهممحمدرضا شهبازی
فیزیک384 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 24,000سفارش
B63720180129123936814فاگوزیست مبحث آغازیانفردین جوادی
زیست60 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 12,000سفارش
B64320180129144833623زیست شناسی سوم متوسطه تجربیفردین جوادی
زیست516 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 38,000سفارش
B64020180129133348820ادبیات پیش دانشگاهیمحمدحسن ملا حاجی آقایی
مسعود ولدآبادی
ادبیات244 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگعمومی تومان 21,000سفارش
B63620180129123147550فاگو زبان انگلیسی یازدهمحمید رستمی
زبان انگلیسی- صفحه-مناسب برای پایه یازدهمعمومی تومان 20,000سفارش
B64520180129151719684زیست شناسی مبحث گیاهی کنکور تجربیفردین جوادی
زیست232 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 30,000سفارش
B64620180129152131807زیست شناسی مبحث ویروس ها و باکتری ها کنکور تجربیفردین جوادی
زیست82 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 10,000سفارش
B63920180129125234625فاگوزیست مبحث شارش انرژیفردین جوادی
زیست132 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 18,000سفارش
B64120180129135749516زیست شناسی پیش دانشگاهی تجربی 1فردین جوادی
زیست300 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 34,000سفارش
B63420180129121538826فاگوزیست دهمفردین جوادی
زیست436 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 42,000سفارش
B64420180129151015698زیست شناسی مبحث قلب کنکور تجربیفردین جوادی
زیست92 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 12,000سفارش
B63820180129124712624فاگوادبیات تاریخ ادبیات جامع کنکورمجید معدنی پور
مسعود معدنی پور
ادبیات208 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگعمومی تومان 18,000سفارش
B64220180129143514746زیست شناسی دوم متوسطه تجربیفردین جوادی
زیست424 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 37,000سفارش

لیست محصولات شرکت حرف آخر

حرف آخر

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
D13220171125105920574زیست سال دهم فصل ۱ و ۲استاد شعبانی
زیست دی وی دی-تخصصی تومان 195,000سفارش
D66120180203114230550دی وی دی سال سوم حرف آخر( نسخه جدید )استاد یوسفیان پور
دین و زندگی9 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 120,000سفارش
D11720171119134553829زبان فارسیمحسن منتظری
ادبیات3 دی وی دی-تعداد جلسات:عمومی تومان 100,000سفارش
D12320171123103715724مفاهیم شیمی یازدهم فصل ۱استاد شیروانی
شیمی دی وی دی-تخصصی تومان 90,000سفارش
D13020171123125204579زیست پیش یکاستاد شعبانی
زیست10 دی وی دی-تعداد جلسات:10تخصصی تومان 120,000سفارش
D11920171119143100509مفاهیم (۲) شیمی سال سوم و چهارماستاد شیروانی
شیمی16 دی وی دی-تعداد جلسات:60تخصصی تومان 310,000سفارش
D13320171125113350824معادلات و نامعادلات (تجربی)عبدالرضا منتظری
ریاضی4 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 10تخصصی تومان 90,000سفارش
D14020171126095952816معادلات و نامعادلات (رشته ریاضی)عبدالرضا منتظری
ریاضی13 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 18تخصصی تومان 130,000سفارش
D15320171126130457631فیزیک سال اول و دومپیمان کامیار
فیزیک7 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 20تخصصی تومان 230,000سفارش
D13720171125143820529آنالیز،احتمال و انتگرال (تجربی)عبدالرضا منتظری
ریاضی دی وی دی-تخصصی تومان 100,000سفارش
D13120171125104803735زیست یازدهم مبانی فصل 1و2استاد شعبانی
زیست7 دی وی دی-تخصصی تومان 160,000سفارش
D11620171119123431760قرابت معناییمحسن منتظری
ادبیات8 دی وی دی-تعداد جلسات:16عمومی تومان 80,000سفارش
D14520171126105054564مقاطع مخروطی (تجربی)عبدالرضا منتظری
ریاضی دی وی دی-تخصصی تومان 90,000سفارش
D15020171126122025602دینامیکپیمان کامیار
فیزیک دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :9تخصصی تومان 100,000سفارش
D11220171116145006649زبان جامع کنکور+ ۲ کتابمجتبی محمودی
زبان انگلیسی دی وی دی-تعداد جلسات:17عمومی تومان 265,000سفارش
D11120171116143313592عربی جامع واعظیمحمد واعظی
عربی13 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیعمومی تومان 290,000سفارش
D14420171126104518587مقاطع مخروطی (ریاضی)عبدالرضا منتظری
ریاضی دی وی دی-تخصصی تومان 90,000سفارش
D14920171126120809787سینماتیک(حرکت شناسی)پیمان کامیار
فیزیک دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :9تخصصی تومان 100,000سفارش
D13520171125124655767مثلثات(ریاضی)عبدالرضا منتظری
ریاضی7 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 14تخصصی تومان 100,000سفارش
D14220171126102235690هندسه 1عبدالرضا منتظری
ریاضی دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 12تخصصی تومان 100,000سفارش
D13920171126093526622مشتق و کاربرد مشتق (تجربی)عبدالرضا منتظری
ریاضی10 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 19تخصصی تومان 145,000سفارش
D12020171121151707777مفاهیم ۱- شیمی سال دوماستاد شیروانی
شیمی دی وی دی-تعداد جلسات:43تخصصی تومان 170,000سفارش
D12920171123123645816زیست بدن انساناستاد شعبانی
زیست8 دی وی دی-تعداد جلسات:10تخصصی تومان 220,000سفارش
D14620171126110514793الکتریسیته ساکن و خازنپیمان کامیار
فیزیک دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 12تخصصی تومان 70,000سفارش
D15420171126131044665فیزیک سال دهم فصل اول و دومپیمان کامیار
فیزیک دی وی دی-تخصصی تومان 130,000سفارش
D12220171123100605552شیمی سال دهماستاد شیروانی
شیمی دی وی دی-تخصصی تومان 100,000سفارش
D11820171119141358669مسائل شیمی کنکوراستاد شیروانی
شیمی16 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 330,000سفارش
D12520171123105600622نبض زیست (سال دوم)استاد شعبانی
زیست14 دی وی دی-تعداد جلسات:21تخصصی تومان 290,000سفارش
D15120171126122923570فیزیک پیش دانشگاهی 2پیمان کامیار
فیزیک دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی :11تخصصی تومان 150,000سفارش
D14320171126103804722هندسه 1(تجربی)عبدالرضا منتظری
ریاضی دی وی دی-تخصصی تومان 100,000سفارش
D15220171126123553835نوسان و موجپیمان کامیار
فیزیک دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 12تخصصی تومان 60,000سفارش
D10820171116131948544دین و زندگی سال سوماستاد یوسفیان پور
دین و زندگی6 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیعمومی تومان 85,000سفارش
D11320171116145550584زبان دهم درس ۱ و ۲مجتبی محمودی
زبان انگلیسی دی وی دی-تعداد جلسات:-عمومی تومان 100,000سفارش
D13820171126091924594حد وپیوستگی (تجربی)عبدالرضا منتظری
ریاضی6 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 17تخصصی تومان 135,000سفارش
D12620171123115443732زیست سال سوماستاد شعبانی
زیست14 دی وی دی-تعداد جلسات:16تخصصی تومان 270,000سفارش
D12720171123121310604زیست گیاهیاستاد شعبانی
زیست9 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیتخصصی تومان 170,000سفارش
D12820171123122436559زیست جانوریاستاد شعبانی
زیست5 دی وی دی-تعداد جلسات:21تخصصی تومان 160,000سفارش
D12120171121152311509محاسبات سریع شیمیاستاد شیروانی
شیمی4 دی وی دی-تعداد جلسات:4تخصصی تومان 50,000سفارش
D11520171119121309530املا و لغت ادبیاتمحسن منتظری
ادبیات8 دی وی دی-تعداد جلسات:عمومی تومان 80,000سفارش
D11020171116135413674دین و زندگی پیش دانشگاهیاستاد یوسفیان پور
دین و زندگی4 دی وی دی-+ به همراه جزوء تکمیلیعمومی تومان 70,000سفارش
D14120171126101450787مشتق و کاربرد مشتقعبدالرضا منتظری
ریاضی11 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 18تخصصی تومان 160,000سفارش
D14820171126114946609مدار و مغناطیسپیمان کامیار
فیزیک دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 10تخصصی تومان 130,000سفارش
D13620171125140956744تابع و نمودار شناسی (تجربی)عبدالرضا منتظری
ریاضی6 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 18تخصصی تومان 160,000سفارش
D10920171116133606707دین و زندگی سال دوماستاد یوسفیان پور
دین و زندگی6 دی وی دی-عمومی تومان 95,000سفارش
D11420171116150950756آرایه های ادبیمحسن منتظری
ادبیات7 دی وی دی-عمومی تومان 70,000سفارش
D12420171123104355528مسائل شیمی دهماستاد شیروانی
شیمی8 دی وی دی-تخصصی تومان 210,000سفارش
D13420171125121812567مثلثات(تجربی)عبدالرضا منتظری
ریاضی6 دی وی دی-تعداد جلسه آموزشی : 14تخصصی تومان 100,000سفارش

لیست محصولات شرکت آفبا

آفبا

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
D60320180115112206748اتمی - هسته ایسید مجتبی سادات
فیزیک6 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 98,000
68,600
سفارش
D26420171207094535832شیمی 3 فصل 2محمدرضا مصلایی
شیمی2 دی وی دی-تخصصی تومان 80,000
56,000
سفارش
D28320171207135055617ریاضی،تحلیل تستعلی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی2 دی وی دی-تخصصی تومان 60,000
42,000
سفارش
D26520171207094818836شیمی 3 فصل 3محمدرضا مصلایی
شیمی3 دی وی دی-تخصصی تومان 110,000
77,000
سفارش
D26920171207102505760شیمی تحلیل و تستمحمدرضا مصلایی
شیمی1 دی وی دی-تخصصی تومان 120,000
84,000
سفارش
D25420171205114657786فیزیک سوم تجربیسید مجتبی سادات
فیزیک13 دی وی دی-تخصصی تومان 345,000
241,500
سفارش
D24220171204141304627زبان انگلیسی (درک مطلب)کریم خلیلی
زبان انگلیسی4 دی وی دی-عمومی تومان 60,000
42,000
سفارش
D23520171204123732741تحلیل تست ادبیاتشاهین شاهین زاد
ادبیات5 دی وی دی-عمومی تومان 85,000
59,500
سفارش
D26620171207095254679شیمی پیش 2 فصل 3محمدرضا مصلایی
شیمی4 دی وی دی-تخصصی تومان 230,000
161,000
سفارش
D23720171204125509633زبان فارسیشاهین شاهین زاد
ادبیات3 دی وی دی-عمومی تومان 120,000
84,000
سفارش
D46320171230152216666عربی جامع کنکور آفبامیثم فلاح
عربی26 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 288,000سفارش
D25020171204165032532زیست شناسی گیاهیمحمد چلاجور
زیست7 دی وی دی-تخصصی تومان 220,000
154,000
سفارش
D23820171204125931802آرایه هاشاهین شاهین زاد
ادبیات3 دی وی دی-عمومی تومان 120,000
84,000
سفارش
D24120171204134020803دین و زندگی جامع کنکورمحمد کریمی
دین و زندگی17 دی وی دی-عمومی تومان 295,000سفارش
D25720171205122357739فیزیک پیش 2سید مجتبی سادات
فیزیک16 دی وی دی-تخصصی تومان 195,000
136,500
سفارش
D27920171207132042516مجانب و حدعلی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی4 دی وی دی-تخصصی تومان 200,000
140,000
سفارش
D24420171204143849552زبان انگلیسی(گرامر سال چهارم)کریم خلیلی
زبان انگلیسی7 دی وی دی-عمومی تومان 140,000
98,000
سفارش
D27820171207131700566منحنی درجه 2علی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی3 دی وی دی-تخصصی تومان 120,000
84,000
سفارش
D27320171207125531760هندسه و هندسه مختصاتیعلی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی4 دی وی دی-تخصصی تومان 90,000
63,000
سفارش
D24920171204164738761زیست پیش 2محمد چلاجور
زیست7 دی وی دی-تخصصی تومان 259,000
181,300
سفارش
D26320171207094247660شیمی 3 فصل 1محمدرضا مصلایی
شیمی2 دی وی دی-تخصصی تومان 80,000
56,000
سفارش
D25920171205161921805شیمی پیش 1 فصل 1رضا بابایی
شیمی5 دی وی دی-تخصصی تومان 150,000
105,000
سفارش
D26720171207095710626شیمی پیش 2 فصل 4محمدرضا مصلایی
شیمی3 دی وی دی-تخصصی تومان 130,000
91,000
سفارش
D27720171207131329592تصاعد و دنبالهعلی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی3 دی وی دی-تخصصی تومان 120,000
84,000
سفارش
D27020171207103022755جمع بندی شیمی کنکوررضا بابایی
محمدرضا مصلایی
شیمی12 دی وی دی-تخصصی تومان 300,000
210,000
سفارش
D25820171205161630799شیمی پیش 1رضا بابایی
شیمی13 دی وی دی-تخصصی تومان 225,000
157,500
سفارش
D60220180115111333844مغناطیس و القاسید مجتبی سادات
فیزیک3 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 110,000
77,000
سفارش
D23620171204124441813قرابت معناییشاهین شاهین زاد
ادبیات2 دی وی دی-عمومی تومان 40,000
28,000
سفارش
D23920171204133012544ادبیات و زبان فارسی جامعشاهین شاهین زاد
ادبیات13 دی وی دی-عمومی تومان 289,000
202,300
سفارش
D28020171207133921781مشتقعلی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی3 دی وی دی-تخصصی تومان 150,000
105,000
سفارش
D24820171204164206840زیست شناسی پیش 1علی محمد عمارلو
زیست4 دی وی دی-تخصصی تومان 195,000
136,500
سفارش
D26220171205164438791شیمی سال سوممحمدرضا مصلایی
شیمی8 دی وی دی-تخصصی تومان 195,000
136,500
سفارش
D26020171205162753666شیمی پیش 1 فصل 2رضا بابایی
شیمی6 دی وی دی-تخصصی تومان 125,000
87,500
سفارش
D25620171205121607599فیزیک پیش 1سید مجتبی سادات
فیزیک28 دی وی دی-تخصصی تومان 295,000
206,500
سفارش
D26820171207100000665شیمی پیش 2محمدرضا مصلایی
شیمی7 دی وی دی-تخصصی تومان 264,000
184,800
سفارش
D28120171207134529532ریاضی،کاربرد مشتقعلی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی3 دی وی دی-تخصصی تومان 150,000
105,000
سفارش
D27420171207125952565مثلثاتعلی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی2 دی وی دی-تخصصی تومان 60,000
42,000
سفارش
D25120171205094445633زیست شناسی سال دومپدرام فرهادیان
زیست11 دی وی دی-تخصصی تومان 259,000سفارش
D28520171207140012535زمین شناسیمحمد چلاجور
زمین شناسی7 دی وی دی-تخصصی تومان 220,000
154,000
سفارش
D60120180115110956794مدارهاسید مجتبی سادات
فیزیک4 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 150,000
105,000
سفارش
D24520171204144658795زبان انگلیسی(لغت و کلوز)کریم خلیلی
زبان انگلیسی5 دی وی دی-عمومی تومان 105,000
73,500
سفارش
D59820180115105743842دما و گرما -ویژگی های ماده و فشارسید مجتبی سادات
فیزیک6 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 150,000
105,000
سفارش
D60020180115110657554الکتریسیته ساکن + خازنسید مجتبی سادات
6 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 180,000
126,000
سفارش
D28420171207135354522جمع بندی ریاضی کنکورعلی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی13 دی وی دی-تخصصی تومان 300,000
210,000
سفارش
D60420180115112626546موج مکانیکی + صوتسید مجتبی سادات
فیزیک6 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 98,000
68,600
سفارش
D24720171204163716823حساب دیفرانسیل و انتگرالحسین شفیع زاده
ریاضی18 دی وی دی-تخصصی تومان 290,000
203,000
سفارش
D25320171205114213551فیزیک پایه قسمت اولسید مجتبی سادات
فیزیک12 دی وی دی-تخصصی تومان 225,000
157,500
سفارش
D24620171204145112775زبان انگلیسی جامعکریم خلیلی
زبان انگلیسی22 دی وی دی-عمومی تومان 300,000
210,000
سفارش
D28220171207134812523انتگرالعلی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی2 دی وی دی-تخصصی تومان 80,000
56,000
سفارش
D27120171207112538837جمع بندی ریاضی انسانیمحمد یگانه
ریاضی9 دی وی دی-تخصصی تومان 290,000
203,000
سفارش
D26120171205163504743شیمی سال دوممحمدرضا مصلایی
شیمی7 دی وی دی-تخصصی تومان 195,000
136,500
سفارش
D27620171207130944652آمار و احتمال و آنالیز ترکیبیعلی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی5 دی وی دی-تخصصی تومان 160,000
112,000
سفارش
D24320171204143249772زبان انگلیسی(گرامر سال سوم)کریم خلیلی
زبان انگلیسی5 دی وی دی-عمومی تومان 90,000
63,000
سفارش
D24020171204133535557عربی کنکورایادفیلی
عربی15 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیعمومی تومان 288,000سفارش
D27220171207122025721لگاریتم،توابع نمایی،معادله ونامعادله،قدر مطلق،جزء صحیح،ماتریسعلی مقدم نیا
سروش مویینی
ریاضی8 دی وی دی-تخصصی تومان 230,000
161,000
سفارش
D25220171205094852546زیست شناسی سال سومپدرام فرهادیان
زیست11 دی وی دی-تخصصی تومان 259,000سفارش
D25520171205115318623فیزیک سوم ریاضیسید مجتبی سادات
فیزیک15 دی وی دی-تخصصی تومان 385,000
269,500
سفارش
D59920180115110249793فیزیک ترمودینامیکسید مجتبی سادات
فیزیک2 دی وی دی-قابل استفاده برای داوطلبان کنکور، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهیتخصصی تومان 70,000
49,000
سفارش

لیست محصولات شرکت خیلی سبز

خیلی سبز

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
B71820180214124538700کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی تجربی 1 خیلی سبزابوذر نصری
کمیل نصری
زیست394 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 31,000سفارش
B63220180128132610716ادبیات سوم انسانی شب امتحانمجید خسروی
ادبیات61 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 3,000سفارش
B71220180214105053715کتاب زمین شناسی سوم تجربی سری شب امتحانزمین شناسی65 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 3,000سفارش
B64820180131104340564کتاب جامعه شناسی سوم انسانی سری شب امتحانحبیبه صالح‌نژاد
جامعه شناسی46 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 3,000سفارش
B64920180131105302520کتاب جغرافیا یازدهم انسانی سری شب امتحانسیده مریم طاهری
جغرافیا40 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 3,000سفارش
B71020180213153121779کتاب روانشناسی جامع کنکور انسانی خیلی سبزشبنم مصطفوی
روان شناسی200 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 19,000سفارش
B70620180213142757670کتاب ادبیات پیش دانشگاهی انسانیمریم ایراندوست
عباس براری
محمدرضا اقبالی
ادبیات364 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 29,500سفارش
B65020180131110301709کتاب دین و زندگی سوم متوسطه سری شب امتحانجمعی از مولفان
دین و زندگی43 صفحه-نوع چاپ: دو رنگعمومی تومان 3,000سفارش
B67620180204161351665کتاب کنکورت را قورت بدهبهروز فمی تفرشی
برنامه ریزی و مشاوره250 صفحه-نوع چاپ: دو رنگعمومی تومان 25,000سفارش
B71720180214123835789زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی ۲ خیلی سبزابوذر نصری
کمیل نصری
زیست359 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 32,000سفارش
B65520180201114814805کتاب فلسفه و منطق سوم انسانی سری شب امتحانپردیس سامانی‌فر
فلسفه و منطق52 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 3,000سفارش
B70320180213111136520کتاب ریاضی و آمار دهم انسانی سری ماجراهای من و درسامامیر زراندوز
ریاضی168 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 20,000سفارش
B63320180128133010560آرایه ادبی شب امتحان خیلی سبزمحمد رزمی
ادبیات49 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 3,000سفارش
B71320180214114926511کتاب تست فیزیک دهم تجربی خیلی سبزرضا سبز میدانی
احمد مصلایی
نوید شاهی
فیزیک340 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 29,000سفارش
B65420180131121822636کتاب زبان فارسی سوم انسانی سری شب امتحانآدام رابین
ادبیات62 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 3,000سفارش
B71420180214115925808کتاب تست ریاضی دهم خیلی سبزسروش مویینی
رسول محسنی منش
کوروش اسلامی
ریاضی392 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 30,000سفارش
B63120180128131604758زبان فارسی سوم انسانی شب امتحانکورش کرمی
ادبیات60 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 3,000سفارش
B70720180213143611585ریاضی انسانی کنکور خیلی سبزعلی شهرابی
ریاضی520 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 35,500سفارش
B70920180213152051736کتاب اقتصاد کنکور انسانی خیلی سبزآرمان عاشورا اردلان
اقتصاد266 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 29,000سفارش
B65220180131120104769کتاب ریاضی سوم انسانی سری شب امتحانامیر زراندوز
ریاضی34 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 3,000سفارش
B65320180131121003534کتاب زبان انگلیسی سوم متوسطه سری شب امتحانحمید خزائی
زبان انگلیسی65 صفحه-نوع چاپ: دو رنگعمومی تومان 3,000سفارش
B71120180214094739734کتاب ریاضی سوم تجربی سری شب امتحانعلی بیطرفان
ریاضی44 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 3,000سفارش
B70820180213151713650کتاب جغرافیا جامع کنکور انسانیمحمدحسن بازوبندی
زهرا نعمتی
جغرافیا344 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 29,000سفارش
B70520180213142307813کتاب علوم اجتماعی و جامعه شناسی جامع کنکور انسانیفریده زرین‌کام
محمد کریمی‌پور
جامعه شناسی404 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 29,500سفارش
B71620180214123017605زیست و آزمایشگاه۱ خیلی سبزابوذر نصری
کمیل نصری
زیست476 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 35,000سفارش
B70420180213121259515تاریخ جامع کنکور رشته انسانی خیلی سبزمحسن مصلایی
عارف گلیوری
تاریخ460 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 32,000سفارش
B64720180131103220787تاریخ ایران و جهان دوم شب امتحان خیلی سبزفوژان صادق زاده فرید
تاریخ50 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 3,000سفارش
B65120180131112724682کتاب روانشناسی سوم انسانی سری شب امتحانامیر محمدی
روان شناسی36 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 3,000سفارش
B71520180214121651751زیست و آزمایشگاه ۲ رشته تجربی خیلی سبززیست767 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 43,000سفارش
B71920180214125437731آزمون زیست شناسی جامع خیلی سبزابوذر نصری
کمیل نصری
زیست488 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 32,000سفارش

لیست محصولات شرکت رهپویان

رهپویان

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
D7920171101152752826آموزش جامع منطق و فلسفهوحيد تمنا
فلسفه و منطق4 دی وی دی-تعداد جلسات:34تخصصی تومان 55,000سفارش
D7320171101120141685آموزش جامع زیست پایه ۱علی کرامت
زیست3 دی وی دی-تعداد جلسات:18تخصصی تومان 55,000سفارش
D8620171107135009647جمع بندی حسابان و دیفرانسیلسعید جلالی
ریاضی2 دی وی دی-تعداد جلسات:15تخصصی تومان 50,000سفارش
D6920171028113237737آموزش جامع ریاضی پایه تجربیآرش رحيمی
ریاضی4 دی وی دی-۲۴ جلسه ی آموزشیتخصصی تومان 55,000سفارش
D10120171115133123543عربی زبان قرآن (۱) دهمعمّار تاج‌بخش
عربی2 دی وی دی-تعداد جلسات:18عمومی تومان 40,000سفارش
D9820171113152852648آموزش مفهومی ریاضی (۱) دهمسعید جلالی
میر شهرام صدر
حمید رضا امیری
ریاضی4 دی وی دی-تعداد جلسات:32تخصصی تومان 40,000سفارش
D6820171028111933800آموزش جامع ریاضی پایهسعید جلالی
ریاضی3 دی وی دی-۲۱ جلسه ی آموزشیعمومی تومان 55,000سفارش
D8120171101155131824آموزش جامع هندسه تحلیلیسامان اسپهرم
ریاضی3 دی وی دی-تعداد جلسات:20تخصصی تومان 55,000سفارش
D10020171114190705657عربی زبان قرآن (۱) دهم انسانیعمّار تاج‌بخش
عربی2 دی وی دی-تعداد جلسات:18تخصصی تومان 40,000سفارش
D9220171107161159519جمع بندی ریاضیات گسسته و جبر و احتمالرضا پورحسینی
ریاضی2 دی وی دی-تعداد جلسات:15تخصصی تومان 50,000سفارش
D6520171028104207569آموزش جامع دین و زندگیمرتضی محسنی کبير
دین و زندگی4 دی وی دی-تعداد جلسات:48عمومی تومان 55,000سفارش
D6720171028110948630آموزش جامع ریاضی انسانیوحيد تمنا
مصطفی علیزاده نایینی
ریاضی4 دی وی دی-تعداد جلسات:33عمومی تومان 55,000سفارش
D9520171107165948613جمع بندی هندسه پایه و تحلیلیرضا پورحسینی
علی سعیدی زاده
ریاضی2 دی وی دی-تعداد جلسات:16تخصصی تومان 50,000سفارش
D9320171107161955716جمع بندی عربیعمّار تاج‌بخش
عربی2 دی وی دی-تعداد جلسات:16عمومی تومان 50,000سفارش
D9920171113154112809آموزش مفهومی شیمی (۱) دهمروح الله حاجی سلیمانی
شیمی4 دی وی دی-تعداد جلسات:23تخصصی تومان 40,000سفارش
D10320171115135012807آموزش‌مفهومی‌هندسه(۱)پایه‌دهمرضا پورحسینی
ریاضی4 دی وی دی-تعداد جلسات:26تخصصی تومان 40,000سفارش
D8520171107132346586جمع بندی ادبیات و زبان فارسیشهریار شاهین دژی
ادبیات2 دی وی دی-تعداد جلسات:17عمومی تومان 50,000سفارش
D8720171107141402653جمع بندی دین و زندگیمرتضی محسنی کبير
دین و زندگی3 دی وی دی-تعداد جلسات:26عمومی تومان 50,000سفارش
D8320171105111614562آموزش‌جامع‌شیمی‌پیش‌دانشگاهیعلی سلوکی
شیمی4 دی وی دی-تعداد جلسات:30تخصصی تومان 55,000سفارش
D6620171028105431665آموزش جامع روانشناسیسید مرتضی ناوندی
روان شناسی2 دی وی دی-وزن64gتخصصی تومان 55,000سفارش
D6220171025160021525آموزش جامع ادبیات عمومی کنکورسید حسن نورانی مکرم دوست
ادبیات4 دی وی دی-قایل اجرا در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگیعمومی تومان 55,000سفارش
D9020171107154642728جمع بندی زیستعلی کرامت
زیست3 دی وی دی-تعداد جلسات:22تخصصی تومان 50,000سفارش
D7820171101151411575آموزش جامع فیزیک پایهنیما نوروزی
فیزیک5 دی وی دی-تعداد جلسات:29تخصصی تومان 55,000سفارش
D7720171101130536534آموزش جامع عربی اختصاصیمحسن خسروآبادی
عربی2 دی وی دی-تعداد جلسات:17تخصصی تومان 55,000سفارش
D7420171101121748674آموزش جامع زیست پایه۲علی کرامت
زیست5 دی وی دی-تعداد جلسات:27تخصصی تومان 55,000سفارش
D8820171107142216840جمع بندی ریاضی تجربیآرش رحيمی
ریاضی3 دی وی دی-تعداد جلسات:17تخصصی تومان 50,000سفارش
D7120171028115929722آموزش جامع زبان انگلیسیعلیرضا حمزه
زبان انگلیسی3 دی وی دی-تعداد جلسات : 27عمومی تومان 55,000سفارش
D6320171027175356754آموزش جامع اقتصادمریم مهری
وحيد تمنا
اقتصاد3 دی وی دی-تعداد جلسات:24تخصصی تومان 55,000سفارش
D6420171027180545776آموزش جامع دیفرانسیلسعید جلالی
ریاضی5 دی وی دی-تعداد جلسات:35تخصصی تومان 55,000سفارش
D8020171101153958795آموزش جامع هندسه پایهحسن نوذری
ریاضی3 دی وی دی-تعداد جلسات:16تخصصی تومان 35,000سفارش
D7520171101123312656آموزش جامع زیست پیش دانشگاهیعلی کرامت
زیست4 دی وی دی-تعداد جلسات:24تخصصی تومان 55,000سفارش
D7620171101125226579آموزش جامع شیمی پایهعلی سلوکی
شیمی4 دی وی دی-تعداد جلسات:41تخصصی تومان 55,000سفارش
D10620171116103648728آموزش جامع ادبیات(انسانی)مهدی محمدیان
ادبیات3 دی وی دی-تعداد جلسات:34تخصصی تومان 55,000سفارش
D9720171113150059771آموزش مفهومی زبان دهمامیر سر آبادانی
زبان انگلیسی3 دی وی دی-تعداد جلسات:16عمومی تومان 40,000سفارش
D9420171107164058663جمع بندی فیزیکنیما نوروزی
فیزیک2 دی وی دی-تعداد جلسات:19تخصصی تومان 50,000سفارش
D10420171115140528517آموزش‌ ازطریق‌ حل‌ تمرین‌ ریاضی‌ دهممیر شهرام صدر
حمید رضا امیری
سعید جلالی
ریاضی2 دی وی دی-تعداد جلسات:24تخصصی تومان 25,000سفارش
D8920171107153818684جمع بندی زبان انگلیسیمهرداد اسکویی
زبان انگلیسی2 دی وی دی-تعداد جلسات:19عمومی تومان 50,000سفارش
D8420171107125745777جامعه‌ شناسی‌ و علوم‌ اجتماعیوحيد تمنا
جامعه شناسی4 دی وی دی-تعداد جلسات:33تخصصی تومان 55,000سفارش
D9620171113142812673آموزش جامع شیمی (۱) پایه دهمعلی سلوکی
شیمی4 دی وی دی-تعداد جلسات:22تخصصی تومان 55,000سفارش
D10220171115133712684آموزش‌مفهومی‌فارسی(۱)پایه‌دهمسید حسن نورانی مکرم دوست
ادبیات4 دی وی دی-تعداد جلسات:20عمومی تومان 40,000سفارش
D9120171107155733509جمع بندی شیمیعلی سلوکی
شیمی1 دی وی دی-تعداد جلسات:12تخصصی تومان 50,000سفارش
D10720171116130235601آموزش‌ جامع‌ فیزیک‌ پیش‌ دانشگاهینیما نوروزی
فیزیک5 دی وی دی-تعداد جلسات:16تخصصی تومان 55,000سفارش
D7020171028113933723آموزش جامع ریاضی عمومی تجربیآرش رحيمی
ریاضی5 دی وی دی-۳۱ جلسه ی آموزشیعمومی تومان 55,000سفارش
D8220171104160425779آموزش جامع عربی کنکورعمّار تاج‌بخش
عربی3 دی وی دی-تعداد جلسات:25عمومی تومان 55,000سفارش

لیست محصولات شرکت گاج

گاج

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
B68220180205141102623کتاب هندسه جامع کنکور ریاضی سری iQمحمد عسکری
آرش عمید
علی منصف شکری
ریاضی480 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 36,000سفارش
B67820180205135049836کتاب هندسه دوم متوسطه سری خط ویژهعلی منصف شکری
آرش عمید
ریاضی96 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 10,000سفارش
B65620180203102022721کتاب دیفرانسیل پیش دانشگاهی ریاضی 1 - سری میکرو طبقه بندیعلی عبدی پور
ابولقاسم شعبانی
ریاضی416 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 24,000سفارش
B67720180205134456508کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش دانشگاهی ریاضی سری پرسمانمحمد علی رضوی کاشانی
ریاضی200 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 15,000سفارش
B67920180205135501625کتاب هندسه سوم ریاضی سری خط ویژهعلی منصف شکری
آرش عمید
ریاضی72 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 7,000سفارش
B66820180203123101546کتاب شیمی جامع کنکور جلد 1 - سری iQافشین احمدی
پوریا الفتی
شیمی360 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 30,000سفارش
B67120180203125021669کتاب شیمی جامع کنکور جلد 2 - سری میکرو طبقه بندیافشین احمدی
امیر حسین کریمی
حسن ایزدی
شیمی864 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 55,000سفارش
B67020180203123845796کتاب شیمی جامع کنکور جلد 1 - سری میکرو طبقه بندیافشین احمدی
امیر حسین کریمی
حسن ایزدی
شیمی448 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 35,000سفارش
B65920180203111334781کتاب دیفرانسیل پیش دانشگاهی ریاضی سری iQحبیب شفیعی
مجید رفیعی
ریاضی808 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 59,000سفارش
B68520180205142307772کتاب آمار و مدل سازی سری خط ویژهآرش عمید
ریاضی72 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 10,000سفارش
B67420180203130044547کتاب شیمی مفاهیم جامع کنکور سری خط ویژهافشین احمدی
امیر حسین کریمی
شیمی272 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 25,000سفارش
B69720180208103136797کتاب ادبیات فارسی جامع کنکور سری خط ویژهامیر نجات شجاعی
مهدی نظری
416 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگعمومی تومان 35,000سفارش
B69820180208105317620کتاب استند آپ کمدی تاریخ ادبیات جامع کنکور سری آسامیر نجات شجاعی
مهدی نظری
ادبیات374 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگعمومی تومان 25,000سفارش
B66720180203122110813کتاب فیزیک پایه کنکور ریاضی سری خط ویژهبهروز نادری نژاد
محمد آهنگر
فیزیک416 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 38,000سفارش
B70120180208120921537کتاب ادبیات فارسی جامع کنکور سری میکرو‌ طبقه بندیامیر نجات شجاعی
مهدی نظری
ادبیات520 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگعمومی تومان 42,000سفارش
B65720180203104752589کتاب دیفرانسیل پیش دانشگاهی ریاضی 2 - سری میکرو طبقه بندیابولقاسم شعبانی
شاهرخ شهریاری پور
ریاضی416 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 24,000سفارش
B67220180203125356788کتاب شیمی پیش دانشگاهی 1 - سری میکرو طبقه بندیافشین احمدی
شیمی326 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 23,000سفارش
B66320180203120526741کتاب فیزیک پایه کنکور جلد 1 - سری میکرو طبقه بندیبهروز نادری نژاد
محمد آهنگر
فیزیک400 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 32,000سفارش
B68020180205140005715کتاب هندسه تحلیلی پیش دانشگاهی ریاضی سری خط ویژهآرش عمید
علی منصف شکری
ریاضی160 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 15,000سفارش
B68420180205141944576کتاب ریاضیات گسسته و جبر و احتمال پیش دانشگاهی ریاضی سری خط ویژهآرش عمید
علی منصف شکری
ریاضی192 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 18,000سفارش
B66220180203115544814کتاب ریاضیات جامع کنکور ریاضی سری میکرو بانکشاهرخ شهریاری پور
حجت سردار
ریاضی640 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 35,000سفارش
B67320180203125652557کتاب شیمی پیش دانشگاهی 2 - سری میکرو طبقه بندیافشین احمدی
شیمی376 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 27,000سفارش
B66420180203120934694کتاب فیزیک پایه کنکور جلد 2 - سری میکرو طبقه بندیبهروز نادری نژاد
محمد آهنگر
فیزیک736 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 58,000سفارش
B65820180203105600683کتاب ریاضیات پایه کنکور ریاضی سری خط ویژهمهدی عزیزی قهرودی
ریاضی136 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 15,000سفارش
B70020180208120411754کتاب ادبیات فارسی جامع کنکور جلد 2 - سری میکرو‌ طبقه بندیامیر نجات شجاعی
مهدی نظری
ادبیات400 صفحه-نوع چاپ: دو رنگعمومی تومان 22,000سفارش
B69920180208110945602کتاب استند آپ کمدی قرابت معنایی جامع کنکور سری آسامیر نجات شجاعی
مهدی نظری
ادبیات528 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگعمومی تومان 36,000سفارش
B68320180205141538807کتاب ریاضیات گسسته و جبر و احتمال پیش دانشگاهی ریاضی سری میکرو طبقه بندیآرش عمید
علی منصف شکری
ریاضی360 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 27,000سفارش
B70220180208132752839کتاب ادبیات موضوعی جامع کنکور سری میکرو طبقه بندیامیر نجات شجاعی
مهدی نظری
ادبیات856 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگعمومی تومان 59,000سفارش
B67520180203130359677کتاب شیمی مسائل جامع کنکور سری خط ویژهافشین احمدی
محمد علی مومن زاده
شیمی224 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 20,000سفارش
B66620180203121645729کتاب فیزیک پیش دانشگاهی جلد 2 - سری میکرو طبقه بندیبهروز نادری نژاد
محمد آهنگر
فیزیک720 صفحه-نوع چاپ: دو رنگتخصصی تومان 58,000سفارش
B68120180205140638763کتاب هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش دانشگاهی ریاضی سری میکرو طبقه‌ بندیآرش عمید
علی منصف شکری
ریاضی300 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 23,000سفارش
B66520180203121302753کتاب فیزیک پیش دانشگاهی جلد 1 - سری میکرو طبقه بندیبهروز نادری نژاد
محمد آهنگر
فیزیک400 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 32,000سفارش
B66920180203123446571کتاب شیمی جامع کنکور جلد 2 - سری iQافشین احمدی
پوریا الفتی
شیمی544 صفحه-نوع چاپ: چهار رنگتخصصی تومان 42,000سفارش

لیست محصولات شرکت منتشران

منتشران

کدمحصولنام محصولمدرس(ها)درسمحتویات محصولعمومی | تخصصیقیمت
B72920180303155252559گام به گام دروس یازدهم رشته ریاضی فیزیکجمعی از مولفان
960 صفحه-راهنمای دروس یازدهم رشته ریاضی فیزیک - گام به گام دوم متوسطهتخصصی تومان 33,000سفارش
B73020180303155626745گام به گام دروس یازدهم رشته انسانیجمعی از مولفان
768 صفحه-راهنمای دروس یازدهم رشته انسانی - گام به گام دوم متوسطهتخصصی تومان 25,000سفارش
B72620180303152730520گام به گام دروس دهم رشته علوم تجربیجمعی از مولفان
976 صفحه-راهنمای کامل دروس دهم رشته تجربیتخصصی تومان 32,000سفارش
B72420180303151225661گام به گام اول متوسطه ( راهنمای دروس نهم )جمعی از مولفان
756 صفحه-عمومی تومان 26,000سفارش
B72520180303152420803گام به گام دروس دهم رشته ریاضی و فیزیکجمعی از مولفان
ریاضی992 صفحه-راهنمای کامل دروس دهم رشته ریاضی و فیزیکتخصصی تومان 31,000سفارش
B72720180303154233801گام به گام یازدهم رشته علوم تجربیجمعی از مولفان
880 صفحه-راهنمای دروس یازدهم رشته علوم تجربی - گام به گام دوم متوسطهتخصصی تومان 30,000سفارش
این صفحه را به اشتراک گذارید
بپر بالا

همکاری با مدارس و شرکتها اساتید آسان کنکور درباره آسان کنکور لیست قیمت محصولات

Copyright 2016-2017 asankonkur.com

استفاده از مطالب فروشگاه آسان کنکور فقط برای مقاصد غیرتجاری و باذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه آسان کنکور ایرانیان (آسان کنکور) میباشد.
آدرس: تهران، خیابان امام خمینی(ره)، بین رودکی و نواب پلاک652

Implemented by M. Yeganeh Saleh Pour

Konkur Gift
مشخصات خود را درج نمائید و از تخفیف ها و جدیدترین محصولات آموزشی مطلع گردید

و یا با ما تماس بگیرید.

asankonkur.com